Obsesif Kompülsif Bozukluğunuzun(OKB) Olabileceğini Gösteren 7 İşaret

OKB’ye sahip kişiler kontrol edemedikleri tekrarlanan, stres yaratan düşünce ve davranışlar nedeniyle huzursuzluk hissederler. Yaşadıkları huzursuzluklar günlük yaşamlarını etkileyecek boyutlara ulaşır. Bu yazımızda OKB’nin yaygın belirtilerini sıraladık.

El yıkama

Zorunlu ve sürekli bir şekilde el yıkama davranışı OKB hastalarında sıklıkla gözlemlenmektedir. El yıkama dürtüsü mikroplara karşı duyulan korkudan kaynaklanabileceği gibi(OKBde görülen en yaygın obsesyon) başka insanları hasta etmekten korkmaktan da kaynaklanabilir.

Aşırı istekle temizlik yapma

Sürekli el yıkama gibi aşırı temizlik yapma davranışı da OKBde görülen kompülsif bir davranıştır. Kişinin mikrop fobisinin ve kirlilik hissinin ortadan kalkması için başvurduğu bir yöntemdir. Temizlik yapmak zihnin obsesif düşüncelerden uzaklaşmasına yardımcı olsa da hissedilen bu rahatlık kalıcı olmaz ve ardından gelen temizlik yapma dürtüsü eskisinden de güçlü olur.

Kontrol etme davranışı

Evden çıkarken iki kez, beş kez belki de on kez kapıyı kilitleyip kilitlemediğinizi kontrol eder misiniz? Bunun gibi kompülsiyonlar OKB hastalarının yaklaşık %30’unu etkileyen davranışlardandır.

Sayma davranışı

OKBye sahip kişiler yaptıkları herhangi bir işi belli bir sayısal düzende gerçekleştirmeye eğilimlidirler. Bu davranışları batıl inançlardan kaynaklanıyor olabilir. Örneğin 7 rakamının uğurlu olduğuna inanan bir kimse yürürken adımlarını 7 şer 7 şer sayarak atabilir ve 7 ye tamamlayamadığında başına kötü bir şey geleceğine inanabilir.

Düzenlilik

OKBsi olan insanlar sahip olduklarını mükemmel bir halde düzenli ve organize bir halde muhafaza ederler. Onların masalarında ya da dolaplarında bir karmaşa bulamazsınız, bu titizlikleri düzen ve simetriyle alakalı obsesyonlarından kaynaklanabilir.

İlişkileri üzerine aşırı düşünmek

OKBsi olan kişiler tüm ilişkilerini obsesif bir şekilde inceleme eğilimindedirler. Bazen küçük bir olayı bile aşırı irdelediklerinden ilişkilerine ciddi zarar verebilirler. Bu davranışları abartılı sorumluluk hislerinden ve belirsizliği kabul edememelerinden kaynaklanır.

Güvence arama

OKBye sahip kişiler kaygı düzeylerini düşürebilmek için sürekli olarak çevrelerindeki insanlardan güvence almaya ihtiyaç duyarlar. Sizi evine davet eden OKBSi olan bir arkadaşınız sık sık “Evim sana kirli/dağınık görünüyor mu?” diye sorabilir.

 

Bu yazı 1557 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Online Psikolojik Testler
psikolojik testler
Bu siteye,Klinik Psikolog, Psikolojik Testler, Depresyon Testi, Takıntı Testi, Aşk Testi, Kıskançlık Testi, Ankara Psikolog Tavsiye, Psikolog Ankara Adresleri, Pedagog, Çocuk Psikoloğu, Aile Danışmanı, Evlilik danışmanı, Cinsel Terapi, Depresyon, Panik Atak, Fobiler, Yaşam Koçu, Takıntılar, Psikolojik Testler anahtar kelimeleri ile ulaşıldı. Ankara Psikolog