Buradasın Ankara Psikolog » Sınav Kaygısı » 2011 Ygs Meslek Rehberi

2011 Ygs Meslek Rehberi

Yazar: Ankara Psikolog

İstediğiniz mesleği bulmak için klavyenizde ctrl ve f tuşlarına birlikte basıp çıkan kısıma aradığınız mesleği girebilirsiniz.

ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ (ÖNLİSANS-SAY 1)

Acil Yardım Teknikerliği programının amacı, acil bakım hizmetini hastane dışında, profesyonel düzeyde verebilecek elemanları yetiştirmektir. Ambulans ve acil bakım teknikerliği programında davranış bilimleri, anatomi, fizyoloji, ambulans servisi, acil yardım ve kurtarma çalışmaları, beden eğitimi ve vücut geliştirme dersleri okutulmakta ve staj yaptırılmaktadır. Ambulans ve acil bakım teknikerliği programında okumak isteyen kimselerin, insanların duygularını anlayabilen ve onlara yardım etmeye istekli, dikkatli, sorumlu ve acil durumlarda soğukkanlı kimseler olmaları gerekir. Ambulans ve acil bakım teknikerliği programını bitirenlere “Sağlık Teknikeri” unvanı verilir. Sağlık teknikeri ani ve ciddi rahatsızlığı olan kimselerin hastane dışında tedavisini, gerektiğinde bir tedavi kurumuna ambulansla taşınmaları sırasında bakımlarını yapar. Bu elemanlar tıbbi bakımın yanı sıra araç sürücülüğünden de sorumlu olabilirler. Sağlık teknikerleri hastanelerde ve ambulans servislerinde görev alabilirler.Bu programın amacı; hastalık ya da kaza sırasında ilk anda olay yerinde uygulanacak tedavi ve bakım hizmetini verip, hastanın veya yaralının donanımlı ambulansla hastaneye taşınmasını sağlayacak Acil Yardım Teknikeri yetiştirmektir. Teorik ve pratik derslere ilave olarak yaz stajı da zorunludur. Mezunlar kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmektedir. Programı bitirenlere Ön lisan diploması ve Acil Yardım Teknikeri unvanı verilir.

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (LİSANS-SAY 1)

Dört yıllık lisans öğrenimi kapsamında her türlü sağlık kuruluşu ile itfaiye teşkilatı bünyesinde “uzman” ve “yönetici” pozisyonlarında görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman eleman yetiştirmektir. Dünyada ve Türkiye’de ilk olan bu program sayesinde öğrencilerimiz afetlerde kriz masası sorumluluğu üstlenebilecek, kendisine bağlı sivil savunma birimlerini eğitip yönetebilecek. Her şartta arama ve kurtarma çalışmalarını organize ederek, sevk ve idaresini üstlenebilecek, gerektiğinde görev yaptığı bölgede yaşayan tüm insanlara arama-kurtarma ve hayatta kalma konularında periyodik olarak eğitim verebilecek uzman personel yetiştirebilecekler. Nitelikli Acil Yardım Uzmanı, Afet Yöneticisi, İtfaiye Teşkilatı Uzmanı ve yöneticilerine olan ihtiyacın, Acil Yardım ve Afet Yönetimi konusunda eğitim veren 4 yıllık bir lisans programıyla karşılanması temel hedef olarak benimsenmiştir. Ülkemiz genelinde birçok Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun bünyesinde iki yıllık “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği” (AAT) önlisans programı ile iki üniversitemizde “İtfaiye ve Yangın Güvenliği” (İYG) Önlisans Programı bulunmaktadır. Bu programdan mezun olanların yönetici olabilmeleri için lisans diploması almaları gerekmektedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu (ÇOMÜ SYO)’na bağlı “Acil Yardım ve Afet Yönetimi” bölümü, AAT ile İYG Önlisans programlarının genel anlamda bütünleştirilerek vereceği lisans düzeyindeki eğitimle bu açığı kapatacaktır. Bu bölüm, özgün öğrencilerinin yanı sıra, AAT ile İYG programları mezunlarına dikey geçiş hakkı tanıyarak geniş bir kitleye hizmet edecektir.  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü,  AAT,  Arama-Kurtarma, Acil Yardım, İtfaiyecilik ve Afet Yönetimi konularını içeren çok yoğun ve pratik uygulamalı bir eğitim programını kapsamaktadır.

AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ (ÖNLİSANS-SÖZ 1)

Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi Programı, özellikle Açıkhava reklamcılığı alanında reklamcılık sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik ara elaman yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim-öğretim programıdır. Programda öğrencilere tasarım proje planlama üretim ve organizasyon konularında uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Öğrenciler gerekli malzeme bilgisinin yanı sıra folyo uygulamaları, afiş sistemleri, iç-dış yönlendirme tabelaları, stant tasarımları, açık hava reklam ürünleri ve serigrafi baskı teknikleri gibi konularda gerekli teorik bilgileri edinerek bu alanlarda gerçekleştirdikleri uygulama ve imalat işlemleriyle iş hayatına hazırlanırlar. Programda eğitim-öğretim için gerekli makine ve donanımın yanı sıra her öğrencinin yeterli uygulama yapabilmesi için sarf malzemesi de bulunmaktadır. Açıkhava Reklâm Sektörünün programa verdiği önem ve programın yetiştirdiği ara elamanlardan beklentileri programın en yeni bilgilere ulaşmasını ve kendisini güncel tutmasını sağlamaktadır.

ADALET (ÖNLİSANS-SÖZ 1)
Adalet programının amacı, hâkim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir. Adalet yüksekokullarında öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.  Yüksekokulda kamu hukuku ve özel hukuk bilgisi, hukuk bilgisi, hukuk usulü bilgisi, ceza ve ceza usulü bilgisi, icra-iflas bilgisi, avukatlık ve noterlik mevzuatı, mali mevzuat, hukuk dili, adli tıp, infaz bilgisi, kalem mevzuatı gibi hukuk bilgilerinin yanı sıra, daktilografi, Türkçe, yabancı dil, muhasebe, işletme yönetimi, arşiv ve dosyalama teknikleri gibi teorik ve uygulamalı dersler okutulmaktadır. Sosyal Bilgiler Adalet Yüksekokulunda okumak isteyen bir öğrencinin hukuk alanına ilgi duyan, Türkçe, derslerinde başarılı, titiz, dikkatli ve sorumluluk duygularına sahip bir kimse olması bu alandaki başarısını artıracaktır. Adalet programını bitirenlere “”Adalet Meslek Elemanı”” unvanı verilir. Adalet meslek elemanı mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararın uygulanması gibi konularda gerekli işlemleri yürütürler.  Adalet yüksekokulu mezunları mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler.

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU (ÖNLİSANS-SÖZ 1)
Adli, İdari ve Yargı organlarına kaliteli ve yetişmiş ara eleman yetiştirmektir. Adalet Meslek Yüksekokulu’nu seçmeyi düşünen öğrencinin, dikkatli, düşünen, çalışmayı seven ve alanında yükselmeyi düşünen öğrenciler olmalıdırlar. Yüksekokulumuzda ağırlıklı olarak hukuk dersleri okutulmaktadır. Bunun yanında Bilgisayar, Daktilografi, Mali Mevzuat, Muhasebe, Büro Yönetimi ve Teknikleri, Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı, Cezaevi İdaresi ve İnfaz Bilgisi gibi mesleki dersler de okutulmaktadır. Mezun öğrencilerimize “Adalet Meslek Elemanı” unvanı taşıyan ön lisans diploması verilmektedir. Mahkemelerde İcra Müdürü, İcra Müdür Yrd., Yazı İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü Yardımcılığı, Zabıt Katipliği görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca İnfaz Kurumlarında Müdürlüğüne kadar yükselen görevlere getirilmektedirler. Mezunlarımız çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının hukuk müşavirliği bölümlerinde iş bulabilme olanağına sahiptirler. Dikey Geçiş Sınavı ile Hukuk Fakültelerine kayıt hakkı kazanabilirler. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin Kamu Hukuku Bölümüne sınavsı geçiş yapabilirler

ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ(ÖNLİSANS-SAY1)

Adli Tıp Teknikerliği Programının amacı; adli vakaların adli raporlarının yazılması, otopsi yapılması, postmortem örneklerin alınması, örneklerin gönderilmesi ve/veya adli patoloji laboratuarında çalışarak adli tıp uzmanlarına yardımcı olabilecek ara personel yetiştirmektir. Eğitimin esası; öğrencilerin adli olgularda rapor yazabilmek için bilgisayar kullanmada, dosya ve kayıt işlemleri için evrak takibinde, adli otopsilerin diseksiyonunda, organlardan histopatolojik ve toksik örneklerin alınmasında ve gönderilmesinde, adlipatolojilaboratuvarında örneklerin doku takibi ve boyanmasında, otopsi salonunun ve aletlerin dezenfeksiyonu ve temizliğinde adli tıp uzmanlarına yardımcı olabilecek birer personel olarak eğitilmelerine dayanmaktadır. Öğrencilerin tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmeleri planlanmaktadır. Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Adli Tıp Teknikeri Unvanı ile mezun olacaklarıdırtanımı yapılan teknikerler mezuniyet sonrası Adli Tıp Anabilim Dallarında, Adli Tıp Enstitüleri, Adli Tıp Kurum ve buna bağlı Grup Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri ile Adliyelerde otopsi yardımcıları olarak yer bulabileceklerdir.
Adli Tıp Teknikerliği programında öğrenim görecek öğrencilerin başta Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Adli Tıp Anabilim Dalı olmak üzere, Adli Tıp Kurum Adana Grup Başkanlığı, Adli Tıp Kurum Mersin Şube Müdürlüğü, Adli Tıp Enstitülerinde ve diğer Adli Tıp Anabilim Dallarında staj ve uygulama imkanları sağlanacaktır.

AĞAÇ İŞLERI (ÖNLISANS-SAY 1)

Ağaç İşleri programının amacı, binaların ağaçlardan yapılan kısımları ile ağaç ev eşyalarının üretiminde çalışan ara elemanları yetiştirmektir. Ağaç işleri teknikerleri, özel sektöre ve kamu sektörüne ait marangozhanelerde ve mobilya atölyelerinde parke fabrikalarında, kereste, yonga ve levha üretim tesislerinde çalışabilirler. Ağaç işleri programında matematik, fizik, ekonomi, ağaçlandırma bilgisi, ağaç işleri alet ve makineleri, elektrik bilgisi, ahşap konstrüksiyon, iç dekorasyon teknikleri, mesleki resim, ölçme ve bakım teknikleri ve yüzeysel işlemler gibi dersler okutulmaktadır. Ağaç işleri programında eğitim görmek isteyenlerin genel yeteneğe, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip olmaları gerekir. Ağaç işleri programını bitirenlere “Ağaç İşleri Teknikeri” ünvanı verilir. Ağaç işleri teknikeri, binalarda pencere çerçevelerinin, kapıların, dolapların, lambri, parke gibi dekoratif kısımların ve mobilyaların üretiminde ağaç işleri endüstri mühendisine yardımcı olarak çalışır. Ağaç işleri teknikeri, özel sektöre ve kamu sektörüne ait marangozhanelerde ve mobilya atölyelerinde, parke fabrikalarında, kereste, yonga ve levha üretim tesislerinde çalışabilirler.

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI (ÖNLİSANS-SAY 1)

Ağız ve diş sağlığı programının amacı, ağız boşluğu ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesi konusunda diş hekimine yardımcı sağlık elemanlarını yetiştirmektir.  Ağız ve diş sağlığı programında başta biyoloji olmak üzere temel bilim dersleri, teknik resim, madde ve araç bilgisi, sabit ve hareketli protezler, ortodonti cihazları gibi teknik dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.  Ağız ve diş sağlığı programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu konuda başarılı, şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir.  Bu programı bitirenlere “ Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” unvanı verilir. Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş hekimi tarafından düzenlenen ağız boşluğu, çene rahatsızlıklarının tedavisini yürütür, ölçüye göre diş protezleri yapar.  Ağız ve diş sağlığı teknikerleri kamu ve özel diş tedavi kliniklerinde çalışabilirler.

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ (LİSANS-EA 2)

Aile ve Tüketici Bilimleri öğretmenliği programının amacı, ilköğretimde zorunlu olarak okutulmakta olan, iş eğitimi (ev ekonomisi) dersi ile ev yönetimi ve beslenme alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri ve sağlık bilgisi derslerini verecek öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda kamu ve özel sektörün uzman ihtiyacını karşılamaktır. Aile ve Tüketici Bilimleri öğretmenliği programında, fen bilimleri ve sosyal bilimler derslerinin yanı sıra temel eskiz ve çizim, aile sosyolojisi, beslenme ilkeleri ve teknolojisi, giyim teknolojisi, tekstil, aile kaynakları, mesleki yabancı dil, el sanatları, dekorasyon vb. ile seçmeli alan dersleri verilir.  Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Aile ve Tüketici Bilimleri öğretmenliği programında okumak isteyenlerin, mesleğini seven, öğrenciyle sevgiye dayalı bağ kurabilen, öğrenme ve araştırmayı seven, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir. Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi programını bitirenlere “İş Eğitimi Öğretmeni” unvanı verilir. Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır,  mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır. Mezunlar resmi ve özel ilköğretim okullarında öğretmenlik yapabilirler, kamu ve özel sektörde yönetici, beslenme sorumlusu, tasarımcı, pazarlamacı ve büro elemanı gibi konularda hizmet verirler. İş eğitimi öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında okutulmakta olan iş eğitimi (ev ekonomisi) dersi öğretmeni olarak istihdam edilirler. Bunun dışında özel sektörde yönetici, toplu beslenme yapılan yerlerde beslenme sorumlusu, desinatör ve tasarımcı gibi unvanlarda çalışırlar.

AKTÜERYA (LİSANS-SAY 1)

Aktüerya programının amacı,  kaza, hastalık, yangın vb. olasılıkların ve buna dayanarak sigorta ve emeklilik koşullarının hesaplanması konusunda eğitim yapmaktır. Aktüerya programında matematik, istatistik, sosyoloji, hukuk, iktisat alanları ile ilgili çeşitli derslerden başka, insan kaynakları yönetimi, pazar yönetimi, hayat sigortacılığı, vergi analizi, para piyasaları ve kurumlar, sigorta sözleşmeleri, emeklilikte sosyal güvenlik teorisi, vergi mevzuatı gibi dersler okutulur ve bir proje çalışması yaptırılır. Aktüerya programına girmek isteyenlerin analitik düşünme gücüne sahip, matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, ayrıntı ile ilgilenmekten sıkılmayan, dikkatli ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.          Mezunlar “Aktüer” unvanı ile görev alabilirler Aktüerlerin başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır. Aktüer yangın, kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar ve sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir; bunlara dayanarak çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini, tarifelerini belirler.Aktüerler sigorta şirketlerinde, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi resmi sosyal güvenlik kurumlarında görev alırlar.Türkiye’de endüstri ve ticaretin gelişmesi ile bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç artmaktadır.

AKTÜERYA BİLİMLERİ (LİSANS-SAY 2)

BKZ. AKTÜERYA

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ (ÖNLİSANS-SAY 1)

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği programının amacı, acil bakım hizmetini hastane dışında, profesyonel düzeyde verebilecek elemanları yetiştirmektir. Ambulans ve acil bakım teknikerliği programında davranış bilimleri, anatomi, fizyoloji, ambulans servisi, acil yardım ve kurtarma çalışmaları, beden eğitimi ve vücut geliştirme dersleri okutulmakta ve staj yaptırılmaktadır. Ambulans ve acil bakım teknikerliği programında okumak isteyen kimselerin, insanların duygularını anlayabilen ve onlara yardım etmeye istekli, dikkatli, sorumlu ve acil durumlarda soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.  Ambulans ve acil bakım teknikerliği programını bitirenlere “Sağlık Teknikeri” unvanı verilir. Sağlık teknikeri ani ve ciddi rahatsızlığı olan kimselerin hastane dışında tedavisini, gerektiğinde bir tedavi kurumuna ambulansla taşınmaları sırasında bakımlarını yapar. Bu elemanlar tıbbi bakımın yanı sıra araç sürücülüğünden de sorumlu olabilirler. Sağlık teknikerleri hastanelerde ve ambulans servislerinde görev alabilirler.

AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ (ÖNLİSANS-SAY 1)

Ameliyathane Teknikerliği programının amacı, ameliyathanelerde kullanılan cihazları kullanabilen, bakımını yapabilen sağlık elemanlarını yetiştirmektir. Ameliyathane Teknikerliği programında anatomi, fizyoloji gibi temel bilim ve ameliyathane teknolojisi, enfeksiyon hastalıklar, cerrahi hastalıklar bilgisi, hastane idaresi, ilk yardım gibi meslek dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır. Ameliyathane teknikerliği programında başarılı olabilmek için, bedence güçlü, elleri ve parmakları ustalıkla kullanabilen, el- göz koordinasyonu yeteneğine sahip, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sorumlu bir kimse olmak gerekir. Bu programı bitirenlere ‘’Ameliyathane Teknikeri’’ unvanı verilmektedir. Ameliyathane teknikeri ameliyathanelerdeki alet ve cihazları kullanır, bakımını yapar. Sterilizasyon ünitesinin düzeni, temizliği, sterilizasyon sonu ambalajlanarak korunması, bir başka yere bozulmadan taşınması, ameliyathanenin genel temizliğinin denetlenmesi ameliyathane teknikerinin başlıca görevleridir.
Ameliyathane teknikerleri özel ve resmi hastanelerin ameliyathane ünitelerinde çalışabilirler. Hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına gereksinimleri vardır.

ANESTEZİ (ÖNLİSANS-SAY 1)

Anestezi programının amacı, ameliyatlarda anestezi (hastayı uyutma) işlerinde hekime yardımcı olacak sağlık elemanı yetiştirmektir. Bu programda anatomi, fizyoloji, farmakoloji, özel tedavi yöntemleri ve anesteziyoloji gibi meslek dersleri okutulur. Derslerde uygulamalara önemli ölçüde yer verilir. Anestezi programında okumak isteyen bir kimsenin, biyoloji başta olmak üzere, fen derslerine ilgi duyması, bir tıp ekibinin üyesi olarak çalışabilmek için dikkatli, titiz ve sorumluluk sahibi olması gerekir. Anestezi programını bitiren bir kimseye “Sağlık Teknikeri” unvanı verilir. Anestezi teknikeri her türlü ameliyatlarda hastanın uyutulması için gerekli tıbbi yöntemleri, hekimin yönergeleri doğrultusunda uygular. Sağlık teknikeri devlete, üniversitelere veya özel kişilere ait hastanelerde çalışır. Bu alanda yetişmiş elemanlara ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunların hemen iş bulmaları mümkündür.

ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ (ÖNLİSANS-SAY 1)

Anestezi programının amacı, ameliyatlarda anestezi (hastayı uyutma) işlerinde hekime yardımcı olacak sağlık elemanı yetiştirmektir. Bu programda anatomi, fizyoloji, farmakoloji, özel tedavi yöntemleri ve anesteziyoloji gibi meslek dersleri okutulur. Derslerde uygulamalara önemli ölçüde yer verilir. Anestezi programında okumak isteyen bir kimsenin, biyoloji başta olmak üzere, fen derslerine ilgi duyması, bir tıp ekibinin üyesi olarak çalışabilmek için dikkatli, titiz ve sorumluluk sahibi olması gerekir. Anestezi programını bitiren bir kimseye “Sağlık Teknikeri” unvanı verilir. Anestezi teknikeri her türlü ameliyatlarda hastanın uyutulması için gerekli tıbbi yöntemleri, hekimin yönergeleri doğrultusunda uygular. Sağlık teknikeri devlete, üniversitelere veya özel kişilere ait hastanelerde çalışır. Bu alanda yetişmiş elemanlara ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunların hemen iş bulmaları mümkündür.

ANTEP FISTIĞI TARIMI VE TEKNOLOJİSİ (ÖNLİSAN-SAY 1)

Antepfıstığı Tarımı ve Teknolojisi programının amacı, antepfıstığı yetiştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözecek ve tarımsal sanayide çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Antepfıstığı Tarımı ve Teknolojisi programında matematik, bahçe bitkileri yetiştiriciliği, antepfıstığı çeşitleri, fidan yetiştirme teknikleri, antepfıstığının ekolojik istekleri, antepfıstığı amaçları ve özellikleri, antepfıstığının hasat sonu fizyolojisi, hastalık ve zararlıları, antepfıstığı işleme tekniği gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Antepfıstığı Tarım ve Teknolojisi programında okumak isteyenlerin biyolojiye, özellikle botanik konularına ilgili ve bu alanda başarılı, açık havada çalışmaktan ve bitki üretmekten hoşlanan insanlarla (özellikle çiftçilerle) iyi iletişim kurabilen bedence sağlam ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir. Bu programı bitirenlere “Antepfıstığı Teknikeri” unvanı verilir. Antepfıstığı Tarım ve Teknolojisi teknikeri ziraat mühendisine yardımcı bir eleman olup Bahçe kurma aşamasında planlamanın yapılması, yetiştirilecek materyalin seçilmesi, yetiştiricilikte sorunların tespiti ve giderilmesi, Antepfıstığının işlenmesi ve pazarlanması konularında uygulamaya yönelik çalışmalar yapar. Antepfıstığı Tarım ve Teknolojisini bitirenlere tarım Bakanlığına bağlı kuruluşlarda tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde ve ilgili konuda faaliyet gösteren enstitü ile özel kamu ve işletmelerinde çalışabilirler.

ANTROPOLOJİ (LİSANS-EA 2)

Antropoloji (insanbilim) programı, evrenin ve dünyanın oluşumu; yaşamın başlangıcı ve gelişimi; insanın biyolojik evrimi; ırkların doğuşu, yayılışı ve fiziksel özellikleri; toplumların ve kültürlerin oluşumu, gelişimi, değişimi ve bu konularla ilgili tarih öncesi, tarihi ve güncel tüm sorunlar üzerinde eğitim yapar. Antropoloji bölümüne girmek isteyen kişinin tarihe, coğrafyaya, sosyolojiye, psikolojiye ve biyolojiye ilgi duyması, insanı ve davranışlarını sabır ve dikkatle incelemeye meraklı, olayları gözlemleme ve gözlemlerinden sonuçlar çıkarma yeteneğine sahip olması beklenir.         Antropoloji programını bitirenlere “Antropolog”  unvanı verilir. Antropolog ilkel ya da uygar insan gruplarının başlangıcını, beden yapısını, özelliklerini, örf, adet ve geleneklerini, dilini ve eserlerini, kısaca yaşama biçimini inceler. Antropolog çalıştığı kurumda araştırma yapar ya da araştırma bulgularının uygulamada kullanılmasına yardımcı olur. Antropoloji bölümü mezunlarının bir kısmı bazı kamu kuruluşlarında yetiştirildikleri alanla ilgili görevler alabilirler. Örneğin, paleoantropoloji programı mezunları MTA Tabiat Tarihi Müzesinde ve diğer müzelerin varsa doğa tarihi bölümlerinde; sosyal antropoloji programı mezunları Orman, Tarım ve Köy  İşleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, DPT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, Milli Folklor Enstitüsü gibi kuruluşların kültür ve eğitim birimlerinde sosyal araştırmacı olarak görev alabilmektedirler. Fizik antropoloji programı mezunları ise müzelerde olduğu kadar, orduda giysi ve araçların, mimaride ev ve ev eşyalarının, endüstride araç ve gereçlerin, bunları kullanacak kişilerin beden yapısına uygun olarak hazırlanmasında ve sporcuların beden yapısına göre en başarılı olacakları dallara yöneltilmelerinde danışmanlık yapabilirler. Bu bölüm mezunlarının alanlarında iş bulma olanağı kısıtlı olmakla birlikte son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde antropolog giderek artan oranda görev almaktadır.

ARICILIK (ÖNLİSANS-EA 1)

Arıcılık programının amacı, bal ve diğer arı ürünlerinin üretilmesi, muhafazası, pazarlanması ve teknolojisinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Arıcılık programında zirai botanik, analitik kimya, zooloji ve arının zoolojideki yeri, arı ekolojisi, bal ve bal teknolojisi, balmumu, polen, arısütü, propil üretimi, işleme ve muhafaza yöntemleri, bilgisayar ve programlama gibi dersler okutulur. Arıcılık programından öğrenim görmek isteyenlerin biyolojiye, özellikle zoolojiye ilgi duymaları, açık havada çalışmaktan hoşlanan, girişimci kişiler olmaları gerekir. Arıcılık programında mezun olanlara “Arıcılık Teknikeri” unvanı verilir. Arıcılık teknikeri ziraat mühendisinin gözetim ve denetimi altında arıların bakımı, ırklarının geliştirilmesi, bal, balmumu, polen ve arısütü ürünlerinin üretilmesi ve pazarlanması gibi işleri planlar ve yürütür. Arıcılık teknikerliği, Orman, Tarım ve Köy  İşleri Bakanlıklarına bağlı Zirai Araştırma Enstitülerinin arıcılık bölümlerinde, arıcılık istasyonlarında, çiftçi eğitim şubelerinde görev alabilecekleri gibi özel sektöre bağlı arı yetiştirme birimlerinde çalışabilirler veya kendileri arıcılık yapabilirler.

ARKEOLOJİ (LİSANS-SÖZ 2)

Arkeoloji ve sanat tarihi programının amacı, insanın varoluşundan antik çağın sonuna kadar süren bir zaman içinde oluşan ve toprak altında ve üstünde var olan kültür ürünlerini ortaya çıkarma, koruma ve halka tanıtma  konularında  eğitim yapmaktır.Arkeoloji programında klasik arkeoloji, paleolitik yerleşim biçimleri, Mezopotamya ve Önasya arkeolojisi, Arkaik Devir mimarlığı, kazı teknikleri, resim-fresk-mozaik gibi dersler verilir. Arkeoloji programında okumak isteyen bir kimsenin geçmiş uygarlıkları ve sanat ürünlerini  incelemeye meraklı, bilimsel araştırma yapmaya istekli, analitik düşünme gücü yüksek olması beklenir. Arkeoloji alanında başarılı olmak için hem modern hem de eski dillerden birini öğrenmek gereklidir.       Arkeoloji programını bitirenler “Arkeolog” unvanı  alırlar.    Arkeologlar tarih öncesi ve eski çağ tarih dönemlerinde yaşamış toplumların bıraktıkları her türlü kalıntıyı, kronolojik bir düzen içinde karşılaştırmalı olarak inceleyerek geçmiş dönemleri aydınlatmaya çalışırlar. Sanat tarihçisi olarak sanat eserlerinin korunması, bozulanların onarılması ve tanıtılması ile ilgili çalışmaları yürütür. Arkeoloji mezunlarının en temel çalışma alanı müzelerdir. ayrıca, MTA’da turizm kuruluşlarında da çalışma olanakları vardır. Anabilim Dalı sanat tarihi olan mezunlar öğretmenlik meslek bilgisi veren ek bir eğitim almış olma koşulu ile, liselere, sanat tarihi öğretmeni olarak atanabilirler.

ARKEOLOJİ  VE SANAT TARİHİ (LİSANS-SÖZ 2)

Arkeoloji ve sanat tarihi programının amacı, insanın varoluşundan antik çağın sonuna kadar süren bir zaman içinde oluşan ve toprak altında ve üstünde var olan kültür ürünlerini ortaya çıkarma, koruma ve halka tanıtma  konularında  eğitim yapmaktır. Arkeoloji ve sanat tarihi  programında klasik arkeoloji, paleolitik yerleşim biçimleri, Mezopotamya ve Önasya arkeolojisi, Arkaik Devir mimarlığı, kazı teknikleri, resim-fresk-mozaik gibi dersler verilir. Arkeoloji  ve sanat tarihi programında okumak isteyen bir kimsenin geçmiş uygarlıkları ve sanat ürünlerini  incelemeye meraklı, bilimsel araştırma yapmaya istekli, analitik düşünme gücü yüksek olması beklenir. Arkeoloji alanında başarılı olmak için hem modern hem de eski dillerden birini öğrenmek gereklidir. Arkeoloji ve sanat tarihi programını bitirenler “Arkeolog ve Sanat Tarihçisi” unvanı  alırlar. Arkeologlar tarih öncesi ve eski çağ tarih dönemlerinde yaşamış toplumların bıraktıkları her türlü kalıntıyı, kronolojik bir düzen içinde karşılaştırmalı olarak inceleyerek geçmiş dönemleri aydınlatmaya çalışırlar. Sanat tarihçisi olarak sanat eserlerinin korunması, bozulanların onarılması ve tanıtılması ile ilgili çalışmaları yürütür. Arkeoloji mezunlarının en temel çalışma alanı müzelerdir. ayrıca, MTA’da turizm kuruluşlarında da çalışma olanakları vardır. Anabilim Dalı sanat tarihi olan mezunlar öğretmenlik meslek bilgisi veren ek bir eğitim almış olma koşulu ile, liselere, sanat tarihi öğretmeni olarak atanabilirler.

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (LİSANS-SAY 2)

Astronomi ve uzay bilimleri programının amacı, evrendeki maddelerin (güneş, yıldızlar, galaksiler vb.) niteliklerini, niceliklerini, hareketlerini ve konumlarını inceleyecek elemanları yetiştirmektir. Fen fakültelerine bağlı astronomi ve uzay bilimleri programda eğitim süresi 4 yıldır. Bu süre içinde okutulan derslerin yarısından fazlası temel matematik ve fizik dersleridir. İkinci grupta okutulan derslerden bazıları ise, genel astronomi, astronomik aletler, astronomi tarihi, istatistik astronomi, astrofizik, güneş fiziği, gök mekaniği, küresel astronomi, radyo astronomi ve benzeridir. Uygulamalı derslerde bölümlere bağlı rasathanelerden yararlanılır. Bir kimsenin astronomi ve uzay bilimleri programında başarılı olabilmesi için, her şeyden önce, üstün bir akademik yeteneğe ve bilimsel meraka sahip, bu bilim dalına ciddi bir ilgi duyan, sabırlı bir gözlemci olması gereklidir. Astronomi ve uzay bilimleri programının dersleri genellikle matematik ve fizik konularını kapsadığı için, bu programa girmek isteyen kimselerin lisede fizik ve matematik derslerinde ortalamanın üzerinde bir başarı göstermiş olmaları beklenir. Astronomi programını bitirenlere “Astronom” unvanı verilir. Astronomi genelde astronometri ve astrofizik şeklinde iki ana bilim dalından oluşur. Birincisinde evrendeki maddelerin konumları, hareketleri, genel özellikleri araştırılırken, ikincisinde gök cisimlerinin fizik yapıları incelenir. Astronomlar yerden ve uzaydan gözlemler yaparak, gezegenlerin hareketleri ile ilgili bilgiler toplar, çözümler ve yorumlarlar. Astronomlar çalışmalarını optik teleskopla yürütürler, gece gündüz gözlem yapar ve sonra bu gözlem verilerini değerlendirirler. Astronomi ve uzay bilimleri programı öğrencileri alanından aldıkları ve Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını bitirdikleri taktirde liselerde veya dershanelerde, astronomi ve uzay bilimleri öğretmenliği yapabilirler. Kredilerinin % 30 unu fizik ya da matematik alanından alanlar fizik ya da matematik öğretmeni de olabilirler Alanlarında yüksek lisans ve doktora yaparak üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler. Mezunların bir bölümü de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı gözlem istasyonlarında ve rasathanelerde görev almaktadırlar. Astronomi ve uzay bilimleri programını bitirenlerin çeşitli kurumlarda bilgisayar programcısı olarak, bilgisayar programlarının yazılımı ile ilgili görevleri yürütmekte, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı  gözlem evlerinde çalışabilmektedirler.

AŞÇILIK (ÖNLİSANS-SÖZ 1)

Aşçılık programının amacı toplu yemek yenilen yerlerde yiyecek hazırlama ve mutfak yönetim alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Aşçılık programında besin bilimi, gıda bilimi, yiyecek hazırlama ve standart geliştirme, besin hijyeni, dünya mutfaklarından örnekler, mutfak yönetimi ve denetimi gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Aşçılık programında okumak isteyenlerin tad ve koku duyumları gelişmiş, düzenli çalışma alışkanlığına sahip, dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı bir özelliktir. Aşçılık programını bitirenlere “Aşçılık Meslek Elemanı” unvanı verilir. Aşçılar çalıştıkları kurumun mutfağından yemek listesini hazırlama, gereken malzemenin alınmasını, alet araç ve gereçlerin bakımını ve yiyeceklerin belli bir plana göre yapımı için diğer çalışanları görevlendirme gibi işleri yürütür. Hazırlanan yiyeceklerin kalitesini denetler ve zevke uygun şekilde sunulması için gerekenleri yapar. Aşçılar lokantalarda, konaklama yerlerinin, toplu yemek yenen özel veya resmi kurumların mutfaklarında, yemek fabrikalarında çalışma olanağı bulabilirler. İyi yetişmiş yaratıcı aşçılar kolaylıkla yüksek ücretli iş bulabilmektedirler.

AT ANTRENÖRLÜĞÜ (ÖNLİSANS-EA 1)

Atın eğitimi ve atları sportif amaca yönelik hazırlamak amacına yönelik personelin yetiştirilmesi.

ATÇILIK İŞLETMECİLİĞİ (ÖNLİSANS-EA 1)

Atçılık İşletmeciliği programının amacı, Türkiye Jokey Kulübü bünyesindeki hipodromlarda e özel at haralarında çeşitli yönetimsel görevlerde sorumlu kişilere ve hara sahiplerine yardımcı eleman yetiştirmektir. Anatomi, hareket ve davranış fizyolojisi, at ırkları, at sağlığı ve hijyeni, haracılık, meracılık, at besleme, binicilik, yarış pistleri, işletme, insan kaynakları ve yöneticilik gibi dersler okutulmaktadır. Bu bölümde okumak isteyen adayların, hayvanları, özellikle atları seven, bedence sağlam ve dayanıklı, iyi iletişim kurabilen, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir. Bu programı bitirenlere “Atçılık Meslek Elemanı” unvanı verilir. Atçılık işletmecisi, hipodromlarda, pistlerde ve özel at haralarında alınacak elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesinde ve çalışma programlarının planlanmasında, yarış pistlerinin bakım ve onarım işlerinde yöneticilere yardımcı olur.
Atçılık İşletmecileri, TJK hara ve hipodromlarında, Genel Müdürlüklerde, İşletme Müdürlüklerinde, Personel Müdürlüklerinde, Pistler Müdürlüğünde ve Hipodrom Müdürlüklerinde çeşitli kademelerde ve özel at haralarında idari görevler alabilirler.

AV VE YABAN HAYATI (ÖNLİSANS-EA 1)

Av ve Yaban Hayatı Programı Türkiye’de ilk ve tek program olup amacı; av ve yaban hayatının çeşitli dallarında orman mühendisleri, biyologlar ve yaban hayatı yöneticilerine yardımcı olabilecek ara elemanları yetiştirmektir. Av ve Yaban Hayatı mezunları Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İl ve İlçe Av komisyonlarında görev alabilecekleri gibi özel avlaklarda, av turizm şirketlerinde ve hayvanat bahçelerinde de teknik elaman olarak çalışabilirler. Av ve Yaban Hayatı eğitimi, teorik dersler ve uygulamalı laboratuvar çalışmaları ve staj ile bütünleştirilmiş olarak yapılan bir eğitimdir. Dikey Geçiş Sınavı ile mezunlar Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği bölümünde yükseköğretimlerine devam edebilirler Bu konuda çalışacak kişilerin doğayı ve açık alanı sevmeleri, hayvanlardan korkmaması ve gece de çalışabilmeleri gerekir. Yurdumuzda Av ve Yaban Hayatı Mezunlarına çok fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde bu konuda yetişmiş ara eleman bulunmamaktadır. Mezunlar Türkiye’nin her yerinde çalıştırılabilirler. İş bulma konusunda cinsiyet ayrımı yoktur. Bu programdan mezun olanlar gerekli koşulları sağladıkları taktirde Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği Bölümlerine dikey geçiş yapabilirler. Yaban hayatının dünyada giderek önem kazanması bu mesleğin geleceğini daha parlak kılmaktadır. İlerideki yıllarda Orman Fakültelerinde Yaban Hayatı Bölümü açıldığında ön lisansı bitiren mezunlara yaban hayatı yöneticisi olma imkanını da verecektir.

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ (LİSANS-EA 2)

Avrupa birliği ilişkileri programının amacı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde çeşitli alanlardaki düzenlemeler konusunda eğitim yapmaktır.        Avrupa birliği ilişkileri programında matematik, bilgisayar, ekonomi, Avrupa tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, genel eğitim, İngilizce konuşma ve yazma gibi temel derslerden başka küreselleşme,  Avrupa Birliği kurumları,  uluslararası ekonomi ve ekonomik bütünleşme, Avrupa Birliği tarım politikası Avrupa Birliği hukuku, uluslararası kamu hukuku, ekonomik ve mali birlik, insan hakları hukuku gibi dersler okutulmaktadır. Avrupa Birliği ilişkileri programına girmek isteyenlerin sosyal bilimlere  ilgili ve yabancı dil öğrenmeye  hevesli, analitik düşünme gücüne sahip,  yeniliklere açık, girişken ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir. Avrupa Birliği  ilişkileri programını bitirenler  Lisans Diploması alırlar. Mezunlar çeşitli kurumlarda değişik unvanlarla görev alır ve Avrupa Birliğine uyum süreci içinde ekonomik ve toplumsal yaşamımızda çeşitli kurumların yapılarında ve işleyişinde yapılması gereken değişikliklerin izlenmesi ile ilgili işleri yürütür. Avrupa Birliği İlişkileri programını bitirenler Dışişleri Bakanlığı’nda, Avrupa ile ekonomik ve kültürel ilişkileri olan kamu kuruluşlarında ve özel sektörde  çalışma olanağı bulabilirler.

AYAKKABI TASARIMI (ÖNLİSANS-EA 1)

Ayakkabı tasarımcısı; Teknolojik gelişmelere ve modaya uygun olarak çeşitli malzemelerden (doğal deri, suni deri, kadife, keten vb. ) ayakkabının belirli modellerini geliştiren, kalıplarını hazırlayan ve üretimin diğer aşamalarını düzenleyerek üretimde bulunan kişidir. Bu meslekte çalışma alanları; küçük ayakkabı atölyeleri ile ayakkabı fabrikalarıdır. Bunun yanında kişi kendi işyerini de açabilir.

BAĞCILIK (ÖNLİSANS-EA 1)

Bağcılık programının amacı, kaliteli üzüm yetiştirme ve üzümden şarap, sirke vb. ürünlerin imali konularında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir. Bağcılık programında zirai botanik, zirai meteoroloji, bağ hastalıkları, asmanın tanımı, toprak bilgisi, bağlarda yabani otlar, şarap ve şıra teknolojisi ve bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır. Bağcılık programına girmek isteyenlerin biyoloji ve özellikle botaniğe ilgi duymaları ve açık havada çalışmaktan hoşlanmaları gerekir. Bağcılık programını bitirenlere “Bağcılık Teknikeri” unvanı verilir. Bağcılık teknikeri kaliteli üzüm elde etmek için asmaların aşılanması, toprağın gübrelenmesi, asmaların zararlılardan korunması, üzümlerin kurutulması veya işlenerek şarap, sirke, meyve suyu yapılması ile ilgili işleri yürütür. Bağcılık teknikeri ziraat mühendisinin gözetimi ve denetimi altında çalışır. Bağcılık teknikerleri kamu sektörüne veya özel sektöre ait bağlarda ve şaraphanelerde görev alabilirler.

BAHÇE ZİRAATI (ÖNLİSANS-EA 1)

Bahçe ziraatı programının amacı, bahçe tarımı alanında ziraat mühendisi ile teknisyen ve işçi arasında görev yapacak elemanları yetiştirmektir. Bahçe ziraatı programında botanik alanı ile ilgili derslerden başka, sebze ve meyve yetiştirme, bağcılık ve meyvecilikte uygulanan aşılama ve budama teknikleri, bahçe bitkileri zararlıları konularında dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır. Bahçe ziraatı programında okumak isteyenlerin biyolojiye ve özellikle botaniğe ve bitki yetiştirmeye meraklı, açık havada çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir. Bahçe ziraatı programını bitirenlere “Bahçe Ziraatı Teknikeri” unvanı verilir. Bahçe teknikeri meyve ve sebze bahçelerinde, seralarda ağaçların ve bitkilerin sağlıklı bir biçimde yetiştirilmesi ve kaliteli ürün elde edilmesi için bilimsel yöntemlerle budama, ayıklama, gübreleme, ilaçlama yöntemlerinin uygulanmasında bahçe bitkileri alanında yetişmiş ziraat mühendisleri ile birlikte görev yaparlar. Bahçe ziraatı teknikerleri kamu kurum ve kuruluları ile özel kuruluşlara ait meyve ve sebze üretim birimlerinde çalışabildikleri gibi kendi özel bahçelerinde bilgi ve deneyimlerini uygulayabilirler.

BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ (LİSANS-SAY 2)

Balıkçılık teknolojisi mühendisliği programının amacı, iç sularda ve denizlerde yaşamakta olan canlıların niteliği, avlanma teknolojisi, su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri işleme ve değerlendirme teknolojisi, genel oşinografi (okyanus bilimi) ve gemi yapımı, onarımı, yönetimi ile su altı tekniği konularında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir. Balıkçılık teknolojisi mühendisliği programında eğitim süresi 4 yıl olup programda matematik, fizik, kimya, zooloji, botanik gibi temel derslerden başka; balık biyolojisi, deniz biyolojisi, biyometri, hidrobiyoloji, balıkçı gemileri donanımı, gemi atölyesi tekniği, su ürünleri muhafaza ve işleme tekniği, avlanma teknolojisi ve su ürünleri pazarlaması, gemilerde yük ve yükleme işlemleri gibi dersler okutulmaktadır. Balıkçılık teknolojisi mühendisliği programına girmek isteyen kişinin normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, temel bilimlere (özellikle mekaniğe ve zoolojiye) olduğu kadar ekonomi ve işletme konularına da ilgili ve bu alanlarda başarılı, inceleme ve araştırmaya meraklı kimseler olmaları gerekir. Balıkçılık teknolojisi mühendisliği programını bitirenlere “Balıkçılık Mühendisi” unvanı verilir. Balıkçılık teknolojisi mühendisi, sularda yaşayan canlıların hayatını inceler, insanlar için yararlı olanların avlanma yöntemlerini belirler, bunların özel olarak üretilmesi için gerekli düzenlemeler yapar. Balıkçılık teknolojisi mühendisleri balıkçı gemilerinin yönetimi, su ürünleri üretiminde projelendirme ve verimlilik, işleme-değerlendirme ünitelerinde görev yapabilirler. Balıkçılık teknolojisi mühendisleri, yurtiçinde ve yurtdışında deniz ve iç sularda su ürünleri üretim ve avlanması alanında faaliyet gösteren her türlü kamu ve özel kuruluşlarda görev alabilirler. Ayrıca çeşitli kredilerden de yararlanmak suretiyle su ürünleri yetiştirme çiftlikleri kurarak ve su ürünleri avcılığına yönelerek yurt ekonomisine girişimci olarak katkıda bulunabilirler. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programını bitirenlerden alana ve öğretmenlik mesleğine özgü eğitimi almış olanlar meslek liselerinde su ürünleri ile güverte ve avlanma  alanlarındaki derslere öğretmen olarak  atanabilirler.

BANKACILIK (ÖNLİSANS-EA 1)

Bankacılık ve sigortacılık programının amacı, bankaların çeşitli bölümlerinde ve sigorta şirketlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bankacılık ve sigortacılık programında muhasebe, sigorta muhasebesi ve denetimi, sigorta mevzuatı, istatistik, işletme ekonomisi, para ve banka, ticari yazışma, vergi teorisi ve uygulaması, bilgiişlem ve programlama, dış bankacılık, icra iflas hukuku gibi dersler okutulmaktadır. Bankacılık ve sigortacılık alanında başarılı olmak için kişilerin normalin üzerinde sayısal yeteneğe, özellikle hesaplama yeteneğine sahip, ekonomi ve hukuk konularına ilgili, ince ayrıntıları algılayabilen, çok dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir. Bankacılık ve sigortacılık programını bitirenlere “Banka ve Sigorta Meslek Elemanı” unvanı verilir. Bankacılık  ve sigortacılık alanında yetişen meslek elemanı, bankaların cari hesaplar, senetler, havale gönderme, kambiyo gibi bölümlerinde müşterilerin işlerini yürütür, müşteriden alınan veya müşteriye ödenen paraları kayıtlara geçirir,  sigorta şirketlerinde sigorta işlemlerini yürütürler. Bankacılık ve sigortacılık alanında yetişenler programını bitirenler kamuya veya özel kuruluşlara ait bankalarda ve sigorta şirketlerinde,  şirketlerin dış ticaret birimlerinde  iş bulabilirler.

BANKACILIK (LİSANS-EA 2)

Bankacılık programının amacı, bankalarda ve çeşitli finans kuruluşlarında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Bankacılık programında matematik, hukuk, iktisat, istatistik ve muhasebe alanlarındaki derslerden başka kredi politikası, yatırım bankacılığı, finansal piyasalarda modelleme ve tahmin, merkez bankacılığı, ticari bankalarda finans yönetimi, banka muhasebesi ve raporlama, mali hukuk ve vergi politikası gibi dersler okutulmakta ve proje çalışması yaptırılmaktadır.           Bankacılık programında okumak isteyenlerin matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, sabırlı, dikkatli, yeniliklere açık ve gerilime dayanıklı kimseler olmaları gerekir. Bankacılık programını bitirenlere “Lisans Diploması” verilir. Mezunlar kamu sektöründe ve özel sektörde müşteri temsilcisi, banka müfettişi, borsalarda  dealer, broker  gibi unvanlarla görev  alabilirler ve çalıştıkları kuruluşların  çeşitli işlemlerini yürütürler. Ülkemizde bankacılık ve finans  sektörünün gelişmesi ile  birlikte bu alanda yetişen elemanlara duyulan gereksinme  de  artmıştı. Son zamanlarda  bu alanlarda  kriz yaşanmakta olup banka  ve şube sayısının azaltılmasından söz edilmektedir. Sektörde biraz küçülme olsa da iyi yetişmiş bankacıların iş bulma sorunlarının olmayacağı söylenebilir.

BANKACILIK VE FİNANS (LİSANS-EA 2)

Bankacılık ve finans programının amacı, bankalarda ve çeşitli finans kuruluşlarında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Bankacılık ve finans programında matematik, hukuk, iktisat, istatistik ve muhasebe alanlarındaki derslerden başka kredi politikası, yatırım bankacılığı, finansal piyasalarda modelleme ve tahmin, merkez bankacılığı, ticari bankalarda finans yönetimi, banka muhasebesi ve raporlama, mali hukuk ve vergi politikası gibi dersler okutulmakta ve proje çalışması yaptırılmaktadır. Bankacılık ve finans programında okumak isteyenlerin matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, sabırlı, dikkatli, yeniliklere açık ve gerilime dayanıklı kimseler olmaları gerekir. Bankacılık ve finans programını bitirenlere “Lisans Diploması” verilir. Mezunlar kamu sektöründe ve özel sektörde müşteri temsilcisi, banka müfettişi, borsalarda  dealer, broker  gibi unvanlarla görev  alabilirler ve çalıştıkları kuruluşların  çeşitli işlemlerini yürütürler. Ülkemizde bankacılık ve finans  sektörünün gelişmesi ile  birlikte bu alanda yetişen elemanlara duyulan gereksinme  de  artmıştı. Son zamanlarda  bu alanlarda  kriz yaşanmakta olup banka  ve şube sayısının azaltılmasından söz edilmektedir. Sektörde biraz küçülme olsa da iyi yetişmiş bankacıların iş bulma sorunlarının olmayacağı söylenebilir.

BANKACILIK VE FİNANSMAN (LİSANS-EA 2)

Bankacılık ve Finansman Bölümü, bu alanlara yönelik mesleklerin gerektirdiği profesyonel bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Ulusal ve uluslararası finans ve bankacılık konularını içeren dersler sayesinde öğrenciler; endüstri, bankacılık, özel sektör ve kamu sektörü gibi ulusal alanların yanı sıra uluslararası pazarlarda da önemli görevler üstlenebilecekleri bilgileri edinmektedirler. Bankacılık ve finansman programında matematik, hukuk, iktisat, istatistik ve muhasebe alanlarındaki derslerden başka kredi politikası, yatırım bankacılığı, finansal piyasalarda modelleme ve tahmin, merkez bankacılığı, ticari bankalarda finans yönetimi, banka muhasebesi ve raporlama, mali hukuk ve vergi politikası gibi dersler okutulmakta ve proje çalışması yaptırılmaktadır. Bankacılık ve finansman programında okumak isteyenlerin matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, sabırlı, dikkatli, yeniliklere açık ve gerilime dayanıklı kimseler olmaları gerekir. Bankacılık ve finansman programını bitirenlere “Lisans Diploması” verilir. Mezunlar kamu sektöründe ve özel sektörde müşteri temsilcisi, banka müfettişi, borsalarda dealer, broker gibi unvanlarla görev alabilirler ve çalıştıkları kuruluşların çeşitli işlemlerini yürütürler.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK (ÖNLİSANS-EA 1)

Bankacılık ve sigortacılık programının amacı, bankaların çeşitli bölümlerinde ve sigorta şirketlerinde  çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bankacılık ve sigortacılık programında muhasebe, sigorta muhasebesi ve denetimi, sigorta mevzuatı, istatistik, işletme ekonomisi, para ve banka, ticari yazışma, vergi teorisi ve uygulaması, bilgiişlem ve programlama, dış bankacılık, icra iflas hukuku gibi dersler okutulmaktadır. Bankacılık ve sigortacılık alanında başarılı olmak için kişilerin normalin üzerinde sayısal yeteneğe, özellikle hesaplama yeteneğine sahip, ekonomi ve hukuk konularına ilgili, ince ayrıntıları algılayabilen, çok dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir. Bankacılık ve sigortacılık programını bitirenlere “Banka ve Sigorta Meslek Elemanı” unvanı verilir. Bankacılık ve sigortacılık alanında yetişen meslek elemanı, bankaların cari hesaplar, senetler, havale gönderme, kambiyo gibi bölümlerinde müşterilerin işlerini yürütür, müşteriden alınan veya müşteriye ödenen paraları kayıtlara geçirir,  sigorta şirketlerinde sigorta işlemlerini yürütürler. Bankacılık  ve sigortacılık alanında yetişenler programını bitirenler kamuya veya özel kuruluşlara ait bankalarda ve sigorta şirketlerinde,  şirketlerin dış  ticaret birimlerinde  iş bulabilirler.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK (ÖNLİSANS-AÇIKÖĞRETİM)

Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı, 1993 yılında Açıköğretim Sisteminin yeniden yapılandırılması ile Açıköğretim Fakültesi bünyesinde açılan bir programdır. Bu bölümden mezun olanlar Bankacılık ve Sigortacılık alanında özel ve kamu kuruluşlarında alanları ile ilgili çalışabilmektedirler. Bu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar. Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Açıköğretim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir. Bu program, bankacılık ve sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programda bankacılık ve sigortacılığın yanısıra mevzuatla ilgili dersler de yer almaktadır. Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Ders kitaplarına destek olmak amacı ile derslere ilişkin televizyon yayınları da programda yer almaktadır. Programdaki bazı temel dersler için Akademik Danışmanlık (yüzyüze eğitim) hizmeti sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca internet üzerinden destek hizmeti alarak e-öğrenme uygulamalarından (e-kitap, e-televizyon, e-sınav, e-alıştırma ve e-danışmanlık) yararlanabilmektedirler.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK (LİSANS-EA 2)

son dönemlerde hızlı bir büyüme sürecine giren sigorta sektörü başta olmak üzere, bankacılık ve muhasebe sektörleri için gerekli ara elemanı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamaktır. Bu nedenle; yüksekokul analitik düşünme yeteneğine ve problem çözme becerisine sahip nitelikli mezunlar vermeyi amaçlamaktadır. Uluslararası boyutlarda faaliyet gösteren Bankacılık ve Sigortacılık sektörleri; aynı zamanda yabancı dil bilen ve yabancı dil ile işletme temel eğitimi almış nitelikli yönetici ve yönetici yardımcısı ihtiyacını karşılayabilecektir. Öğrenciler, tüm işletme disiplinleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra Bankacılığa ya da Sigortacılığa özgü temel bilgileri de aldığından, zaman içinde başarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademe yöneticiliğine de yükselebileceklerdir. İngilizce’ye paralel olarak bir yabancı dil daha bilen bu bölüm mezunları kendi alanı ile sınırlı kalmayarak finans sektörünün değişik alanlarında da görev alabilme şansına sahip olacaklardır. Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Kredi Analizi, Bankacılık, Sigortacılık, Uluslararası Denetim Şirketleri, Kamu Finans Kurumları,Leasing Şirketleri, Reasürans Şirketleri, İşletmelerin  Finans Bölümleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Faaliyet alanları gibi bölümler Bankacılık ve Sigortacılık eğitiminin öncelikli hedef çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

BASIN YAYIN (LİSANS-SÖZ 2)

Basın ve Yayın programının amacı, yazılı basında haberin kaynağından basım ve yayın aşamasına kadar olan işlemlere ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanmış nitelikli eleman yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır. Basın ve Yayın programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk yıllarında sosyoloji, psikoloji, siyasi tarih vb. temel sosyal bilimler ile ekonomi, hukuk ve istatistik alanlarında dersler okutulur. Sonraki yıllarda ise Basın ve Yayın, fotoğraf, basın ekonomisi ve işletmeciliği, basın-yayın tekniği ve bilişim alanlarında dersler verilir ve uygulamalar yaptırılır. Basın ve Yayın programına girmek isteyenlerin normalin üstünde sözel yeteneğe sahip, sosyal araştırmalara meraklı, başkaları ile iletişim kurmaktan hoşlanan, girişken ve ısrarcı kimseler olmaları beklenir. Bu alanda çalışacak kimseler iyi bir gözlemci olabilmelidirler. Basın ve Yayın programını düşünen öğrencilerin kendilerini Türkçe-Kompozisyon, yabancı dil ve sosyal bilimler alanında iyi yetiştirmeleri, mümkünse bir okul gazetesinde yazı yazarak kendilerini sınamalıdırlar.        Basın ve Yayın programını bitirenler çeşitli basın ve yayın kuruluşlarının merkez ve haber bürolarında “Muhabir” olarak görev alırlar. Basın ve Yayın programından mezun olanların gazetelerde “Muhabir” olarak yaptıkları iş, haber toplamak ve bunları açık, kısa ve ilgi çekici bir biçimde gazete ve dergilere yazmaktır. Gazete muhabirleri belli bir alanda uzmanlaşabilirler (spor muhabiri, polis muhabiri vb.). Gazetecilerin çalışma saatleri bağlı oldukları gazetenin türüne göre değişir. Çalışma çok kere geceleri de devam eder. Gazete muhabirleri bazen bir röportaj için günlerce ünlü bir kişinin peşinde koşmak, evlerinden uzakta, güç koşullarda yaşamak, gerektiğinde bir haber için kendilerini tehlikeye atmak durumunda kalabilirler. Basın ve Yayın programını bitirenler genellikle basın yayın kuruluşlarında görev alırlar. Basın ve Yayın ekonomik koşullardan çok çabuk etkilenen bir sektör olduğundan, mezunların iş bulma şansı ülkenin ekonomik gelişmişliği ile çok sıkı ilişkilidir. Bununla birlikte, alanında çok iyi yetişmiş bir kimsenin her türlü koşulda işsiz kalmayacağı söylenebilir. Basın ve Yayın programını bitirenler, öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olmak koşulu ile, meslek liselerinin, Basın ve Yayın ve iletişim alanındaki derslerine öğretmen olarak atanabilmektedirler.

BESİCİLİK (ÖNLİSANS-EA 1)

Besicilik programının amacı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, en üstün verimi elde edecek şekilde yetiştirilmesi konusunda eğitim yapmaktadır. Besicilik programında genetik, tarım ekonomisi, yem bitkileri, hayvan sağlığı ve hijyen, hayvan davranışları, mezbaha tekniği ve et ürünleri hayvansal üretim işletmeciliği, hayvansal ürünlerin pazarlanması gibi dersler okutulur. Besicilik programında okumak isteyenlerin biyoloji alanında başarılı, ticarete ilgi duyan, açık havada çalışmaktan hoşlanan, kirli ve pis kokulu ortamlarda bulunmaktan rahatsız olmayan, bedence sağlam kimseler olmaları gerekir. Besicilik programını bitirenlere “Besicilik Teknikeri” unvanı verilir. Besicilik teknikerleri çiftliklerde, varsa ziraat mühendisine, yardımcı eleman olarak görev yapar; besiye alınacak olan hayvanların hayvan pazarından satın alınması, beslenmesi, bakımı, sağlıklarının korunması için önlem alınması piyasa isteklerinin ve besi hayvanlarının uygun olduğu zamanlarda hayvanların pazarlanması gibi işleri yürütürler; çalışma ortamı kirli ve pis kokulu olabilir. Besicilik teknikerleri Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında, belediyelere veya özel kuruluşlara ait hayvan çiftliklerinde, et entegre tesislerinde görev alabilecekleri gibi kendileri hayvan besiciliği yapabilirler.

BESLENME VE DİYETETİK (FAKÜLTE-LİSANS-SAYISAL 2)

Beslenme ve diyetetik programının amacı, beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi çalışmalarının uygulanması alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.  Beslenme ve diyetetik programında eğitimi süresince temel kimya, biyoloji, fizik, matematik, istatistik, psikoloji, sosyoloji derslerinin yanı sıra beslenme biyokimyası, beslenme ilkeleri ve besinler, fizyoloji, anatomi, mikrobiyoloji, kişisel ve toplumsal sağlık, aile planlaması, toplum beslenmesi ve beslenme hastalıkları epidemiyolojisi, besin kimyası ve analizi, ana-çocuk beslenmesi, kurum beslenmesi, besin kontrolü, yönetim ekonomisi alanlarında dersler verilir. Üçüncü yılın sonunda sağlık ocakları ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde 6 hafta süreli halk sağlığında beslenme, son sınıfta bir yıl süreli hastane ve kurumlarda beslenme stajı yaptırılır. Beslenme bilimi biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve besin bilimi ile yakından ilgili bir alandır. Bu nedenle, beslenme ve diyetetik alanında çalışacak kişilerin doğa bilimlerine meraklı ve bu alanda iyi yetişmiş olmaları gerekir. Ayrıca sabırlı, başkaları ile işbirliği yapabilen, düşüncelerini başkalarına aktarıp onları etkileyebilen kimseler bu alanda başarılı olabilirler.Dört yıllık eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Diyetisyen” unvanı verilir. Diyetisyen sağlık hizmetleri sınıfı içerisinde yer alır. Başarılı öğrenciler, beslenme ve diyetetiğin yanı sıra biyokimya, anatomi, fizyoloji, halk sağlığı ve metabolizma dallarında lisansüstü eğitime devam edebilirler. Diyetisyenler, yönetici diyetisyen, tedavi diyetisyeni ve halk sağlığı diyetisyeni olarak ayrılırlar. Yönetici diyetisyen hastane, okul, yurt, endüstri ve kamu kuruluşları gibi kurumlara, besin maddelerinin satın alınması, hazırlanması, pişirilmesi ve servisiyle uğraşır. İnsanların en iyi ve en ekonomik yönden beslenebilmesi için gerekli beslenme planlamasını yapar, uygulanmasını denetler. Tedavi diyetisyeni, hastaların durumuna göre verilecek özel diyetleri düzenler, yemeğin hastaya verilmesini ve hasta tarafından tüketilmesini sağlar. Taburcu olan ve polikliniğe gelen hastaları, evde uygulamaları gereken diyet konusunda eğitir. Halk sağlığı diyetisyenleri sağlık merkezlerinde görev alırlar ve halkın sağlıklı beslenmesi için gerekli önerilerde bulunurlar. Ayrıca diyetisyenler gıda teknolojisinde eğitimci ve danışman olarak da çalışmaktadırlar. Mezunların çalışma alanları dört grupta toplanabilir:         1. Diyetisyen olarak sağlık kuruluşlarında yataklı tedavi kurumları diyetisyenliği ve halk sağlığı diyetisyenliği yapabilirler.        2. Toplu beslenme yapan kuruluşlarda çalışabilirler. 3. Beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak eğitim kurumlarında çalışabilirler. 4.Araştırma ve endüstri kuruluşlarında görev alabilirler.                   Diyetisyenlik ülkemizde yeni gelişen bir meslek alanıdır. Okullarda, sosyal hizmet kurumlarında, hastanelerde, kamu ve endüstri kuruluşlarında vb. yerlerde diyetisyenin çalışmalarından yararlanma eğilimi artmaktadır. Bu nedenle iyi yetişmiş bir diyetisyenin iş bulma sorunu olmayabilir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (LİSANS-SAY 1)

İstanbul Teknik Üniversitesi, bilişim ve iletişim teknolojilerinin güncel olarak izlenmesi doğrultusunda tüm öğrencilerine ve akademik birimlerine, yaratıcı ve ortak çalışmalarda kullanılabilecek optimum bilişim altyapısını sağlamayı amaçlamaktadır. İTÜ’deki Bilgi Teknolojileri altyapısı yazılım ve donanım olarak yeterli ve güncel olmakla beraber, altyapı üzerindeki geliştirme çalışmaları devam ettirilmektedir. Bu bağlamda en önem verilen konu öğrenci, akademik ve idari personelinin bu altyapının doğru ve etkin biçimde kullanabilmesi için gerekli olan bilişim kültürüne ve bilgi birikimine sahip olmasıdır. Tüm bu çalışmalar geleceğin esnek ve dinamik yapıdaki bilişim profesyonellerini yetiştirmeye ve onları bilgilerini güncelleyebilen bir düşünce yapısı ile donatma idealini taşımaktadır.

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ (LİSANS-EA 2)

Bilgi ve belge yönetimi programının amacı bilginin ve/veya bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayını süreci ile ilgili  konularda eğitim yapmaktır. Bilgi ve belge yönetimi programında Osmanlıca, yazışma teknikleri, bilgisayar, bilgi ağları, veri tabanları, elektronik ortamda kataloglama, sınıflama sistemleri bilgi ve iletişim teknolojileri, dizinleme teknikleri, kütüphane ve otomasyon, arşiv yönetimi, yazmalar ve nadir eserler gibi dersler  okutulur. Bilgi ve belge yönetimi programında okumak isteyenlerin  sözel yeteneği güçlü, okumayı seven, sistematik düşünebilen ve davranabilen, kapalı yerlerde çalışmaktan ve yazılı belgeler üzerinde çalışmaktan hoşlanan, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir. Bilgi ve belge yönetimi programını bitirenler,  çeşitli kurum ve kuruluşlarda “Arşivci, Kütüphaneci”  gibi unvanlarla görev almaktadırlar. Mezunlar çeşitli kütüphanelerde ve arşivlerde veri tabanı tasarımı  yapar, web sayfası düzenler, belgeleri, kitapları sınıflandırır, bibliyografik taramalar yapar, kullanıcılara danışmanlık hizmeti verirler. Bilgi ve belge yönetimi programını bitirenler resmi ve özel kuruluşların, üniversitelerin kütüphanelerinde, devlet arşivlerinde, basılı ya da elektronik ortamda indeks ve öz hazırlama hizmeti veren ya da bunların dağıtımını yapan kuruluşlarda görev alabilirler.

BİLGİ YÖNETİMİ (AÇIKÖĞRETİM-UZAKTAN EĞİTİM-EA 1)

Günümüzde bürolarda günlük faaliyetlerinin büyük bir bölümünü bilgisayarla gerçekleştiren insanların sayısı giderek artmaktadır. İşletmelerde sekreter, memur ya da orta düzey yönetici olarak çalışan çoğu kişinin, şu anda bilgisayar kullanmasalar da, gelecekte birer bilgisayar kullanıcısı olmaları beklenmektedir. Bilgi Yönetimi Önlisans Programı bilgi işçisi olarak nitelendirilen, bilgisayarla ileri düzeyde tanışık orta kademe işgücü yetiştirmeye yönelik bir programdır. Bilgi işçilerinin ortak özelliği, yaptıkları iş ne olursa olsun, günlük faaliyetlerinin önemli bölümü bilgiyi oluşturmak, bilgiye erişmek, bilgi üzerinde işlemler gerçekleştirerek bilgiyi dönüştürmek, bilgiyi iletmek ve bilgiyi saklamak gibi temel işlemlerden oluşmaktadır. Bu Program, öğrencilere, işletme ortamlarındaki bilgi temelli problemlerde doğru aracı kullanarak probleme çözüm getirme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaca erişmek için öğrencilere, kuramsal derslerin yanı sıra yaygın olarak kullanılan büro yazılımlarında uzmanlaşmalarını sağlayacak uygulamalı dersler verilmektedir. Günümüzde büro yazılımları alanında yaygın olarak MS Office yazılımı kullanılmaktadır. MS Office kullanıcılarının, alandaki bilgi ve becerilerini belgelemek için Microsoft firması denetiminde düzenlenen sınavlara katılarak MOUS (Microsoft Office User Specialist) sertifikası almaları önem taşımaktadır. Programın bir amacı da öğrencilere bu sınavlara hazırlamaktır.

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ -BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (LİSANS-SAY 2)

Bilgisayar Bilimleri programında, bilgisayarla ilgili kuramsal ve uygulamada ortaya çıkan ya da çıkacak olan problemlerin çözümü ve ortadan kaldırılmasına dönük bir eğitim öğretim çalışması uygulanır. Bu programdan mühendislerin bilgi işlem merkezinde kendilerini bekleyen sorunlara çözüm getirebilecek bir bilgi ve yetenek düzeyinde mezun olmaları amaçlanmıştır. Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, donanım ve yazılım sistemlerinin bütünleştiği bilgisayar sistemlerinin matematiksel ve mantıksal temellerini kuramsal olarak inceleyip geliştiren, bu temellere dayalı olarak tasarım, yapım ve kullanım için yöntem, teknik ve teknolojiler üreten bir mühendislik dalıdır.Lisans eğitimi 4 yılda tamamlanır. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği’nin eğitim programında öğrenciler donanım, yazılım ve bilgisayar bilimlerinin kuramsal temellerine ilişkin alt konular arasında denge sağlamaya çalışan, kuramsal ve uygulamalı boyutların birbirini bütünlediği bir eğitim görürler. Bilgisayar ve Enformatik bölümünde ek olarak bilgisayarla haberleşme konusuna ağırlık verilmektedir. Bu bölümde öğrenciler statik, dinamik, malzeme, mukavemet gibi temel mühendislik dersleri ile bilgisayar programlama, olasılık, bilgisayar yapısına giriş, veri yapıları, programlama dilleri, simgesel programlama, veri işlem yöntemleri, sayısal çözümleme, veri tabanı dizgeleri, dizge çözümleme, elektronik, mantıksal tasarım, mikroişleyiciler, bilgi işlem merkezi yönetimi gibi bölüm dersleri okumaktadırlar. Öğrenciler yaz aylarında staj yapmaktadırlar.
Mezunlarına Lisans Diploması ve “Bilgisayar Bilimleri / Bilgisayar ve Enformatik / Sistem Mühendisi” ünvanı verilir.
Bilgisayar teknolojisi geliştikçe bu alanda yetişmiş teknik insan gücüne olan ihtiyaç da gittikçe artmaktadır. Bu nedenle mezunların iş bulma olanağı çok geniştir. Bu bölümü bitirenler kamu kuruluşları ve özel kurumlarda çalışma olanağına sahiptirler.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM (ÖNLİSAN-SAY 1)

Bilgisayar destekli çizim programının amacı bilgisayarla mimarı ve statik çizim veya pafta üzerinde elle çizim yapabilen elemanları yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Bilgisayar destekli çizim programında matematik, bilgisayar yapı malzemeleri, betimsel geometri, model yapımı, çizim, bilgisayar destekli çizim, inşaat kuralları gibi dersler okutulmaktadır. Bilgisayar destekli çizim programında okumak isteyenlerin şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, tasarım ve çizim yeteneklerine sahip görme ve ellerini kullanmada güçlüğü olmayan dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir. Bilgisayar destekli çizim programını bitirenlere “Önlisans Diploması” ve “Bilgisayar Destekli Çizim Teknikeri” ünvanı verilir. Bilgisayar destekli çizim teknikeri mimarı tarafından hazırlanan projeyi okuyup bunun bilgisayar ortamında Auto-cad programı ile geliştirilmiş çizimini yapar. Bilgisayar destekli çizim teknikerleri devlete ait kuruluşların inşaat birimlerinde özel mimarlık ve mühendislik bürolarında görev alabilirler.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (LİSANS-SAY 2)

Bilgisayar mühendisliği programının amacı, bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim yapmaktır. Bilgisayar mühendisliği programında bilgisayar donanım yapısı, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, sayısal çözümleme, veri tabanı sistemleri, mantıksal tasarım, mikro işleyiciler, veri iletişim, sistem çözümleme, yönetim bilişim sistemleri gibi meslek derslerinden ve matematik, istatistik, fizik, elektrik, elektronik, ekonomi, işletme yönetimi gibi temel destek derslerinden oluşur. Meslek dersleri laboratuar uygulamaları ile desteklenir.    Öğrenciler kuramsal ve uygulamalı dersler yanında, gerek üniversite bilgisayar merkezlerinde, gerekse üniversite dışında bilgisayar merkezi olan kuruluşlarda yaz stajları yaparlar. Bilgisayar mühendisliği programına girmek isteyenlerin normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe, özellikle üstün bir sayısal düşünme mantıklı düşünme  gücüne sahip, dikkatli, sabırlı ve yaratıcı kişiler olmaları gerekir. Bilgisayar mühendisliği programını bitirenlere “Bilgisayar Mühendisi” unvanı verilir. Bilgisayar mühendisleri çeşitli yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında sistem çözümleyici ve uygulama programcısı, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda ve genellikle bilgiişlem merkezlerinde sistem programcısı, bilgiişlem merkezlerinde yönetmen, yönetim bilişim sistemleri alanında kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerinin tasarımında ve gerçekleştirilmesinde araştırma-geliştirme mühendisi olarak görev alabilirler. Bu görevlerden ülkemizde en yaygın olanları programcılık ve sistem çözümleyicilik görevleridir. Veri tabanı yönetmeni hemen her türlü kuruluşta, gittikçe önem kazanan veri tabanı uygulamalarında veri tabanının yaratılması ve kullanımı ile ilgili konularda çalışır.       Programcı, bir işi bilgisayara yaptırmak ya da bir sorunu bilgisayar yardımıyla çözmek için gerekli işlemleri ve bu işlemlerin uygulama sırasını saptar, bilgisayara verilecek verilerin ve bilgisayardan elde edilecek sonuçların biçimini belirler, bir iş akış şeması hazırlar bu şemaya uygun olarak belirli bir programlama dilinde işlemlere karşı gelen komutları yazar, programın amaca uygun biçimde çalışıp çalışmadığını denetler, varsa eksikleri tamamlayıp yanlışları düzeltir, programı çalıştırır ve gerekirse programın çalışmasıyla ilgili olarak bilgisayar operatörlerine yönerge hazırlar.                   Sistem çözümleyici belirli bir uygulama sistemiyle ilgili bilgi ve belge akışını, yapılması gereken işlemleri, işlem-zaman ilişkilerini çözümler, aksaklıkları ve darboğazları saptar, uygulamanın iyileştirilmesi için gerekli yöntemleri, kullanılacak araç ve gereci ve çalışacak personeli saptar, her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrıntılı yönergeler hazırlar ve karşılaşılabilecek güçlükler için önlemler alır. Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı ülkemizde bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarının yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışma olanakları vardır. Bilgisayar mühendisliği programını bitirenler, öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olmak koşulu ile meslek liselerinde bilgisayar alanı ile ilgili derslere öğretmen olarak da çalışabilirler.

BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ (ÖNLİSANS-SAY 1)

Bilgisayar ile ilgili her türlü bakım-onarım program yükleme ve program yazabilen ara elemanları yetiştirmektir. Bilgisayar operatörü ve teknikeri, tüm resmi kurumların bilgi işlem dairelerinde, bilgisayar işlerinde görev alabildikleri gibi bilgisayar işleri yapan özel iş yerlerinde de çalışabilirler. Bilgisayar Operatörlüğü programının amacı çeşitli bilgisayar donanım ve yazılımlarını kullanabilecek nitelikte eleman yetiştirmektir. Bilgisayar Operatörlüğü programında matematik sözlü anlatım metin okuma ve inceleme yazılı anlatım, dil eğitimi gibi temel derslerden başka bilgisayar donanım ve yazılımı, işletim sistemi DOS, işletim sistemi MAC, bilgisayar ağları, BASIC uygulamaları eskiz tekniği, dizgi gibi dersler okutulmaktadır. Bu programı tercih edeceklerin her iki kulakta sensorineural işitme kaybı olduğuna ve iyi işiten kulakta en az 70 desibel işitme kaybı olduğuna dair sağlık kurulu raporu bulunmalıdır. Bilgisayar Operatörlüğü programını bitirenlere “Bilgisayar Operatörü” unvanı verilir. Bilgisayar operatörlüğü programı mezunları, hazır bilgisayar paket programı kullanılan işyerlerinde bilgi giriş operatörü, bilgi işlem birimlerinde yardımcı eleman, masa üstü yayıncılık alanında dizgi elemanı olarak çalışabilirler.
Bilgisayar operatörleri bilgisayarların kullanıldığı her yerde iş bulma olanağına sahiptirler. (Bu program, Engelliler Entegre Yüksekokulu’na bağlıdır.)

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ (LİSANS-SAY 1)

Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri programının amacı, bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim yapmaktır. Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri  programında bilgisayar donanım yapısı, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, sayısal çözümleme, veri tabanı sistemleri, mantıksal tasarım, mikro işleyiciler, veri iletişim, sistem çözümleme, yönetim bilişim sistemleri gibi meslek derslerinden ve matematik, istatistik, fizik, elektrik, elektronik, ekonomi, işletme yönetimi gibi temel destek derslerinden oluşur. Meslek dersleri laboratuar uygulamaları ile desteklenir. Öğrenciler kuramsal ve uygulamalı dersler yanında, gerek üniversite bilgisayar merkezlerinde, gerekse üniversite dışında bilgisayar merkezi olan kuruluşlarda yaz stajları yaparlar.        Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri programına girmek isteyenlerin normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe, özellikle üstün bir sayısal düşünme mantıklı düşünme  gücüne sahip, dikkatli, sabırlı ve yaratıcı kişiler olmaları gerekir.            Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri programını bitirenlere “Bilgisayar Mühendisi” unvanı verilir. Bilgisayar mühendisleri çeşitli yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında sistem çözümleyici ve uygulama programcısı, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda ve genellikle bilgiişlem merkezlerinde sistem programcısı, bilgiişlem merkezlerinde yönetmen, yönetim bilişim sistemleri alanında kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerinin tasarımında ve gerçekleştirilmesinde araştırma-geliştirme mühendisi olarak görev alabilirler. Bu görevlerden ülkemizde en yaygın olanları programcılık ve sistem çözümleyicilik görevleridir. Veri tabanı yönetmeni hemen her türlü kuruluşta, gittikçe önem kazanan veri tabanı uygulamalarında veri tabanının yaratılması ve kullanımı ile ilgili konularda çalışır. Programcı, bir işi bilgisayara yaptırmak ya da bir sorunu bilgisayar yardımıyla çözmek için gerekli işlemleri ve bu işlemlerin uygulama sırasını saptar, bilgisayara verilecek verilerin ve bilgisayardan elde edilecek sonuçların biçimini belirler, bir iş akış şeması hazırlar bu şemaya uygun olarak belirli bir programlama dilinde işlemlere karşı gelen komutları yazar, programın amaca uygun biçimde çalışıp çalışmadığını denetler, varsa eksikleri tamamlayıp yanlışları düzeltir, programı çalıştırır ve gerekirse programın çalışmasıyla ilgili olarak bilgisayar operatörlerine yönerge hazırlar. Sistem çözümleyici belirli bir uygulama sistemiyle ilgili bilgi ve belge akışını, yapılması gereken işlemleri, işlem-zaman ilişkilerini çözümler, aksaklıkları ve darboğazları saptar, uygulamanın iyileştirilmesi için gerekli yöntemleri, kullanılacak araç ve gereci ve çalışacak personeli saptar, her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrıntılı yönergeler hazırlar ve karşılaşılabilecek güçlükler için önlemler alır. Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı ülkemizde bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarının yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışma olanakları vardır. Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri programını bitirenler, öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olmak koşulu ile meslek liselerinde bilgisayar alanı ile ilgili derslere öğretmen olarak da çalışabilirler.

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA (ÖNLİSANS-SAY 1)

Bilgisayar programının amacı iş hayatının ve toplumsal yaşamın, bilgi toplam ve bu bilgileri işleme ile ilgili konularındaki problemlerinin bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çalışacak ara insangücünü yetiştirmektir. Bilgisayar programcılığı programında öğretimin ilk yılında genel matematik, programlama dilleri, teknik resim, istatistik ve muhasebe gibi temel dersler verilir. Daha sonraki yıllarda ise ileri düzeyde programlama teknikleri ve uygulamalı mühendislik ve işletme dersleri okutulur. Bu alanda öğrenim görmek isteyen lise öğrencileri kendilerini matematik ve mantık konularında iyi yetiştirmelidirler. Kişinin iyi bir programcı olabilmesi için üzerinde çalışacağı konuyu kavrayabilme ve bunu en ince ayrıntısına kadar bilgisayar diline dökebilme yeteneğine sahip olması gereklidir. Bilgisayar programcılığı programından mezun olan öğrenciler “Bilgisayar Program Teknikeri” unvanını almaya hak kazanırlar. Mezunlar genelde bilgisayar programcısı olarak çalışmaktadırlar. Çalıştıkları kurumların çoğunluğunu şirketlerin bilgiişlem merkezleri oluşturmaktadır.

BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ (LİSANS-SAY 2)

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği programı bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim ve araştırma yapar. Bu bölümün çalışma imkanları Bilgisayar Enformatik Bölümüyle aynıdır.

BİLGİSAYAR-ENFORMATİK (LİSANS-SAY 2)

Bilgisayar Bilimleri programında, bilgisayarla ilgili kuramsal ve uygulamada ortaya çıkan ya da çıkacak olan problemlerin çözümü ve ortadan kaldırılmasına dönük bir eğitim öğretim çalışması uygulanır. Bu programdan mühendislerin bilgi işlem merkezinde kendilerini bekleyen sorunlara çözüm getirebilecek bir bilgi ve yetenek düzeyinde mezun olmaları amaçlanmıştır. Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, donanım ve yazılım sistemlerinin bütünleştiği bilgisayar sistemlerinin matematiksel ve mantıksal temellerini kuramsal olarak inceleyip geliştiren, bu temellere dayalı olarak tasarım, yapım ve kullanım için yöntem, teknik ve teknolojiler üreten bir mühendislik dalıdır. Lisans eğitimi 4 yılda tamamlanır. Bilgisayar Bilimler Mühendisliğinin eğitim programında öğrenciler donanım, yazılım ve bilgisayar bilimlerinin kuramsal temellerine ilişkin alt konular arasında denge sağlamaya çalışan, kuramsal ve uygulamalı boyutların birbirini bütünlediği bir eğitim görürler. Bilgisayar ve Enformatik bölümünde ek olarak bilgisayarla haberleşme konusuna ağırlık verilmektedir. Bu bölümde öğrenciler statik, dinamik, malzeme, mukavemet gibi temel mühendislik dersleri ile bilgisayar programlama, olasılık, bilgisayar yapısına giriş, veri yapıları, programlama dilleri, simgesel programlama, veri işlem yöntemleri, sayısal çözümleme, veri tabanı dizgeleri, dizge çözümleme, elektronik, mantıksal tasarım, mikroişleyiciler, bilgi işlem merkezi yönetimi gibi bölüm dersleri okumaktadırlar. Öğrenciler yaz aylarında staj yapmaktadırlar.
Mezunlarına Lisans Diploması ve “Bilgisayar Bilimleri / Bilgisayar ve Enformatik / Sistem Mühendisi” ünvanı verilir.
Bilgisayar teknolojisi geliştikçe bu alanda yetişmiş teknik insan gücüne olan ihtiyaç da gittikçe artmaktadır. Bu nedenle mezunların iş bulma olanağı çok geniştir. Bu bölümü bitirenler kamu kuruluşları ve özel kurumlarda çalışma olanağına sahiptirler.

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (LİSANS-SAY 2)

Bilişim Sistemleri Mühendisliği lisans programı, 21nci yüzyıla ismini vermiş olan Bilişim Çağı’na girerken bu sahadaki insan gücü eksikliğini karşılamak amacını taşımaktadır. Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği programları sırası ile elektronik mühendisliği ve bilgisayar donanımı ile yazılımı üzerine uzmanlaşma sağlamaktadırlar. Bilişim Sistemleri Mühendisliği programı, bilginin elde edilmesi, saklanması, iletilmesi, modellenmesi, işlenmesi, ve kullanımına ait temel ve ileri kuramlar ile bunların uygulamalarına ait mühendislik dalını kapsar. Bu nedenle, dünyadaki örnekleri gibi bu program, elektronik mühendisliği temeline dayanan güçlü bir temel bilimler ve matematik bilgisi üzerine inşa edilen sinyal ve sistem kuramı ve uygulamaları, çoklu-ortam, elektronik, iletişim ve bilgisayar alanlarına odaklanır.  Bilişim bilimleri, bilgi/bilişim teknolojisi ve bilişim sistemlerinin temelindeki mühendislik dalı olarak ortaya çıkan Bilişim Sistemleri Mühendisliği bunların tasarlanması, analizi, modellenmesi, başarım değerlendirmesi, ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları kapsar. Kuramsal temeller yanında bilginin işlenmesinde entegre sistemlerin kullanılması konularını içerir. Bilişim Sistemleri Mühendisliği programı endüstri ve akademinin bu sahadaki yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİSİ (FAKÜLTE-LİSANS-SAY 2)

Bu programın temel amacı bilgi işlem ve teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin ışığında kurumların bilişim alanında ihtisas sahibi bulunan kimselere olan ihtiyacını karşılamaktır. Bu bölümdeki program geleneksel bilgisayar mühendislik programlarına ilişkin programların bazı özelliklerini yansıtmakta ise de, işletmelere özgü bilgi işlem ve teknoloji birikiminin işletmecilik temeli ile desteklenmiş olması mezunlara çok geniş istihdam alanı yaratabilmektedir. Böylece, bölümün programı sistemin tasarımı, sistemin geliştirilmesi, iletişim kanalları ve nihai tüketici memnuniyeti açısından karşılaşılan sorunları çözebilecek öğrencileri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİSİ (YÜKSEKOKUL-LİSANS-SAY 2)

Türkiye’nin küreselleşmesinde ve çağı yakalamasında önemli bir basamak haline gelen bilgi ve iletişim teknolojilerinin geniş tabana yayılması ve bu alandaki teknolojik bilimsel gelişmelerin kullanımının teşvik edilmesi için uzman kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu programın temel amacı bilgi işlem ve teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin ışığında kurumların bilişim alanında ihtisas sahibi bulunan kimselere olan ihtiyacını karşılamaktır. Bu bölümdeki program geleneksel bilgisayar mühendislik programlarına ilişkin programların bazı özelliklerini yansıtmakta ise de, işletmelere özgü bilgi işlem ve teknoloji birikiminin işletmecilik temeli ile desteklenmiş olması mezunlara çok geniş istihdam alanı yaratabilmektedir. Böylece, bölümün programı sistemin tasarımı, sistemin geliştirilmesi, iletişim kanalları ve nihai tüketici memnuniyeti açısından karşılaşılan sorunları çözebilecek bireyler yetiştirmektir. Programın mesleki yapısal bileşenleri, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri ve İşletmedir.Böylelikle programa kayıtlı öğrenciler, bilgisayar temelli sistemler, yazılım yaklaşımları, telekomünikasyon kavram ve altyapıları alanlarında donanıma sahip olacak ve ayrıca bilişim sistemleri organizasyon ve yönetimi ve program içeriğinde yer alan işletmeciliğe dönük derslerle sosyal bilim formasyonu da kazanacaklardır.

BİLİŞİM-YÖNETİM (ÖNLİSAN-SAY 1)

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Eğitiminin amacı işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde işletme bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir. İşletme ve bilişim konularını bir arada işleyen bir alandır. Günümüzde bilişim alanındaki gelişmelerin işletme bilimine kattığı yeniliklerle çok daha etkin ve verimli karar verme süreçleri oluşmuştur.  Ayrıca, bilişim sistemlerinin yönetimi de başlı başına bir yönetim konusu haline gelmiştir. Yönetim Bilişim Sistemleri’ni ilgilendiren konular, bu iki alanın etkileşimi ve entegrasyonuyla ortaya çıkmıştır. Yönetimin ve bilişimin hayatın hemen her alanını kapsadığı gözönüne alınırsa, yönetim bilişim sistemlerinin çok geniş uygulama alanları bulduğu görülecektir. Programın ilk iki yılında yönetim ve bilişim disiplinlerinin alt yapısını oluşturan temel dersler verilmektedir. Bir başka deyişle, sistem tasarımı, veri tabanları ve veri iletişimi, programlama gibi bilişim konuları  ile organizasyon, ekonomi, pazarlama, muhasebe, finans gibi temel işletme konularını dengeleyen bir eğitim verilir. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise,  her iki disiplini birlikte ele alan, entegrasyon dersleri okutulur.  Karar destek sistemleri, kurumsal bilişim sistemleri, bilişim sistemleri yönetimi gibi derslerle, çok sayıda açılan bölüm seçmeli derslerini bunlara örnek olarak gösterebiliriz. Dünyadaki gelişmiş ekonomiler endüstri-temelli olmaktan uzaklaşarak bilgi-temelli  ekonomilere dönüşmektedir. Hizmet ve Bilişim sektörleri büyük bir hızla gelişmektedir. Şu anda yalnız ABD’de 200’ün üzerinde üniversitede Bilişim Sistemleri Bölümü mevcuttur. Bu göstergeler de bu alanın önümüzdeki yıllarda Türkiye’de büyük hızla gelişeceğine işaret etmektedir.  Son yıllarda Yönetim Bilişim Sistemleri öğrenimi görmüş kişilere gittikçe artan bir talep olmasına karşın, Türkiyede bu özelliğe sahip kişilerin sayısı şu anda oldukça azdır. Bu nedenle mezunlarımızın iş bulma olanaklarının çok olduğu ve gelirlerinin üniversite mezunlarının ortalama gelirlerinin üzerinde olduğu gözlenmektedir.

BİTKİ KORUMA (ÖNLİSANS-SAY 1)

Bitki koruma programının amacı, bol ve kaliteli bitkisel ürün elde edebilmek için bitkilerin hastalıklardan ve yabancı otlardan korunması konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.
Bitki koruma programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri yanında; meteoroloji, tarım makineleri, toprak bilgisi, böcek ekolojisi, böcek sistematiği, zirai mücadele organizasyonu ve karantina, meyve ve bağ zararlıları gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır. Bitki koruma alanında çalışmak isteyen kimselerin temel bilimlere, özellikle zooloji ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, bilimsel meraka sahip kimseler olmaları beklenir.
Bitki koruma programını bitirenlere “Ziraat Teknikeri” ünvanı verilir. Bitki koruma alanında yetişen ziraat mühendisleri zirai mücadele istasyonlarında meyve, sebze, tahıl ve süs bitkilerine zarar veren böcek ve zararlı otlarla mücadele yöntemlerini geliştirir, bitki zararlıları konusunda üreticileri aydınlatır. Bitki koruma alanında yetişen ziraat mühendisleri, Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına bağlı zirai mücadele istasyonlarında, Tariş, Çukobirlik,  Antbirlik gibi kuruluşlarda ve tarım ilaçları yapan fabrikalarda görev alabilirler.

BİTKİSEL ÜRETİM (ÖNLİSANS-SAY 1)

Bitkisel Üretim Programında, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma ve Tarla Bitkileri’ ne yönelik dersler verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir. Program dersleri bahçe ve tarla bitkileri yetiştiriciliği, bahçe ve tarla bitkileri hastalık ve zararlıları, mantar yetiştirme tekniği ile mantar yetiştiriciliği hastalık ve zararlıları temel konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Öğrenciler uygulama arazisinde teorik dersleri pratik olarak uygulayabilmektedirler. Bitkisel Üretim Programında mezun olan öğrenciler devlet kuruluşlarında “tekniker” olarak çalışabilmekte, bunun yanında değişik özel sektörün değişik birimlerinde de görev alabilmektedir.  Öğrenciler IV. Yarıyılın sonunda DGS ile üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin Bitkisel Üretim ile Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.  Bol ve kaliteli bitkisel ürün elde edebilmek için bitkilerin hastalıklardan, zararlılırdan ve yabancı otlardan korunması bu bölümün inceleme ve araştırma alanına girer. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Tarım Kooperatifleri, Ziraat Bankası, Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Çay- Kur, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tarımsal İlaç Şirketleri, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Ayrıca özel ve devlet çiftliklerinde de çalışma imkanı vardır.

BİTKİSEL ÜRÜNLERDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA (ÖNLİSANS-EA 1)

Bitkisel ürünlerde muhafaza ve pazarlama programının amacı, bol ve kaliteli bitkisel ürün elde edebilmek için bitkilerin hastalıklardan ve yabancı otlardan korunması konusunda çalışacak insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Bitkisel ürünlerde muhafaza ve pazarlama programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri yanında; meteoroloji, tarım makineleri, toprak bilgisi, böcek ekolojisi, böcek sistematiği, zirai mücadele organizasyonu ve karantina, meyve ve bağ zararlıları gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır. Bitkisel ürünlerde muhafaza ve pazarlama alanında çalışmak isteyen kimselerin temel bilimlere, özellikle zooloji ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, bilimsel meraka sahip kimseler olmaları beklenir. Bitkisel ürünlerde muhafaza ve pazarlama programını bitirenlere “Ziraat Mühendisi” ünvanı verilir. Bitki koruma alanında yetişen ziraat mühendisleri zirai mücadele istasyonlarında meyve, sebze, tahıl ve süs bitkilerine zarar veren böcek ve zararlı otlarla mücadele yöntemlerini geliştirir, bitki zararlıları konusunda üreticileri aydınlatır.  Bitkisel ürünlerde muhafaza ve pazarlama alanında yetişen ziraat mühendisleri, Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına bağlı zirai mücadele istasyonlarında, Tariş, Çukobirlik,  Antbirlik gibi kuruluşlarda ve tarım ilaçları yapan fabrikalarda görev alabilirler. Bitkisel ürünlerde muhafaza ve pazarlama programının amacı, bol ve kaliteli bitkisel ürün elde edebilmek için bitkilerin hastalıklardan ve yabancı otlardan korunması konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır. Bitkisel ürünlerde muhafaza ve pazarlama programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri yanında; meteoroloji, tarım makineleri, toprak bilgisi, böcek ekolojisi, böcek sistematiği, zirai mücadele organizasyonu ve karantina, meyve ve bağ zararlıları gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır. Bitkisel ürünlerde muhafaza ve pazarlama alanında çalışmak isteyen kimselerin temel bilimlere, özellikle zooloji ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, bilimsel meraka sahip kimseler olmaları beklenir. Bitkisel ürünlerde muhafaza ve pazarlama programını bitirenlere “Ziraat Mühendisi” ünvanı verilir. Bitki koruma alanında yetişen ziraat mühendisleri zirai mücadele istasyonlarında meyve, sebze, tahıl ve süs bitkilerine zarar veren böcek ve zararlı otlarla mücadele yöntemlerini geliştirir, bitki zararlıları konusunda üreticileri aydınlatır.

BİYOKİMYA (LİSANS-SAY 2)

Biyokimya programının amacı, biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme ve çevre olayları ile ilgili konularda eğitim yapmaktır. Biyokimya programı “Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Kimyagerlik” olmak üzere iki alt dala ayrılmaktadır.  Biyokimya programının ilk iki yılında hücre biyoloji, mikrobiyoloji, fizyoloji, histoloji, anorganik kimya, analitik kimya, matematik bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır. İkinci yıldan sonra öğrenciler alt dallardan birine yönelmektedirler. Biyokimyagerlik dalına geçenler biyofizikokimya, enzimoloji, ilaç kimyası, beslenme, toksikoloji, klinik kimya, genetik, fermantasyon teknolojisi, endüstriyel hijyen, atık değerlendirmesi ve arıtma yöntemleri gibi dersleri okumakta ve uygulama yapmaktadırlar. Biyokimya alanında çalışmak isteyenlerin biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, bilimsel çalışmalara istekli, meraklı, görme sorunu olmayan kimseler olmaları gerekir. Biyokimya programını bitirenlere bitirdikleri dala göre “Biyokimyager” veya “Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyager” unvanı verilmektedir. Biyokimyagerler, biyokimya analiz bilimlerinde ve laboratuarlarında sağlıkla ilgili testleri yapar, yeni test yöntemleri geliştirirler; gıda ve ilaç sektöründe kalite kontrol işlerini yaparlar; projelerin yürütülmesinde görev alırlar.                   Mezunlar, gıda, ilaç, tıbbi kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri ve fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, üniversite, tıbbi tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin araştırma laboratuarlarında görev alabilirler

BİYOLOJİ (LİSANS-SAY 2)

Biyoloji programının amacı canlıların evrimi, yeryüzünde dağılımı, anatomisi ve fizyolojisi konularında eğitim yapmaktır. Biyoloji programında dört yıllık eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Başlıca dallar botanik, zooloji, mikrobiyoloji, ekoloji başlıkları altında toplanabilir. İlk yıl öğrencilere temel bilimler, genel biyoloji (kimya, fizik, biyometri ve jeoloji) konularında dersler verilir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda botanik ve zooloji, hücre biyolojisi, genetik, fizyoloji, anatomi gibi alanlarda dersler verilir.   Öğrenciler laboratuarda uygulama çalışmaları yaparlar. Uygulama çalışmalarının bir bölümü de arazide yapılır. Biyoloji programına girmek isteyen bir kimsenin fen derslerinde başarılı olması gerekmektedir. Biyoloji alanında çalışacak kimse, meraklı bir gözlemci, sabırlı bir araştırmacı olmalıdır. Bu alanda çalışma bazen yıllarca sürecek araştırmaları gerektirir. Onun için, bu alana girmek isteyen bir kimsenin, her şeyden önce, doğayı sevmesi, canlılarla uğraşmaktan hoşlanması ve bilimsel çalışmalardan doyum sağlayan bir kimse olması beklenir. Biyoloji programını bitirenler “Biyolog” unvanına hak kazanırlar. Biyolog genellikle laboratuarlarda canlı veya ölü bitki, hayvan ve insanın hücre veya dokularının yapısını, çeşitli kimyasal etkiler sonucu bu yapıda meydana gelen değişiklikleri inceler.                   Biyologlar günümüzde yoğun olarak Sağlık Bakanlığına ve SSK’ya bağlı hastanelerde, üniversitelerin tıp fakültelerinde, hidrobiyoloji araştırma merkezlerinde, Çevre Bakanlığına ve Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda; özel sektörde, ilaç ve besin endüstrisinde çalışabilirler. Mezunlar Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamladıkları taktirde Milli Eğitim Bakanlığına veya özel sektöre bağlı orta dereceli okullarda ve dershanelerde biyoloji öğretmenliği yapabilirler.  Ancak kişinin fen bilgisi, çevre ve insan, araştırma teknikleri, trafik ve ilk yardım ve tarım derslerden birine atanabilmesi için bu alanda Bakanlığın yeterli sayacağı ölçüde dersler aldığını kanıtlaması gerekmektedir. Biyoloji programını bitirenler, sağlık, çevre sorunları, beslenme ve eğitim gibi alanlarda çalışabilirlerse de iş bulma olanakları sınırlıdır. Araştırıcı olarak çalışmak isteyenlerin lisansüstü eğitim yapmaları gereklidir. Tarım, tıp, eczacılık, veterinerlik, biyologların uygulama alanlarıdır. Biyologlar, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağlı ulusal parklar ve bahçeler müdürlüklerinde görev yapabilirler. Bazı biyologlar Maliye ve Gümrük Bakanlığında görev almakta, gümrüklerde yurtdışına götürülen bitki ve hayvan türlerinin denetimini yapmaktadır.

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (ÖNLİSANS-SAY 1)

Biyomedikal cihaz teknolojisi programının amacı, tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakım ve onarımı alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Biyomedikal cihaz teknolojisi programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri, elektrik devreleri, biyofizik, biyokimya, biyomedikal teknoloji, fizyoloji, genel tıp cihazları ve X-Ray cihazları gibi dersler okutulur. Biyomedikal cihaz teknolojisi programına girmek isteyenlerin temel bilimlere ve özellikle fiziğe ilgi duymaları, şekil-uzay ilişkilerini ve mekanik ilişkileri algılama yeteneğine sahip, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu güçlü kişiler olmaları beklenir. Biyomedikal cihaz teknolojisi programını bitirenlere “Sağlık Teknikeri” unvanı verilir. Sağlık teknikeri, tıpta ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak yerlerine monte eder, sürekli bakımını yapar, arıza olunca yerini saptar ve onarır. Sağlık cihaz teknikerleri, resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde ve laboratuarlarda görev alabilirler.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (LİSANS-SAY 2)

Biyomedikal mühendislik programının amacı, Tıp ve sağlık bilimlerinde kullanılan ileri teknoloji ürünü cihazları tasarlayacak ve geliştirecek teknik elemanları yetiştirmektir. Biyomedikal mühendislik programında bilgisayar, matematik fizik, kimya gibi temel derslerin yanısıra, tıbbi biyoloji, biyokimya, biyomalzeme, sinyaller ve sistemler, mikroişlemciler, biyomekanik, biyomedikal enstrümantasyon, biyoteknoloji, tıbbi görüntüleme sistemleri gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. Biyomedikal mühendisliği  programına girmek isteyenlerin matematik ve fiziğe ilgili, elektronik, bilgisayar ve sağlık bilimlerine meraklı ve bu konularda başarılı, bilimsel çalışmayı seven,  yeniliklere açık, dikkatli ve  sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.           Bu programdan mezun olanlara “Biyomedikal Mühendisi” unvanı verilir. Biyomedikal mühendisleri, kalp pilleri, yapay organlar, diyaliz makinesi tasarımı ve imalatı, tıp alanında kullanılan elektronik ve bilgisayar sistemlerinin kurulması ve çalıştırılması,kan analizi için gereken sensörler, röntgen cihazları, anjiyo vb tıbbi görüntü sistemlerinin tasarlanıp imal edilmesi gibi işleri yürütürler.                   Biyomedikal mühendisler  hastanelerde, ilaç ve medikal  endüstrisinde, çevre  koruma ile ilgili kuruluşlarda, Türk Standartlar Enstitüsü, Hıfz-ı Sıhha’da genetik tanı ve tedavi ile ilgili kuruluşlarda çalışma olanağı bulabilirler.

BİYOMÜHENDİSLİK (LİSANS-SAY 2)

Biyomühendislik programının amacı, temel  tıp bilimleri ile mühendislik bilimlerinde kullanılan  teknoloji konusunda eğitim yapmak ve tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında köprü kurabilecek teknik elemanları yetiştirmektir. Biyomühendislik programında  termodinamik, akışkanlar mekaniği, kinetik, biyomekanik, ayırma ve saflaştırma teknikleri, moleküler biyoloji, protein kimyası, immünüloji, farmakoloji,  hücre fizyolojisi ve biyokimyası genetik mühendisliği gibi dersler okutulur. Biyomühendislik programına girmek isteyenlerin  fizik, kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı, bilimsel çalışmaya meraklı,  yeniliklere açık, dikkatli ve  sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir. Bu programdan mezun olanlara “Biyomühendis” unvanı verilir. Biyomühendisler temel ve uygulamalı tıp alanında  karşılaşılan sorunlara yaptıkları araştırmalarla çözüm getirmeye çalışırlar. Biyomühendisler  hastanelerde, ilaç  endüstrisinde, çevre  koruma ile ilgili kuruluşlarda, Türk Standartlar Enstitüsü, Hıfz-ı Sıhha’da genetik tanı ve tedavi ile ilgili kuruluşlarda çalışma olanağı bulabilirler.

BORSA VE FİNANS (ÖNLİSANS-EA 1)

Türkiye’de son yıllarda, özellikle Sermaye Piyasası Kanunu çıkarıldıktan sonra menkul kıymetler ve borsa alanında önemli gelişmeler olmuştur. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da giderek daha da derinlik ve menkul kıymet türleri itibariyle çeşitlilik kazanmıştır. Böyle bir piyasada faaliyet gösteren resmi ve özel kuruluşlar açısından eleman ihtiyacının büyük olduğu açıktır. Ülkemizin değişik üniversitelerinde özellikle, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler gibi fakültelerde gerek lisans gerekse lisansüstü düzeyinde borsa ve menkul kıymetler alanında uzman yetiştirilebilmektedir. Fakat doğrudan ve yalnızca bu alanda uzmanlık eğitimi veren bir kurum mevcut değildir. Açılması teklif edilen Borsa-Finans Programı için diğer bir gerekçe,  Gebze Meslek Yüksekokulunun konumudur. Gebze ilçesi, borsa ve finansın odağı olan İstanbul’a yakın olması ve aynı zamanda Marmara Bölgesi’nin ve Kocaeli İlinin Ekonomik ve Sanayi anlamda en hareketli ve yoğun ilçesidir. Bu özellikleri dolayısıyla eğitim ve öğretime katkıda bulunmak için açılmış olan Meslek Yüksekokulunda daha nitelikli elemanlar yetiştirmek için belirtilen bölüm açılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11 Ağustos 2001 tarihinde resmi gazetede  yayınlanan Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Tebliğ çerçevesinde, sermaye piyasası alanında çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla, bu alanda faaliyette bulunan ihtisas personeli, yöneticiler ve bu sektörde çalışmak isteyenler için uzmanlık sınavı zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca uzmanlık sınavı sonrasında alınacak lisansın her dört yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde Meslek Yüksek Okulu’nda iki yıllık ön lisans  düzeyinde açılacak bir Borsa ve Sermaye Piyasası Bölümü’nün kendi alanında ilki oluşturacağı, büyük talep göreceği ve buradan mezun olacak kişilerin piyasadaki ara eleman ihtiyacına yanıt vereceği görülmektedir. Genç ve dinamik bir üniversite olarak Kocaeli Üniversitesi, hukuk, iktisat, işletme, pazarlama gibi alanlarda mevcut uzman öğretim üyeleri sayesinde İMKB’nin de desteğini alarak böyle bir programı açmaya ve yürütmeye adaydır. Bünyesinde  açılması düşünülen Borsa-Finans Programı için Meslek Yüksek Okulunun fiziki kapasitesi  yeterlidir. Ayrıca okulda ders verebilecek öğretim elemanları açısından derslerin yürütülmesini gerektiren uzmanlık alanlarında Üniversitemizin özellikle Hukuk ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden de öğretim elemanları desteği olarak faydalanılabilir.
Yetiştirilecek elemanlara ülke çapında eksiklik hissedildiği için eleman istihdamı ile ilgili bir güçlük meydana gelmeyecektir. Aynı bölgede okuyarak iş yaşamına atılacak öğrenciler açısından da mezunlarımıza gereksinim duyan kuruluşlar açısından da teklif edilen programların açılması büyük kolaylık sağlayacaktır.
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sürecine girdiği ve bu yönde ciddi atılımlar olduğu düşünüldüğünde bu gereklilik daha açık olarak görülmektedir.

BOYA TEKNOLOJİSİ (ÖNLİSANS-SAY 1)

Boya teknolojisi programının amacı, boya üretimi yapan işletmelerde mühendislere yardımcı elemanları yetiştirmektir. Boya teknolojisi programında genel kimya, fizik, organik kimya, analitik kimya, pelimer kimya, fizik, boya teknolojisi, renk bilgisi, kalite kontrol yöntemleri, çevre ve insan sağlığı gibi dersler okutulmaktadır. Boya teknolojisi programında okumak isteyenlerin kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, renkleri ayırdedebilen, kokudan rahatsız olmayan, beden ve sağlıklı, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen dikkatli ve düzenli kimseler olmaları gerekir. Boya programını bitirenlere “Boya Teknikeri” unvanı verilir. Boya teknikeri kimya mühendisine yardımcı bir eleman olup mühendis ve yöneticilerle işçiler arasında iletişimi sağlar; üretim planının uygulanışını denetler, basit labaratuvar ölçümleri yapar; sonuçları karşılaştırır durumu üretim mühendisine bildirir. Vardiya amirliği yapar.
Boya teknikerleri boya üretimi ve uygulaması yapan her türlü özel işletmede görev alabilir. Boya teknikerleri otomobil servislerinin boyama kısmında da çalışabilmektedirler.

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK (ÖNLİSANS-SÖZ 1)

Büro yönetimi programının amacı kamu sektöründe veya özel sektörde üst düzey yöneticilere sekreter yetiştirmektir. Büro yönetimi programında Türkçe, kelime işlem, bilgisayar kullanımı klavye öğrenimi, ofis yönetimi, iş matematiği, ofis makineleri, dosyalama, temel muhasebe, mikroekonomi, Türkçe iş yazışmaları, örgütsel davranışlar, rapor yazma teknikleri ve çevrimi dersleri verilir. Büro yönetimi programında okumak isteyenlerin okuduğunu anlama ve anlatabilme yeteneğine sahip, düzenli, dikkatli sabırlı ve başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil bilmek meslekte başarıyı artırır. Büro yönetimi programını bitirenlere “Büro Yönetimi Meslek Elemanı” unvanı verilmektedir. Mezunlar sekreter olarak görev yapmaktadırlar. Meslek elemanları yöneticinin istediği yazıları, varsa matematik işlemleri, grafikleri bilgisayar ortamında yazar, yöneticinin her türlü toplantı, randevu, seyahat, davet vb. etkinliklerini düzenler, gelen ve giden yazıları dosyalar, gelen yazıları yöneticiye iletir. Büro yönetimi meslek elemanları kamu kuruluşlarında, özel şirketlerde çalışabilirler.  Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi Bölümünün amacı, hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, en az bir yabancı dil bilen, bilgisayar kullanımında uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, yazıları on parmakla ve bakmadan, süratle yazabilen, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, yüksek düzeyde büro elemanları, büro yöneticileri ve yönetici asistanları yetiştirmektir. Bunu sağlamak için eğitim-öğretim en fazla 20 kişilik gruplarla modern bilgisayar ve büro makineleri laboratuvarlarında sürdürülmektedir. Ders saatleri dışında da bölüm yönetimince ve öğretim elemanlarınca “açık kapı politikası” uygulanmakta, öğretim elemanı-öğrenci ilişkileri ders saatleri ile sınırlı kalmamaktadır. Bölüm öğrencilerine iş hayatını yakından tanımaları için 30 iş günü süreli staj öngörülmektedir. Böylece öğrenciler bir yandan iş dünyasını tanırken, diğer yandan da bilgi ve becerilerini uygulama ve sergileme olanağı bulmaktadır. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi Bölümü programı’nda yer alan dersler kapsamında ve ders dışında yoğun olarak bilgisayar kullanımı teşvik edilmektedir. Böylece öğrencinin iş yaşamına, bilgisayar kullanımı konusunda deneyim sahibi olarak başlaması hedeflenmektedir. Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi Meslek Yüksekokulu bilgisayar laboratuarlarının tümü İnternet bağlantılı olup, her öğrenciye bir kullanıcı şifresi verilmektedir. Bilgisayar laboratuvarları; hafta içi her akşam 20.30’a kadar, hafta sonları ise 10.00-16.30 saatleri arasında, araştırma yapmaları ve çalışmaları amacıyla öğrencilere açık tutulmaktadır. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi Bölümü mezunları Koç, Sabancı, MNG Holding, CNN Türk, THY, GAMA gibi özel sektör kuruluşlarında; başta Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu olmak üzere önemli kamu kuruluşlarında, kolaylıkla ve ülkemiz standartlarının çok üstünde ücretlerle iş bulabilmekte ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmektedirler. Diğer bir ifadeyle; Büro Yönetimi Bölümü mezunlarının uygun iş bulma ve yeterli kazanç sağlama konusunda herhangi bir sorunları olmamaktadır.

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (ÖNLİSANS-SÖZ 1)

Anadolu BIL Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, büro hizmetlerini yönetim fonksiyonlarına göre gerçekleştiren, yöneticinin çalışmalarını etkili bir şekilde destek veren ve yönetimde verimliliğe katkı sağlayan yönetici asistanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Hem sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar yetiştirmek hem de bu alanda eğitim gören öğrencilerin okul sonrası işsizlik sorunu yaşamamaları için ABMYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı ile sürekli işbirliği sağlayabilecek, alanında uzman ve tecrübeli çözüm ortakları ile işbirliği gerçekleştirilmektedir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı’nın eğitim dili Türkçe’dir. İsteğe bağlı olarak Hazırlık Bölümü’nde İngilizce eğitimi alınabilmektedir. Program mezunları özel teşebbüslerin ve bütün kamu kuruluşlarının bürolarında büro yöneticisi, ofis hizmetleri uzmanı, üst yönetim asistanı gibi pozisyonlarda yönetici asistanı olarak çalışabilmektedirler. İki yıllık bir eğitim ile yetinmeyen öğrenciler, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile üniversitelerin ilgili 4 yıllık bölümlerine geçiş yapabilirler.

CAM-SERAMİK (ÖNLİSANS-SAY 1)

Cam-Seramik programının amacı, cam ve seramik endüstrisinde çalışacak ara insangücünü yetiştirmektir. Cam-Seramik programında matematik ve fizik, anorganik kimya, fiziksel kimya, teknik resim, cam bilimine giriş, mekanik işlemler, yakıt teknolojisi, yüksek sıcaklık reaksiyonları, iş hukuku ve makine bakım tekniği gibi dersler okutulur. Cam-Seramik programında eğitim görmek isteyen kimsenin, fizik ve kimya konularında başarılı, ortalamanın üzerinde bir mekanik yeteneğe sahip olması gerekir. Cam-Seramik programını bitirenlere “Cam –Seramik Teknikeri” unvanı verilir. Cam-Seramik teknikeri, kimya mühendisinin gözetim ve denetimi altında cam hamurundan çeşitli cam eşya ve kristal elde edilmesi için planlanan işlemleri yürütür. Cam-Seramik teknikerleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Şişe ve Cam Fabrikalarında, Seramik sektörüne bağlı fabrikalarda görev alabilirler.

CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ (ÖNLİSANS-SAY 1)

Programın amacı ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını  sağlayabilecek, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek, cerraha ameliyat sırasında asistans sağlayabilecek, bu alanda ihtiyacı duyulan tecrübeli yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir. Eğitimin esası öğrencilerin ameliyathanedeki tüm cerrahi malzemeleri tanıyabilecek, yardımcı personel olarak kullanabilecek ve ameliyatlarda kullanılan tüm ileri teknoloji sahibi malzemeleri ameliyata hazırlayarak kullanımına yardımcı olabilecek birer personel olarak eğitilmelerine dayanmaktadır. Programın staj ve uygulamaları Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yürütülmektedir. Cerrahi Teknikerliği Programına Yaşlılık Hizmetleri, Acil Tıp Teknisyenliği ve İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Meslek Lisesi mezunları Ortaöğretim Başarı Puanları esas alınarak sınavsız olarak girebilmektedirler.

CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK (ÖNLİSANS-SÖZ 1)

Bu eğitim programı kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara meslek elemanı ve ayrıca kendi iş yerini açabilecek bireyleri yetiştirmek amacı ile hazırlanmıştır. Bilim, teknoloji ve sanat üçgeninin etkileşiminden yola çıkılarak öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerileri aşağıdaki temel ilkeler çerçevesindedir; – Yeterliliğe dayalı – Geçerlilik- Uyumluluk- Çeşitlilik- Esneklik- Uygulama ortamında eğitim. Bu programdan mezun olan öğrenciler ;- Cilt ve Vücut Bakımı- Kozmetik bilgisi – makyaj- Zayıflama- Masaj- Epilasyon branşlarında en iyi şekilde yetişip endüstriyel sektöre hizmet vermektedirler.

COĞRAFYA (LİSANS-SÖZ 2)

Coğrafya programının amacı, , doğal çevrenin özellikleri ile çevre-insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik etkinlikler gibi konularda eğitim yapmaktır. Coğrafya eğitiminin  ilk iki yılında genel klimatoloji, jeomorfoloji, coğrafi kartografya, beşeri coğrafyaya giriş, genel ekonomik coğrafya, hidrografya ve bitki coğrafyası gibi genel coğrafya derslerine ve teorik bilgilere ağırlık verilmiştir. Son iki yılda ise, Türkiye jeomorfolojisi, uygulamalı jeomorfoloji, uygulamalı klimatoloji, toprak coğrafyası, Türkiye ekonomik coğrafyası, beşeri coğrafyada veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, bölgesel Türkiye coğrafyası, ulaşım ve tarım coğrafyası gibi daha çok uygulamaya yönelik dersler okutulmaktadır. Ayrıca, coğrafya öğrencilerine başlangıçta harita bilgisi, grafik ve diyagram-çizim yöntemleri ile değerlendirilme gibi dersler verilir ve öğretim gezileri düzenlenir.  Coğrafya alanında çalışmak isteyen bir kimsenin genel akademik yeteneğe, coğrafya yanında, biyoloji, jeoloji gibi doğal; sosyoloji, tarih gibi toplum bilimlerine ilgi duyması, doğayı incelemeye istekli olması gerekir.          Coğrafya bölümünü bitirenler “Coğrafyacı” unvanı ile görev alırlar. Coğrafyacıların önemli bir kısmı öğretim, bir kısmı ise araştırma alanında çalışırlar ve yaptıkları iş de çalıştıkları kuruma ve çalışma alanına göre değişir.        Araştırma alanında çalışan coğrafyacı jeomorfoloji, iklim, bitki örtüsü, toprak, maden ve su kaynakları konularında incelemeler yapar. Coğrafyacı ayrıca, ulaşım sistemi ve ekonomik yapı üzerinde çalışır, haritaları ve istatistiksel verileri değerlendirir. Coğrafya programı mezunları, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini tamamladıkları taktirde ortaöğretim kurumlarında veya dershanelerde coğrafya,  ilköğretim okullarında sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev alabilirler Bunun dışında, yüksek lisans öğrenimi yapanlar, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, MTA, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda ve çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler. Ancak, bu kuruluşlardaki teknik eleman kadrolarının sayısının kısıtlı olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI (LİSANS-SÖZ 2)

Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları programında Kırgız, Kazak, Türkmen, Tacik vb. Türk lehçeleri ve edebiyatları konusunda eğitim yapılmaktadır. Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları programında,  çeşitli Türk lehçelerinin özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile Türki Cumhuriyetleri grubundaki ulusların edebiyat ürünlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda dersler verilir. Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatı programında başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip  ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olmak gereklidir. Çağdaş Türk lehçeleri programından mezun olanlara “Filolog” unvanı verilmektedir. Ancak mezunlar değişik unvanlarla çalışmaktadırlar. Görevleri de unvanlarına göre farklılık gösterir.  Çağdaş Türk lehçeleri programı mezunları mütercim/ tercüman olarak görev yapabilirler (Bu konuda ayrıntılı bilgi için Mütercim-Tercümanlık programına bakınız. )  Çağdaş Türk lehçeleri programını bitirenler elçiliklerde, Türki Cumhuriyetleri ile ticari ve kültürel ilişkileri yürüten kuruluşlarda mütercim/tercüman olarak görev alabilirler. Bu ülkelerle ilişkimiz geliştikçe, bu alanda yetişen elemanlara duyulan gereksinim artabilir.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (AÇIKÖĞRETİM-LİSANS)

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programında işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası, uluslararası planda sosyal politika konularında eğitim yapılır. Üniversitelerin bu programında hukuk, ekonomi, maliye, işletmecilik ve yönetim bilimlerine ilişkin derslerle matematik, sosyal düşünceler ve sosyal politika tarihi, sosyal politika, çalışma ekonomisi, sendikacılık, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, gelir ve servet dağılımı, ücretler, kentleşme ve konut politikası, Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısı, kooperatifçilik, çalışma sosyolojisi ve psikolojisi, istatistik gibi dersler okutulur. Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin ekonomi ve sosyolojiye karşı ilgili, üstün akademik yeteneğe ve ikna gücüne sahip ve insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler beklenir. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programını bitirenler “Çalışma Ekonomisti” unvanı ile iş piyasası, sosyal sigorta, iş mevzuatı, toplu sözleşme ve sendikacılık konularında araştırma ve incelemeler yaparak, öneriler geliştirirler. Çalışma ekonomistleri ayrıca, devletin genel sosyal politikası ile sosyal güvenlik ve endüstri ilişkileri politikasının planlanma, düzenlenme ve geliştirilmesinde; ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarında, sosyal işlerin düzenlenme ve yürütülmesinde; kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektör işletmelerinin çalışma, işçi-işveren ilişkileri ile diğer sosyal işlerinin düzenlenmesi ve yönetiminde de etkili bir rol oynarlar.    Bu alanda öğrenim görenler, DPT’de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde, SSK, Bağkur, T.C. Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarında, müfettiş veya uzman olarak kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Çalışma ekonomistlerinin önemli bir çalışma alanı ise sendikalarda danışmanlıktır. Çalışma ekonomistleri ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölümleri mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler. Özel sektörde ilerleme kişisel yeteneğe ve yabancı dil bilmeye bağlıdır.

ÇAY EKSPERLİĞİ (ÖNLİSANS-EA 1)

Çay eksperliği programının amacı, çay bitkisinin yetiştirilmesi, çay yapraklarının işlenerek içilecek çay haline gelmesi, ürünün pazarlanması işlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Çay eksperliği programında genel matematik ve genel kimya, iklim bilgisi, bitki beslenmeleri ve gübrelenmesi, zirai mücadele, zirai yayım ve haberleşme ve haberleşme, çay yapımı gibi dersler okutulmaktadır. Çay eksperliği programında okumak isteyen bir kimsenin biyolojiye ve ekonomiye ilgi duyması, bitki yetiştirmekten ve açık havada çalışmaktan hoşlanması beklenir. Çay eksperliği programını bitirenlere “Çay Eksperi” unvanı verilir. Çay eksperi, çay ekim alanlarını belirler, kaliteli çay bitkisinin yetiştirilmesinde gözetilecek hususlar konusunda üreticileri aydınlatır, kaliteli çay yapraklarının alımı, çayın üretimi ve pazarlanması ile ilgili işlemleri yürütür. Çay eksperlerinin başlıca çalışma alanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve ÇAYKUR’a bağlı kuruluşlardır.

ÇEVRE (ÖNLİSANS-SAY 1)-ÇEVRE BİLİMLERİ VE YÖNETİMİ (LİSANS-SAY 2)

Üniversitede çevre bilimleri alanında araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini teşvik etmek, bunun gerçekleşmesi için ortam ve imkanları hazırlamak. Yapılacak işbirliği ile bu programın yürütülmesini güçlendirmek ve kolaylaştırmak Çevre Bilimleri alanında yeni araştırma konuları ile ulusal bilim kalitesinin uluslararası bilimsel düzeylerinde bulunmasını sağlamak, Bölgedeki çevre konulu bilimsel araştırma olanaklarının ortaya çıkartılması ve değerlendirilmesi. Çevresel problemleri çözebilen, bilimsel ve ekonomik çözümler sunabilen, yönetmelikler önerebilen profesyonel çevre bilimcileri yetiştirmek Muğla Üniversitesinin farklı birimlerinde, çevre bilimleri ile ilgili çeşitli alanlarda yürütülen bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve desteklemek, Muğla Üniversitesinde Çevre Bilimleri alanındaki çalışmaların hızlandırılması ve disiplinler arası çalışmalar yapmak amacıyla yukarıda ifade edilen amaçları sağlamak üzere Çevre Bilimleri alanında lisansüstü eğitim programı uygulamak. Çevre bilimleri gerek dünyada gerekse ülkemizde hızlı bir gelişme göstermiş, bunun sonucu disiplinler arası çalışmaların sayısı ve kalitesi artmıştır. Son yıllarda gerek doğal kaynakların hızlıca azalması, gerekse sürdürülebilirliğin önem kazanması sonucunda disiplinlerarası işbirliği de yoğunluk kazanmıştır.

ÇEVRE KİRLENMESİ VE KONTROLÜ (ÖNLİSANS-SAY 1)

Çevre kirlenmesi ve kontrolü programının amacı; su, hava, toprakların korunması atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli tesislerin kurulup işletilmesi konusunda çalışacak ana elemanları yetiştirmektir. Çevre kirlenmesi ve kontrolü programında matematik, çevre biyolojisi, çevre kimyası, çevre ekolojisi, mekaniği, toprak kirlenmesi, hava kirliliği ve denetimi, içme sularının arıtımı, çevre hukuku ve bilgisayar gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır. Çevre kirlenmesi ve kontrolü programında okumak isteyenlerin fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı, el becerisi gelişmiş dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir.  Bu programı bitirenlere “Çevre ve Kontrolü Teknikeri” unvanı verilir. Çevre kirlenmesi ve kontrolü teknikeri arıtma tesislerinde, tesisin günlük, haftalık, aylık bakımlarını yaparak düzenli çalışmasını sağlar; saatlik atık su örnekleri alıp testlere tabi tutar; hava kirliliğini önleme ile ilgili kuruluşlarda kirlilik oranını belirler; bacalara filtre takılmasını, fabrikaların, evlerin atıklarının yok edilmesi için yapılan planların uygulanmasını sağlar. Bu işleri çevre mühendisinin gözetim ve denetiminde yürütür. Çevre kirlenmesi ve kontrolü teknikerleri Çevre Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, belediyelere bağlı kuruluşlarda, arıtma ve tesisi bulunan tüm işletmelerde iş bulabilirler. Bu alanda yetişenlerin bağımsız işyeri açmalarına olanak yoktur.

ÇEVRE KORUMA (ÖNLİSANS-SAY 1)

Çevre koruma programının amacı, su, hava ve toprakların korunması, atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli tesislerin kurulup işletilmesi konusunda çalışacak ara elemanları yetiştirmektir.
Çevre koruma programında matematik, çevre biyolojisi, çevre kimyası, çevre ekolojisi, mekaniği, toprak kirlenmesi, hava kirliliği ve denetimi, içme sularının arıtımı, çevre hukuku ve bilgisayar gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır. Çevre koruma programında okumak isteyenlerin fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir. Bu programı bitirenlere “Çevre Koruma Teknikeri” unvanı verilir. Çevre koruma teknikeri arıtma tesislerinde, tesisin günlük, haftalık, aylık bakımlarını yaparak düzenli çalışmasını sağlar; saatlik atık su örnekleri alıp testlere tabi tutar; hava kirliliğini önleme ile ilgili kuruluşlarda kirlilik oranını belirler; bacalara filtre takılmasını, fabrikaların, evlerin atıklarının yok edilmesi için yapılan planların uygulanmasını sağlar. Bu işleri çevre mühendisinin gözetim ve denetiminde yürütür. Çevre koruma teknikerleri Çevre Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, belediyelere bağlı kuruluşlarda, arıtma ve tesisi bulunan tüm işletmelerde iş bulabilirler.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (LİSANS-SAY 2)

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programında işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası, uluslararası planda sosyal politika konularında eğitim yapılır. Üniversitelerin bu programında hukuk, ekonomi, maliye, işletmecilik ve yönetim bilimlerine ilişkin derslerle matematik, sosyal düşünceler ve sosyal politika tarihi, sosyal politika, çalışma ekonomisi, sendikacılık, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, gelir ve servet dağılımı, ücretler, kentleşme ve konut politikası, Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısı, kooperatifçilik, çalışma sosyolojisi ve psikolojisi, istatistik gibi dersler okutulur. Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin ekonomi ve sosyolojiye karşı ilgili, üstün akademik yeteneğe ve ikna gücüne sahip ve insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler beklenir. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programını bitirenler “Çalışma Ekonomisti” unvanı ile iş piyasası, sosyal sigorta, iş mevzuatı, toplu sözleşme ve sendikacılık konularında araştırma ve incelemeler yaparak, öneriler geliştirirler. Çalışma ekonomistleri ayrıca, devletin genel sosyal politikası ile sosyal güvenlik ve endüstri ilişkileri politikasının planlanma, düzenlenme ve geliştirilmesinde; ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarında, sosyal işlerin düzenlenme ve yürütülmesinde; kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektör işletmelerinin çalışma, işçi-işveren ilişkileri ile diğer sosyal işlerinin düzenlenmesi ve yönetiminde de etkili bir rol oynarlar.    Bu alanda öğrenim görenler, DPT’de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde, SSK, Bağkur, T.C. Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarında, müfettiş veya uzman olarak kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Çalışma ekonomistlerinin önemli bir çalışma alanı ise sendikalarda danışmanlıktır. Çalışma ekonomistleri ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölümleri mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler. Özel sektörde ilerleme kişisel yeteneğe ve yabancı dil bilmeye bağlıdır.

ÇEVRE SAĞLIĞI (ÖNLİSANS-SAY 1)

Çevre Sağlığı programının amacı, su, hava ve toprakların korunması, atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli tesislerin kurulup işletilmesi konusunda çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Çevre Sağlığı programında matematik, çevre biyolojisi, çevre kimyası, çevre ekolojisi, mekaniği, toprak kirlenmesi, hava kirliliği ve denetimi, içme sularının arıtımı, çevre hukuku ve bilgisayar gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır. Çevre Sağlığı programında okumak isteyenlerin fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları  gerekir. Bu programı bitirenlere “Çevre Sağlığı Teknikeri” unvanı verilir. Çevre Sağlığı teknikeri arıtma tesislerinde, tesisin günlük, haftalık, aylık bakımlarını yaparak düzenli çalışmasını sağlar; saatlik atık su örnekleri alıp testlere tabi tutar; hava kirliliğini önleme ile ilgili kuruluşlarda kirlilik oranını belirler; bacalara filtre takılmasını, fabrikaların, evlerin atıklarının yok edilmesi için yapılan planların uygulanmasını sağlar. Bu işleri çevre mühendisinin gözetim ve denetiminde yürütür. Çevre Sağlığı teknikerleri Çevre Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, belediyelere bağlı kuruluşlarda, arıtma ve tesisi bulunan tüm işletmelerde iş bulabilirler.

ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI (LİSANS-DİL)

Çin dili ve edebiyatı (sinoloji)  programında Çin dili ve Çin uygarlığı,  Çin ve Japon dilleri arasındaki ortak noktalar konularında eğitim yapılmaktadır. Çin dili ve edebiyatı programında Çince’nin yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile  Çin edebiyatı ürünlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda dersler verilir. Çin dili ve edebiyatı  programında başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip  ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olmak gereklidir. Çin dili ve edebiyatı   programından mezun olanlara “Filolog” unvanı verilmektedir. Çin dili ve edebiyatı mezunları genellikle çeşitli kurumlarda mütercim/tercüman olarak görev yapabilirler. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için Mütercim -Tercümanlık programına bakınız .)  Çin dili ve edebiyatı programını bitirenler  Çin ile ticari ve kültürel ilişkileri yürüten kuruluşlarda görev alabilirler ise Çin ile ilişkimiz yoğun olmadığından bu alanda iş bulma olasılığı çok azdır.

ÇİNİ İŞLETMECİLİĞİ (ÖNLİSANS-SÖZ 1)

Çini işlemeciliği programının amacı, çini işlemeciliği alanında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Çini işlemeciliği programında temel sanat eğitimi, sanat tarihi, uygarlık tarihi, temel tasarım,  gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. Bu programda okumak isteyenlerin üstün bir şekil algısına, çizim yeteneğine ve estetik görüşe sahip, sanata karşı içten bir ilgi duyan yaratıcı kimseler olmaları gerekir. Çini işlemeciliği programından mezun olanlara “Çini İşlemecisi ” unvanı verilir. Çini işlemecisi çini eşya üzerine çizilecek desenleri tasarlar, kullanılacak renkleri seçer ve bu desenleri çini üzerine işler. Çini işlemeciliği programından mezun olanlar seramik özel sektöre ait çini eşya üreten işletmelerde çini işlemecisi olarak hayatlarını kazanabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler.

ÇOCUK GELİŞİMİ (ÖNLİSANS-SÖZ 1)

Okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, hoş vakit geçirmelerini sağlayan, materyal (kukla, kavram ve konu kartları, hikaye yazım) hazırlayan, ilk yardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİM (LİSANS-EA 1)

Çocuk gelişimi ve eğitimi programının amacı, genellikle hastanelerde, kreşlerde ve bakımevlerinde bulunan çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönden gelişmeleri, çocuklara ilişkin çeşitli sorunların çözümü için ana-babaların eğitimi, hastanede tedavi edilen çocukların eğitim sorunlarının çözümü için gerekli programların hazırlanıp uygulanması gibi konularında eğitim yapmaktır.  Çocuk gelişimi ve eğitimi programında fizik, kimya, biyoloji, matematik, sosyoloji, psikoloji gibi temel nitelikte dersler verilmektedir. Eğitim ilerledikçe uzmanlık dersleri ağırlık kazanmakta olup çocuk sağlığı ve hastalıkları, özel eğitim, aile ilişkileri, eğitim felsefesi ve çocuk ruh sağlığı gibi dersler verilmektedir. Ayrıca uygulamalı derslerle ve yuva-anaokulu pratiği gibi staj programlarıyla öğrencilere deneyim kazandırılmaktadır.      Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında çalışmak isteyen bir kimsenin, normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, yaratıcı bir kimse olması gerekir. Ayrıca, çocukları seven, onlarla beraber olmaktan bıkmayan, ana-babalarla ve diğer meslektaşları ile iyi iletişim kurabilen, sabırlı, hoşgörülü, kısaca insan ilişkilerinde başarılı bir kimse olması beklenir. Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunları “Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi” unvanı ile görev almaktadırlar. Çocuk gelişimi ve eğitimcisi genellikle kreşlerde ve bakımevlerinde bulunan çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönden gelişmeleri için eğitim programları hazırlar; bu programları bizzat uygular ya da uygulayıcıları denetler, ana-babalara çocuklarına ilişkin çeşitli sorunlarında yol gösterir; çocuk hastanelerinde tedaviye alınan çocukların hastaneye uyum ve hastanede kaldıkları sürece eğitim sorunları ile ilgilenir, bunun için gerekli programları hazırlar, uygulanmasını sağlar.           Ayrıca özel eğitim gerektiren çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyici eğitim programları hazırlama, uygulama ve ailelere yönelik rehberlik çalışmaları düzenleme de çocuk eğitimcisinin görevleri arasındadır. Çocuk gelişimi ve eğitimi programı mezunu, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşların  yuva ve kreşlerinde çocuk gelişimi elemanı; hastanelerde yatan çocukların eğitim ve eğlence etkinliklerini sağlayacak yardımcı hastane elemanı; çocuk hastanesi ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde sağlam çocuğun fiziki ve ruhsal gelişiminin incelenmesinde danışman; televizyon ve radyo çocuk programları yapımcısı; çocuk kitapları ve benzeri materyal hazırlamada kitle haberleşme danışmanı olarak çalışabilirler, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını da tamamlamış olmak koşulu ile, meslek liselerine, okul öncesi eğitim ve çocuk gelişimi alanındaki dersleri okutmak üzere, öğretmen olarak atanabilirler. Ülkemizde okul öncesi çocuğun eğitim sorununa önem verildikçe, birçok kurum, çalışan annelere kreş ve yuva açtıkça, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanlarına giderek artan bir gereksinme duyulacaktır.

DEKOR TASARIMI (ÖNLİSANS-EA 1)

Dekor Tasarımı Programı, 2002-2003 öğretim yılında eğitim-öğretime açılmıştır. Dekor Tasarımı Programında, genel kültür ve sanat kültürü veren teorik dersler, diğer teknik programlar ile ortak olup, alana yönelik dersler ayrılmaktadır. Üçüncü yarıyıldan itibaren alana yönelik teorik ve uygulamalı dersler çeşitlendirilerek, öğrencilerin bireysel tercihlerine göre uzmanlaşmalarına olanak sağlanmıştır. Ayrıca farklı alanlara uyum sağlayabilme yetenekleri ve ekip çalışma ruhunun gelişebilmesi için; seçmeli, teorik ve uygulamalı ders ve seminerlerle müfredat programı zenginleştirilmiştir. Dekor Tasarımı Programı’nın amacı, “Yardımcı Dekor Tasarımcısı” adaylarının çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı ve yaratıcı güce sahip, görsel algılama yeteneği gelişmiş, figür, nesne ve mekana üslup özelliğini veren dekor elemanlarını oluşturabilen ve uygulayabilen, yetenekli yardımcı dekor tasarımcıları ve uygulayıcıları olarak yetişmelerini sağlamaktır. İki yıl öğretim süreli Dekor Tasarımı Programı’nın birinci yılında, “temel sanat eğitimi” ve “desen” gibi uygulamalı dersler dışında, ortak sanat ve kültür dersleri yer almakta, ikinci yılında dekor tasarımı, proje, model yapım teknikleri, kalıp alma, dekor resimleme, dekor kurgusu, sahne efektleri gibi mesleki uygulamalı dersler ile eğitim-öğretim tamamlanmaktadır. Dekor Tasarımı Programı’ndan mezun olanlar, “Yardımcı Dekor Tasarımcısı” unvanı alarak öncelikle Serik- Çandır’da bulunan Antalya Film Stüdyoları’nda istihdam edilebilme olanağına sahiptirler. Ayrıca, Kültür Bakanlığı, Devlet Opera Bale Müdürlükleri, Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları, Antalya Altın Portakal Vakfı gibi kurum ve kuruluşlarda, ayrıca Antalya ve çevresinde yer alan otellerin animasyon sahnelerinin hazırlanmasında yardımcı dekor tasarımcısı ve uygulayıcısı olarak çalışabilirler.

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ (LİSANS-EA 2)

Deniz taşımacılığı işletme ve yönetimi alanında, çalışacak insangücü yetiştirilir. Denizcilik işletmecisi, çalıştığı işletmede, para, malzeme ve insangücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı çalıştırılması için yönetim planını düzenler, çalışmaları denetler, gemilerin yük ve yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar. Ulaştırma Bakanlığına veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışılabilir.Denizcilik işletmeciliği ve yöneticiliği programının amacı, deniz taşımacılığının işletme ve yönetimi alanında çalışacak insangücünü yetiştirmektir. Deniz işletmeciliği ve yöneticiliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda matematik, istatistik, hukuk, ekonomi, deniz ticaret hukuku, muhasebe, bilgisayar vb. dersler okutulur. Deniz işletmeciliği ve yöneticiliği alanında çalışmak isteyenlerin sosyal bilimlere, özellikle ekonomi ve işletme konularına ilgi duyması ve bu alanda başarılı, bir yabancı dil öğrenmeye hevesli ve yetenekli, başkalarını ikna edebilen, girişimci, yaratıcı, açık havada çalışmaktan ve uzun süre deniz yolculuklarından hoşlanan bir kimse olması gerekir. Deniz işletmeciliği ve yöneticiliği programını bitirenlere “Denizcilik İşletmecisi” ünvanı verilmektedir. Denizcilik işletmecisi çalıştığı işletmede para, malzeme ve insangücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planı düzenler; çalışmaları denetler, gemilerin yük ve yolcularını tam kapasite ile çalışacak şekilde artırmak için önlemler alır; çalıştığı işletmeye bağlı olan veya olmayan gemi, yük, yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar. Denizcilik işletmecisi ve yöneticisi Ulaştırma Bakanlığına veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışabilir.

DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ (LİSANS-SAY 2)

Deniz teknolojisi mühendisliği programının amacı, denizin içinde ve dibinde bulunan canlı ve cansız zenginliklerin (petrol, doğal gaz, ve deniz ürünlerinin) aranması ve üretilmesinde, deniz kirliliğinin önlenmesinde kullanılan her türlü yapı ve aracın (gemi platformu vb.) tasarımı ve üretilmesi alanında eğitim  yapmaktır. Deniz teknolojisi mühendisliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda matematik ve fizik gibi temel fen alanları ile ilgili dersler yanında, oşinografi (okyanusbilim) dalga mekaniği, gemi termodinamiği, deniz kirliliği, kazı yapıları, deniz hukuku ve gemi işletmeciliği gibi dersler okutulmaktadır. Deniz teknolojisi mühendisliği programına girmek isteyenlerin üstün bir akademik yeteneğe sahip, fen derslerine ilgili ve bu alanlarda başarılı, dikkatli bir gözlemci olmaları ve açık havada çalışmaktan hoşlanmaları gerekir. Deniz teknolojisi mühendisliği programını bitirenlere “Deniz Mühendisi” unvanı verilir. Deniz Mühendisleri denizde bulunan hammaddelerin bulunması ve işletilmesinde kullanılacak araçları tasarlar ve en ekonomik yolla üretimi planlar. Ayrıca, denizde seyreden taşıtların yapım, onarım ve yönetimi konularında liman ve kıyı yapıları inşaatında ve deniz kirliliğini önleme teknolojisi alanında mühendislik hizmetleri verirler. Deniz mühendisleri tersanelerde, Devlet Su İşlerinde, petrol şirketlerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde görev alabilirler.

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ (LİSANS-EA 2)

Deniz ulaştırma işletme mühendisliği programının amacı, deniz yolu ile ulaştırma hizmetlerinin verimli ve etkili bir biçimde yürütülmesi ile ilgili konularda eğitim yapmaktır. Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği bölümündeki öğrenciler 1.sınıfın sonunda üç ana bilim dalından birine ayrılmaktadır. Bunlar – Gemi Yönetim Mühendisliği (Güverte),- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği,- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İşletme) dir. Birinci yıl matematik, fizik, kimya, bilgisayar programlama, gemi mühendisliğine giriş, deniz, örf, adet ve liderlik, malzeme bilgisi gibi dersler okutulur, ikinci sınıftan itibaren okutulan dersler, dallarına göre, kısaca şunlardır: Gemi  Yönetim Mühendisliği (Güverte): Bu dalda küresel trigonometri, vardiya esasları, termodinamik, pusula bilgisi, elektronik seyir yardımcıları, deniz meteorolojisi ve oşenografi, gemi manevrası; gemi makineleri işletme mühendisliği (makine) dalında, ısı iletimi, dinamik, hidrolik gemi makineleri bakımı, otomatik kontrol, takım tezgahları, gemi inşaatı gibi dersler okutulur. Termodinamik, elektronik gibi dersler bu iki programda ortaktır. Gemi makineleri işletme mühendisliği (işletme) dalında işletme hukuku, muhasebe ilişkileri, ekonomik coğrafya, ulaştırma mühendisliği, işletme yönetimi ve organizasyonu istatistik ve olasılık, pazarlama ilkeleri, deniz ulaştırma ekonomisi, deniz sigortacılığı, denizcilikte yatırım gibi dersler okutulmaktadır. Deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümünün alt dallarına ayrılacaklar için gereken nitelikler de ayrı ayrı verilmiştir: Gemi yönetimi mühendisliği dalına ayrılmak isteyenlerin matematik özellikle geometriye ve fiziğe ilgili ve bu konularda başarılı, bedence sağlam ve güçlü açık havada ve denizde yaşamaktan hoşlanan ailesinden uzak kalabilen başkalarını yönetebilen çok dikkatli ve sabırlı; (gemi makineleri) işletme mühendisliğinde okumak isteyenlerin matematiğe ve fiziğe, özellikle mekanik konularına ilgili ve bu alanda başarılı, denizde ve kapalı ortamlarda çalışmaktan sıkılmayan bedence sağlam, güçlü, ve dikkatli kimseler olmaları gerekmektedir.       Deniz ulaştırma işletme mühendisliği dalında okumak isteyenlerin matematiğe ve sosyal bilimlere özellikle hukuk ve ekonomiye ilgili, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını etkileyebilen ve sistemli çalışabilen kimseler olmaları gerekir. Bu dalda başarılı olmak için iyi derecede İngilizce bilmek gereklidir.      Bu üç daldan mezun olanların hepsine “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans Diploması” verilmekte ve diplomada dal adı belirtilmektedir. Güverte zabiti olarak çalışacak mezunlar 4. kaptan olarak işe başlayarak, belli hizmet dönemlerinden sonra kaptanlığa (süvariliğe) kadar yükselirler. Gemide bulunan her kaptanın belli görevleri vardır. Bunlar genellikle her gün köprü üstünde 8 saat değişmeli olarak vardiya tutmak ve geminin güvenli biçimde seyrini limanlara yanaşıp geminin yükünü boşaltmasını ve yeni yük almasını sağlamaktır.             Makine zabiti olarak çalışacak mezunlar 4. makine zabiti olarak işe başlayarak, belli hizmet dönemlerinden sonra 1. makine zabitliğine (baş mühendisliğe) kadar yükselirler. Genel olarak yaptıkları işler, her gün 8 saat makine dairesine değişmeli olarak nöbet tutmak, makinelerde çıkabilecek aksaklıkları saptayıp onarmak, gemideki tüm makine donanımının bakımına yapmak ve düzenli olarak işleyişini sağlamaktır. Çalışma ortamı kapalı ve gürültülüdür. Deniz ulaştırma işletme mühendisi olarak çalışacak olanlar denizcilikle ilgili firmalarda yatırımları değerlendirme, gemilerin ve yüklerinin sigorta işlemleri, limanlarda yüklenen veya boşaltılan mallarla ilgili işlemleri, uluslararası iş yapan firmalarda gemilere yük, yüke gemi bulunması gibi işleri yürütürler. Deniz ulaştırma işletme mühendisleri Ulaştırma Bakanlığı’na veya özel sektöre ait denizcilik kuruluşlarında görev alırlar. Denizde görev yapacak elemanlar için iş bulma sansı çok yüksektir. Karada çalışacakların iş bulma ve ilerleme olanakları iyi İngilizce bilmeye ve mesleki ehliyete bağlıdır. Ülkemizde deniz yolu ile ulaşıma verilen önem giderek artmaktadır. Bu da mezunların iş bulmalarını kolaylaştıracaktır.

DENİZ VE LİMAN İŞLETME (ÖNLİSANS-EA 1)

Deniz ve liman işletme programının amacı, kıyı kuruluşlarının işletmesi ile ilgili birimlerde çalışacak elemanları yetiştirmektir. Deniz ve liman işletme programında temel gemicilik, ekonomi, deniz hukuku, deniz ticaret hukuku, meteoroloji, gemi yapısı ve dengesi, deniz elektriği ve elektroniği, işletme yönetimi, deniz acenteciliği, liman işletmeciliği, personel yönetimi, gümrük mevzuatı gibi dersler ve denizcilikte kullanılan İngilizce okutulmaktadır. Deniz ve liman işletme programında okumak isteyenlerin hem fen hem sosyal bilimlere (özellikle hukuk, ekonomi ve işletmeyi) ilgili, bedence sağlam, dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir. Deniz ve liman işletme programını bitirenlere “Deniz ve Liman İşletme Teknikeri” unvanı verilmektedir. Deniz ve liman işletme teknikeri limanlara giren ve limanlardan çıkan yüklerin gümrük işlemelerinin yapılması, gemilerin deniz ticaret hukuku kurallarına göre işletilmesi; denizcilikte çalışan personelin yönetimi alanında deniz işletmecisine yardımcı eleman olarak görev yapar, gerektiğinde küçük gemilerde kaptanlık yapabilirler. Deniz ve liman işletme teknikerleri denizcilik ve turizm sektöründe görev alırlar. Denizcilik sektöründe bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (LİSANS-EA 1)

Denizcilik işletmeleri yönetimi programının amacı, deniz taşımacılığının işletme ve yönetimi alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir. Denizcilik işletmeleri yönetimi programında eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda matematik, istatistik, hukuk, ekonomi, deniz ticaret hukuku, muhasebe, bilgisayar vb. dersler okutulur. Denizcilik işletmeleri yönetimi alanında çalışmak isteyenlerin sosyal bilimlere, özellikle ekonomi ve işletme konularına ilgi duyması ve bu alanda başarılı, bir yabancı dil öğrenmeye hevesli ve yetenekli, başkalarını ikna edebilen, girişimci, yaratıcı, açık havada çalışmaktan ve uzun süre deniz yolculuklarından hoşlanan bir kimse olması gerekir. Deniz işletmeleri yönetimi programını bitirenlere “Denizcilik İşletmecisi” unvanı verilmektedir. Denizcilik işletmecisi çalıştığı işletmede para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planı düzenler; çalışmaları denetler, gemilerin yük ve yolcularını tam kapasite ile çalışacak şekilde artırmak için önlemler alır; çalıştığı işletmeye bağlı olan veya olmayan gemi, yük, yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar. Denizcilik işletmecisi, Ulaştırma Bakanlığı’na veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışabilir.

DERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ (ÖNLİSANS-SAY 1)

Dericilik programının amacı, hayvan derilerinin ve kürklerinin işlenmesi, boyanması ile ilgili çalışmaları yürütecek olan elemanları yetiştirmektir. Dericilik programında kimya, fizik, kimya, temel matematik, deri histolojisi ve embriyolojisi, deri üretimi, küçükbaş deri işleme teknolojisi, deri kimyası, deri atıklarının kullanımı, derilerde kalite kontrol ve ham deri ticareti gibi dersler okutulur. Dericilik programında okumak isteyenlerin anatomi ve kimyaya ilgili, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen kimseler olmaları beklenir. Dericilik programını bitirenlere “Deri Teknikeri” unvanı verilir. Dericilik teknikeri yaş deri ve pöstekilerin üzerindeki yabancı cisimlerin temizlenmesi, kimyasal eriyikler içinde bekletilerek tabaklanması, tabaklanan derinin yumuşatıldıktan sonra temizlenmesi, gerdirilmesi ve boyanması gibi işlerin yürütülmesini sağlar. Dericilik teknikeri deri ve lif teknolojisi alanında yetişen ziraat mühendisinin gözetim ve denetimi altında görev yapar. Dericilik teknikeri, sektöre ve özel kuruluşlara ait deri işleme fabrika veya atölyelerinde görev alabilir.

DERİ KONFEKSİYON (ÖNLİSANS-SÖZ 1)

Deri konfeksiyon programının amacı, deriden manto, ceket, kaban vb. giyim eşyaları üreten işletmelerde yöneticilerle usta ve işçiler arasında görev yapan ara elemanları yetiştirmektir. Deri konfeksiyon programında, dericilikte temel işlemler, teknik resim, deri kalıp hazırlama teknikleri, deri dikim teknikleri, deri süsleme teknikleri giysilik deri işleme teknikleri, maliyet hesapları, kalite kontrol ve bilgisayar işletim sistemi gibi dersler okutulmaktadır. Deri konfeksiyon programında okumak isteyenlerin şekil ve uzay ilişkilerini görebilme göz, el ve ayakları eşgüdümle kullanabilme yetenekleri gelişmiş, başkalarını yönetebilen, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, bedence sağlam ve dayanıklı; sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte ilerlemeyi kolaylaştıran bir özelliktir.  Deri konfeksiyon programını bitirenlere “Deri Konfeksiyon Teknikeri” unvanı verilir. Deri konfeksiyon teknikeri, çalıştığı işletmede üretim yöneticilerine yardımcı bir eleman olup üretimi yapılacak modellerin teknik ve artistik çizimlerini yapar. Çizilen modellerin kalıplarını hazırlayarak serileştirir. Üretim sırasında  oluşacak bozuklukların düzeltilmesini, deri konfeksiyon atölyelerinde, derinin özelliğine bağlı olarak deri ve tozları çalışan makinelerin gürültüleri bulunmaktadır. Üretim belli vardiyalar halinde ve kışın yoğun olarak yürütülmektedir. Çalışma sırasında, işçiler, ustabaşılar ve yöneticiler ile sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. İşyerinde makinelerin ve kesici aletlerin dikkatsiz kullanımından kaynaklanan kaza riskler mevcuttur. Deri konfeksiyon bölümünü bitiren elemanlar, hızla gelişmekte olan sektör için ara eleman olarak yetiştirilmektedir. Bu nedenle çalışma imkânları oldukça geniştir. Bu sektörün oldukça geliştiği İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Uşak gibi şehirlerde iş bulma imkânı daha yüksektir.

DERİ MÜHENDİSLİĞİ (LİSANS-SAY 2)

Deri mühendisliği programının amacı, derinin işlenmesi ile ilgili teknolojiyi geliştirme alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir. Deri mühendisliği programında, fizik, kimya, biyoloji ve ekonomi gibi temel derslerin yanı sıra deri mikrobiyolojisi, lif bitkileri, hayvansal lifler, kürk hayvanları yetiştirilmesi, büyük baş hayvan derilerinin işlenmesi, atık su arıtma teknolojisi, proje hazırlama tekniği gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. Deri mühendisliği alanında eğitim görmek isteyenlerin temel bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, inceleme ve araştırmaya meraklı yaratıcı kimseler olmaları gerekir. Deri mühendisliği programını bitirenlere “Deri Mühendisi” unvanı verilir. Deri mühendisi tarımsal bir ürün olan derinin, ham madde durumundan işlenmiş deri haline gelinceye kadar geçirdiği işlemleri ve ürünün satışını planlar; başta deri olmak üzere yün, pamuk ve sentetik liflerin değerlendirilmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi için araştırmalar yapar. Deri  mühendisliği alanında yetişenler  özel sektöre ait deri işletmelerinde çalışabilirler,  olanakları olanlar kendi işletmelerini kurabilirler.

DERİCİLİK (ÖNLİSANS-EA 1)

Dericilik programının amacı, hayvan derilerinin ve kürklerinin işlenmesi, boyanması ile ilgili çalışmaları yürütecek olan elemanları yetiştirmektir. Dericilik programında kimya, fizik, kimya, temel matematik, deri histolojisi ve embriyolojisi, deri üretimi, küçükbaş deri işleme teknolojisi, deri kimyası, deri atıklarının kullanımı, derilerde kalite kontrol ve ham deri ticareti gibi dersler okutulur. Dericilik programında okumak isteyenlerin anatomi ve kimyaya ilgili, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen kimseler olmaları beklenir. Dericilik programını bitirenlere “Deri Teknikeri” unvanı verilir. Dericilik teknikeri yaş deri ve pöstekilerin üzerindeki yabancı cisimlerin temizlenmesi, kimyasal eriyikler içinde bekletilerek tabaklanması, tabaklanan derinin yumuşatıldıktan sonra temizlenmesi, gerdirilmesi ve boyanması gibi işlerin yürütülmesini sağlar. Dericilik teknikeri deri ve lif teknolojisi alanında yetişen ziraat mühendisinin gözetim ve denetimi altında görev yapar. Dericilik teknikeri, sektöre ve özel kuruluşlara ait deri işleme fabrika veya atölyelerinde görev alabilir.

DIŞ TİCARET (ÖNLİSANS-EA 1)

Dış ticaret programının amacı, ihracat ve ithalat işlemleri konusunda çalışacak meslek elemanlarını yetiştirmektir. Dış ticaret programında sosyoloji, ekonomi, muhasebe, hukuk, ticaret hukuku, dış ticaret mevzuatı ile ilgili (uluslararası pazarlama, depoculuk, taşımacılık gibi) dersler okutulur. Dış ticaret programına girmek isteyenlerin sosyal bilimlere ilgili, ayrıntı ile uğraşmaktan hoşlanan, dikkatli ve sorumluluk duyguları güçlü kimseler olmaları beklenir. Dış ticaret programını bitirenlere “Dış Ticaret Meslek Elemanı” unvanı verilir. Dış ticaret meslek elemanları dışsatım (ihracat) ve dıştan alım (ithalat) firmalarında ve gümrüklerde, gelen ve giden mallarla ilgili yazışmaları ve işlemleri yaparlar. Dış ticaret programını bitirenler Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve özel firmalarda görev alabilirler.

DIŞ TİCARET VE AVRUPA BİRLİĞİ (ÖNLİSANS-EA 1)

Dış Ticaret ve Avrupa Birliği programının amacı, Gümrük Birliği Anlaşması ve Avrupa Birliği sürecinde ticaret, gümrük, nakliyat, bankacılık konularında eğitim yapmaktır. Dış Ticaret ve Avrupa Birliği programında, uluslararası ticarette genel kavramlar, muhasebe, temel hukuk, ticaret hukuku, ithalat, ihracat uygulaması,  ihracat pazarlaması, AB ve Türkiye ilişkileri, Gümrük Birliği ve Türk sanayicilerinin rekabet gücü, insan ilişkileri gibi dersler okutulmaktadır. Dış Ticaret ve Avrupa Birliği programında okumak isteyenlerin öncelikle sosyal bilimlere, özellikle ekonomi ve hukuk konularına ilgi duyması ve bu alanda başarılı olması gerekir. İyi derecede bir batı dili bilen, insanlarla kolay iletişim kurabilen kimselerin bu alanda başarı şansı oldukça yüksektir. Bu programdan mezun olanlara ”Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Meslek Elemanı” unvanı verilir. Mezunlar dış ticaret ve nakliyat firmalarının muhasibe, pazarlama ve büro işlerini yaparlar. Bu programı bitirenler kamu kuruluşlarının ve özel şirketlerin AB ile ilgili birimlerinde çalışabilmektedirler. Dış ticaret sektörünün yoğun olduğu bölgelerde iş bulma olasılığı fazladır. İsteyenler Gümrük Müşavirliği Sınavına katılabilirler.

DİLBİLİM (LİSANS-DİL)

Dil adı verilen ve değişik ülkelerde çeşitli toplumların birbirinden farklı sembol istemleri biçiminde kullandıkları, fakat birçok ortak nitelikleri olan iletişim sistemini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu niteliği ile dil bilimi, ana dil başta olmak üzere çeşitli dillerin yapısı, bilicilerin üniversite ve araştırma kurumları dışında çalışma imkanları yor gibidir. Dil bilimi programı, dil adı verilen ve değişik ülkelerde çeşitli toplumların birbirinden farklı sembol sistemleri biçiminde kullandıkları, fakat birçok ortak nitelikleri olan iletişim sistemini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu niteliği ile dil bilimi anadil başta olmak üzere çeşitli dillerin yapısı, kullanımı ve tarihi ile ilgili konularda eğitim vermektedir.

DİŞ HEKİMLİĞİ (LİSANS(ÖĞRETİM YILI 5)-SAY 2)

Diş hekimliği programı, ağız boşluğunun ve diş sağlığının korunması, diş ve diş etleri hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatları ile takma diş yapımı konularında çalışacak diş hekimlerini yetiştirir.   Diş hekimliği programının ilk iki yılında genellikle biyoloji, kimya, fizik, matematik gibi temel bilim dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda okutulan lisans programına özgü dersler ise genellikle bu temel derslerle dolaylı olarak ilgilidir. Diş hekimliği fakültelerinin son üç yılında dersler çoğunlukla uygulamalı olarak yapılır. Diş hekimliği programına girebilmek için üstün bir akademik yeteneğin yanı sıra fen derslerinde başarılı olmak gerekir. Diş hekimliği eğitiminin uygulamalı kısmı, el ve parmak becerisi, uzay ilişkileri yeteneği ve estetik görüş gerektirmektedir. Bir diş hekimi hastaları ile iyi ilişki kurabilmeli, onların güvenini kazanabilmelidir. Bunun için diş hekimi olmayı düşünen bir kimsenin hoşgörülü, güler yüzlü olması ve insanlara içten ilgi duyması gerekir. Ayrıca bir diş hekiminin uzun süre ayakta çalışabilmesi için bedence güçlü olması beklenir. Diş hekimliği eğitimi oldukça masraflı bir eğitimdir. Öğrenciler uygulamalarda kullanacakları alet ve gereçleri kendileri sağlamak durumundadırlar ve bu da oldukça ağır bir mali yük getirmektedir. Diş hekimliği programının ilk iki yılını başarı ile tamamlayan öğrenciye “Temel Diş Hekimliği Bilimlerinde Ön lisans Diploması”, beş yıllık diş hekimliği fakültesini bitiren öğrenciye ise “Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması” ve “Diş Hekimi” unvanı verilir. Diş hekimi kliniğe gelen hastanın şikayetlerini dinler, hastayı muayene eder, gereğinde rahatsızlık veren bölgenin filmini çeker ve sağlıksız dişi saptar; dişin durumuna göre gereken tedaviyi yapar, takma diş yapmak için ağız boşluğunun ölçüsünü alır, takma dişi yapar veya yaptırır, yapılan dişi ağız boşluğuna yerleştirir, çarpık ve eğri dişleri düzeltmek için dişler üzerine ve çenelere bant, tel vb. düzenekler koyar, diş etleri hastalıklarını ilaç ya da ameliyatla tedavi eder. Diş hekimleri günümüzde, yukarıda saydığımız işlerin herhangi birinde uzmanlaşmaktadırlar. Diş hekimleri, serbest çalışabilecekleri gibi bir devlet kuruluşunda da görev alabilirler. Muayenehane açacak bir diş hekiminin önce Türk Tabipler Odasına başvurması, Sağlık Bakanlığından muayenehane açma izni alması ve durumu Maliye Bakanlığına bildirmesi gerekir. Resmi ve özel hastanelerde veya dispanserlerde çalışmak isteyen diş hekimleri ilgili kurumlara başvurur ve açık yerlere tayin edilirler. Diş hekimleri Türk Tabipler Odasına üye olmak zorundadırlar. Diş hekimlerinin bir kısmı da uzmanlık eğitimi görüp üniversitelerde görev almaktadırlar. Serbest çalışmak isteyen bir diş hekiminin muayenehane açacak, alet ve malzeme alacak kadar sermayesi olmalıdır. Diş hekimliği programını bitirenler, öğretmenlik meslek bilgisi edinmiş olmak koşulu ile Diş Protez alanı ile ilgili meslek derslerine öğretmen olarak atanabilmektedirler.

DİŞ PROTEZ (ÖNLİSANS-SAY 1)

Diş protez programının amacı, diş hekimine yardımcı olabilecek ve laboratuvarlarda çalışabilecek nitelikte ara teknik eleman yetiştirmektir. Program süresince öğrencilere, matematik, teknik bilimler, teknik resim, maddeler ve araç bilgisi, sabit protezler, hareketli protezler, bölümlü protezler, tam protezler, ortodonti apereyler, çene-yüz protezi ve işletme ekonomisi gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır. Diş protez alanında okumak isteyenlerin temel bilimlere ilgili, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne, el ve parmak becerisine sahip olmaları gerekir. Mezunlar “Sağlık Teknikeri” unvanı alırlar. Sağlık teknikeri, diş ve çene-yüz protez ve cihazları ile ortodonti cihazlarının laboratuar uygulamalarını yürütür. Sağlık teknikerleri, kamu ve özel kuruluşlarda iş bulma olanağına sahiptirler.

DİŞ TEKNİK SEKRETERLİĞİ (ÖNLİSANS-SÖZ 1)

Diş teknik sekreterliği programının amacı diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekimine klinik yardım ve sekreterlik hizmetlerini yürütecek elemanları yetiştirmektir. Diş teknik sekreterliği programında mikrobiyoloji, anatomi, psikoloji ve davranış bilimleri, kişilerarası ilişkiler, farmakoloji ve patoloji, hasta bakımı, ağız cerrahi, protez yardımcılığı, temel ortodonti gibi dersler okutulmaktadır. Diş teknik sekreterliği programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, hastalara yardım etmekten hoşlanan, sabırlı anlayışlı ve başkalarını ikna edebilen, düzenli çalışabilen, sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir. Diş teknik sekreterliği programını bitirenler “Diş Teknik Sekreteri” olarak çalışırlar. Diş teknik sekreterleri diş kliniklerinde diş hekimine diş tedavisi, protez yapımı vb. çalışmalarında yardımcı olur; diş kliniklerinin yönetiminde, hastalarla ilişkilerin yürütülmesinde sorumluluk alırlar. Diş teknik sekreterleri devlete veya özel sektöre ait hastane ve kliniklerde görev alırlar. Halen bu alanda iş bulma sorunu yoktur.

DİYALİZ (ÖNLİSANS-SAY 1)

Diyaliz programının amacı, sürekli böbrek yetmezliği olan hastaların kanlarını temizlemek için açılan hemodiyaliz merkezlerinde görev yapacak sağlık elemanını yetiştirmektir. Diyaliz programında anatomi, fizyoloji, biyokimya, psikoloji, patoloji, beslenme ilkeleri, elektrik elektronik, iç hastalıkları ruh sağlığı ve ruhsal sorunlar gibi dersler okutulmakta, uygulamalar yaptırılmaktadır. Diyaliz programında okumak isteyenlerin fen derslerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, insanlarla iyi ilişki kurabilen, hastalara yardımcı olmaktan hoşlanan, sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir. Diyaliz programını bitirenlere “Sağlık Teknikeri” unvanı verilmektedir. Sağlık teknikerleri diyaliz merkezlerinde nöbetleşe veya vardiya şeklinde çalışırlar. Görevleri diyaliz makinesini hazırlanmak,  hastayı makineye yerleştirmek, diyaliz sırasında hasta ile ilgilenilmek, bakımını yapmak; ona manevi destek sağlamaya çalışmak; diyaliz süresinin bitiminde hastayı makineden çıkarmaktır. Sağlık teknikeri resmi yada özel sağlık kuruluşlarının diyaliz ünitelerinde görev alabildikleri gibi kendilerine ait diyaliz ünitesi de açabilirler. Diyaliz ünitelerinin giderek fazla sayıda açılmasından ve bu konuda özel yetişmiş eleman sayısının henüz yetersiz olmasından dolayı iş bulma olanakları oldukça iyidir. Diyaliz teknikerleri diyaliz  ünitesi bulunan her bölgede görev yapabilirler.

DOĞAL TAŞ DEKORASYONU (ÖNLİSANS-EA 1)

Bu bölüm mermer, granit gibi doğal taşların kullanım alanlarında ve dekorasyonunda çalışacak eleman yetiştirir.

DOĞALGAZ VE BORU HATLARI TEKNOLOJİSİ (ÖNLİSANS-SAY 1)

Bölüm 2005-2006 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci ile eğitime başlamıştır. AB ile yürütülen ortak bir proje kapsamında doğalgaz eğitim ve uygulama laboratuvarı kurulmuştur. Bölüm öğrencileri ikinci eğitim yılında Doğalgaz Teknikerliği ve Boru Hatları Teknikerliği bölümlerinden birini tercih edebilmektedirler. Doğalgaz kullanımının ülkemizde hızla yayılması nedeniyle bölümden mezun olacak öğrenciler için geniş iş olanakları mevcuttur.

DOĞALGAZ, ISITMA VE SIHHI TESİSAT TEKNOLOJİSİ (ÖNLİSANS-SAY 1)

Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat programının amacı, sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı ve doğal gaz konularında, mühendis ile usta ve işçi arasında görev yapacak ana elemanları yetiştirmektir. Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat programında matematik, elektrik, teknik resim gibi temel konularla ilgili derslerden başka, ısıtma, soğutma tesisatı, kazanlar, boru sistemleri, iklimlendirme tesisatı, doğalgaz, temiz  su tesisatı, yalıtım teknolojisi gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır. Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat programını bitirenlere “Sıhhi Tesisat  ve Doğalgaz Teknikeri” unvanı verilir. Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat tesisat teknikeri makine mühendisi tarafından hazırlanan sıhhi tesisat ve doğal gaz projelerini inceler, gereken malzemenin satın alınmasını sağlar, denetimini yapar çalışacak elemanları belirler, tesisatın üretiminde ve kuruluşunda makine mühendisine yardımcı olur, işin bitiminde denetimini yapar. Doğalgaz ısıtma ve sıhhi tesisat teknikerleri, sıhhi tesisat üretim fabrikalarda ve tesisat döşeyen firmalarda görev yaparlar. Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi ile doğal gaz kullanımı arttıkça meslek elemanlarına duyulan gereksinme de artacaktır.

DÖKÜM (ÖNLİSANS-SAY 1)

Döküm programının amacı, sanayide model, kalıp ve döküm yapma işlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Döküm programında, teknik resim, meslek resmi, konstrüksiyon, malzeme bilgisi, genel döküm teknolojisi, fizik, kimya, matematik ve ekonomi gibi alanlarda çeşitli dersler okutulmaktadır. Öğretimin ilk yılında genel kültür ve meslek dersleri, son sınıfında ise sadece meslek dersleri okutulmaktadır. Döküm alanında çalışmak isteyen kimselerin matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, uzay ve şekil ilişkilerini görebilme gücü yüksek, el ve gözünü koordineli olarak kullanabilen, bedence güçlü ve insan ilişkilerinde başarılı kimseler olmaları gerekir. Döküm programını bitirenlere “Döküm Teknikeri” unvanı verilir. Döküm teknikeri, sanayide imali düşünülen makine parçasının modelinin tasarlanması, kalıbının hazırlanması ve ergimiş maddenin bu kalıba dökülmesi ile ilgili işleri yürütür. Demir-çelik fabrikalarında çalışan döküm programı mezunları formen ve ustabaşı olarak; devlet sektöründe görev alanlar tekniker olarak çalışmaktadırlar. Bu program mezunlarına endüstride de ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma alanları devlet ve özel sektöre ait iş yerleridir. Döküm teknikeri, ergitilmiş metalleri hazırlanmış kalıplara döker ve elde edilen parçanın talaşlı ve talaşsız olarak işlenmesi sonucunda kullanılır hale gelmesi sağlar.

EBELİK (LİSANS-SAY 1)

Ebelik programı, doğum, ana-çocuk sağlığının korunması ve doğumla ilgili hastalıkların tedavisi ile ilgili hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanlarını yetiştirir.    Ebelik programında temel fen, tıp ve sosyal bilim dersleri ile ebelik meslek dersleri okutulur. Derslerin tüm uygulamaları hastanelerde, doğumevlerinde ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde yaptırılır. Ebelik kızlara açık bir meslektir. Ebe olmak isteyen bir kimsenin biyolojiye ve sağlık konularına ilgi duyan, insanlara yardım etmekten mutlu olabilen, sorumluluk duygusu güçlü kimseler olmaları gerekir. Ebelik programını bitirenlere “Ebe” unvanı verilir. Ebelik, temelde annenin ve çocuğun, genelde ailenin ve toplumun sağlığını korumayı amaçlayan bir hizmettir. Bu hizmet, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerde annenin düzenli izlenmesinden, gerekli bakım ve eğitimin verilmesinden, normal doğumların yapılmasından, normalden sapma durumlarının teşhis edilip sağlık örgütüne sevk edilmesinden, aile planlaması eğitimi ve uygulanmasından, 0-6 yaş grubu çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlenmesi ve aşılarının yapılmasından, genel sağlık kuralları, beslenme, ilk yardım, aşı, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve savaşla ilgili konularda bireye, aileye, topluma sağlık eğitimi verilmesinden, sağlık hizmetlerinde kullanılan sayısal verilerin toplanmasından sorumlu bir meslektir. Ebenin temel görevi, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, yükseltme ve sürdürmedir. Ebeler, koruyucu sağlık hizmetlerinde çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde ve tedavi edici sağlık kurumlarında, doğumevleri ve hastanelerin doğum kliniklerinde görev alabilirler. Ebeler, kırsal alana sağlık hizmetlerinde denetici ebe, ziyaretçi ebe olarak; tedavi kurumlarında, doğum hane ve aile planlaması kliniklerinde sorumlu ebe veya klinik ebesi, eğitimci ebe olarak görev alırlar. Ülkemizde ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin etkin biçimde götürülmesinde iyi yetişmiş ebeye ve ebelik hizmetlerinde denetime ihtiyaç vardır. Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme çalışmalarının yaygınlaşması ile mezuniyetten sonra ebelerin bu alanlarda iş bulma olanakları artmaktadır.

ECZACILIK (LİSANS-SAY 5 YIL)

Eczacılık programının amacı, sentetik, yarı sentetik veya biyolojik kökenli ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, değerlendirilmesi, kaliteli ilaç üretimi ve ilaçların saklanması, kullanılması gibi konularda eğitim yapmaktır. Eczacılık programında, başta kimya olmak üzere fizik, matematik ve biyoloji dersleri verilir. İlaç hammadde ve şekillerinin üretim tekniklerine ve kullanışlarına ilişkin lisans dersleri ise genellikle son iki yılda toplanmıştır. Eczacılık fakültelerinde dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Öğrenciler uygulama derslerini fakülte laboratuarlarında sürdürmekte ve eğitim süresi boyunca değişik yıllara dağılmış olarak eczane, hastane ve endüstride staj yapmaktadırlar. Eczacılık programına girebilmek ve bu fakültede başarılı olabilmek için normalin üstünde akademik yeteneğe ve bilimsel meraka sahip olmak, fen bilimlerine ve özellikle kimyaya ilgi duymak gerekir. Eczacılık programını bitirenlere “Eczacı” unvanı verilir. Eczacı, sağlık hizmetleri grubundan bir meslek adamı, aynı zamanda bir ticaret adamıdır. Serbest eczacı olarak ilaç alıp satmak bir ticaret işidir. Ancak halka ve sağlık memurlarına ilaçların kaliteleri, nitelikleri hakkında bilgi verme ve tavsiyelerde bulunma işleri dolayısıyla eczacılık bir sağlık mesleğidir. Eczacılar reçetelerde doktorlarca istenen hazır ilaçları müşteriye satar, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlar, reçetesiz satılan ilaçlar konusunda müşterileri uyarır. Eczacılar çalışmalarını laboratuar, eczane gibi ilaç kokularının yaygın olduğu kapalı yerlerde yürütme durumundadırlar. Bu nedenle eczacı olmak isteyen bir kimsenin bu çalışma ortamını dikkate alması yararlı olur. Bir eczacının ekonomi ve alım satım işlerine de ilgi duyması, çalışmalarında çok dikkatli ve titiz davranması, sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerekmektedir. Eczacıların çoğunluğu kendilerine veya başkalarına ait eczanelerde, bir kısmı ise hastanelerin eczanelerinde sorumlu eczacı olarak, bazıları laboratuarlarda, ilaç endüstrisinde araştırmacı veya ilaç tanıtıcısı olarak çalışırlar, küçük bir kısmı ise eğitim ile uğraşırlar. Eczacılık fakültesi mezunlarının kamu kuruluşlarında iş bulma olanağı son yıllarda çok azalmış görünmektedir. Serbest eczacı olmak isteyenler için de eczane açacakları bölge ya da şehir önem kazanmaktadır. Büyük kentlerde ihtiyaçtan fazla eczane vardır.

EKONOMETRİ (LİSANS-EA 2)

Ekonometri programı iktisat kanunlarının niceliksel (sayısal) olarak ortaya konması ve çeşitli iktisat sorunlarının niceliksel olarak incelenmesi, uygun kararların alınması gibi konularda eğitim yapar. Ekonometri programında eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda okutulan derslerde daha çok iktisadi konulara, uygulamalı olarak da matematik, istatistik, yöneylem ve bilgisayar konularına ağırlık verilir. Ekonometri programına girmek isteyenlerin her şeyden önce sayısal düşünme yeteneği yüksek, sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan, sosyal olaylara ilgili ve disiplinli çalışmaya alışkın kimseler olmaları gerekir. Ekonometri bölümünü bitiren kimseler “Ekonometrist” unvanı ile görev yaparlar. Ekonometristler, lisans öğrenimi boyunca iktisat öğrencilerinin aldıkları önemli temel ve uygulamalı iktisat derslerinin çoğunu aldıkları için iktisat mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilir ve aynı veya benzer işleri yapabilirler. Buna ek olarak aldıkları dersler daha çok sayısal bilgilere dayalı olduğu için çalıştıkları kamu veya özel sektör kuruluşlarının araştırma birimlerinde mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya dönük araştırmalar yapabilirler. Bu bölümü bitirenler iktisat, yönetim ve işletme mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilirler; ancak daha çok bu alanların uygulama birimlerinde görev alırlar.

EKONOMİ-EKONOMİ VE FİNANS (LİSANS-EA 2)

Bu bölümde insanların gereksinimlerini karşılayan mal ve hizmetlerin nasıl bölüşüldüğü, üretimin temel unsurları olan işgücü (emek), doğal sermaye ve girişimin önemi tüm yönleri ile açıklanır. Ayrıca devletin ekonomik yaşamdaki görevleri üzerinde de durulur. Mikroekonomi bölümünde, tüketicilerin ve ticari kuruluşların davranış biçimleri incelenir. Maroekonomi bölümünde ise ülke ekonomisinin işleyişi bütünüyle ele alınır. Mezunlar açılan sınavları başardıkları taktirde DPT’de, Sayıştay’da, Maliye ve Gümrük Bakanlığında denetçilik ve müfettişlik görevleri alabilecekleri gibi, bankalarda da aynı görevlerde çalışabilirler. Kazanç, devlet sektöründe yürürlükteki yasalara, özel sektörde yürürlükteki yasalarla, özel sektörde ise sözleşmelerle saptanır.

EL SANATLARI (ÖNLİSANS-SÖZ 1)

El sanatları program ının amacı, el sanatlarımızı yok olmaktan kurtarmak, teknolojiden yararlanarak el sanatlarımızı geliştirecek profesyonel elemanlar yetiştirmektir. El sanatları programında tarih ve sanat tarihi gibi kültür dersleri, kimya ve fizik gibi temel bilim dersleri ile çeşitli el sanatlarının uygulanması ve geliştirilmesi ile ilgili dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır. El sanatları programında başarılı olabilmek için, her şeyden önce, el sanatlarının her hangi bir dalında yetenekli, göz-el koordinasyonu güçlü ve yaratıcı olmak, el sanatlarını geliştirme çalışmalarına ilgi duymak gereklidir. El sanatları programını bitirenlere “El Sanatları Teknikeri” unvanı verilir. El sanatları teknikeri dekoratif ürünler, lif ve boya teknolojisi, el ve makine nakışları, süsleme sanatları, el örgüleri, kirkitli dokuma gibi alanlarda örneği az bulunur kültür zenginliklerimizi modern yöntemlerle geliştirerek ülke ekonomisine ve kültürüne katkı getirici çalışmaları yürütür. El sanatları teknikerleri halk eğitim merkezlerinde, ortaöğretimde, çıraklık eğitim merkezlerinde öğretmen; özel sektörde, tekstil alanında tekniker olarak görev alabilirler.

ELEKTRİK (ÖNLİSANS-SAY 1)

Elektrik programında her türlü elektrik tesisat ve makinelerinin kurulması ve işletilmesi, bunlarla ilgili üretim alanlarında imalata konu olan elektrik malzemeleri ve ünitelerinin tasarlanması ve tesisat projelerinin çizilmesi konularında uygulamaya dönük eğitim ve öğretim yapılır. Elektrik programında daha ziyade atölye teknolojisi ve uygulaması, elektroteknik, elektronik, teknik ve meslek resmi, elektrik makineleri ve laboratuarı gibi meslek dersleri yanında genel kültür dersleri ve uygulamalı dersler okutulur. Öğrenciler ayrıca staj yapmak zorundadırlar.
Elektrik bölümüne girmek isteyen öğrencilerin, fiziğe özellikle elektrik konusuna ilgi duyması, sabırlı, dikkatli ve hoşgörülü olmaları gerekir. Programda endüstri meslek liselerinin elektrik bölümü mezunları daha başarılı olmaktadır. Bu programdan mezun olanlara “Elektrik Teknikeri” unvanı verilmektedir. Elektrik teknikeri çalıştığı kurumlarda mühendis ve teknisyen arasında teknik ara elemanı olarak görev yapar. Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel kuruluşlarda teknik ara eleman olarak çalışırlar, isterlerse özel işyeri açabilirler.

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ (LİSANS-SAY 2)

Elektrik mühendisliği programının  amacı, kuvvetli akımlarla çalışan alet ve sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve sistemin bakımıyla ilgili eğitim  yapmaktır.  Bu programda matematik ve fizik, istatistik gibi bilim dalları ile ilgili derslerden başka, elektromanyetik alan teorisi, devre ve sistem analizi, enerji iletim hatları, elektrik enerji üretimi, elektriksel mekanik, güç elektriğinin endüstride uygulanması, elektrik tesislerinde güvenlik gibi dersler kuramsal ve uygulamalı olarak okutulmaktadır. Yaz aylarında staj yaptırılır. Elektrik  mühendisliği alanında çalışmak isteyenlerin üstün akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve ekonomiye ilgili ve bu konularda başarılı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gereklidir. Elektrik  mühendisliği programını bitirenlere “Elektrik Mühendisi “ unvanı verilir. Elektrik  mühendisi üretme, iletme ve dağıtmayla ilgili sistemlerin, projelerin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi, enerji üretiminden mikroelektronik eleman, elektronik devre düzen ve sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimiyle ilgili işleri planlar ve yürütülmesini sağlar. Elektrik  mühendislerinin büyük bir kısmı, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere PTT, TRT, Türk Telekom  gibi kamu kuruluşlarında, bir kısmı özel sektörde ya da serbest çalışmaktadırlar. Ülkemizin elektrik mühendislerine gereksinmesi vardır. Elektrik  mühendisleri, öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran ek bir eğitim görmüş olmak koşulu ile, meslek liselerinde, elektrik alanı ile ilgili dersleri okutmak üzere, öğretmen olarak atanabilirler.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (LİSANS-SAY 2)

Elektrik üretimi, dağıtımı, sistemin bakımı, elektrikli aletlerin yapımı, elektronik sistemlerin tasarlanması, elektronik ev ve tıp aletlerinin üretilmesi, haberleşme alanında telgraf ve telefondan uyduya kadar her türlü sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesi ve bakımı ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır. PTT, TRT, Aselsan, THY, Alarko gibi resmi ve özel kuruluşlarda, tıp elektroniği ile ilgili firmalar da ve bilgisayar sektöründe çalışılabilir. Elektrik-elektronik mühendisliğinin amacı, kuvvetli (elektrik) ve zayıf (elektronik) akımlarla çalışan alet ve sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve sistemin bakımıyla ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır. Bu bölümde matematik ve fizik temel bilim dalları tabanı üzerinde elektronik, elektromanyetik dalga teorisi gibi haberleşme sistemlerine ilişkin dersler kuramsal ve uygulamalı olarak okutulmaktadır. Yaz aylarında staj yaptırılır. Elektrik ve elektronik alanında çalışmak isteyenlerin üstün akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve ekonomiye ilgili ve yetenekli, dikkatli ve yaratıcı kimseler olmaları gereklidir. Elektrik-elektronik mühendisi üretme, iletme vedağıtmayla ilgili sistemlerin, projelerin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi telgraf-telefon haberleşmesinden uydu optik haberleşmesine, enerji üretiminden mikroelektronik eleman, elektronik devre düzen ve sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretimiyle ilgili işleri planlar ve yürütülmesini sağlar.
Elektrik-elektronik mühendislerinin büyük bir kısmı PTT, TRT gibi kamu kuruluşlarında, bir kısmı özel sektörde ya da serbest çalışmaktadırlar. Ülkemizde elektrik-elektronik mühendislerine duyulan gereksinme çok fazladır.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERLİĞİ (ÖNLİSANS-SAY 1)

Bina, fabrika, atölye ve makinaları elektrik tesisat projelerini hazırmanması ve döşenmesiyle ilgili eğitim, her türlü elektronik cihazların ve elektronik cihazların ve elekronik devrelerin sanayide ve üretimde uygulanması ve bu cihazların bakımı ve onarımı konusunda ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla öğretim ve araştırma yapar. Mezunlar fabrikalarda özel ve resmi kuruluşlarda iş bulabilirler.

ELEKTRONİK HABERLEŞME (ÖNLİSANS-SAY 1)

Haberleşme programının amacı, telekomünikasyon sistemlerinin kurulması, işletilmesi alanında çalışacak ara insan gücü yetiştirmektir. Haberleşme programında bilgisayar teknolojisinin bilimsel ilkeleri elektrik ve elektronik mikro elektrik sistemler, dijital elektronik, telekomünikasyon sistemleri gibi dersler okutulmaktadır. Haberleşme programında okumak isteyenlerin fizik ve matematik konuları ile ilgili ve bu alanlarda başarılı, mekanik ilişkileri görebilen kimseler olmaları gerekir. Haberleşme programını bitirenlere “Haberleşme Teknikeri” unvanı verilir. Haberleşme teknikeri telgraf, telefon, teleks gibi elektrik ve elektronik haberleşme sistemlerinin kuruluşu, işletilmesi, bakım ve onarımı işlerini elektrik ve elektronik mühendisinin gözetim ve denetimi altında yürütür.
Haberleşme teknikeri kablolu ve kablosuz haberleşme sistemlerini (uydu haberleşme sistemleri gibi) kurar ve bu sistemlerde gerekli geliştirme çalışmalarını yürütür; kurduğu sistemleri denetler, bozulanları onarır. Haberleşme teknikeri elektronik ve haberleşme mühendisi ile işçiler arasında ara eleman olarak görev yapar.

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (LİSANS-SAY 2)

Elektronik mühendisliği programının amacı zayıf (elektronik) akımlarla çalışan alet ve sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve sistemin bakımıyla ilgili konularda eğitim yapmaktır. Bu programda matematik ve fizik temel bilim dalları tabanı üzerinde elektronik, elektromanyetik dalga teorisi gibi haberleşme sistemlerine ilişkin dersler kuramsal ve uygulamalı olarak okutulmaktadır. Yaz aylarında staj yaptırılır. Elektronik alanında çalışmak isteyenlerin üstün akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve ekonomiye ilgili ve bu konularda başarılı, dikkatli ve yaratıcı kimseler olmaları gereklidir. Elektronik mühendisliği programını bitirenlere “Elektronik Mühendisi” unvanı verilir.                   Elektronik mühendisi radar, radyo, televizyon, bilgisayar gibi, zayıf akımla çalışan alet ve cihazların tasarımı, üretimi, kullanımı ve geliştirilmesi ile  ilgili işlerin  yürütülmesini sağlar.        Elektronik mühendislerinin büyük bir kısmı PTT, TRT, Türk Telekom, THY  gibi kamu kuruluşlarında, bir kısmı özel sektörde ya da serbest çalışmaktadırlar. Ülkemizin elektronik mühendislerine gereksinmesi vardır. Elektronik mühendisleri,  meslek liselerinde telekomünikasyon , endüstriyel elektronik, tıp elektroniği gibi elektronik ile ilgili derslere öğretmen olarak atanabilirler. Yalnız bunun için öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran ek bir eğitim görmüş olmaları gerekir.

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ (LİSANS-SAY 2)

Elektronik ve haberleşme mühendisliği programının amacı, telgraf, telefon haberleşmesinden uydu haberleşmesine, ev aletlerinden elektronik tıp cihazları üretimine kadar yayılan çok geniş bir alanda uygulanan her türlü sistemlerin tasarlanıp geliştirmesi konusunda eğitim yapmaktır. Elektronik ve haberleşme mühendisliği programında fizik, cebir, geometri, dinamik, statik, devre analizi, alan teorisi, lojik devre temelleri gibi elektronik alan ile ilgili derslerden başka, haberleşme teorisi, sayısal haberleşme, aktif mikrodalga devreleri, analog haberleşme gibi alana özgü derslerde okutulur.      Elektronik ve  haberleşme mühendisliği programına girmek isteyenlerin üstün bir genel akademik yetenek düzeyine sahip, fiziğe, özellikle elektrik konularına ilgili, göz-el koordinasyonu yeteneği yüksek, yaratıcı kişiler olmaları beklenir. Elektronik ve haberleşme mühendisliğini programını bitirenler “Elektronik ve  Haberleşme Mühendisi” unvanı almaya hak kazanırlar. Elektronik haberleşme mühendisleri telgraf, telefon, teleks vb. haberleşme sistemlerini tasarlar, kurar, çalıştırır ve geliştirirler. Elektronik ve haberleşme mühendisleri PTT, Türk Telekom, TRT, ASELSAN, THY, ALARKO gibi resmi ve özel kuruluşlarda, tıp elektroniği ile ilgili firmalarda, bilgisayar sektöründe görev alabilirler.  Öğretmen olabilmek için gerekenler elektrik ve elektronik mühendisliğinde olduğu gibidir.

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (ÖNLİSANS-SAY 1)

Elektronörofizyoloji: Görsel ve işitsel uyarılmış potansiyeller, beyin elektriksel etkinlik haritalama çalışmaları, harekete bağlı potansiyeller ve klinik koşullarla bağlantıları, Analiz yöntemlerinin geliştirilmesi, kedide stereotaksik olarak yerleştirilen devamlı elektrotlarla beyin fonksiyonlarının araştırılması. Bu programın temel amacı, santral sinir sistemi bozukluklarıyla seyreden hastalıkların bozukluklarını tespit etmekte yararlanılan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek meslek yüksekokulu düzeyinde eğitim görmüş elemanların yetiştirilmesidir. Programı bitirenlere önlisans diploması ve sağlık teknikeri (elektronörofizyoloji teknisyeni) ünvanı verilir.Elektronörofizyoloji programına girmek isteyen öğrencilerin, insan sağlığı ile ilgili olan bu konuda, direkt hasta ile ilişkili olduklarını bilmeleri gereklidir. Elektronörofizyoloji nöroloji ve fizyolojinin önemli bir dalı olup bu mesleği seçeceklerin mesleki performanslarının ve araştırma isteklerinin çok iyi düzeyde olması gerekir. Mezun teknikerler, nöroloji, KBB, psikiyatri, çocuk, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi yada özel hastane ve polikliniklerinin elektroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde çalışabilirler. Öğrencileri nörofizyoloji uygulama metotlarında tıp doktorlarına yardımcı teknisyen olarak çalşacak şekilde hazırlamak. Öğrencileri, doktorlar tarafından belirlenen hastaların EEG ve   EMG’lerini çekebilecek teknisyen olarak yetiştirmek Elektronörofizyoloji tekniklerinin yeni metodlarında öğrencilerin bilgi-becerilerini geliştirmek.

EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (ÖNLİSANS-EA 1)

Emlak ve emlak yönetimi programının amacı, taşınmaz malların ( ev, arsa, dükkan vb. ) değerinin belirlenmesi ve pazarlanması konularında eğitim yapmaktır. Emlak ve emlak yönetimi  programında iktisat, temel hukuk, işletme matematiği ve muhasebe gibi temel derslerden başka, emlak işletmeciliği, emlak pazarlama yönetimi  emlakin mali yönü ve vergiler, insan ilişkileri, bilgisayar, doğal çevrenin korunması, gayrimenkul mevzuatı gibi dersler okutulur. Bu programda okumak isteyenlerin sosyal bilimlere ve ticarete ilgili, başkalarını etkileyebilme gücü yeksek, sosyal ilişkilerde başarılı kimseler olmaları gerekir. Bu programdan mezun olanlara “ Emlak Yönetimi Meslek Elemanı” unvanı verilir. Emlak yöneticileri  satılık veya kiralık emlak bulunan yerleri ya da sahiplerini belirler, alıcılarla satıcıları tanıştırır, satış işlemlerin mali ve yasal yönleri hakkında kişileri bilgilendirir, gerekirse onlara yardımcı olur. Emlak ve emlak yönetimi programını bitirenler emlak firmalarında çalışabilecekleri gibi, kendi iş yerlerini de açabilirler.

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ YETİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME (ÖNLİSANS-EA 1)

Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme programının amacı pancar, pamuk, ayçiçeği gibi bitkilerin üretimi konusunda çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme programında ekoloji ve çevre, meteoroloji, istatistik, tarım ekonomisi, şekerpancarı tarımı, ayçiçeği tarımı, pamuk tarımı, salça ve konserve teknolojisi, tütün tarımı gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır. Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme programında okumak isteyenlerin biyolojiye ve bitki üretimine ilgili, hem kapalı ortamda (laboratuvar) hem açık havada çalışmaktan hoşlanan, bedence sağlam kimseler olmaları gerekir. Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme programını bitirenlere “Ziraat Teknikeri” unvanı verilir. Endüstri bitkileri teknikeri gerek tarla gerekse laboratuarda ziraat mühendisinin en yakın yardımcısı olup mühendis tarafından yapılan tohum ıslah çalışmalarını uygular; mikro organizmaları laboratuarda inceler bitkilerin sağlıklı bir biçimde üretimi için yapılan çalışmaları denetler. Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme teknikerleri tohum ıslah ve dağıtımı çalışmaları yapan şirketlerde çalışırlar. Tohum ıslahı ve dağıtımı yapan şirketlerde daha çok erkek, gıda amaçlı üretim işletmelerinde ise daha çok kadın elemanları tercih etmektedirler.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ -ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (LİSANS-SAY 2)

Endüstri mühendisliği programının amacı, ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimliliğini yükseltmek amacıyla insan, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda eğitim yapmaktır. Endüstri mühendisliği  programının ilk iki yılında, matematik, fizik, kimya gibi temel fen bilimleri dersleri ile statik, dinamik, mukavemet, malzeme gibi temel mühendislik dersleri, bilgisayar programlama ve ekonomi dersleri verilir. Programın son iki yılında, yöneylem araştırması, istatistik, iş etüdü, ergonomi, mühendislik ekonomisi, tesis planlaması, üretim yöntemleri ve planlaması, envanter ve kalite kontrolü gibi temel endüstri mühendisliği dersleri ile çeşitli bölümlere özgü diğer dersler ve sistem tasarımı konusunda bir proje dersi verilmektedir. Endüstri mühendisliği programında başarılı olabilmek için analitik düşünme yeteneğine sahip ve yaratıcı olmak, mühendisliğe ve sosyal bilimlere ilgi duymak gerekmektedir. Bulunması gerekli diğer önemli nitelikler arasında insanlarla işbirliği yapabilme ve düşünceleri başkalarına aktarabilme gücü sayılabilir. Endüstri mühendisliği bölümlerini bitirenlere “Endüstri Mühendisi” unvanı verilir. Endüstri mühendisliğinin diğer mühendislerden farkı, üretim sistemlerinin tasarım ve işletmelerinde insan faktörünü daima göz önünde bulundurması, sistemlere ve problemlerin çözümüne bir bütün olarak yaklaşabilmesi ve çeşitli mühendislik ve işletme disiplinlerinin sentezini yapabilmesidir.  Endüstri mühendisleri fabrikalarda iş analizleri yaparlar. İnsan ile üretim araçlarının en uygun şekilde yerleştirilmesi ile üretimin miktar ve kalitesinin artırılmasına çalışırlar. Endüstri mühendisleri kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda iş bulabilirler. Endüstri mühendisliği ülkemizde gittikçe önemi artan bir mühendislik alanıdır. Gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde endüstri mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI (LİSANS-SAY 2)

Endüstri ürünleri tasarımı programı, endüstride üretilmesi düşünülen herhangi bir eşyanın biçiminin nasıl olması, nasıl bir maddeden ne gibi bir süreçle üretileceğinin kullanışlılık, estetik vb. yönler göz önüne alınarak belirlenmesi hususunda eğitim yapar. Endüstri ürünleri tasarımı programında matematik, tasarı geometri, fizik, endüstriyel desen gibi dersler verilir. Daha sonraki yıllarda ise, malzemeler, statik, dinamik, ekonomi, sanat tarihi, psikoloji vb. dersler okutulmaktadır. Endüstri ürünleri tasarımı programına girmek için üstün bir akademik yeteneğin yanı sıra, özellikle matematik, fizik gibi temel fen derslerinde olduğu kadar, sosyoloji, psikoloji, sanat tarihi gibi sosyal derslerde de başarılı olmak, yaratıcı ve sistematik bir düşünce yapısına ve tasarlananları iki boyutlu çizim ve üç boyutlu nesneler haline dönüştürecek yeteneklere (uzaysal yeteneğe) sahip olmak gerekir. Bu programdan mezun olanlara “Endüstri Tasarımcısı” unvanı verilir. Endüstri tasarımcısı çalıştığı kurumda üretilecek ürünlerin tasarımını yapar. Endüstri tasarımcıları, özel ya da kamuya ait üretim kuruluşlarında tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi, özel tasarım büroları kurarak endüstriye hizmet verebilirler ve danışmanlık yapabilirler.

ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK (ÖNLİSANS-SAY 1)

Endüstriyel elektronik programının amacı, sanayide kullanılan elektronik araçlarının monte edilmesi, bakım ve onarımı işlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Endüstriyel elektronik programında matematik, bilgisayar, elektrik ve elektronik ilkeleri, mühendislik bilimi, analog elektrik, elektronik kontrol ve ölçme, senkro/servo sistemler gibi dersler yer almaktadır. Endüstriyel elektronik programında okumak isteyenlerin ortalamanın üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, fiziğe ilgili kimseler olmaları gerekir.
Endüstriyel elektronik programını bitirenlere “Endüstriyel Elektronik Teknikeri” unvanı verilir. Endüstriyel elektronik teknikeri sanayide kullanılan elektronik cihazların şemasına göre monte edilmesinde elektronik mühendisine yardımcı olur; bu cihazların işletilmesi, bakımı ve onarımı ile ilgili işleri yapar. Endüstriyel elektronik teknikerleri kamu sektörüne ve özel sektöre ait fabrikalarda çalışabilirler.

ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK (ÖNLİSAN-SAY 1)

Kalıpçılık programının amacı, endüstrinin kalıp yapımında ihtiyaç duyduğu teknik elemanları yetiştirmektir. Kalıpçılık programında matematik, teknik resim, meslek resmi, malzeme bilgisi, temel bilgi teknolojisi kullanımı, sac-metal kalıp tasarımı, ısıl işlemler, plastikler, hacim kalıp teknolojisi, sac-metal kalıp teknolojisi, bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli çizim gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. Kalıpçılık programında okumak isteyenlerin üst düzeyde tasarım ve çizim yeteneğine, el ve gözü eşgüdümle kullanabilme becerisine sahip, bedence sağlam ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir. Kalıpçılık programını bitirenlere “Kalıpçılık Teknikeri” unvanı verilir. Kalıpçılık teknikeri küçük metal parçaların dökümü için tezgah üstünde elle kumdan, yada büyük metal dökümler için döküm hane zemininde çukurda döküm kalıplar yapılması için gereken işlemleri planlar ve uygulanmasını sağlar. Kalıpçılık teknikerlerinin başlıca çalışma alanları lastik, plastik, cam, seramik endüstrileridir.

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON (ÖNLİSANS-SAY 1)

Endüstriyel otomasyon Teknolojisi programının amacı güncel üretim teknolojileri, talaşlı makine üretimi sanayi sektöründe çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Endüstriyel otomasyon Teknolojisi programında matematik, bilgisayar, teknolojinin bilimsel ilkeleri, mühendislik bilimi, teknik resim, bilgisayar destekli desen, CNC makineleri, mekanik, makine ve üretim analizi, materyel teknolojisi gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Bu programda dersler İngilizce’dir. Endüstriyel otomasyon Teknolojisi programında okumak isteyenlerin fen bilimlerine ve özellikle fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı, mekanik yeteneğe sahip, gözlerini ve ellerini uyumla çalıştırabilen, başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen, dikkatli kimseler olmaları gerekir. Endüstriyel otomasyon Teknolojisi programını bitirenlere “Endüstriyel Otomasyon Teknikeri” unvanı verilir. Endüstriyel otomasyon Teknolojisi teknikerleri talaşlı makine üretimi yapan fabrikalarda mühendis ile teknisyen ve işçiler arasındaki ilişkiyi sağlayan eleman olup mühendis tarafından hazırlanan üretim planının uygulanmasın sağlar; üretilen ürünün kalitesini kontrol eder; işçi ve teknisyenlerin çalışmalarını denetler, bilgisayarlı sayısal denetimli tezgâhlar için program hazırlar; bilgisayar destekli teknik resim yapar. Endüstriyel otomasyon Teknolojisi teknikerleri özel sektörde küçük ölçekli talaşlı işletmelerde kalite ve işletme müdürü, büyük ve orta ölçekli işletmelerin üretim müdürlüklerinde mühendis yardımcısı olarak görev yaparlar. Endüstriyel otomasyon teknikerleri daha çok endüstrinin geliştiği bölgelerde iş bulma olanağına sahiptir.

ENDÜSTRİYEL SERAMİK (ÖNLİSANS-SAY 1)

Endüstriyel Seramik programı dört yarıyıllık bir eğitim süresini kapsamaktadır. Mezun olan öğrenciler ön lisans diploması almaya hak kazanırlar ve seramik teknikeri unvanını alırlar. Programın amacı sektörün ihtiyaç duyduğu gerekli donanımlara sahip nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Program, geleneksel ve ileri teknoloji seramiklerinin tüm üretim süreçlerini kapsamaktadır. Öğrenciler, derslerde aldıkları teorik bilgileri, mevcut laboratuar ve atölyelerde pratiğe dönüştürmektedirler. Ayrıca öğrenciler danışman öğretim elemanları ile birlikte belirleyecekleri bir proje üzerinde çalışma yapmaktadırlar. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Seramik kaplama malzemeleri üreten fabrikalarda, Vitrifiye (Sağlık gereçleri ) üreten fabrikalarda, Porselen sofra gereçleri ve süs eşyası üreten fabrikalarda, Elektro porselen veya izolatör üreten fabrikalarda, İleri teknoloji seramikleri üreten fabrikalarda, Refrakter üreten fabrikalarda, Demir-Çelik fabrikalarının refrakter departmanlarında, Tuğla ve kiremit üreten fabrikalarda, Çimento fabrikalarında, Kaplama malzemeleri yapıştırıcıları ve kimyasalları üreten fabrikalarda, Cam sofra gereçleri ve süs eşyası üreten fabrikalarda, Cam ambalaj malzemeleri (şişe, kavonoz….) üreten fabrikalarda, Yapı endüstrisi camları üreten fabrikalarda, Otomobil camı üreten fabrikalarda, Laboratuar camları üreten fabrikalarda, Aydınlatma gereçleri (ampül,flouresan…) üreten fabrikalarda, Firit, sır ve seramik boyası üreten fabrikalarda, Emaye fabrikalarında, Araştırma kurumları, TSE ve üniversitelerin seramik laboratuarlarında, Hammadde hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde ve benzeri kuruluşlarda istihdam olanakları bulabilirler

ENDÜSTRİYEL TASARIM (LİSANS-SAY 2)

Bilindiği gibi tasarım yapılmadan üretilen teknolojik bir ürünün kalitesinden söz edilemez. ulusal ve uluslararası rekabeti yaratan en önemli unsurlardan biri olan tasarımı gerçekleştirecek nitelikli eleman ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Endüstriyel tasarım programının amacı da bu ihtiyacı karşılayacak elemanları yetiştirmektir. Endüstriyel tasarım programında temel derslerin yanı sıra, endüstri ürünleri tasarımı, tasarım iletişimi, ergonomi, sanat tarihi, pazarlama, bilgisayar, moda sanat ve tasarım tarihi, temel çizim teknikleri, malzeme bilgisi gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır. Endüstriyel tasarım programında okumak isteyenlerin matematik, geometri ve fiziğe ilgili ve bu konularda başarılı, uzay ilişkilerini görebilme, şekilleri tasarlayıp çizebilme yeteneklerine sahip, dikkatli ve sabırlı, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.          Endüstriyel tasarım programını bitirenlere “Lisans Diploması” verilir. Endüstriyel tasarım meslek elemanları özel sektöre ait fabrikalarda çalışarak üretilecek ürünün, çeşitli üretim aşamalarında çizimlerini yaparlar; Üretilen ürünün modellerinin hazırlanıp pazarlanmasına kadar çeşitli birimlerde görev yapabilirler. Endüstriyel tasarım meslek elemanlarının çalışma alanları özel sektöre ait endüstri kuruluşlarıdır. İş bulma olanakları büyük şehirlerde daha fazladır.

ENDÜSTRİYEL TAVUKÇULUK (ÖNLİSANS-EA 1)

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği programının amacı, tavuk, kaz, ördek, hindi gibi hayvanların üretiminde çalışacak elemanları yetiştirmektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği programında, kanatlı hayvan anatomisi ve fizyolojisi, biyokimya, genetik, biyo istatistik gibi temel biyoloji derslerinden başka, kanatlı besleme yemleri bilgisi, hindi, kaz, ördek, bıldırcın, keklik, süs ve zevk kuşları yetiştiriciliği, kanatlı barınakları, kanatlı ürünlerinin işleme, muhafaza ve pazarlama yöntemleri gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği programında okumak isteyenlerin, biyolojiyi seven ve bu alanda başarılı hayvan yetiştirmekten hoşlanan dikkatli, sorumlu girişimci bedence sağlam ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği programını bitirenler “Kanatlı Hayvan Yetiştirme Teknikeri” unvanını alırlar. Kanatlı hayvan yetiştirme teknikeri ziraat mühendisine yardımcı eleman olarak kanatlı üretim çiftliklerinde hayvanların üretilmesi, bakım ve pazarlaması ile ilgili çalışmaları yürütür. Kanatlı hayvan yetiştirme teknikeri resmi ve özel sektör ile çiftliklerde çalışır. Ayrıca kanatlı hayvan yetiştirmede kullanılan alet ve ekipmanların üretim ve pazarlama birimlerinde de iş bulma olanakları vardır. Kanatlı sektörü gelişen bir çalışma alanıdır ve bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Kanatlı hayvan yetiştirme teknikerleri kendi çiftliklerini kurarak üretim yapabilirler.

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (LİSANS-SAY 2)

Bu programın amacı; Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı, enerji sistemleri ve elektrik enerjisi ile çalışan her türlü elektrikli cihazların (elektrik makinaları, güç transformatörleri vb.) tasarımı, geliştirilmesi, korunması, kontroü, güvenliği ve işletilmesi konularında uluslararası düzeyde çalışabilecek ve araştırma yapabilecek elektrik mühendisi ve bilim adamı adayı yetiştirmektir. Elektrik Mühendisliği Programında okumak isteyen öğrencilerin: çalışmalarını gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde grup ile birlikte sürdürebilecek, teknolojideki araştırma geliştirme ve yenilikleri takip edebilen, kavrama, yaratıcılık ve iletişim yetenekleri gelişmiş, matematik ve Fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, dikkatli ve sabırlı olmaları gerekir. Dört yıllık lisans eğitimi tamamlandıktan sonra, Elektrik Mühendisliği Programı’nı başarıyla tamamladığını belirten bir lisans diploması ve “Elektrik Mühendisi” ünvanı verilir. Mezunlar: elektromekanik sanayii, yurtiçi ve yurtdışı fabrika ve işletmelerinin elektrik müteahhitlik, işletim ve danışmanlık hizmetleri, enerji üretim, iletim, dağıtım, tüketim sektörü, elektrik makinaları ve transformatör imalat sanayii, güç elektroniği ve sürücü sistemler, elektrik makinaları dinamiği, modellenmesi ve kontrolü, bina ve yol aydınlatmaları, fabrika ve bina otomasyonları, elektrikle ısıtma, proje ve uygulama mühendisliği, yüksek gerilim şalt cihazları üretimi, alanlarında çalışabildikleri gibi, kendi danışmanlık ve müteahitlik bürolarını da kurabilirler. Elektrik mühendislerinin başlıca görevleri bağlı olduğu kuruluşlardaki yaptıkları başlıca teknik hizmetler şunlardır: çalışma planı hazırlamak ve bu planın düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve takip etmek, proje uygulamalarında teknisyen aşamasındaki çalışanlar ile proje arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir elemen olarak faaliyet göstermek, üretim aşamasında işlemlerin kusursuz çalışmasını sağlamak ve ürünün kalite değerlendirilmesini yapmak, tesiste projelendirme ve koordinasyonu sağlamak, işletmelerde kendi sorumluluğundaki sistemin güvenilir ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak ve gerektiğinde sistemin güncelleştirilmesi ilgili yapılacakları tesbit ederek amirine rapor etmek, malzeme ve donanım alışında ve satışında teknik danışmanlık yapmak ve gerekli kontrolleri yapmak, araştırma-Geliştirme faaliyetleri ile ilgili kuruluş ve bölümlerde yeni ürünler geliştirilmesi ya da var olan ürünlerin iyileştirilmesi ile ilgili fikirler üretmek ve gerekli altyapının oluşturulmasında çalışmalar yapmak olarak sıralanabilir. Çalışma ortamı, mezunların çalıştığı işe bağlı olarak çok geniş bir alanda değişim gösterir. Tasarım, projelendirme, satış temsilciliği, danışmanlık, müşteri hizmetleri ve ilişkilerine dayalı işler daha çok ofis ve bilgisayar ortamında çalışırlar ve ayrıca gerektiğinde kısa süreli seyahat gerektiren işlerde görevlendirilebilirler. Araştırma ve geliştirmeye dayalı iş türlerinde laboratuvar ortamında, üretim, konstrüksiyon ve şantiye ile ilgili sektörlerde çalışan mühendisler kapalı, gürültülü ve tozlu ağır koşullar içeren ortamlarda iş takibi ve kontrolü sırasında bulunabilirler. Yeni mezunların alacakları ücrete yabancı dil bilgisi etkilidir. İşveren tarafından tesbit edilen çalışacağı sektör ile ilgili tecrübe ve kabiliyetlerine bağlı olarak işveren tarafından belirlenen üçretler ortalama olarak başlangıçta asgari ücretin 6-7 katından başlayıp belli bir tecrübe kazandıktan sonra girişteki ücretin 2-3 katına çıkabilmektedir. Sürekli gelişen elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım, tüketim ile ilgili her türlü imalat, satış, teknik destek hizmetleri: elektrik makinaları ve güç transformatörleri imalatı,yüksek gerilim şalt cihazları, kablo sanayii, güç elektroniği sanayii, aydınlatma cihazları sanayii ve bu endüstriyi destekleyen diğer kamu ve özel kuruluşlar: bankacılık, denizcilik, sigorta ve eğitim gibi sekörlerde geniş iş olanakları mevcuttur. İş bulma olanakları başta büyük şehirler olmak üzere sanayileşmiş bölgeler ve ticaret merkezlerinde yoğunlaşmıştır. İşe alınırken cinsiyet ayrımı olmamakta birlikte işe girecek şahsın şantiye ve fabrikaların zor şartlarının kendisine göre uygun olup olmadığını araştırması ve değerlendirmesi gerekir. Elektrik enerjisi günlük hayatımızı kolaylaştıran ve yaşam kalitesini arttıran en önemli enerji kaynaklarındandır. Günlük hayatta kullanılan elektrikli araç ve gereçlerin sayısı ve kullanım alanları sürekli olarak artmaktadır. Elektrik mühendisliği eğitimi için önemli bir altyapı olan laboratuvarlar çok yüksek miktarlarda yatırım gerektiğinden, ülkemizdeki çok sınırlı sayıda üniversitede (üç üniversitede) elektrik mühendisliği egitimi verilebilmektedir. Elektrik mühendisliği, elektrik enerjisinin verimli bir şekilde kullanılması, maliyetinin azaltılması, güvenilirliğinin arttırılması için bugün hızla büyümekte olan ülkemiz endüstrisinde ihtiyaç duyulan bir meslek olduğu gibi, gelecekte de elektrik mühendislerine ihtiyaç duyulacaktır.

ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ (LİSANS-SAY 2)

Enformasyon Teknolojileri programının amacı, ekonomide bilgisayar kullanımı alanıyla ilgili nitelikli eleman yetiştirmektir. Enformasyon Teknolojileri programında, matematikle ilgili temel derslerin yanı sıra fiziksel eğitim, uygarlık tarihi, sistem programcılığı, muhasebe, ürün yönetimi, istatistiksel metotlar, veri yapıları ve algoritimleri, mikro ekonomi, makro ekonomi, personel yönetimi, bilgisayar organizasyonu, sayısal analiz, işletim sistemleri, veri tabanı gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. Enformasyon Teknolojileri programında okumak isteyenlerin, Türkçe ve matematik alanında yeterli önbilgiye sahip, bilgisayar teknolojilerine ilgi duyan, yazılı ve sözlü iyi iletişim yeteneğine sahip, yeniliklere açık, yaratıcı kişiler olmaları gerekir. Enformasyon Teknolojileri programını bitirenler, işletmeci, bilgisayar uzmanı ve yönetici olarak çalışırlar. Enformasyon Teknolojileri programından mezun olanlar, yazılım ve bilgisayar firmaları, basın ve iletişim firmaları, banka, sigorta ve finans kuruluşlarında  iş bulabilecekleri gibi kendi iş yerlerini de kurabilirler.

ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI (LİSANS-DİL)

Eski Yunan dili ve edebiyatı programı klasik çağ Yunan dili ve edebiyatı, Yunan yarımadası, Ege ve Batı Anadolu’yu kapsayan alanda oluşan Yunan uygarlığı konusunda eğitim yapar.Eski Yunan dili ve edebiyatı programında eski çağlarda yunan dilinin özellikleri, bu dille yazılmış felsefi ve edebi eserler, ve batı dillerinin köklerinde yer alan Yunanca konusunda dersler verilir Eski Yunan  dili ve edebiyatı programında eğitim görmek isteyenlerin, gelişmiş bir sözel yeteneğe ve belleğe,  bilimsel meraka sahip olmaları, eski  edebiyatı ve uygarlıkları araştırmaya ilgi duymaları beklenir. Eski Yunan dili ve edebiyatı programını bitirenlere “Filolog” unvanı verilir. Mezunlar mütercim olarak çalışabilirler.            Eski Yunan dili ve edebiyatı programını bitirenlerin çalışma alanı, müzeler,  üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıdır. Bunların sayısı çok az olduğu gibi, buralarda görev alabilmek için ileri eğitim görmek gereklidir.

ET ENDÜSTRİSİ (ÖNLİSANS-EA 1)

Et endüstrisi programının amacı et, özellikle beyaz et üreten sektörde çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Et endüstrisi programında kanatlı hayvan anatomisi, mikrobiyoloji, hijyen, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, beyaz et tekniği, kesim teknikleri, et ürünleri, yan ürünlerin değerlendirilmesi, balık hastalıkları, pazarlama gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır. Et endüstrisi programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, bedence sağlam kimseler olmaları gerekir. Girişimci ve yaratıcı kişilerin meslekte başarılı olma şansı daha fazladır. Et endüstrisi programını bitirenlere “Et Teknikeri” unvanı verilir. Et teknikeri büyük ve küçükbaş hayvanlardan, kanatlılarda ve balıklardan elde edilen etlerin, koşullarına ve müşteri isteklerine uygun olarak parçalanması, parçalardan sucuk, sosis, köfte gibi et ürünlerinin üretimi, bunların korunması, paketlenmesi ve pazarlanması gibi işlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlar. Mezunlar özel sektöre ait, kırmızı ve beyaz et işleyen işletmelerde görev alabildikleri gibi, kendi işletmelerini de kurabilirler.

e-TİCARET (ÖNLİSANS-EA 1)

Pazarlama programının amacı, ürünlerin sınıflandırılması, standartlaştırılması, pazarlanması, satışı ve satın alınması, nakliye ve depolanması gibi konularda ihtiyaç duyulan satış elemanlarını yetiştirmektir.
Pazarlama programında matematik, istatistik, maliye, iktisat, hukuk, bilgisayar gibi temel dersler yanında reklamcılık, kalite kontrolü ve standardizasyon, pazarlama araştırması gibi meslek dersleri okutulur. Bu programa girmek isteyenlerin ekonomi, sosyoloji, psikoloji, ticaret hukuku, muhasebe, maliye ve vergi konularına ilgi duyması ve bu konularda başarılı olması beklenir. Ayrıca iş ve ticaret hayatında başarılı olabilmek için insanlarla işbirliği yapmayı, halkla ilişki kurmayı iyi bilmek gerekir. Pazarlama programlarından mezun olan öğrencilere “Pazarlama Meslek Elemanı” unvanı verilir. Mezunlar daha çok ithalat ve ihracat işleriyle uğraşır; işyerlerinde satış elemanı, pazarlama şirketlerinde araştırmacı olarak çalışırlar. Mezunlar, bütün kuruluşlarda satış elemanı, pazarlama programcısı, pazarlama araştırmacısı olarak çalışma yapabilirler.

EV CİHAZLARI TEKNOLOJİSİ (ÖNLİSANS-SAY 1)

Ev Cihazları Teknolojisi programının amacı, evlerde kullanılan elektrikli araçların bakım ve onarımını yapacak elemanlar yetiştirmektir. Ev Cihazları  Teknolojisi programında matematik, iklimlendirme ve soğutma, elektro teknik, endüstriyel elektronik teknik resim, temel elektronik ev gereçleri elektriği, buzdolapları, çamaşır makineleri , bilgisayar, müşteri ilişkileri ve işletmelerde davranış gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Ev Cihazları Teknolojisi programında okumak isteyenlerin fiziğe ilgili ve bu konuda başarılı, ellerini ustalıkla kullanabilen, el göz koordinasyonu yeteneğine sahip, bedence sağlam ve güçlü, görme güçlüğü olmayan, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, sorumlu ve dikkatli kimseler olmaları gerekir. Ev Cihazları Teknolojisi programını bitirenlere  “Ev Gereçleri Teknikeri “ unvanı” verilir. Ev cihazları teknikeri evlerde kullanılan çamaşır makinesi, buzdolabı, klima gibi elektrikli aletleri, işletmede veya yerinde onarır, onarım işletmelerinde personelin iş planını yapar, ev gereçleri üreten işletmelerin yeni ürün tasarlama birimlerinde mühendislere yardımcı olur. Ev  cihazları teknikerleri beyaz eşya üreten fabrikalarda, bakım ve onarım işlerini yürüten işletmelerde görev alabilirler veya kendi işlerini kurabilirler.

EV EKONOMİSİ (LİSANS-EA 1)

Ev ekonomisi programının amacı, tüm ailelerin ve özellikle kırsal yöredekilerin mevcut kaynak ve olanakları daha iyi kullanarak ekonomik düzeylerine uygun bir yaşam sağlamaları; kırsal yörede, tarım yapılmayan aylarda, boş kalan işgücünden yararlanmaları ile ilgili konuları ekonomik, psikolojik, sosyal, fiziksel, hijyenik ve estetik yönleriyle ele alarak onlara yardımcı olacak elemanları yetiştirmektir.     Ev ekonomisi programında kimya, matematik, anatomi ve fizyoloji gibi temel fen ve ekonomi, sosyoloji, eğitim psikolojisi gibi sosyal bilim dersleri ile gıda teknolojisi, kırsal çevre sorunları, aile sağlığı ve ilk yardım, köy el sanatları, okul öncesi eğitim, giyim ve tekstil, hastalıklarda diyet gibi meslek dersleri okutulmaktadır.           Ev ekonomisi bölümüne girecek bir kimsenin dinamik, insanlarla çalışmayı seven ve objektif olmasının yanı sıra akılcı karar verebilme, orijinal yöntemler geliştirebilme gibi yöneticilik yeteneklerine sahip olması gerekir. Ev ekonomisi bölümünden mezun olanlar “Ev Ekonomisti” unvanıyla çalışırlar. Ev ekonomisti daha çok kırsal bölgelerde, insanları kaynakların daha iyi kullanılması konusunda aydınlatırlar; hastane, kreş, otel, huzurevi gibi kuruluşlarda modern işletmecilikte önemli bir yeri olan kurum idareciliği; toplum kalkınmasına ve halk sağlığına yönelik araştırma ve inceleme yapan özel ve kamu kuruluşları ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ev idaresi ve aile ekonomisi alanında eğitim verirler.  Ev ekonomisi bölümü mezunları başta Tarım Bakanlığı olmak üzere yukarıda belirtilen alanlarda hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışmaktadırlar. Bu programı bitirenlerden öğretmenlik sertifikası almış olanlar orta dereceli okullarda veya halk eğitim merkezlerinde ev ekonomisi öğretmeni olarak çalışabilirler.

EV İDARESİ (ÖNLİSANS-AÇIKÖĞRETİM)

Açıköğretim fakültesine bağlı olarak iki yıllık eğitim verilen bu bölümde ev ekonomisi, ev yönetimi gibi konularda ev idaresinde teknik donanımlı elemanlar yetiştirilir.

FARS DİLİ VE EDEBİYATI (LİSANS-DİL)

Fars dili ve edebiyatı  programında Farsça dil bilgisi, İran tarihi, coğrafyası, İslamiyet’ten önceki İran dilleri, dinleri ve edebiyatları, İslami İran edebiyatı hakkında eğitim yapılmaktadır. Fars dili ve edebiyatı programında  Farsça’nın   yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile  İran edebiyatı ürünlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda dersler verilir. Fars dili ve edebiyatı  programında başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip  ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olmak gereklidir.         Fars dili ve edebiyatı  programından mezun olanlara “Filolog” unvanı verilmektedir. Ancak mezunlar değişik unvanlarla çalışmaktadırlar. Görevleri de  unvanlarına göre değişiklik gösterir. Fars dili ve edebiyatı programını bitirenler mütercim/ tercüman olarak görev yapabilirler. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için Mütercim -Tercümanlık programına bakınız )  Fars dili ve edebiyatı programını bitirenler, İran ile ticari ilişkileri yürüten  şirketlerde görev alabilirler.

FELSEFE (LİSANS-EA 2)

Felsefe programının amacı, maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi problem alanlarında düşünce üretebilecek elemanları yetiştirmek ve bu alanda inceleme, araştırma yapmaktır. Üniversitelerin felsefe programlarında başlıca dallar genellikle sistematik felsefe, felsefe tarihi, bilim tarihi ve mantık başlıkları altında toplanır. Sistematik felsefe, varlığın ve bilginin kaynağı, güzel, iyi ve doğrunun ölçüsü nedir? gibi sorulara tarihsel süreç içinde verilmiş cevapları tartışır. Bunlardan mantık doğru düşünmenin yöntemleri, estetik güzelin ne olduğu, ahlak felsefesi ise  iyi, doğru davranışın ne olduğu konuları ile ilgili dallardır.     Felsefe tarihi, evren-toplum-insan üzerine geliştirilen düşünceleri tarih sırasıyla ve tarih yöntemiyle inceleyip karşılaştırarak değerlendirir. Bilim tarihi, insan düşüncesinin en önemli ürünü olan bilimin başlangıcı, gelişimi; bilim, felsefe, din, teknoloji ilişkisini toplumlararası bilgi alışverişi bağlamında ele alır.Bu bölüme girebilmek için normalin üzerinde bir akademik yeteneğe sahip, temel bilimler ve sosyal bilimler alanında başarılı olmak, soyut konularla uğraşmaktan hoşlanmak ve her şeyden önce zihinsel gelişmeyi amaçlamak gerekir. Felsefe bölümünü bitirenlere felsefe Lisans Diploması verilir. Bir felsefeci mümkün olduğu kadar çok değişik alanlarda okur, okuduklarını tartışır ve fikir üretmeye çalışır. Felsefe programı mezunları, en az 16 kredilik sosyoloji 16 kredilik psikoloji eğitimi de gördükleri ve Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamladıkları taktirde, ortaöğretim kurumlarında ve dershanelerde öğretmen olarak görev alabilirler. Ayrıca, Kültür Bakanlığı, olmak üzere bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, TRT’de üniversitelerde, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde değişik kadro unvanları ile çalışma imkânı bulmaktadırlar. Düşünce üretebilme ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneği olanlar yazar olarak basında iş bulabilirler; yeteneklerini kanıtlayanların isterlerse akademik çalışmaya yönelme olanakları da vardır.

FERMANTASYON (ÖNLİSANS-SAY 1)

Fermantasyon programının amacı, tarımsal ürünlerden mayalandırma yoluyla sirke, alkollü içki, malt gibi gıda maddelerinin elde edilmesi işlemlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Fermantasyon programının ilk yılında fizik, kimya, teknik resim, mikrobiyoloji gibi teknik ve temel bilim dersleri verilir. İkinci yılda ise çeşitli hammaddeler ve bunların işlenmesine ve pazarlanmasına ilişkin dersler okutulur. Bu alana girmek isteyen öğrencilerin kendilerini kimya, biyoloji ve tarım konularında iyi yetiştirmiş olması gerekir. Bu programı bitiren öğrenciler “Fermantasyon Teknikeri” unvanını alırlar. Fermantasyon teknikeri, alkollü içkiler, turşu, boza, sirke gibi ürünlerin kalitelerinin arttırılması ve kontrolü ile ilgili işlemleri yürütür; bira gibi mayalı içkiler, sirke ve meyve suyu yapımı için tahıl ya da meyvelerin filizlendirilmesi, karıştırılması, preslenmesi ve mayalanması gibi işlemlerin planlanması ve yürütülmesinde gıda mühendisine yardımcı olarak çalışır. Kamu kesiminde çalışmak isteyen fermantasyon teknikerleri daha çok Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı, şarap, bira ve diğer içki fabrikalarında çalışabilirler. Aynı alanda faaliyet gösteren özel kesime bağlı üretim yerleri de bu teknisyenler için uygundur. Bu program mezunları kendi adlarında da küçük işletmeler açabilirler.

FINDIK EKSPERLİĞİ (ÖNLİSANS-EA 1)

Fındık eksperliği programının amacı, fındık üretimi ve pazarlaması ile ilgili konularda ara insan gücünü yetiştirmektir. Fındık eksperliği programında matematik, genel istatistik, ekonomi, toprak bilgisi, fındık tarımı, kültür teknik, bitki besleme ve gübreleme tekniği, fındığı kurutma ve depolama ve fabrika işlemleri teknolojisi, fındığı alım hesapları ve bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır. Fındık eksperliği programına girmek isteyenlerin biyoloji ile ilgili ve bu alanda başarılı, ticaret ve pazarlamadan, zaman zaman açık havada çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları beklenir. Fındık eksperliği programını bitirenlere “Fındık Eksperi” unvanı verilir. Fındık eksperi iyi kalite fındık üretimi için toprağın bakımı, fidanların dikilmesi, bakımı, ürünün toplanması konularında üreticilere bilgi verir. Fındıkların depolanması, paketlenmesi ve pazarlanması ile ilgili işleri ziraat mühendisinin denetimi altında yürütür. Çalışma Alanları Fındık eksperleri Fiskobirlik’te, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı İhracat Baş Kontrolörlüklerinde görev alabilirler.

FİDAN VE FİDECİLİK (ÖNLİSANS-EA 1)

Fidan ve fidecilik programının amacı sebze, meyve ve süs bitkilerinin fide ve fidanlarının yetiştirilmesinde çalışacak ana insan gücünü yetiştirmektir. Fidan ve fidecilik programında genel ekonomi, bilgisayar, bitki fizyolojisi, bitki morfolojisi tarımsal meteoroloji, fide ve fidancılıkta sulama sistemleri, süs bitkileri yetiştirme teknikleri gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır. Fidan ve fidecilik programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, bitki üretmekten ve açık havada çalışmaktan zevk alan, bedence sağlam, dayanıklı kimseler olmaları gerekir. Fidan ve fidecilik programını bitirenlere “Fidan ve Fidecilik Teknikeri” unvanı verilir. Fidan ve fidecilik teknikeri çalıştığı kurumda ziraat mühendislerine yardımcı eleman olarak fide ve fidanların üretim planlarının hazırlanması, gübreleme, sulama, budama gibi işleri yürütür, genellikle açık havada çalışır. Fidan ve fidecilik teknikerleri devlete veya özel sektöre ait fidanlıklarda veya çiftliklerde çalışabildiği gibi az bir sermaye ile kendi işlerini de kurabilirler, yenilikleri izleyebilen ve kendini geliştirebilen bir tekniker her zaman iyi bir iş bulabilirler.

FİDAN YETİŞTİRME (ÖNLİSANS-EA 1)

Programın Amacı: Fidan yetiştiriciliği programının amacı meyve fidanı yetiştirme konusunda çalışacak elemanları yetiştirmektir. Fidan yetiştiriciliği programında tarımsal botanik, toprak bilgisi, tarım ekonomisi, fidanlık tesisi, meyve yetiştirme, fidan zararları ve zararlı kontrolü, meyve fidanı yetiştirme tekniği, asma fidanı, süs bitkileri yetiştiriciliği gibi dersler verilir ve fidancılık uygulamaları yaptırılır. Fidan yetiştiriciliği programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili, açık havada çalışmaktan ve bitki yetiştirmekten hoşlanan kimseler olmaları gerekir.
Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Fidan yetiştiriciliği programını bitirenlere “Fidan Yetiştirme Teknikeri” ünvanı verilir. Fidan yetiştirme teknikeri tohumdan meyve fidanı yetiştirir, aşılama ve budama işlemlerini yapar; fidanları zararlılardan koruyucu önlemleri alır ve fidanların uygun koşullarda satışını sağlar. Çalışma ortamı açık arazi, fidanlıklar ve köklendirme seralarıdır. Fidan yetiştirme teknikerleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı kuruluşlarda veya özel fidanlıklarda çalışabildikleri gibi kendi fidancılık işletmelerini kurabilirler.

FİLM YAPIM TEKNİKLERİ (ÖNLİSANS-EA 1)

Ülkemizde gelişen Film – Sinema sektöründeki potansiyel göz önünde bulundurulduğunda, bu alanda yetişecek nitelikli elemanlara ihtiyaç olduğu açıkça görülmektedir. Film Yapım Teknikleri Bölümümüz, sinema sektörüne eğitilmiş ve pratik bilgilerle donatılmış eleman kazandırmayı amaçlamaktadır. Sinema sektöründeki beklentilerin yüksek olması, bu bölümümüzdeki ders programlarının teoriden çok uygulamaya dönük olmasını gerekli kılmıştır.
Bu bölümden mezun olacak öğrenciler sinema sektöründe kameraman, montajcı, ışıkçı, sesçi, sanat yönetmeni, film yapım asistanı, makyajcı ve oyuncu gibi kadrolarda görev yapabileceklerdir. Bu bölüm öğrencileri, pratik Büyükbakkalköy ‘deki doğal film platosunda yapabileceklerdir.

FİNANS (ÖNLİSANS-EA 1)

Gelişen Türkiye Ekonomisi’nde “Hizmetler Sektörü”nde ciddi değişmeler gözlenmektedir. Modernleşme eğilimlerinin en fazla öne çıkardığı alt sektör ise “Finans Sektörü”dür. Bankacılık, Sigortacılık, Sermaye Piyasası ve aracı kuruluşlarda gözlenen kurumsallaşma eğilimleri, ülkemiz için sevindirici sonuçlar doğurmanın yanında, gençler için geniş istihdam fırsatları yaratmaktadır. Bu alanda yetişmiş işgücü ve yönetim kadrolarına destek sağlayacak ara insan gücünün sektöre kazandırılması, Finans Programının ana gerekçesini oluşturmaktadır. Programda İktisat, İşletme, Hukuk gibi formasyon derslerinin yanında, Ticaret Hukuku, Finans, Borçlar Hukuku, Türk Sermaye Piyasaları Hukuku, Türk Bankacılık Hukuku, Portföy Analizi ve Yönetimi, Finansal Analiz, Uluslararası Bankacılık ve Finans Kurumları ve İşletme Politikaları gibi mesleki dersler verilmektedir.

FİNANS MATEMATİĞİ (LİSANS-EA 2)

Finansal varlıkların değerlemesinde ve finansal planlamada kullanılan temel istatistik ve matematik kavramlarının teorik ve uygulamalı anlatımını içermektedir. Konu başlıkları içerisinde bileşik faiz, anuuiteler, efektif faiz oranı hesaplaması gibi paranın zaman değeri kavramları ile aktüerye matematiği, logaritmik fonksiyonlar, risk hesaplamaları ve differensiyel denklemler gibi finansal varlık ve proje değerlemesinde ve finansal planlamada çok sık kullanılan konular yer almaktadır.

FİZİK (LİSANS-SAY 2)

Fizik, madde ve enerjinin yapısını ve karşılıklı etkileşimini araştırır, evrendeki fiziksel olayların bağlı olduğu yasaları bulmaya çalışır. Fizik programında öncelikle bu araştırma ve incelemeleri yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmeye yönelik eğitim yapılır. Fizik programının ilk iki yılında temel fizik, matematik, kimya gibi dersler verilir. Son iki yılda ise daha geniş ve ileri düzeyde fizik bilgileri içeren dersler verilir. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak okutulur.      Fizik öğrenimi yapmak isteyen bir kimse fizik, matematik, kimya gibi temel bilimler alanında iyi yetişmiş olmalı ve bu alanlara içten bir ilgi duymalıdır. Fizikçinin amacı gözlem ve deney yaparak fiziksel olayların kanunlarını bulmaktır. Bunun için fizik alanında çalışacakların dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme gücüne sahip yaratıcı kimseler olmaları gerekir.  Fizik programını bitirenlere “Fizikçi” unvanı verilir. Mezunlar genellikle kamu kesiminde görev alırlar. Bir fizikçinin işi, araştırılacak olan problemi çözümlemek, araştırma yöntemini seçmek, deneyini yapmak ve sonucunu rapor etmek olarak özetlenebilir. Fizikçiler çalışmalarında diğer disiplinlerden geniş ölçüde yararlanırlar. Endüstride çalışan fizikçiler mühendislerle işbirliği yaparlar. Kimya, biyoloji ve jeoloji fizikçilerin yakından ilgili oldukları alanlardır. Biyoloji ve fiziğin ortak çalışmasından “Biyofizik” denilen alan ortaya çıkmıştır. Biyofizik organik yapının atomik ayrıntıları, kalıtım vb. konularla ilgilidir. Jeoloji ile fiziğin birleştiği yerde Jeofizik alanı ortaya çıkmıştır. Uzmanlaşmanın ilerlediği ülkelerde fizikçiler, fiziğin çeşitli alanlarında (optik, ses, katı hal, elektrik, mekanik vb.) derinleşmektedirler. Ülkemizde henüz bu derece uzmanlaşma söz konusu değildir. Ülkemizde endüstri henüz fizik alanındaki temel araştırmaları destekleyecek kadar gelişmediğinden fizikçilerin özel sektörde araştırmacı olarak iş bulma olasılıkları oldukça zayıftır. Fizik programı mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını da bitirdikleri taktirde liselerde veya özel dershanelerde fizik öğretmeni olabilirler. Fizik mezunları ayrıca fen bilgisi, astronomi ve uzay bilimleri, bilim ve teknoloji, araştırma teknikleri gibi derslere de atanabilmektedirler. Ancak bunun için kişinin anılan alanlarda Bakanlığın yeterli göreceği derecede eğitim görmüş olması gerekmektedir. Fizik mezunları   fizik laboratuarlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının çeşitli kuruluşlarında araştırıcı olarak iş bulabilirler, ASELSAN, PTT, Türk Telekom, TRT gibi kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilirler. Bir temel bilim olarak fiziğin, gerek ortaöğretimde gerekse yükseköğretimde önemli bir yeri vardır. Ülkemizde ortaöğretimde fizik öğretmeni açığı büyüktür. Açılmakta olan ve açılacak üniversitelerin fizik alanında yetişmiş elemanlara ihtiyacı vardır. Bu nedenle iyi yetişmiş bir fizikçi ülkemizde bugün ve gelecekte daima aranan bir eleman durumundadır.

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ (LİSAN-SAY 2)

Fizik mühendisliği programının amacı, doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyen fizik bilimi bulgularının uygulama alanına dönüştürülmesi ile ilgili konularda eğitim yapmaktır. Fizik mühendisliği programında  temel matematik, fizik ve  kimya eğitim yoğun olarak  okutulan başlıca derslerdir. Nükleer fizik, atom fiziği, katı hal fiziği gibi kuramsal ve temel konuların yanı sıra  bilgisayar programlama ile ilgili derslere ve  uygulama derslerine de önem verilir. Fizik mühendisliği bölümlerinde temel fen eğitimi ile birlikte teknik çizim, makine elemanları, malzeme gibi gerekli mühendislik konuları da işlenir. Fizik mühendisliği programında okumak isteyen bir kimsenin, maddenin yapısı, davranışı ve özelliklerine ilişkin konulara karşı ilgili ve bu alanda başarılı olması gerekir. ve yaratıcı gücü olmalıdır. Ayrıca kişinin iyi bir gözlemci olması bu alandaki başarısını artırıcı etkenlerdir. Fizik mühendisliği programını bitirenlere “Fizik Mühendisi” unvanı verilir. Fizik mühendisleri elektronik endüstrisi, TCDDY ve PTT gibi haberleşme ile ilgili kuruluşlarda üretilen ve kullanılan malzemenin elektronik, metalurjik, optik vb. özellikleri konusunda kalite kontrolünü yapar; temel fizik bilgilerini uygulama alanlarına aktarmak amacı ile araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütür. Fizik mühendisi fizikçilerin ürettikleri temel fizik bilgilerini teknolojiye ve dolayısıyla endüstrinin ihtiyaçlarına uygular; elektronik mühendisinin ürettiği aletlerin devre elemanlarını, katı hal elektroniği bilgisiyle üretir, geliştirir. Telekomünikasyona lazer optiğinin, endüstriye süper iletkenliğin sokulması buna örnektir. Fizik mühendisliği programını bitirenler modern teknoloji kullanan kamu ve özel sektör kurumlarında çalışmaktadırlar. Bilgisayar ve elektronik malzeme üretim kuruluşlarının kalite kontrol birimlerinde, radyasyon güvenliği ve sağlık fizikçisi olarak hastanelerde ve enerji santrallerinde çalışabilirler. Üniversitelerde akademik çalışma yapmak isteyen mezunlar ise fizik mühendisliği bölümlerinin yanı sıra nükleer enerji, biyofizik, jeofizik, sağlık fiziği gibi araştırma dallarında da uzmanlaşabilirler. Bu nedenle iyi yetişmiş fizik mühendisleri aranan elemanlardır. Fizik mühendislerinden, öğretmenlik meslek eğitimi almış olanlar, ortaöğretim kurumlarında veya dershanelerde fizik ve astronomi alanı ile ilgili derslere öğretmen olarak atanabilirler.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON (LİSANS-SAY 2)- FİZİK TEDAVİ (ÖNLİSAN-SAY 1)

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından tanısı konup tedavisi belirlenen hastalara gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon programını planlayıp uygulayacak sağlık personelini yetiştirir . Fizik tedavi ve rehabilitasyon programında biyoloji (insan anatomisi ve fizyoloji) fizik, kimya alanlarına ilişkin derslerin yanında mesleğe yönelik kuramsal ve uygulamalı dersler de okutulmaktadır.  Bu uygulamalarda öğrenciler, tıbbi, bilimsel dayanağı olan beden hareketlerini, elektrik akımları, ısı-ışık, parafin, mekanik aletler gibi fiziksel araçlarla yapılan tedavi yöntemlerini, masaj ve su tedavilerini öğrenirler. Kuramsal ve uygulamalı derslerin eşit oranlı olduğu okulda, tatil dönemlerinde kliniklerde staj yaptırılmaktadır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon programına girebilmek için ortalamanın üzerinde genel akademik yeteneğin yanı sıra, fen derslerinde başarılı olmak gerekir. Ayrıca, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında çalışacak kişiler, tam olarak iyileşemeyecek bir hastaya bazı ihtiyaçlarını karşılaması için yeni beceriler kazandırmak, ona güç vermek ve ailesinin anlayışlı davranmasını sağlamak durumunda oldukları için, sabırlı, hoşgörülü, güleryüzlü ve zayıf insanlara yardımdan hoşlanan, sorumluluk sahibi kimseler olmalıdırlar. Fizik tedavi ve rehabilitasyon programını bitirenlere “Fizyoterapist” denir. Fizyoterapist, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedende ve buna bağlı olarak psiko-sosyal yapıda oluşan sakatlığı gidermek veya minimum seviyeye indirmek için kesin tanısı ve tedavisi hekim tarafından belirlenen hastaya fizik tedavi ve rehabilitasyon programını bizzat uygulayan kişidir.  Bu amaçla fizyoterapistler kas, hareket ve elektrik testleriyle hastaların değerlendirmesini yaparlar, elde edilen sonuçlara göre tıbbi bilimsel hareketler, güç geliştirme, düz, alçak, orta, yüksek frekanslı akımlar; ısı, ışık, parafin, mekanik araçlar ile değişik masaj ve su tedavisi yöntemlerini uygular. Ayrıca fonksiyon yetersizliği giderilemeyen veya tümüyle yok olan uzuvların desteklenmesi için uygulanan yardımcı cihaz ve protezlerin kullanma eğitimini yapabilirler. Tam fonksiyon kazanamayıp, normal yaşantılarına dönemeyen hastalara uygun yöntemleri öğreterek günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmak, eski mesleğine veya yeni yapabileceği bir mesleğe yöneltmek ve yeni yaşam koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olmak da görevleri arasındadır. Bir fizyoterapist, tıp ekibinin bir üyesi olarak hastanelerin fizik tedavi, ortopedi, nöroloji, yanık, kardiyoloji, pediatri, kadın-doğum kliniklerinde görev yapabilir. Ayrıca büyük kentlerde rehabilitasyon merkezi olan sağlık kuruluşlarında görev alabilir. Fizyoterapist bir uzman hekimle özel klinik açarak çalışabilir. Resmi kliniklerde ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan fizyoterapistler Devlet Memurları Yasasına göre maaş alırlar ve sağlık personeline tanınan yan ödemelerden yararlanırlar.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (LİSANS-SAY 1)

Yıllık Temel Tıp ve Fizyoterapi Mesleğine ilişkin dersleri alan ve mezun olan öğrenciler Fizyoterapist ünvanı almaktadır. Fizyoterapistler, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon konusunda 4 yıllık Yükseköğrenim görmüş, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış sağlık personeli olup rehabilitasyon ekibinin asıl üyesidir. Fizyoterapist, hareket sistemini ilgilendiren yaralanma ve hastalıklarda uzman hekimin tanı koymasını takiben, Fizyoterapi ve Rehabilitasyona yönelik ölçme ve değerlendirmeler yapmak, tedavi programını planlamak ve uygulamaktan sorumludur. Bunun yanı sıra sağlığın korunması için çeşitli koruyucu yöntemler  geliştirir  ve yaşam kalitesini arttırmak amacı ile vücut sistemlerini etkileyen egzersiz ve eğitim programını düzenler. Fizyoterapistler, hastanelerin ve rehabilitasyon merkezlerinin ortopedi, nöroloji, beyin cerrahi, pediatri, plastik cerrahi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, yoğun bakım,üroloji,kadın-doğum vb. ünitelerinde hizmet verirler.

FOTOĞRAFÇILIK (ÖNLİSANS-SÖZ 1)-FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK (ÖNLİSANS-SÖZ 1)

Fotoğrafçılık programının amacı, Fotoğraf tekniği ve fotoğraf sanatı alanında çalışacak teknik elemanları yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Fotoğrafçılık programında fizik kimya ve genel kültür derslerinden başka fotoğraf teknikleri konusunda teorik dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Fotoğrafçılık programında okumak isteyenlerin renkleri ve şekilleri algılama yeteneklerinin yüksek olması ve estetik görüş sahibi olmaları beklenir. Fotoğrafçılık programını bitirenlere  “Fotoğraf Teknikeri” unvanı verilir. Fotoğraf teknikeri fotoğrafı çekilecek cismin ışık durumuna göre, konumunu belirler; çekilen fotoğrafı kimyasal maddelerle banyo eder; fotoğrafı karta basar, üzerinde gerekli düzeltmeleri yapar. Fotoğraf teknikerleri matbaalarda, basında, grafik ve reklam şirketlerinde özel ve resmi televizyon kuruluşlarında görev alabilirler, isterlerse özel işyeri açabilirler.

FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI (LİSANS-DİL)

Fransız dili ve edebiyatı programının amacı,  Fransız dili, Fransız edebiyatı tarihi, önemli Fransız yazarlarının eserleri  ve Fransız  edebiyat akımları konusunda eğitim yapmaktır. Fransız dili ve edebiyatı programında Fransızca’nın yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile Fransız edebiyatı ürünlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda dersler verilir. Fransız dili ve edebiyatı  programında başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip  ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olmak gereklidir. Fransız dili ve edebiyatı programından mezun olanlara “Filolog” unvanı verilmektedir. Ancak mezunlar farklı unvanlarla çalışmaktadırlar. Fransız dili ve edebiyatı mezunlarının görevleri  unvanlarına göre değişiklik gösterir. Mezunları genellikle çeşitli kurumlarda mütercim/ tercüman olarak görev yaparlar. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için Mütercim -Tercümanlık programına bakınız ). Bir bölümü de her kademedeki eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadırlar. Turizm alanında rehber olarak çalışanlar da vardır. Turist rehberinin görevleri için ise Turist Rehberliği programına bakılabilir. Fransız dili ve edebiyatı programını bitirenler orta dereceli okullarda yabancı dil öğretmeni veya yükseköğretim kurumlarında okutman olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca bu programından mezun olanlar TRT Kurumu’nda, Dışişleri Bakanlığı’nda, elçiliklerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında, turizm acentelerinde ve ticaret şirketlerinde mütercim-tercüman olarak çalışabilirler. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olanlar orta dereceli okullara yabancı dil öğretmeni olarak atanabilirler. Fransızca bilmek ülkemizde geçmişte olduğu kadar önemli bir beceri sayılmadığından mezunların iş bulma olasılığı oldukça azdır.

GASTRONOMİ VE NUTFAK SANATLARI (ÖNLİSANS-SÖZ 1)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün temel amacı gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek genç yönetici şefler yetiştirmektir. Bölümün diğer bir amacı da zengin Türk mutfak kültürünün akademik bir ortamda korunmasını sağlamak ve bu kültürü uluslararası alanda tanıtmaktır. Lisans programı süresince öğrencilere restoran, yiyecek-içecek yönetimi, yemek pişirme teknikleri ve sanat-kültür konularında eğitim verilmektedir. Klasik yemek pişirme teknikleri, Fransız, Türk, Osmanlı, Akdeniz, Uzakdoğu mutfakları ve Modern mutfak teknikleri uygulamalı olarak verilmektedir. Pastacılık sanatı, çikolata hazırlama teknikleri, şarapçılığa giriş gibi diğer pratik derslerin yanında öğrenciler sanat tarihi, dünya mutfak kültürü, yemek tarihi gibi teorik derslerle mutfak sanatı ve kültürünü değişik perspektiflerle derinlemesine uygulamalı ve teorik olarak inceleyeceklerdir. Turizm sektörü konaklama, yiyecek ve içecek, seyahat ve ulaştırma alt sektörlerinden oluşan, dinamik ve gelişen bir sektördür. Kişilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük faaliyetlerde bulunan değişik tür ve yapıdaki işletmelerin tamamını kapsayan yiyecek ve içecek alt sektörü de son yıllarda gerek ulusal gerekse uluslararası düzeylerde büyük gelişmeler göstermektedir. Ön Lisans programı süresince öğrencilere restoran, yiyecek-içecek yönetimi, yemek pişirme teknikleri ve sanat-kültür konularında eğitim verilecektir.

GAZETECİLİK (LİSANS-SÖZ 2)

Gazetecilik programının amacı, yazılı basında haberin kaynağından basım ve yayın aşamasına kadar olan işlemlere ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanmış nitelikli eleman yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır. Gazetecilik programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk yıllarında sosyoloji, psikoloji, siyasi tarih vb. temel sosyal bilimler ile ekonomi, hukuk ve istatistik alanlarında dersler okutulur. Sonraki yıllarda ise gazetecilik, fotoğraf, basın ekonomisi ve işletmeciliği, basın-yayın tekniği ve bilişim alanlarında dersler verilir ve uygulamalar yaptırılır. Gazetecilik programına girmek isteyenlerin normalin üstünde sözel yeteneğe sahip, sosyal araştırmalara meraklı, başkaları ile iletişim kurmaktan hoşlanan, girişken ve ısrarcı kimseler olmaları beklenir. Bu alanda çalışacak kimseler iyi bir gözlemci olabilmelidirler. Gazetecilik programını düşünen öğrencilerin kendilerini Türkçe-Kompozisyon, yabancı dil ve sosyal bilimler alanında iyi yetiştirmeleri, mümkünse bir okul gazetesinde yazı yazarak kendilerini sınamalıdırlar. Gazetecilik programını bitirenler çeşitli basın ve yayın kuruluşlarının merkez ve haber bürolarında “Muhabir” olarak görev alırlar. Gazetecilik programından mezun olanların gazetelerde “Muhabir” olarak yaptıkları iş, haber toplamak ve bunları açık, kısa ve ilgi çekici bir biçimde gazete ve dergilere yazmaktır. Gazete muhabirleri belli bir alanda uzmanlaşabilirler (spor muhabiri, polis muhabiri vb.).Gazetecilerin çalışma saatleri bağlı oldukları gazetenin türüne göre değişir. Çalışma çok kere geceleri de devam eder. Gazete muhabirleri bazen bir röportaj için günlerce ünlü bir kişinin peşinde koşmak, evlerinden uzakta, güç koşullarda yaşamak, gerektiğinde bir haber için kendilerini tehlikeye atmak durumunda kalabilirler. Gazetecilik programını bitirenler genellikle basın yayın kuruluşlarında görev alırlar. Gazetecilik ekonomik koşullardan çok çabuk etkilenen bir sektör olduğundan, mezunların iş bulma şansı ülkenin ekonomik gelişmişliği ile çok sıkı ilişkilidir. Bununla birlikte, alanında çok iyi yetişmiş bir kimsenin her türlü koşulda işsiz kalmayacağı söylenebilir. Gazetecilik programını bitirenler, öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olmak koşulu ile, meslek liselerinin, gazetecilik ve iletişim alanındaki derslerine öğretmen olarak atanabilmektedirler.

GELENEKSEL EL SANATLARI (ÖNLİSANS-SÖZ 1)

Geleneksel el sanatları programının amacı, özellikle mimari eserlerde kullanılan, ahşap oymacılığı, alçı işleri, duvar resimleri, metal işleri, cam süslemeciliği gibi geleneksel el sanatlarımızın örneklerini belgeleyecek ve üretilen bilgiyi günümüz teknolojisine aktaracak nitelikte teknik ara eleman yetiştirmektir. Geleneksel el sanatları programında teknik resim, temel sanat eğitimi, mesleki resim, malzeme bilgisi, sanat tarihi, Türk el sanatları tarihi, ölçme teknikleri, koruma ve restorasyon, geleneksel yapı süsleme teknikleri, ahşap işleme teknikleri gibi dersler okutulmaktadır. Geleneksel el sanatları programında okumak isteyenlerin el becerisi, göz ve eli eşgüdümle kullanabilme, tasarım ve çizim yeteneklerine ve estetik görüşe sahip bedence sağlam, dayanıklı, dikkatli sabırlı kimseler olmaları gerekir. Geleneksel el sanatları programını bitirenlere “Geleneksel El Sanatları Teknikeri” unvanı verilir. Geleneksel el sanatları teknikeri çalıştığı kurumda yapılacak iş için gerekli malzemenin alınmasını sağlar, çalışacak elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesinde ve çalışma programının hazırlanmasında restorasyon mimarına, iç mimara yardımcı olur. Çalışmaların plana uygun olarak yürütülmesini sağlar. Uygulamaları bizzat yapar veya yaptırır. Milli Saraylar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığının ilgili birimlerinde; yörede ve ülkedeki konuyla ilgili özel atölyelerde bulma imkânları vardır. Mezunlar ayrıca kendi özel atölyelerini kurarak piyasada çalışabilirler

GEMİ İNŞAATI (ÖNLİSANS-SAY 1)

Gemi inşaatı programının amacı her türlü gemi yapımında mühendis ile ustalar ve işçiler arasında görev yapan ara elemanları yetiştirmektir. Gemi inşaatı programında matematik, tasarı geometri, fizik, teknik resim, statik, mekanik, akışkanlar mekaniği, gemi hidrostatiği, gemi elektriği, gemi bilgisi, imalat işlemleri gibi dersler okutulmakta, tersanelerde uygulamalar yaptırılmaktadır. Gemi inşaatı programında okumak isteyenlerin matematiğe ve özellikle fiziğe ilgili ve bu konularda başarılı, uzay ilişkilerini görebilme ve çizim yeteneğine sahip, bedence sağlıklı kimseler olmaları gerekir. Gemi inşaatı programını bitirenlere “Gemi İnşaatı Teknikeri” unvanı verilir. Gemi inşaatı teknikerleri için gemilerin yapımı ve malzeme yapım veya onarım için gemi inşaat mühendisi tarafından belirlenen basamakların yerine getirilmesi gibi işleri, mühendisin denetimi altında yürütür. Gemi inşaatı teknikerleri devlete veya özel sektöre ait tersanelerde görev alabilirler. Denizciliğimiz ve buna bağlı olarak tersane işletmeciliği gelişince bu alanda yetişmiş insanlara daha çok ihtiyaç duyulacaktır.

GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ (LİSANS-SAY 2)

Gemi inşaatı mühendisliği programının amacı, her türlü deniz taşıtlarının projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretilmesi ile tersane yönetimi ve işletmeciliği alanında eğitim yapmaktır. Gemi inşaatı programında  matematik, fizik ve kimya gibi temel fen derslerinden başka gemi makineleri, gemi hidrostatiği, gemi resmi, imal usulleri, iş hukuku, ekonomi, bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır. Gemi inşaatı mühendisliği programına girmek isteyenlerin üstün bir akademik yeteneğe, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip olmaları, fizik ve matematiğe ilgi duymaları, gerekir. Gemi inşaatı programını bitirenlere “Gemi İnşaatı Mühendisi” unvanı verilir. Gemi inşaatı mühendisi, her türlü deniz taşıtları ile denizle ilgili diğer yapıları (dubalar, petrol platformu vb.) tasarlar, üretimi ve işletmesi ile ilgili işlemleri planlar ve yürütür; sipariş edilen gemilerin deniz, göl veya akarsularda seyreden araçların iç kısımlarını tasarlar, boyutlarını belirler. Sualtı koşullarını ve malzemenin niteliğini dikkate alarak dayanıklılık hesapları yapar. Çalışma Alanları Gemi inşaatı mühendisleri, devlete ait tersanelerde, gemi ve yat dizayn bürolarında, deniz taşımacılığı ile ilgili şirketlerde görev alabilirler.

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ (LİSANS-SAY 2)

Gemi makinelerinin projilendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretiminin yapılması konularında eğitim ve araştırma yapılır. Ulaştırma Bakanlığında, resmi ve özel tersanelerde, deniz taşımacılığı yapan kuruluşlarda ve gemi makinaları üreten fabrikalarda çalışılabilir. Programın Amacı: Gemi makineleri mühendisliği programı her türlü deniz taşıtlarının ve gemi makinelerinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve üretimin ekonomik şekilde yapılması konularında eğitim ve araştırma yapar. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Gemi makineleri mühendisliği programında öğretim süresi 4 yıldır. Öğretimin ilk iki yılında temel fen dersleri yanında temel mühendislik bilimlerine ait dersler okutulmaktadır. Son iki yılda ise mühendislik bilim dersleri ile mesleki dersler teorik ve uygulamalı olarak okutulur. Öğrenciler eğitim süresince staj yapmak zorundadırlar. Gemi makineleri mühendisliği programına girecek ve gemi makineleri alanında çalışacak kişinin üstün bir akademik yeteneğin yanı sıra uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine ve mekanik yeteneğe sahip ve temel fen derslerinde başarılı olması gereklidir. Gemi makineleri programını bitirenlere “Gemi Makine Mühendisi” ünvanı verilir. Gemi makine mühendisi gemilerin itici kuvvet sistemlerinin, güç merkezlerinin, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin, dümen, dişli mekanizmasının, pompaların ve diğer mekanik ve elektrik teçhizatının projelerini yapar, bunların yapımı ve işletilmesi ile ilgili işleri planlar ve yürütülmesini denetler. Mezunlar, bakanlıklarda kamu iktisadi teşekküllerinde, resmi ve özel tersanelerde, deniz taşımacılığı yapan kuruluşlarda, gemi makineleri imal eden fabrikalarda ve bu makinelerin alım satımını yapan ticarethanelerde çalışabilirler. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünün amacı, gemi makinelerinin işletmelerinin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi almış işletmeci arasındaki ilişkiyi kurabilecek niteliklere sahip yönetim elemanları yetiştirmektir.  Ülkemizin coğrafi konumu itibariyle üç tarafının denizlerle çevrili olması, her türlü kara taşımacılığına son yıllarda alternatifler üretilmek istenmesi bu meslek dalına duyulan gereksinimi artırmış, buda denizcilikle ilgili uzman kadroların yetiştirilmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, Gemi Makineleri İşletme Mühendisi unvanı ve lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri, deniz işletme şirketlerinde, liman ve liman işletme kuruluşlarında, uluslararası sularda çalışan acenta ve şirketlerde, gemilerde, denizcilikle ilgili her türlü alanda çalışabilirler. Bölüm, son yıllarda gelişen bir sektör olarak, mezunlarına oldukça geniş çalışma olanakları sunar.

GEMİ MAKİNELERİ (ÖNLİSANS-SAY 1)

Gemi makineleri programının amacı gemi makinelerinin ve gemilerin yapımında, mühendis ile usta ve işçiler arasında görev yapan ara elemanları yetiştirmektir. Gemi makineleri programında matematik, bilgisayar, temel mühendislik bilgisi, gemicilik, teknik resim ve dizayn, elektronik, gemi makineleri operasyonu, mekanik termodinamik, kaynak işlemleri, makine bakım işlemleri gibi dersler ve denizcilik  için gerekli İngilizce  okutulmaktadır. Gemi makineleri programında okumak isteyenlerin fiziğe, özellikle mekanik konusuna ilgili, göz-el koordinasyonu, uzay ilişkilerini görebilme, tasarım ve çizim yetenekleri gelişmiş, bedence güçlü, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir. Gemi makineleri programını bitirenlere “Gemi Makineleri Teknikeri” unvanı verilir. Gemi makineleri teknikeri tersanelerde gemi makineleri mühendisine yardımcı eleman olarak gemi makinelerinin planına göre yapımı, bakımı ve onarımı ile ilgili işleri yürütür. Gemi makineleri teknikerleri resmi özel denizcilik kuruluşlarında, turizm sektöründe yat turizminde dizel ve türbinli makineler çalıştıran işletmelerde teknik eleman olarak iş bulabilirler. Denizcilik sektöründe bu tip elemanlara ihtiyaç artmaktadır.

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME (ÖNLİSANS-SA 1)

Bu program her türlü deniz taşıtlarının en ekonomik şekilde üretiminin yapılması, pazarlanması ve en uygun şekilde kullanımları hakkında bilgilendirilmiş ara insan gücünü yetiştirir.

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programının amacı her türlü deniz taşıtlarının ve gemi makinelerinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve üretiminin ekonomik şekilde yapılması konularında eğitim yapmaktır.  Gemi Makineleri İşletme  Mühendisliği programının  ilk iki yılında temel fen dersleri yanında temel mühendislik bilimlerine ait dersler okutulmaktadır. Son iki yılda ise mühendislik bilim dersleri ile mesleki dersler teorik ve uygulamalı olarak okutulur. Öğrenciler eğitim süresince staj yapmak zorundadırlar. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programına girecek ve gemi makineleri alanında çalışacak kişinin üst düzeyde akademik yeteneğin yanı sıra uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine ve mekanik yeteneğe sahip,  temel fen derslerinde başarılı olması gereklidir. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programını bitirenlere “Gemi Makineleri İşletme  Mühendisi” unvanı verilir. Gemi makineleri işletme  mühendisi gemilerin itici kuvvet sistemlerinin, güç merkezlerinin, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin, dümen, dişli mekanizmasının, pompaların ve diğer mekanik ve elektrik teçhizatının projelerini yapar, bunların yapımı ve işletilmesi ile ilgili işleri planlar ve yürütülmesini denetler. Mezunlar, bakanlıklarda kamu iktisadi teşekküllerinde, resmi ve özel tersanelerde, deniz taşımacılığı yapan kuruluşlarda, gemi makineleri imal eden fabrikalarda ve bu makinelerin alım satımını yapan ticarethanelerde çalışabilirler.

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK

Biyomühendislik programının amacı, temel  tıp bilimleri ile mühendislik bilimlerinde kullanılan  teknoloji konusunda eğitim yapmak ve tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında köprü kurabilecek teknik elemanları yetiştirmektir. Biyomühendislik programında  termodinamik, akışkanlar mekaniği, kinetik, biyomekanik, ayırma ve saflaştırma teknikleri, moleküler biyoloji, protein kimyası, immünüloji, farmakoloji,  hücre fizyolojisi ve biyokimyası genetik mühendisliği gibi dersler okutulur.Biyomühendislik programına girmek isteyenlerin  fizik, kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı, bilimsel çalışmaya meraklı,  yeniliklere açık, dikkatli ve  sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir. Bu programdan mezun olanlara “Biyomühendis” unvanı verilir. Biyomühendisler temel ve uygulamalı tıp alanında karşılaşılan sorunlara yaptıkları araştırmalarla çözüm getirmeye çalışırlar. Biyomühendisler hastanelerde, ilaç  endüstrisinde, çevre  koruma ile ilgili kuruluşlarda, Türk Standartlar Enstitüsü, Hıfz-ı Sıhha’da genetik tanı ve tedavi ile ilgili kuruluşlarda çalışma olanağı bulabilirler.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Gıda mühendisliği bölümü, gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi ve gıda kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak korunması, artıklarından yeni besin oluşturulması, hammaddelerden çok yönlü yararlanılması ve böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin artırılması konusunda araştırma ve eğitim yapar.

Gıda mühendisliği bölümünün dalları ve ilgilendikleri konular aşağıda özetlenmiştir.

Gıda Bilimi: Gıdaların kimyası, biyokimya, enzim bilimi, gıda mikrobiyolojisi, kalite kontrolü vb. konularla ilgilidir. Gıda Teknolojisi: Gıda mühendisliği temel işlemleri, tüm bitkisel ve hayvansal gıdaların işlenmesi ve biyoteknoloji konuları ile ilgilidir.

Gıda mühendisliği bölümlerinin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında matematik, fizik, kimya ağırlıklı dersler ile birlikte ekonomi ve temel mühendislik dersleri okutulmakta, eğitim ilerledikçe gıda mühendisliği alanına özgü derslerde yoğunlaşılmaktadır. Öğrenciye ayrıca gıda sanayini tanıması, uygulama bilgileri edinmesi ve beceri kazanması amacıyla endüstride staj yaptırılmakta. Gıda mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe sahip; matematik, biyoloji, fizik ve özellikle kimya ve ekonomi ile ilgili olması gerekir. Ayrıca, gıda mühendisliği temelde disiplinler arası bir yapı gösterdiğinden bu bölümü tercih eden kişilerin okumayı seven, araştırmaya yönelik çalışmalar yapabilecek, sürekli çalışmayı göze alabilecek ve yenilikleri izleyebilecek bir yapıda olmaları ve olumlu insan ilişkileri kurabilmeleri beklenir. Gıda mühendisliği bölümünü bitirenlere, “Gıda Mühendisi” unvanı verilmektedir. Gıda mühendisliği esas itibariyle bir üretici mühendislik dalıdır. Gıda üretiminde ve işletmede çalışanlar, bizzat üretimi denetler ve karşılaşılan sorunların giderilmesi ile uğraşırlar; kalite kontrol dalında ise işletmeler bünyesindeki ünitelerde ara aşamalarda işlenmiş madde kontrollerini yaparlar, tüketime sunulmuş gıdaların denetimi ile ilgilenirler. Gıda mühendisliği bölümü mezunları, Tarım, Orman ve Köy İşleri, Sağlık, Maliye ve Gümrük; Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarında, belediyelerde ve özel sektörde proje mühendisi, işletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman veya kalite kontrol uzmanı olarak görev alabilirler. Gıda mühendisliği yeni gelişmekte olan bir alan olduğu için bu bölüm mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

GİRİŞİMCİLİK ve PROJE YÖNETİMİ ASİSTANLIĞI

Bu bölümün amacı; öğrencilere gözlemci, çözüm odaklı yöneticilikle ilgili bilgiler vererek yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaçla düzenlenmiş olan dört yarıyıllık eğitim- öğretim programındaki dersler, kuramsal bilgilerin yanı sıra uygulama ağırlıklı olarak seçilmiştir. Programda öğrenim gören öğrenciler, bir yandan hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, tarih, siyasal bilgiler vb. temel öğretilerle donatılmakta, bir yandan da proje hazırlama ve sunma alanında, araştırma yöntemleri, proje analizleri, uluslararası ilişkiler, ulusal ve uluslar arası kuruluşlardan fon alma ile ilgili projeler, kamu yönetimi ile ilgili derslerle yerel ve sivil toplum örgütleri yöneticiliğine ısındırılmakta ve mesleki hayatına hazırlanmaktadır.

GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ

Bölüm alanıyla ilgili meslek liselerine öğretmen yetiştirir. Mezunlar meslek liseleri, pratik sanat okulları ve özel kuruluşlarda iş bulabilirler.

GİYİM ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

Giyim Endüstrisi öğretmenliği programının amacı Kız meslek liseleri , Anadolu kız meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında giyim endüstrisi konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmek. Giyim endüstrisi, adi giyim (terzilik) ve hazır giyim olmak üzere ikiye ayrılıyor. Giyim endüstri öğretmenliği programında kalıp hazırlama teknikleri, giyim teknolojisi, tekstil teknolojisi, temel sanat eğitimi, basit konfeksiyon teknikleri, giyim tarihi, giyim süslemeleri, gibi alan dersleri verilir. Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, mesleki teknik eğitimin esasları, ölçme ve değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır. Giyim endüstri öğretmenliği programını bitirenlere “Giyim Endüstri Öğretmeni” unvanı verilmektedir. Mezunlar Giyim Endüstri Öğretmeni olarak örgün ve yaygın eğitim kurumlarında , Milli Eğitim Bakanlığı tarafından,öğrencilerin yaş düzeyleri ve okulun amaçları dikkate alınarak hazırlanan öğretim programı çerçevesinde, hazır giyim konusunda teorik ve pratik dersler verir, öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, öğrenci sorunları ile ilgilenir ve giderilmesine çalışır, kendini ve mesleğini geliştirici çalışmalar yapar, alanındaki gelişmelerin öğretim programlarına yansıtılması için girişimlerde bulunur. Giyim Endüstri öğretmenlerinin başlıca çalışma alanı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kız meslek liseleri, Anadolu kız meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumlarıdır. Giyim endüstri öğretmenleri özel sektöre bağlı işletmelerde de çalışma olanağı bulabilirler, kendileri özel iş yeri açabilirler.

GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Görme Engelliler Öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okullarında görme özürlü öğrencileri  eğitecek öğretmenleri yetiştirmektir. Görme engelliler öğretmenliği programında çocuk gelişimi, güzel konuşma, eğitim bilimine giriş, dil gelişimi ve iletişim, braille (körler alfabesi), yazı öğretimi, görme engelliler resim ve model öğretimi, görme engelliler için okuma-yazma öğretimi, görme engelliler için özel öğretim yöntemleri, davranış değiştirme dersleri okutulur. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları,ölçme- değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır. Görme engelliler öğretmeni olmak isteyenlerin sosyal bilimler alanlarında başarılı, özellikle görme özürlü insanlarla uğraşmaktan ve onlara yardım etmekten zevk alan kimseler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da görme engelliler öğretmenlerinde aranan özelliklerdir. Görme engelliler öğretmenliği programını bitirenlere “Görme Engelliler Öğretmeni” unvanı verilir. Görme engelliler öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır,  mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına  yansıtılmasına çalışır. Görme engelliler öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, görme engelliler okullarında, öğretmen olarak çalışma olanağına  sahiptirler.

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü multimedya ve bilgisayar uygulamalarının yanı sıra geleneksel yöntemler ile animasyon ve grafik çalışmaları gerçekleştirebilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bölümümüz bünyesinde uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek üzere bir görsel iletişim atölyesi kurulmuştur. Atölye içinde dijital kurgu ünitesi, dijital animasyon ve grafik ünitesi, çizim ünitesi, kamera ve ışık parkuru yer alacaktır. Mezunlar özellikle görsel-işitsel medyada değişik konumlarda çalışabilecektir. Ayrıca internet yayıncılığı, bilgisayarda tasarım, sanat direktörlüğü de mezunların en yaygın çalışma alanlarındandır.

GRAFİK TASARIMI PROGRAMI

Grafik Tasarımı önlisans programının amacı, grafik tasarımcısı olarak öğrencilerimizi, imajların yaratımı ve sunumunu için gerekli olan yüksek düzeydeki bilgi ve yeteneği kazandırmaktır. Grafik Tasarımı ön lisans programı kapsamında;

• Görsel anlatım için gerekli olan araç ve gereçlerin kullanımına,

• Düşüncenin buluşa dönüşümünde, yaratıcı ve etkin olmak için gerekli çizim ve bilgisayar kullanım yeteneğine,

• Web, animasyon ve kullanıcı ara yüzü konularında tasarım uygulamaları

için gerekli olan yeteneklerin geliştirilmesine önem verilmektedir.

Grafik tasarımcıları, tasarım stüdyosu, reklamcılık, televizyon, pazarlama, yayıncılık, dijital prodüksiyon, animasyon, web tasarımı ve multimedia alanlarında görev yapabilirler.

GÜVERTE

Güverte programının amacı, uzak yola giden gemilerin yönetimi ile ilgili görevleri yapacak elemanları yetiştirmektir. Güverte programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda, matematik ve fizik alanları ile ilgili derslerden başka, meteoroloji, seyir, yük işlem, deniz ticaret hukuku, iş hukuku, işletme yönetimi, pazar araştırmaları gibi dersler okutulur. Ayrıca önlisans programıda bulunmaktadır. Güverte programına girmek isteyenlerin hem fizik, matematik gibi fen derslerine, hem de ekonomi ve hukuk gibi sosyal bilim derslerine ilgi duymaları ve bu konularda başarılı olmaları gerekir. Ayrıca, bu alanda yetişmek isteyenlerin uzun süre evlerinden ayrı kalarak, denizlerde görev yapabilecek düzeyde fiziksel ve psikolojik yapıya sahip olmaları gerekir. Güverte programını bitirenlere “Uzak yol Güverte Zabiti” unvanı verilir. Uzak yol güverte zabiti, deniz taşıt araçları ile yapılan taşımalarda yükün gemiye alınması, limanlarda ilgililere teslimi ve geminin seyri ve yönetimi ile ilgili işleri yürütür. Uzak yol güverte zabitleri Deniz Nakliyat Şirketinde, özel denizcilik şirketlerinde görev alabilirler. Öğretmenlik meslek eğitimi de görmüş olanlar meslek liselerinde alanın kuramsal ve uygulamalı derslerini okutmak üzere, öğretmen olarak atanabilirle

GRAFİK

Grafik programının amacı, grafik baskı ve resim gibi grafik iletişimi alanında çalışacak yaratıcı insan gücünü yetiştirmektir. Grafik programında, genel kültür derslerinin yanı sıra temel sanat eğitimi, fotoğraf, yazı, teknik resim, estetik, sanat tarihi, çağdaş sanat, tasarım psikolojisi, sanat sosyolojisi, tasarım teori ve yöntemleri, grafik-tasarım uygulama, tanıtma grafiği gibi kuramsal ve uygulamalı dersler okutulmaktadır. Grafik programında okumak isteyenlerin duygu ve düşüncelerini çizgilerle ifade edebilme, renk ve şekilleri ayrıntıları ile algılayabilme yeteneğine sahip, yaratıcı, detaylara önem veren kişiler olmaları gerekir. Bu programları bitirenlere “Meslek Elemanı” unvanı verilir. Mezunlar “Grafik Sanatçısı” unvanı ile görev yapmaktadırlar. Grafik programını bitirenler, baskı resim bölümlerinde, reklam şirketlerinde, matbaa gazete ve basımcılıkta, müzelerde ve resmi ve özel televizyon kurumlarında grafik çalışabilecekleri gibi mezunlar kendi iş yerlerini de açabilirler.

KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği programının amacı, tavuk, kaz, ördek, hindi gibi hayvanların üretiminde çalışacak elemanları yetiştirmektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği programında, kanatlı hayvan anatomisi ve fizyolojisi, biyokimya, genetik, biyo istatistik gibi temel biyoloji derslerinden başka, kanatlı besleme yemleri bilgisi, hindi, kaz, ördek, bıldırcın, keklik, süs ve zevk kuşları yetiştiriciliği, kanatlı barınakları, kanatlı ürünlerinin işleme, muhafaza ve pazarlama yöntemleri gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği programında okumak isteyenlerin, biyolojiyi seven ve bu alanda başarılı hayvan yetiştirmekten hoşlanan dikkatli, sorumlu girişimci bedence sağlam ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği programını bitirenler “”Kanatlı Hayvan Yetiştirme Teknikeri”” unvanını alırlar. Kanatlı hayvan yetiştirme teknikeri ziraat mühendisine yardımcı eleman olarak kanatlı üretim çiftliklerinde hayvanların üretilmesi, bakım ve pazarlaması ile ilgili çalışmaları yürütür. Kanatlı hayvan yetiştirme teknikeri resmi ve özel sektör ile çiftliklerde çalışır. Ayrıca kanatlı hayvan yetiştirmede kullanılan alet ve ekipmanların üretim ve pazarlama birimlerinde de iş bulma olanakları vardır. Kanatlı sektörü gelişen bir çalışma alanıdır ve bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Kanatlı hayvan yetiştirme teknikerleri kendi çiftliklerini kurarak üretim yapabilirler.

İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programının amacı itfaiye teşkilatlarında veya eğitmen olarak veya başka sektörde bina güvenlik görevlisi olarak çalışacak elemanlar yetiştirmektir. İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programında matematik, kimya, davranış bilimleri temel stürüktür ve yapı bilgisi, araç ve malzeme bilgisi, spor eğitim bilgisi, sivil savunma bilgisi, kurtarma bilgisi, iş hukuku ve yangın bilgisi gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır. İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programında okumak isteyenlerin 1,65 cm den daha uzun boylu, bedence güçlü ve sağlıklı, ağır sporlara ilgili ve hevesli, dikkatli sabırlı, cesaretli başkaları ile iyi ilişki kurabilen kimseler olmaları gerekir. İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programını bitirenlere “”İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknikeri”” unvanı verilir. İtfaiyecilik ve yangın güvenliği teknikeri itfaiye teşkilatında başkan veya müdürlerle itfaiye erleri arasındaki iletişimi ve eşgüdümü sağlar; erleri eğitir, çeşitli kuruluşların güvenlik birimlerinde güvenliği sağlayıcı önlemleri alır. İtfaiyecilik ve yangın güvenliği teknikerleri belediyelere bağlı itfaiye teşkilatlarında, yangın söndürme ve güvenlik araçlarını üreten sanayi dallarında, fabrika, otel okul vb. kuruluşların güvenlik birimlerinde iş bulabilirler. Bu alanın yükseköğrenim düzeyinde eğitimi yeni başladığından mezunların iş bulma sorununun olmadığı söylenebilir.

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları programının amacı, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda insan kaynakları yönetimi konusunda çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. İnsan Kaynakları programında okumak isteyenlerin iletişim yeteneği gelişmiş, insani ilişkileri iyi olan, ekip çalışmasına yatkın, konuşma ve ikna yeteneği gelişmiş, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir. nsan Kaynakları programını bitirenlere “Meslek Elemanı” unvanı verilir. İnsan Kaynakları Meslek Elemanları, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları zemini ve seçimi, performans yönetimi, ücret ve maaş yönetimi, öneri ve ödül sistemini kurmak, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları ile eğitim planı yaparlar. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların insan kaynakları yönetimi, personel ve idari işler, endüstri ilişkileri ve eğitim birimlerinde görev alabilirler. İnsan kaynakları yönetimi uygulamasına ilişkin hizmet ve danışmanlık vermek üzere bağımsız çalışabilirler.

HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON

Hastane yönetimi ve organizasyon programının amacı, hastane, dispanser, klinik gibi sağlık kuruluşlarının yönetimi ile ilgili konularda eğitim yapmaktır. Hastane yönetimi ve organizasyon programında işletme, bilgisayar, muhasebe, ekonomi, işletme hukuku, biyoistatistik, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık kurumlarında finansal yönetim, ağlık kurumlarında pazarlama, tıbbi terminoloji, tıbbi dokümantasyon, araştırma yöntem ve teknikleri gibi dersler okutulur. Hastane yönetimi ve organizasyon programında okumak isteyenlerin sosyal bilimlere, ilgili ve bu alanlarda başarılı, insanları etkileyebilen, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, girişken kimseler olmaları gerekir. Hastane yönetimi ve organizasyon programını bitirenlere “Hastane Yönetimi Meslek Elemanı” unvanı verilir. Mezunlar hastanelerde, sağlık kurumları işletmecilerinin yardımcısı olarak, sağlık kurumlarının kurulması ve yönetilmesi ile ilgili çalışmaları yürütürler. Görevleri personelin uygun yerlerde görevlendirilmesi ve çalışmalarının denetlenmesi, hastane ücretlerinin belirlenmesi, hastaneye gerekli araç, gereç ve personelin sağlanması gibi işlerdir. Hastane yönetimi meslek elemanları Devlete ya da belediyelere bağlı hastanelerde, Üniversite hastanelerinde ve özel kliniklerde çalışma olanağı vardır.

GÜMRÜK İŞLETME

Gümrük işletme programının amacı, gümrük mevzuatı konularında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Gümrük işletme programında birinci yıl ekonomi, hukuk, Türk dış ticareti ve uluslararası pazarlama, uluslararası taşımacılık ve depoculuk, kamu yönetimi, beşeri ilişkiler; ikinci yıl da gümrük kanunu ve kambiyo mevzuatı, idari yargı, gümrük vergileri, istatistik, bilgiişlem, gümrük işletmeciliği gibi dersler okutulur, uygulama yaptırılır. Zorunlu staj süresi en az 40 işgünüdür. Gümrük işletme programına girmek isteyen öğrencilerin istatistik, hukuk ve sosyal bilimler alanlarına ilgili ve bu konulara yetenekli olmaları beklenir. Gümrük işletme programını bitirenlere “”Gümrük İşletme Meslek Elemanı”” unvanı verilir. Gümrük işletme meslek elemanları gümrük komisyoncusu, ithalat ve ihracat bürolarında uzman eleman, kamu kuruluşlarında ise memur olarak çalışırlar. Gümrük işletme meslek elemanları, Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı gümrüklerde, özel sektöre ait ithalat ve ihracat bürolarında çalışabilirler veya serbest olarak gümrük komisyonculuğu yapabilirler.

HALKLA İLİŞKİLER

Halkla ilişkiler  programının amacı, gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde çalışacak nitelikli elemanları  yetiştirmektir. Halkla ilişkiler programının  ilk iki yılında sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimleri, ekonomi, hukuk ve istatistik gibi temel dersler okutulmaktadır. Daha sonraki yıllarda reklamcılık, fotoğrafçılık, iletişim gibi  konularda eğitim yapılmaktadır. Halkla ilişkiler  programına girmek isteyen bir kimsenin sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, normalin üzerinde bir sözel yeteneğe ve ikna gücüne sahip, girişken, insanlarla etkileşimde bulunmaktan hoşlanan, çevredeki kaynakları seferber edebilen, yaratıcı bir kişi olması gerekir.  Halkla ilişkiler programını bitirenler çeşitli kurumlarda “Halkla İlişkiler Elemanı” olarak görev alırlar. Halkla ilişkiler elemanları çalıştıkları kurumun tanıtımı için broşürler, ilanlar hazırlar, sergi, toplantı, fuar vb. etkinlikleri düzenler ve kurumun çevrede iyi bir görünüm kazanmasına çalışır; kurumla ilgili yayınları derler ve ilgililere iletir. Halkla ilişkiler alanında yetişenler resmi ve özel kuruluşların tanıtım birimlerinde, reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler. Halkla ilişkiler programını bitirenler, öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olmak koşulu ile, meslek liselerinin, gazetecilik ve iletişim alanındaki derslerine öğretmen olarak atanabilmektedirler. çıköğretim programıda bulunmaktadır.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM/

Halkla ilişkiler ve tanıtım programının amacı, gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde çalışacak nitelikli elemanları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.             Halkla ilişkiler ve tanıtım programının  ilk iki yılında sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimleri, ekonomi, hukuk ve istatistik gibi temel dersler okutulmaktadır. Daha sonraki yıllarda reklamcılık, fotoğrafçılık, iletişim vb. konularda eğitim yapılmaktadır. Halkla ilişkiler ve tanıtım programına girmek isteyen bir kimsenin sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, normalin üzerinde bir sözel yeteneğe ve ikna gücüne sahip, girişken, insanlarla etkileşimde bulunmaktan hoşlanan, çevredeki kaynakları seferber edebilen, yaratıcı bir kişi olması gerekir. Halkla ilişkiler  ve tanıtım programını bitirenler çeşitli kurumlarda “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı” olarak görev alırlar. Halkla ilişkiler  ve tanıtım elemanı çalıştıkları kurumun tanıtımı için broşürler, ilanlar hazırlar, sergi, toplantı, fuar vb. etkinlikleri düzenler ve kurumun çevrede iyi bir görünüm kazanmasına çalışır; kurumla ilgili yayınları derler ve ilgililere iletir. Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında yetişenler resmi ve özel kuruluşların tanıtım birimlerinde, reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler. Halkla ilişkiler programını bitirenler, öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olmak koşulu ile, meslek liselerinin, gazetecilik ve iletişim alanındaki derslerine öğretmen olarak atanabilmektedirler.

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Programının amacı, örgüt ve ürün imajının belirlenen hedef kitlelere benimsetilmesi çerçevesinde doğru, güvenilir ilişkiler kuran, geliştiren, örgüt ve hedeflenen kitlenin karşılıklı yararını ön plana çıkaracak iletişim yollarını kullanan  nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamaktır.  alkla İlişkiler ve Reklamcılık programında temel derslerin yanı sıra, yazılı iletişim, iletişim biliminin temel kavramları, bilişim, grafik ve tasarım, kurumsal halkla ilişkiler, reklam çözümlemeleri, kitle iletişimi, stratejik reklamcılık, medya planlaması, reklamcılık, reklamcılıkta yaratıcılık, reklam senaryosu, görsel iletişim tasarımı gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programında okumak isteyenlerin, etkili yazma, etkili okuma, etkili dinleme konularında yetenekli, sosyal yönü gelişmiş, yaratıcı ve esnek düşünebilen, kolay iletişim kurabilen, ikna kabiliyeti yüksek, aktif  ve dışadönük kişiler olmaları gerekir. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programını bitirenlere  “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Meslek Elemanı “unvanı verilir. Mezunlar, örgütün kamuoyu üzerinde iyi izlenim bırakmayı sağlayıcı çabaların gerçekleşmesinde yardımcı olurlar. Bir reklam kampanyasının hazırlanması ve yürütülmesi sürecinde müşteri ile yüz yüze görüşmeden başlayıp, şirket ile diğer şirketler ve medya kuruluşlarının ilişkilerini düzenlerler. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programından mezun olanlar, ulusal ve uluslararası reklam şirketlerinde özellikle müşteri ilişkileri ve medya planlama alanlarında, halkla ilişkiler şirketlerinde orta kademe yöneticisi olarak iş bulabilirler ve kendi iş yerlerini de kurabilirler.

HALI VE KİLİM

Halı ve kilim programının amacı, halı ve kilim dokuma becerisini kazanmış elemanlar yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Halı ve kilim programında kimya, boya teknolojisi, temel sanat eğitimi, Türk desenleri, Türk tezhip sanatı, halı-kilim dokuma teknikleri, tekstil maddeleri gibi dersler okutulmaktadır. Halı ve kilim programında okumak isteyenlerin el becerisi, göz-el koordinasyonu ve sanat yeteneği gelişmiş, teknik resim ve desen çizebilen kimseler olmaları gerekir. Halı ve kilim programını bitirenlere “Halı ve Kilim Teknikeri” ünvanı verilir. Halı ve kilim teknikeri el tezgâhlarına çözgü takar ve tezgâhı ayarlar; dokunacak halı veya kilimin desenini çizer; halı veya kilimin desene ve belirlenen kalite standardına uygun olarak dokunup dokunmadığını denetler. Halı ve kilim teknikerleri Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezlerinde görev alabilecekleri gibi kendi özel işletmelerini de kurabilirler.

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI

Hayvan yetiştiriciliği (besicilik) programının amacı, büyük ve küçükbaş hayvanların beslenmesi ve üretilmesi alanında çalışacak teknik insangücünü yetiştirmektir. Hayvan yetiştiriciliği (besicilik) teknikerleri, kamu sektöründe veya özel sektöre ait çiftliklerde ve mandıralarda çalışabilirler veya kendileri özel hayvan çiftliği kurabilirler. Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı (besicilik)programının amacı, büyük ve küçükbaş hayvanların beslenmesi ve üretilmesi alanında çalışacak teknik insangücünü yetiştirmektir. ayvan yetiştiriciliği ve sağlığı (besicilik) programında fizyolojiye giriş, özel biyokimya, hayvan besleme ilkeleri ve yemleme, küçük işletmeler, hayvan sağlığı ve hijyen, arıcılık, tavukçuluk, kooperatifçilik, hayvansal ürünler teknolojisi gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır. ayvan yetiştiriciliği ve sağlığı (besicilik) programına girmek isteyenlerin, ortalamanın üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, biyolojiye ve ekonomiye ilgili, hayvan yetiştirmekten hoşlanan,girişimci kişiler olmaları gerekir. Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı (besicilik) programını bitirenlere “Hayvan Yetiştiriciliği Teknikeri” ünvanı verilir. Hayvan yetiştiriciliği teknikeri büyük ve küçükbaş hayvanların bakımı, beslenmesi, üretilmesi ile ilgili çalışmaları yapar. Hayvanlar için sağlığa elverişli ahır ve ağılların yapımı, bunların temizliği, hayvanların merada taze otla veya kışın kuru yemle beslenmesi, kesime hazır hale gelen hayvanların pazarlanması ile ilgili işleri, zootekni alanında uzmanlaşmış ziraat mühendisinin gözetim ve denetimi altında yürütür. Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı (besicilik) teknikerleri kamu sektöründe veya özel sektöre ait çiftliklerde ve mandıralarda çalışabilirler veya kendileri özel hayvan çiftliği kurabilirler.

HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ

Havacılık elektrik ve elektroniği programının amacı, başta uçaklar olmak üzere, havacılıkta kullanılan her türlü elektrik ve elektronik donanımların bakım ve onarımı ile ilgili konularda eğitim yapmaktır. Havacılık elektrik ve elektroniği  programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda fizik, cebir, geometri, dinamik, statik, devre analizi, alan teorisi, lojik devre temelleri gibi elektronik alan ile ilgili derslerden başka, haberleşme teorisi, sayısal haberleşme, aktif mikrodalga devreleri, analog haberleşme gibi alana özgü derslerde okutulur. Havacılık elektrik ve elektroniği programına girmek isteyenlerin normalin üstünde genel akademik yetenek düzeyine sahip, fiziğe, özellikle elektrik konularına ilgili, göz-el koordinasyonu yeteneği yüksek, dikkatli ve sorumlu kişiler olmaları beklenir. avacılık elektrik ve elektroniği programını bitirenler Havacılık Elektrik ve Elektroniği alanında çalışırlar. Elektronik haberleşme mühendisleri telgraf, telefon, teleks vb. haberleşme sistemlerini tasarlar, kurar, çalıştırır ve geliştirirler

Havacılık elektrik ve elektroniği  mühendisleri PTT, Türk Telekom, TRT, Aselsan, THY, ALARKO gibi resmi ve özel kuruluşlarda, tıp elektroniği ile ilgili firmalarda, bilgisayar sektöründe görev alabilirler. Öğretmen olabilmek için gerekenler elektrik ve elektronik mühendisliğinde olduğu gibidir.

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ

Havacılık ve uzay  mühendisliği programı havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve inşa projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.             Havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde ilk yılda temel bilimler (fizik, kimya, matematik); sonraki 1,5-2 yılda termodinamik, statik, dinamik, mukavemet, akışkanlık mekaniği, bilgisayar, elektrik-elektronik gibi teorik; kalan sürede de aerodinamik, gaz dinamiği, yapı-malzeme, etki sistemleri, ısı transferi gibi uygulamalı temel mühendislik dersleri verilir. Öğrenciler THY’de ve özel uçak şirketlerinde staj yaparlar. Havacılık ve uzay mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin, normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve astronomi konularına ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş, sabırlı, dikkatli, düzgün şekil çizebilen yaratıcı ve başka insanlarla işbirliği yapabilen, uyumlu bir kimse olması gerekir. avacılık ve uzay mühendisliği bölümünden mezun olanlara “Havacılık ve Uzay  Mühendisi” unvanı verilir. Havacılık ve Uzay mühendisi, yapımı düşünülen hava taşıtını tasarlar,, ön projesini hazırlar; uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin, niçin daha ekonomik olacağına karar verir, bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar; tasarladığı hava taşıtının performans özelliklerini saptar ve istenen niteliklere göre incelemesini yapar, uçak yapımında, fabrikada üretimin planlamasını yaparak işlerin zamanında, istenen kalitede ve niteliklerde üretimini sağlar, yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar, bunlara bizzat katılarak yapılan hava taşıtının gerçek işleyişini saptar, bunların pazarlanmasında görev alır. Havacılık/uçak mühendisi ayrıca kullanıcı kuruluşlarda işletme ve bakım mühendisliği görevlerini de yürütür. Havacılık ve Uzay mühendisleri, ülkemizde THY’de, Kara ve Hava Kuvvetleri’nde ana bakım üstlerinde, TUSAŞ’ta, MKE’de ve özel bazı hava şirketlerinde temel elemanlar olarak çalışabilecekleri gibi eğitimleri sırasında almış oldukları temel makine mühendisliği bilgileri sayesinde makine mühendisliği sahalarında da çalışmaktadırlar. Havacılık/uçak mühendislerinin kendi alanlarında çalışma imkânları, ülke şartlarına paralel olarak artmaktadır.

HASAT SONRASI TEKNOLOJİSİ

Hasat Sonrası Teknolojisi programının amacı, meyvelerin saklanması ve pazarlanması konusunda meyve endüstrisinin gereksinimini karşılayacak personel yetiştirmektir. Hasat Sonrası Teknolojisi programında, biyoloji ve fizik konularıyla ilgili bilim derslerinin yanısıra bahçe ürünleri yetiştirme tekniği bitki fizyolojisi, soğutma tekniği, ısı ve kütle transferi, termodinamik, meyvelerin hasat sonrası teknolojisi, mikrobiyoloji, meyve morfolojisi, bahçe ürünlerinin soğukta taşınması,soğuk depo tasarımı, tarımsal pazarlama ve standardizasyon, depo hastalıkları, bahçe ürünlerinde kalite kontrolü gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. Hasat Sonrası Teknolojisi programında okumak isteyenlerin, biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı sağlık bakımından zaman zaman soğuk ortamlarda çalışmasında bir engeli olmayan seyahat etmekten hoşlanan, dikkatli, sabırlı, dayanıklı kişiler olmaları gerekir. Hasat Sonrası Teknolojisi programını bitirenlere “Tekniker” unvanı verilir. Mezunlar, soğuk depo, paketleme, ulaşım ve pazarlama ünitelerinin, işletilmesi, soğutma tesislerinin düzenli bir şekilde çalıştırılması, meyve ve sebzelerin periyodik kalite kontrollerinin yapılması, meyvelere uygulanan ön soğutma sarartma ve paketleme gibi işlemlerin yapılması işlerini yürütürler. Hasat Sonrası Teknolojisi programından mezun olanlar Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, İhracatı Geliştirme Merkezi, Ziraat Fakülteleri, Belediyeler gibi kamu kurumlarında çalışabilecekleri gibi meyve ve sebze toptancı halleri bu kurumların soğuk depolarında tekniker olarak çalışabilirler.

HAZIR GİYİM ÖĞRETMENİĞİ

Hazır Giyim öğretmenliği programının amacı Kız meslek liseleri, Anadolu kız meslek liselerinde ve  yaygın eğitim kurumlarında Hazır giyim konusunda  eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir. Hazır Giyim öğretmenliği programında kalıp hazırlama teknikleri, giyim teknolojisi, tekstil teknolojisi, temel sanat eğitimi, basit konfeksiyon teknikleri, giyim tarihi, giyim süslemeleri, gibi alan dersleri verilir. Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları,  özel öğretim metotları, mesleki teknik eğitimin esasları, ölçme ve değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır. Hazır Giyim  öğretmeni olmak isteyenlerin  el ve parmaklarını  ustalıkla, göz-el-ayaklarını eşgüdümle kullanabilen, renk ve şekilleri iyi algılayabilen kişiler olmaları gerekir Ayrıca düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, dikkatli, işine özenli olma, insanlarla iyi iletişim kurabilme, kendini ve çevresini geliştirme istek ve çabasında olma   hazır giyim öğretmeni olmak isteyenlerde istenen özelliklerdir. Hazır Giyim öğretmenliği programını bitirenlere “Hazır Giyim Öğretmeni” unvanı verilmektedir. Mezunlar Hazır Giyim Öğretmeni olarak örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından,öğrencilerin yaş düzeyleri ve okulun amaçları dikkate alınarak hazırlanan öğretim programı çerçevesinde, hazır giyim konusunda teorik ve pratik dersler verir, öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, öğrenci sorunları ile ilgilenir ve giderilmesine çalışır, kendini ve mesleğini geliştirici çalışmalar yapar, alanındaki gelişmelerin öğretim programlarına yansıtılması için girişimlerde bulunur. Hazır Giyim öğretmenlerinin başlıca çalışma alanı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kız  meslek liseleri, Anadolu kız meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumlarıdır. Hazır giyim öğretmenleri özel sektöre bağlı  işletmelerde de çalışma olanağı bulabilirler, kendileri özel iş yeri açabilirler.

HAZIR YEMEK VE AŞÇILIK

Aşçılık programının amacı toplu yemek yenilen yerlerde yiyecek hazırlama ve mutfak yönetim alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Aşçılık programında besin bilimi, gıda bilimi, yiyecek hazırlama ve standart geliştirme, besin hijyeni, dünya mutfaklarından örnekler, mutfak yönetimi ve denetimi gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Aşçılık programında okumak isteyenlerin tad ve koku duyumları gelişmiş, düzenli çalışma alışkanlığına sahip, dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı bir özelliktir. Aşçılık programını bitirenlere “Aşçılık Meslek Elemanı” unvanı verilir. Aşçılar çalıştıkları kurumun mutfağından yemek listesini hazırlama, gereken malzemenin alınmasını, alet araç ve gereçlerin bakımını ve yiyeceklerin belli bir plana göre yapımı için diğer çalışanları görevlendirme gibi işleri yürütür. Hazırlanan yiyeceklerin kalitesini denetler ve zevke uygun şekilde sunulması için gerekenleri yapar. Aşçılar lokantalarda, konaklama yerlerinin, toplu yemek yenen özel veya resmi kurumların mutfaklarında, yemek fabrikalarında çalışma olanağı bulabilirler. İyi yetişmiş yaratıcı aşçılar kolaylıkla yüksek ücretli iş bulabilmektedirler.

HEMŞİRELİK

Hemşirelik programının amacı, birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde, hekim tarafından saptanan tedavinin uygulanması, hasta bakımının planlanması ve örgütlenmesi ve uygulanması ile ilgili hizmetler yürütecek sağlık personelini yetiştirmektir. Eğitim programı, birbirine bağlı temel tıp bilimleri, fen ve sosyal bilimler, mesleki bilimler, hemşirelikte yönetim, hemşirelikte öğretim gibi temel dersleri ve bu derslerin uygulamalarını kapsar. Derslerin eğitim ve yaz dönemindeki klinik uygulama ve stajları öğretim elemanlarının denetiminde yaptırılır. Hemşirelik alanında çalışmak isteyenlerin bedence sağlıklı, insanlarla iyi iletişim kurabilen, uyanık, sabırlı, dürüst, hoşgörülü, soğukkanlı, sorumluluk duygusuna sahip ve insanlara, özellikle sağlığını kaybetmiş insanlara yardım etmekten doyum sağlayan kimseler olmaları ve mesleği sevmeleri gerekir. Hemşirelik programını tamamlayanlara “Uzman Hemşire” unvanı verilir. Uzman hemşireler, tedavi edici hizmetler ve koruyucu sağlık hizmetleri alanlarında görev yapmaktadırlar. Tedavi edici hizmet alanında hemşire, bireyi fizyolojik, psikolojik ve sosyal bir bütün olarak ele alır ve bakım verir. Bu bakımı verirken solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, beden ısısı, temizlik gibi temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar, hasta için öngörülen tedavileri uygular, takip eder, hastayı gözler, yazılı rapor tutar. Hemşire ayrıca, polikliniklerde hastanın muayene ve teşhis işlemlerine yardımcı olur, hastaya açıklayıcı bilgi verir, ameliyathanede, fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur, ayılma odasında hastanın ameliyat sonrası ön bakımını yapar. Koruyucu sağlık hizmetleri alanında hemşire, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık eğitiminin verilmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve istatistiksel bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesinde görev alır. Endüstri, iş ve okul sağlığı programlarında sürekli kontrol ve tedavide yardımcı olur, sağlık eğitimi ve danışmanlığı yapar.Hemşireler, özel veya resmi tüm sağlık kuruluşlarında servis hemşiresi, servis başhemşiresi, klinik hemşiresi ve hastane başhemşiresi olarak görev alırlar. Ülkemizde halen hemşirelerin çok az bir kısmı yüksekokul mezunu olup bunların ülke genelinde dağılımları dengeli olmadığından hemşireye olan ihtiyaç, olduğundan daha fazla hissedilmektedir.

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ

Hemşirelik Esasları dersi, hemşirelik eğitimine yeni başlayan öğrencilere yönelik olup, insanı kendine özgü varlığı ve gereksinimleri içinde çevresi ve toplumla birlikte, bütüncül bir anlayışla ele alan, bireysel sağlık kuralları ve temel insan gereksinimleri doğrultusunda mesleğin temel kavram ilke, kural, yöntem ve uygulamalarını öğreterek, diğer mesleki derslere temel oluşturan bir derstir. Hemşirelik Esasları ile ilgili temel kavram ve ilkeleri inceleyerek bunları ülke gereksinimleri doğrultusunda; öğrencinin, birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde hemşirelik disiplininin önemini, konumunu, rol ve işlevlerini, diğer sağlık disiplinleri ile ilişkilerini kavramasını; hastalık veya sakatlık halinde, birey ve ailesine ilişkin sağlık sorunlarını belirleyip çözümleme ve bakım süreci uygulamasında doğru ve yerinde karar verme yeteneğini ve bu bilgiler doğrultusunda psikomotor becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır. Eğitimleri süresince öğrenciler; Hemşirelik Mesleğinin Tarihçesini, İnsan Yapısı ve Fonksiyonlarını, İlaçları, İlaçların Etki ve Yan Etkilerini, İlaçların Korunması ve Uygulanmasını, Mesleği Uygularken İnsan Davranışlarının Sebeplerini, İnsan İlişkilerini, Bulaşıcı Hastalıkların Bulaşma ve Yayılma Yolları ile Alınacak Tedbirleri, Uygun Eğitim Araçlarının Seçimini, İlkyardım, Temel Hasta Bakımı İlke ve Yöntemlerini, Bunların Hastaya Uygulanmasını, Cerrahi Müdahale Gerektiren Hastaların Bakımını, Çocuk Hastaların Bakım İlkeleri ve Uygulamasını, Doğum ve Aile Planlamasını, Akıl Sağlığı ve Hastalıklarını, Hastaların Özelliklerine Göre Gerekli Bakımı, Sağlık Hizmetleri ile İlgili İstatistiki Bilgi Toplama ve Değerlendirme Yöntem ve uygulamalarını öğrenirler. Bu bölümü tercih edecek adayların; üst düzeyde genel yeteneğe sahip, biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu yüksek, çabuk ve doğru karar verebilen, tedbirli, tertipli, şefkatli, sevecen, bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kişiler olmaları gerekmektedir. Üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, devlet hastanelerinde, Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı hastanelerde, dispanserlerde, özel sağlık kurumlarında, çeşitli kurumların bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar. Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında, en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır.

HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Hidrojeoloji mühendisliği programının amacı, içme, kullanma, sulama, hidroterapi, hidrolik ve jeo termal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yeraltı suyunun sağlanması, sağlanan suyun kirletici etkilerden korunması konularında çalışacak teknik insan gücünü yetiştirmektir. Hidrojeoloji mühendisliği programına ilk yılında temel bilimlerle ilgili dersler verilir. Daha sonra genel mineroloji, özel mineroloji, stratigrafi ilkeleri, su kimyası, toprak mekaniği, genel sondaj tekniği gibi jeoloji ve mühendislik dersleri okutulur. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Hidrojeoloji alanında eğitim görmek isteyen bir kimsenin başta jeoloji ve kimya olmak üzere fen derslerine karşı ilgi duyması ve bu konularda başarılı olması beklenir. Ayrıca, hidrojeoloji alanında çalışacak kişinin meraklı ve sabırlı bir araştırmacı olması meslekte başarısını artırıcı bir  etmen olabilir. Hidrojeoloji mühendisliği programını bitirenler “Hidrojeoloji Mühendisi” unvanını almaya hak kazanırlar. Hidrojeoloji mühendisi evde, tarımda ve endüstride ihtiyaç duyulan miktar ve kalitede yeraltı suyunun aranması, bulunması, ekonomik bir biçimde kullanıma sunulması ve kirletici etkilerden korunması amacıyla araştırmalar yapar. Hidrojeoloji mühendisinin başlıca çalışma alanlarından biri de baraj ve regülatör gibi su yapılarında ortaya çıkabilecek su kaçaklarının araştırılması ve engellenmesine yönelik mühendislik önlemlerinin belirlenmesidir. Hidrojeoloji mühendisleri, istenilen miktar ve kalitede yeraltı suyunun sağlanması, yeraltı suyu kaynaklarının korunması ve gerektiğinde yeraltı suyundan kaynaklanan drenaj problemlerinin çözümlenmesi amacıyla ilgili kamu kuruluşlarında (DSİ, MTA, Köy Hizmetleri, İller Bankası, Çevre Genel Müdürlüğü, belediyeler vb.), bu konularda danışmanlık ve müteahhitlik hizmetleri veren ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev alabilirler.

HİNDOLOJİ

Hindoloji programında özellikle “Hint-Avrupa Dil Ailesi” adı altında toplanan dillerin temeli kabul edilen Sanskrit dilinin tarihi; eldeki metinlerin tarihsel olarak düzenlenmesi, metinlerin yazıldığı alfabe, gramer, edebiyat ve kültür tarihi, metin tercümeleri gibi konularda eğitim yapılmaktadır. Hindoloji  programında  Hint dilinin   yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile  Hint  edebiyatı ürünlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda dersler verilir. Hindoloji  programında başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip  ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olmak gereklidir. Hindoloji  programın dan mezun olanlara “Filolog” unvanı verilmektedir. Ancak mezunlar mütercim/tercüman olarak görev yapabilirler (Bu konuda ayrıntılı bilgi için Mütercim-Tercümanlık programına bakınız. ) Hindoloji programını bitirenler, Hindistan ile ticari ve kültürel ilişkileri yürüten kuruluşlarda görev alabilirlerse de bu ülke ile ilişkilerimiz çok az olduğundan bu alanda iş bulma olasılığı da azdır.

HİTTOLOJİ

Hititoloji programında çivi yazısını Eski Babil’den alarak yaygınlaştıran Anadolu’nun göçmen kavmi Hititlerin yaklaşık M.Ö. 1200-1000 yılları arası kültür, edebiyat, din, tarih, sanat, hukuk vb. kültür ürünleri konularında eğitim verilmektedir. Hititoloji programında M.Ö. 4000 yılının ortalarından İsa’nın doğumuna kadar uzanan sürede Anadolu’ da yaşamış Hititlerin dilleri, siyaset ve kültür tarihleri ile ilgili konularda eğitim yapılmaktadır. Hititoloji programında eğitim görmek isteyenlerin, gelişmiş bir sözel yeteneğe ve bilimsel meraka sahip olmaları, eski eserleri uygarlıkları araştırmaya ilgi duymaları beklenir. Hititoloji programını bitirenlere “Hititolog” unvanı verilir. Mezunlar  bu alanda ileri bir eğitim gördükleri  taktirde müzelerde çivi yazısı uzmanı olarak  yapabilirler. Hititoloji programını bitirenlerin çalışma alanı, müzeler üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıdır. Bunların sayısı çok az olduğu gibi, buralarda görev alabilmek için ileri eğitim görmek gereklidir.

HUKUK

Hukuk programının amacı, toplumda bireylerin birbirleri ile ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda eğitim yapmaktır. Hukuk programında hukuk felsefesi ve sosyolojisi, Türk hukuk tarihi, anayasa hukuku, Roma özel hukuku, medeni hukuk, idare hukuku, devletler umumi hukuku, İslam hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku ve vergi hukuku gibi meslek dersleri verilir. Hukuk fakültesinde başarılı olabilmek için öğrencinin lisede aldığı felsefe, mantık, sosyoloji, kompozisyon ve Türkçe derslerinde başarılı olması beklenir. Hukuk fakültesi mezunları hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar üstün bir akademik yeteneğe, ikna gücüne, sağlam bir mantık ve seziye sahip olmalıdırlar. Hukuk fakültesine girmek isteyenler hukukun, sorumluluğu çok fazla olan bir meslek alanı olduğunu, sürekli çalışma, okuma ve araştırma gerektirdiğini öncelikle kabul etmelidirler. Sabır ve anlayış da bu alanda başarı için gerekli niteliklerdir. Hukuk programını bitirenlere “Hukukçu” unvanı verilir.

Hukuk lisans programını tamamlayanlar daha sonra yaptıkları stajın konusuna göre genellikle “Hakim”, “Savcı” ve “Avukat” unvanları ile çalışmaktadırlar. Bir kısmı da “Hukuk Danışmanı” olarak görev yapar.             Hakim mahkemede, vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkların hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesine çalışır. Hakim veya savcı olabilmek için bir hukuk fakültesini bitirdikten sonra mahkemelerde staj yapmak gereklidir. Hakim veya savcı olmak isteyen bir kimse hukuk fakültesini bitirdikten sonra Adalet Bakanlığına başvurur. İsteklilerin ihtiyaçtan fazla olması halinde stajyer atamalarında hukuk diplomasının derecesine bakılır. Aynı dereceye sahip olanlar arasında önce başvuranlar sonrakilere, doktora yapmış olanlar hepsine tercih edilir. Stajyerlik dönemini bitirenlerin atanacakları yer kura ile belirlenir. Hakimlere ve savcılara, kendi yasaları hükümlerince bazı maddi ayrıcalıklar tanınmıştır. Bu ayrıcalıklar, iki yılda bir ilerleme (diğer memurlar 3 yılda bir derece ilerlemesi yapar), maaşlarının yarıdan fazlası kadar tazminattır.

Hakimlerin, görevleri gereği, siyasal etkilerden uzak tutulmaları ve kendilerini güvenlikte hissetmeleri için bazı önlemler alınmıştır. Sözgelişi, kendileri istemedikçe, hastalık veya yüz kızartıcı bir suç işlemiş olma durumları dışında, Anayasa’da gösterilen yaştan önce işten çıkarılamazlar, emekliye ayrılamazlar. Avukatlık genellikle serbest yürütülen bir meslektir. Avukatlar insanların hukuki sorunlarıyla uğraşırlar. Avukat kendisine başvuranın şikayetini dinler, gerekirse davanın açılması için yol gösterir, savunmayı hazırlar ve mahkemede yargıca yazılı ya da sözlü olarak sunar, davayı kovuşturur, gerekirse olay yerine gidip keşif yapan mahkeme heyetine katılır. Avukat olmak isteyen bir kimsenin hukuk fakültesini bitirdikten sonra bir yıl staj yapması gerekir. Staj süresinin yarısı mahkemelerde, yarısı tecrübeli bir avukatın yanında geçer. Eğitimini başarı ile tamamlayan bir avukat bir yazıhane açarak dava kabul etmeye başlayabilir. Bazı avukatlar kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda avukat veya hukuk müşaviri olarak görev alırlar. Her avukat, avukatlık mesleğini yürütmek için meslek üyelerinin çalışmalarını denetleyen bir kuruluş olan Türkiye Barolar Birliğine kaydolmak zorundadır. Avukatlık mesleğinde iş bulma olanağı; bulunulan bölgenin ekonomik ve toplumsal koşullarına ve avukatın yeteneklerine bağlıdır. Bunun dışında, hukuk fakültesini bitirenler hukuk danışmanlığı, müfettişlik, hariciye meslek memurluğu gibi mesleklerde de iş bulabilmektedirler.

HUNGAROLOJİ

Hungaraloji (Macar dili ve edebiyatı) programında Ural dili ailesine bağlı bir dil olan Macar dili, Macar edebiyatı, tarihi ve kültürü ile ilgili konularda eğitim yapılmaktadır. Hungaroloji programında  Macarca’ nın  yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile  Macar edebiyatı ürünlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda dersler verilir. Hungaroloji programında başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip  ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olmak gereklidir. Hungaroloji programın dan mezun olanlara “Filolog” unvanı verilmektedir. Ancak mezunlar değişik unvanlarla çalışmaktadırlar. Görevleri de  unvanlarına göre farklılık gösterir. Hungaroloji mezunları çeşitli kurumlarda mütercim/ tercüman olarak görev yapabilirler. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için Mütercim -Tercümanlık programına bakınız )  Hungaroloji programını bitirenler Macaristan elçiliğinde, Macaristan ile ticari ve kültürel ilişki içinde olan kuruluşlarda görev alabilirler. Ancak çağımızda uluslar arası iletişim genellikle İngilizce ile yürütüldüğünden, bunun dışındaki dillere pek gereksinim duyulmamaktadır.

İÇ MİMARLIK

İç mimarlık programının amacı, insanın ihtiyaçlarına ve eldeki malzemenin niteliğine uygun olarak, iç mekânın düzenlenmesi ve mekâna özgü mobilyaların özgün biçimlerinin tasarımı ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapmaktır. İç mimarlık programında tasarlama, temel eğitim, teknik resim, insan-çevre ilişkileri, yapı, güzel sanatlar, uygarlık tarihi, bina bilgisi dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda, temeli daha çok tasarıma, mekânın temel işlevine uygun rasyonel ve uyumlu çözümler araştırılır. Mekâna özgü ekipmanların tasarımı yaptırılır. Bu alana girmek isteyen lise öğrencileri kendilerini özellikle resim, genel kültür, sosyoloji, sanat tarihi ve insan bilimleri alanlarında iyi yetiştirmelidirler. Ayrıca kişinin normalin üstünde bir akademik yeteneğin yanında, düzgün şekil çizebilme, düşüncesini ifade edebilme gücüne sahip, yaratıcı bir kimse olması gereklidir. İç mimar toplumdaki tüm işlevler ile ilgili tasarımlara yöneleceği için genel kültürü geniş, yenilikleri izleyen, insanlar arası ilişkilerde inandırıcı ve uyumlu olmalıdır. İç mimarlık programında mezun olanlara “İç Mimar” unvanı verilir. İç mimarlık Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliğine bağlı İç Mimarlık Odası içinde yer alır. İç mimarlar mekan tasarımında ilk araştırmalardan yapının bitimine kadar mimarlık ekibinin içinde yer alırlar ve mekânların konum, boyut ve ekipmanlarını araştırır, belirler ve tasarımlarını hazırlarlar. Ayrıca, yapıların yeniden düzenlenmesi ve işlevlere yönetilmesi konularında her türlü araştırma ve tasarımları yaparak projelerini düzenlerler. İç mimarlar, endüstri içinde mobilya tasarımcısı olarak da görev alırlar. Kültür kalıtı ve eski eser yapılarının korunması ve yeniden kazanılması konularında her türlü restorasyon ve tasarım çalışmaları da iç mimarların uğraşlarıdır. İç mimarın çalışma alanı, tasarım aşamasında büro; uygulama ve denetim aşamasında yapılar; malzemelerin yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalardır. İç mimarlar yürürlükteki kanun ve sözleşme hükümlerine göre kamu kesiminde özellikle Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nda, belediyelerde çalışabildikleri gibi, serbest olarak kendi bürolarında da çalışmalarını yürütmektedirler. Ülkemizde yetenekli iç mimarlara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

İKTİSAT

İktisat programı, tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim yapar. İktisat programında temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim, hukuk, işletmecilik, istatistik, uluslararası ilişkiler alanlarına ilişkin dersler de verilir. Okutulan derslerin amacı öğrencilere genel bir bilgi kazandırmanın yanında çözümleme ve eleştirme gücünü geliştirmektir. Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin akademik yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme yeteneğine de sahip olmaları beklenir. Başarılı olabilmek için her şeyden önce araştırma, inceleme yapmayı, yönetim ve idari alanlarda çalışmayı sevmek önemlidir. Yaratıcılık da bu alanda başarıyı artıran bir özelliktir. Üniversitelerin iktisat bölümlerinden mezun olanlar işgücü piyasasında “İktisatçı” olarak görev alırlar. İktisatçılar çalıştıkları kurumda hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde kullanılmasına ve üretilen malların pazarlanmasında en uygun yöntemlerin bulunmasına çalışırlar. Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte, ise de son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler. Açıköğretim programlarda bulunmaktadır.

İLAHİYAT

İlahiyat programının amacı, başta İslam dini olmak üzere, çeşitli dinleri bilimsel bir tutumla  inceleyecek ve halkı din konusunda aydınlatacak elemanları yetiştirmektir. İlahiyat programında Arapça Kur’an-ı Kerim öğretiminden oluşan bir yıllık hazırlık sınıfı vardır. Hazırlık sınıfından sonraki yıllarda ise Kur’an-ı Kerimin yorumu (Tefsir), Hz. Peygamber’in sözlerinin yorumu (hadis), İslam hukuku, din felsefesi, dinler tarihi, din sosyolojisi ve din psikolojisi gibi dersler verilmektedir. İlahiyat fakültesine girmek isteyen bir kimselerin, üst  düzeyde bir genel akademik yeteneğe, özellikle de sözlü düşünme yeteneğine, düşüncelerini, başkalarına aktarma gücüne sahip, felsefe, sosyoloji, psikoloji, özellikle sosyal psikoloji ve tarihe meraklı ve bu konularda iyi yetişmiş belleği güçlü olmaları gereklidir. Bu alanda çalışacak kimselerin ayrıca sabırlı, hoşgörülü, yeniliklere açık, öğrenmeye istekli olmaları da  beklenir. İlahiyat programını bitirenlere “İlahiyatçı” unvanı verilir. Mezunlar, görev yerlerine göre, “Din ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni”, “Müftü” veya “Vaiz” olarak çalışırlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olanlar  ilköğretim okullarında, lise ve denge okullarda, din kültürü ve ahlak bilgisi dersini, imam hatip liselerinde meslek derslerini okuturlar. Müftü, bulunduğu il ya da ilçedeki ibadethanelerin yönetiminden sorumlu olup bunların müezzin, imam gibi din görevlisi gereksinmelerini saptar ve durumu Diyanet İşleri Başkanlığına bildirir; gereksinme duyulan din görevlilerinin atanması için girişimlerde bulunur; bölgesindeki din görevlilerinin çalışmalarını denetler; halkın dini konulardaki sorularını cevaplar; halka yararlı, birleştirici konuşmalar yapar. Vaiz, camileri gezerek halka İslam dinini açıklayıcı konuşmalar yapar, yani vaaz verir. Halen ilahiyat programı  mezunlarının önemli bir kısmı imam hatip okullarında meslek dersleri ve orta dereceli okullarda din ve ahlak dersleri öğretmeni olarak görev almakta, bir kısmı müftü ya da vaiz olarak çalışmakta, küçük bir kısmı da ya Diyanet İşleri Başkanlığında ya da fakülte ve yüksekokullarda öğretim ve araştırma alanında çalışmaktadırlar. Son yıllarda ülkemizde çok sayıda imam hatip okulları açılması, ilahiyat fakültesi mezunlarına öğretmen olma olanağı sağlamıştır. Ancak, müftü veya vaiz olarak çalışma alanının sınırlı olduğu söylenebilir. Önlisans ve açıköğretim programlarıda bulunaktadır.

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMNELİĞİ

İlköğretim matematik  öğretmenliği programının amacı, ilköğretimin ikinci basamağında bulunan öğrencilere matematik konusunda eğitim verecek öğretmenleri yetiştirmektir. İlköğretim matematik öğretmenliği programında, analiz, analitik geometri, soyut matematik, cebir, diferansiyel denklemler, soyut cebir, sayılar teorisi, diferansiyel geometri, nümerik analiz, reel analiz, kompleks fonksiyonlar  teorisi   gibi dersler okutulur. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi değerlendirme ve rehberlik, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları,ölçme gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir. İlköğretim matematik öğretmenliği programında okumak isteyenlerin, üst düzeyde soyut düşünme yeteneğine sahip,  özellikle matematiğe ilgili ve bu alanda başarılı, kimseler  olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da ilköğretim matematik öğretmenlerinde aranan özelliklerdir. İlköğretim matematik öğretmenliği programını bitirenlere “İlköğretim Matematik Öğretmeni” unvanı verilir. İlköğretim matematik öğretmeni  görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır,  mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır. İlköğretim matematik öğretmenleri resmi ve özel ilköğretim okullarında  çalışma olanağına  sahiptirler.

İMALAT MÜHENDİSLİĞİ

İmalat mühendisliği programının amacı, imalat sistemleri tasarlama, yerel ve küresel pazarların değişen ihtiyaçlarına karşılık  verebilecek imalat yöntemlerini belirleme ve uygulama konusunda eğitim yapmaktır. İmalat mühendisliği programında, matematik, fizik, genel kimya, malzeme bilimi, diferansiyel denklemler, termodinamik ve ısı iletimi, elektrik mühendisliği, imal usulleri ve akışkanlar mekaniği gibi konularla ilgili dersler okutulmaktadır. İmalat mühendisliği programında başarılı olmak için, kişilerin temel fen bilimlerine yatkın olup, bu bilgileri imalat yöntemleri ile bağdaştırarak uygulamak için gerekli ilgi ve meraka sahip olmaları gereklidir. İmalat mühendisliği programını bitirenlere “İmalat Mühendisi” unvanı verilmektedir. İmalat mühendisleri insan kaynaklarının, üretim  sistemlerinin tasarım ve yönetiminde verimli olarak kullanılması ve mühendislik mesleğinin endüstriyel ve işletme yönetimi ile ilgili olarak uygulanması gibi işleri yaparlar. İmalat mühendisleri, otomotiv, uçak, beyaz eşya, elektronik malzeme, demir çelik, petro kimya, cam ve seramik, plastik sanayii gibi sektörlerde görev alabilirler.

İNGİLİZ DİL VE EDEBİYATI

İngiliz dili ve edebiyatı programının amacı, İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma yetileri geliştirilmekte ve İngiliz edebiyatının çeşitli dönemleri ele alınarak, edebi eserler yazıldıkları çağın siyasal yaşamı ve fikir akımları konusunda eğitim yapmaktır. İngiliz Dili ve edebiyatı programında  İngilizce’nin yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile İngiliz Edebiyatı ürünlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda dersler verilir. İngiliz dili ve edebiyatı  programında başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip  ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olmak gereklidir. İngiliz dili ve edebiyatı   programın dan mezun olanlara “Filolog” unvanı verilmektedir. Ancak mezunlar farklı unvanlarla çalışmaktadırlar. İngiliz dili ve edebiyatı  mezunlarının görevler  unvanlarına göre değişiklik gösterir.

Mezunları genellikle çeşitli kurumlarda mütercim/tercüman olarak görev yaparlar. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için Mütercim -Tercümanlık programına bakınız )  Önemli bir bölümü de her kademedeki eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadırlar. Turizm alanında rehber olarak çalışanlar da vardır. Turist rehberinin görevleri için ise Turist Rehberliği programına bakılabilir. İngiliz dili ve edebiyatı programını bitirenler orta dereceli okullarda veya dershanelerde yabancı dil öğretmeni veya yükseköğretim kurumlarında okutman olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca bu programından mezun olanlar TRT Kurumu’nda, Dışişleri Bakanlığı’nda, elçiliklerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda, turizm acentelerinde ve ticaret şirketlerinde mütercim-tercüman olarak çalışabilirler. İngilizce çok yaygın olarak kullanılan bir dil olduğu için bu programdan mezun olanların çalışma alanlarının geniş olduğu söylenebilir. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olanlar orta dereceli okullara  yabancı dil öğretmeni olarak atanabilirler

İN GİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İngilizce Öğretmenliği Programının amacı, her düzeydeki okulda ve yaygın eğitim kurumlarında İngilizce eğitimi yapacak öğretmenleri yetiştirmektir. İngilizce öğretmenliği programında  İngilizce  anlatım, fonetik, gramer, yazılı anlatım ve metin okuma, çeviri ve İngiliz edebiyatı gibi dersler okutulur. Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim yöntemleri, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır. İngilizce öğretmenliği programında okumak isteyenlerin sözel yeteneği ve belleği güçlü, bir yabancı dil öğrenmeye istekli, edebiyata ilgili ve bu alanda başarılı kimseler olmaları gerekir. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme- değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir. Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler İngilizce öğretmenliği programını bitirenlere  İngilizce Öğretmeni” unvanı verilir. İngilizce öğretmeni  görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına  yansıtılmasına çalışır. İngilizce öğretmenlerinin çalışma alanları çok geniş olup okulöncesinden  yükseköğretimin sonuna kadar her düzeyde örgün eğitim kurumlarında, yetişkin eğitimi yapan resmi ve özel kurumlarda çalışma olanağına sahiptirler  Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de yabancı dil eğitimi denince İngilizce akla gelmekte ve başka ülkelerin insanları ile iletişimde İngilizce tek dil olarak benimsenme eğilimi göstermektedir.

Bu alan açıköğretim fkültesinde de bulunmaktadır.

İNGİLİZ DİL BİLİMİ

İngiliz dil bilimi programı, dil adı verilen ve değişik ülkelerde çeşitli toplumların birbirinden farklı sembol sistemleri biçiminde kullandıkları, fakat birçok ortak nitelikleri olan iletişim sistemini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu niteliği ile dil bilimi anadil başta olmak üzere çeşitli dillerin yapısı, kullanımı ve tarihi ile ilgili konularda eğitim vermektedir. İngiliz dil bilimi programında başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip  ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve dil araştırmalarına meraklı  olmak gereklidir. İngiliz dil bilimi programın dan mezun olanlara “Filolog” unvanı verilmektedir. Ancak mezunlar genellikle çeşitli kurumlarda mütercim/ tercüman olarak görev yaparlar . (Bu konuda ayrıntılı bilgi için Mütercim-Tercümanlık programına bakınız). Önemli bir bölümü de her kademedeki eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadırlar. Turizm alanında rehber olarak çalışanlar da vardır. Turist rehberinin görevleri için ise Turist Rehberliği programına bakılabilir. İngiliz dil bilimi programını bitirenler orta dereceli okullarda veya dershanelerde  yabancı dil öğretmeni veya yükseköğretim kurumlarında okutman olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca  bu programından mezun olanlar TRT Kurumu’nda, Dışişleri Bakanlığı’nda, elçiliklerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda, turizm acentelerinde ve ticaret  şirketlerinde mütercim-tercüman olarak çalışabilirler. İngilizce çok yaygın olarak kullanılan bir dil olduğu için bu programdan mezun olanların çalışma alanlarının geniş olduğu söylenebilir

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

İnşaat mühendisliği programı, her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili konularda eğitim yapar. İnşaat mühendisliği programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilimler alanında dersler verilir. İkinci yılda, matematiğin yanı sıra uygulamalı mekanik, malzeme davranışı, mukavemet ve topografya gibi derslerle mühendislik kavramlarına giriş okutulur. Üçüncü yılda yapı mekaniği, zemin mekaniği, akışkanlar mekaniği, ulaşım gibi meslek dersleri ile bilgisayar uygulamalarına ağırlık verilir. Son sınıfta ise mesleğin çeşitli dallarında planlama ve projelendirme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler ayrıca uygulamaya yönelik dersler alırlar ve yaz stajlarını yaparlar. İnşaat mühendisliği alanında çalışmak isteyen bir kimsenin sayısal akıl yürütme, uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip; matematiğe, fiziğe, ekonomiye ilgili ve bu alanda iyi yetişmiş bir kimse olması gereklidir. Her bilim dalında olduğu gibi, inşaat mühendisliğinde de, kişinin bilgilerini anlamlı bir düzen içinde bir raya getirerek sentez yapabilme ve bundan yararlanarak problem çözebilme yeteneğini geliştirmiş olması gereklidir. Ayrıca iş sahipleri ve işçilerle iyi ilişkiler kurabilen, sabırlı, hoşgörülü ve düşüncelerini başkalarına iletebilen bir kimse olmak da inşaat mühendisliğinde aranan kişilik özellikleridir. İnşaat mühendisliğini bitiren öğrenciye “İnşaat Mühendisi” unvanı verilir. Kurucu mühendislik sayılan inşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından bu meslekte çalışanlar çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duymaktadır. Bu dalların en önemlileri yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaşımdır. Lisansüstü öğretim düzeyinde, öğrencinin bu alanlardan birinde bilgi ve yeteneğini geliştirmesi ve seçtiği alan içinde bulunan belli bir problem üzerinde özgün araştırma yapması beklenir. Uzmanlık ve çalışma alanı ne olursa olsun, inşaat mühendisi kuracağı yapının dayanıklılığını sağlamakla yükümlüdür. Bunun yanında, inşaat için gerekli malzeme ve personeli, bunların maliyetini hesaplar, malzemeyi satın alır, iş planını hazırlar, inşaatı denetler. Bu çalışmaları, yakın mesleklerden kişilerle işbirliği ve dayanışma içinde gerçekleştirir. İnşaat mühendisliği çalışmalarının önemli bir bölümü büroda gerçekleştirilirse de, bir bölümü uygulama alanında yer alır. Bu nedenle, inşaat mühendislerinin bazıları büroda, bazıları şantiyede, pek çoğu da her iki alanda görev yaparlar. Ülkemizde inşaat mühendisleri, Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıkları’nda, Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlükleri’nde görev almakta, bir kısmı ise serbest çalışmaktadır. Gelecekte inşaat mühendislerine duyulan gereksinme daha da artacaktır. İnşaat mühendisleri müteahhit olarak serbest de çalışabilirler.

İNTERNET GAZETECİLİĞİ VE YAYINCILIĞI

Günümüzde İnternet teknolojisi, dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok kısa zamanda benimsenmiş ve birçok endüstri alanlarında bilgi ve iletişim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. İletişim araçlarının başında yer alan Medya Sektörü de, İnternet Teknolojisini en yaygın biçimde kullanan endüstrilerin başında gelmektedir. Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu, medya kuruluşlarına, çağdaş düşünceli, gözlemci, girişimci ve araştırmacı gazeteci adayları yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Bu amaçla; düzenlenen eğitim programındaki dersler, kuramsal bilgilerin yanı sıra uygulama ağırlıklı olarak da seçilmiştir. Genç adaylar, ilk iki yarı dönemde bir yandan hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, tarih, siyasal bilimler gibi temel öğretilerle donatılmakta, bir yandan da iletişim çalışmalarına giriş, araştırma yöntemleri, medya analizleri, yaratıcı yazarlık, Türk dili ve edebiyatı, fotoğrafçılık gibi derslerle gazeteciliğe alıştırılmaktadır. Öğrenciler, kitle iletişimi teknikleri ve kuramları, çağdaş Türk edebiyatı, halkla ilişkiler, yazılı basında etik, gazeteciliğin temel ilkeleri, uluslararası haber ajansları, haber yazma teknikleri, yerel gazetecilik, yayın uygulamaları, masa üstü yayıncılık, internet gibi dersler verilerek meslek hayatına hazırlanmaktadır. Bu programın öğretim dili Türkçe’dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce Hazırlık Eğitimi alabilirler. Bu bölümün amacı; medya kuruluşlarına, çağdaş düşünceli, gözlemci, girişimci ve araştırmacı gazeteci adayları yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Bu amaçla; düzenlenen eğitim programındaki dersler, kuramsal bilgilerin yanı sıra uygulama ağırlıklı olarak da seçilmiştir. Genç adaylar, ilk iki yarı dönemde bir yandan hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, tarih, siyasal bilimler gibi temel öğretilerle donatılmakta, bir yandan da iletişim çalışmalarına giriş, araştırma yöntemleri, medya analizleri, yaratıcı yazarlık, Türk dili ve edebiyatı, fotoğrafçılık gibi derslerle gazeteciliğe alıştırılmaktadır. Öğrenciler, kitle iletişimi teknikleri ve kuramları, çağdaş Türk edebiyatı, halkla ilişkiler, yazılı basında etik, gazeteciliğin temel ilkeleri, uluslararası haber ajansları, haber yazma teknikleri, yerel gazetecilik, yayın uygulamaları, masa üstü yayıncılık, internet gibi dersler verilerek meslek hayatına hazırlanmaktadır

İSPANYOL DİL VE EDEBİYATI

İspanyol dili ve edebiyatı programın amacı,  İspanyolca bilgisi  ve İspanyol edebiyatı konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. İspanyol dili ve edebiyatı programında İspanyolca’nın yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile İspanyol edebiyatı ürünlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda eğitim verilir. İspanyol dili ve edebiyatı programında başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip  ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olmak gereklidir. İspanyol dili ve edebiyatı   programından mezun olanlara “Filolog” unvanı verilmektedir. Mezunlar mütercim/ tercüman olarak görev yapabilirler. İspanyol dili ve edebiyatı programını bitirenler İspanya elçiliğinde, İspanya ile ticari ve kültürel ilişki içinde olan kuruluşlarda görev alabilirler. Ancak çağımızda uluslar arası iletişim genellikle İngilizce ile yürütüldüğünden, bunun dışındaki dillere pek gereksinim duyulmamaktadır.

İSTATİSTİK

İstatistik programı, belli bir alanda veri toplama, bu verileri çözümleme ve yorumlama yöntemleri konusunda araştırma ve eğitim yapar. İstatistik, matematiksel ve uygulamalı istatistik adı altında iki alana ayrılır.Matematiksel İstatistik: Birinci derecede kuramlarla uğraşır, sayısal bilgiyi elde etmek ve yorumlamak için istatistiksel yollar geliştirmede matematiksel tekniklerden yararlanır. Olasılık kuramı, deney düzeni, çeşitli analiz yöntemleri geliştirme gibi alanlar kuramsal istatistiğin üzerinde çalıştığı alanlardırUygulamalı İstatistik: Güncel sorunları, kabul edilmiş, bilinen yöntemlerle çözmeye çalışır. Belli bir konu alanında verileri toplamak ve çözümlemek için istatistiksel yöntemlerden yararlanır. Nüfus artışını, ekonomik gelişmeyi, tarımsal ve endüstriyel ürünlerdeki artışı önceden tahmin etmek uygulamalı istatistik alanına girerUygulamalı istatistikçiler, sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vb. alanlarda, sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin ahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar. İstatistik programında eğitim süresi 4 yıl olup bu süre içinde genellikle matematik, cebir, geometri ve sayısal yeteneğe dayalı konularla ve bilgisayar bilimleri ile ilgili dersler okutulmaktadır. İstatistik programına girmek isteyenlerin matematiğe yetenekli ve ilgili; matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilen, alanda yeni yollar aramaya hevesli, bilimsel tutuma sahip kimseler olmaları gerekir. Sabır, ayrıntılarla uğraşmaktan bıkmama, gibi kişilik özelliklerine sahip olanlar bu alanda başarılı olabilirler. İstatistik programını bitirenlere “İstatistikçi” unvanı verilir. İstatistikçi, kendince özel anlamı olan sayı ve sembollerle uğraşır. Kullandığı semboller özel bir dile benzer, bu yolla karmaşık ilişkileri basite indirger. Elde edilen sayısal verileri analiz ederek ilgilenilen sorunların çözümüne yarayacak çıkarsamalarda bulunur. İstatistik programı mezunları genellikle şu üç alanda çalışmaktadırlar: Öğretim, araştırma ve uygulama. Bunlardan ilk ikisi genellikle kuramsal istatistik alanına girer ve bu alana ilgi duyanlar genellikle üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Uygulamalı istatistikçiler sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vb. alanlarda sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar. Endüstrileşme ve planlı kalkınma çabasında olan ülkemizde iyi yetişmiş istatistikçilere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilen ve bunu çevresindekilere aktarabilen kimseler için istatistikçilik gelecek vadeden bir meslek olabilir.

İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri programının amacı, belli bir alanda veri toplama, bu verileri çözümleme ve yorumlama yöntemleri konusunda insan gücü yetiştirmektir. İstatistik, matematiksel ve uygulamalı istatistik adı altında iki alana ayrılır. Matematiksel İstatistik: Birinci derecede kuramlarla uğraşır, sayısal bilgiyi elde etmek ve yorumlamak için istatistiksel yollar geliştirmede matematiksel tekniklerden yararlanır. Olasılık kuramı, deney düzeni, çeşitli analiz yöntemleri geliştirme gibi alanlar kuramsal istatistiğin üzerinde çalıştığı alanlardır.                                                 Uygulamalı İstatistik: Güncel sorunları, kabul edilmiş, bilinen yöntemlerle çözmeye çalışır. Belli bir konu alanında verileri toplamak ve çözümlemek için istatistiksel yöntemlerden yararlanır. Nüfus artışını, ekonomik gelişmeyi, tarımsal ve endüstriyel ürünlerdeki artışı önceden tahmin etmek uygulamalı istatistik alanına girer. Uygulamalı istatistikçiler, sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vb. alanlarda, sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri programında eğitim süresi 4 yıl olup bu süre içinde genellikle matematik, cebir, geometri ve sayısal yeteneğe dayalı konularla ilgili dersler yanında  bilgisayar bilimleri ile ilgili dersler okutulmaktadır. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri programına girmek isteyenler matematiğe yetenekli ve bu alanda başarılı olmaları gerekmektedir. Analitik düşünme gücü gelişmiş, bilgisayar alanında  yeni yollar aramaya hevesli, bilimsel tutuma sahip kimseler olmalıdırlar. Sabır, ayrıntılarla uğraşmaktan bıkmama, yılmama gibi kişilik özelliklerine sahip olanlar bu alanda başarılı olabilirler. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri programını bitirenlere “İstatistikçi” unvanı verilir. İstatistikçi, kendince özel anlamı olan sayı ve sembollerle uğraşır. Kullandığı semboller özel bir dile benzer, bu yolla karmaşık ilişkileri basite indirger. Elde edilen sayısal verileri analiz ederek ilgilenilen sorunların çözümüne yarayacak çıkarsamalarda bulunur. İstatistik ve bilgisayar bilimleri programı mezunları genellikle şu üç alanda çalışmaktadırlar: Öğretim, araştırma ve uygulama. Bunlardan ilk ikisi genellikle kuramsal istatistik alanına girer ve bu alana ilgi duyanlar genellikle üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Uygulamalı istatistikçiler sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vb. alanlarda sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar. Endüstrileşme ve planlı kalkınma çabasında olan ülkemizde iyi yetişmiş istatistikçilere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilen ve bunu çevresindekilere aktarabilen kimseler için istatistikçilik gelecek vadeden bir meslek olabilir

İPEK BÖCEKCİLİĞİ

İpek böcekçiliği programının amacı ipek böceği ve ipek üretimi alanında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

İpek böcekçiliği programında zooloji, botanik, biyokimya, biyo-istatistik, ipek böceği anatomisi ve fizyolojisi, ipek böceği bakım ve beslenmesi, ipek böceği genetiği ve ıslahı, ipek böceği ürünlerini pazarlama, işletme ekonomisi, ipek ve ipek teknolojisi gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. İpek böcekçiliği programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu konuda başarılı, dikkatini belli bir noktada toplayabilen, ipek böceği üretimine ilgi duyan ve yönergeleri uygulayabilen kimseler olmaları gerekir. İpek böcekçiliği programını bitirenlere “İpek Böceği Teknikeri” unvanı verilir İpek böceği teknikeri hayvansal üretim alanında uzmanlaşmış ziraat mühendisi tarafından hazırlanan plana göre ipek böceği barınakları yapımı, ipek böceklerinin bakımı, beslenmesi, kozalarından ipek elde edilmesi ve ürünün pazarlanması ile ilgili çalışmaları yürütür, ipek böceği üreticilerine danışmanlık yapar. İpek böceği teknikerleri Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı ipek böceği üretim merkezlerini kurabilirler. Doğal malzeme ile yapılmış kumaşlara ilginin artması, iyi yetişmiş ipek böceği yetiştiricilerine duyulan gereksinimi de artırmaktadır.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ

İşitme engelliler öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okullarında işitme özürlü öğrencileri  eğitecek öğretmenleri yetiştirmektir. İşitme engelliler öğretmenliği programında çocuk gelişimi, ses eğitimi, dil gelişimi ve iletişim, öğretimi, işitme engellilere  resim ve model öğretimi, işitme engelliler için okuma-yazma öğretimi, işitme  engelliler için özel öğretim yöntemleri, davranış değiştirme yöntemleri gibi  dersleri okutulur. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, ölçme- değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır. İşitme engelliler öğretmeni olmak isteyenlerin sosyal bilimler alanlarında başarılı, özellikle işitme özürlü insanlarla uğraşmaktan ve onlara yardım etmekten zevk alan kimseler olmaları gerekir.           Başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da işitme engelliler öğretmenlerinde aranan özelliklerdir. İşitme engelliler öğretmenliği programını bitirenlere “İşitme Engelliler Öğretmeni” unvanı verilir. İşitme engelliler öğretmeni  görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır,  mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır. İşitme engelliler öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, işitme engelliler okullarında, öğretmen olarak çalışma olanağına  sahiptirler.

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ

Günlük yaşamın gereksinimlerini karşılayabilmek için hastalara yardım ve danışmanlığı içerir. Hastanın yıkımı ve yetersizlikleri yerine beceri ve güçlerine odaklaşıp kendine yeterli durum sağlanmaya çalışılır. Eski işlerini sürdürmeyen hastalar için iş danışmanlığı gerekebilir. Bu ilgiler, yetenekler ve iş olasılıklarının değerlendirilmesi, hastanın bunlara göre yönlendirilmesi ve bu işler için gerekiyorsa eğitim, kurs gibi bağlantıların sağlanmasıdır.

Tanım; Hastalık, özür ve diğer sağlık nedenlerinden kaynaklanan hareket bozukluklarına, Fizyoterapist kontrolünde fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik tedavi programını uygulayan kişidir.

Fizyoterapist kontrolünde;Hekim muayenesinden sonra, hastanın değerlendirmesini yapar, Hastaya uygun tedavi programı hazırlar, Tedavi programını hastaya uygular, Vücudun hareket gücü azalmış kısımlarını güçlendirici egzersizler uygular,  Felçli hastalara özel tedavi uygular, Tümüyle yok olan veya işlevini yerine getiremeyen organların desteklenmesi için takılan yardımcı cihazların kullanımını hastaya öğretir, Uygulanan tedaviden sonra hastaya ev egzersizleri gösterir. İş ve uğraşı terapisi teknikleri olmak isteyenlerin , yoğun dikkat yeteneği gelişmiş, ayrıntıyı algılayabilen, yönergeyi izleyebilen, el ve parmak becerisi gelişmiş, işbirliğine yatkın, biyoloji, fizik ve psikolojiye  ilgili, sabırlı, sakin, başkalarını anlayabilen (Empati kurabilen), onlara yardım etmekten hoşlanan, temizliğe önem veren kimseler olması gerekir. İş ve uğraşı terapisi teknikeri hastaneler ve rehabilitasyon merkezi gibi kapalı mekanlarda görev yapar. Çalışma ortamı oldukça güvenli, temiz ve sterildir.  Çalışırken genellikle ayakta ve çeşitli aletler kullanırlar. Birinci derecede uğraş konusu insanlardır. Görev sırasında hekimler, fizyoterapistler, meslektaşları, hastalar, özürlüler ve yaşlılar ile sürekli iletişim halindedir. Dikkat gerektiren bir çalışma gerçekleştirirler.  Bu bölümden mezun olanlar gördükleri eğitim kapsamında kamu ve özel sektöre bağlı hastanelerde, özel kliniklerde, özel rehabilitasyon merkezlerinde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde iş bulabilirler. Trafik kazaları, iş kazaları ve çeşitli hastalıklar gibi nedenlerle iş ve uğraş terapisi teknikerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra iki yıldır. Eğitim süresince ; anatomi, fizyoloji, kinezyoloji, rehabilitasyon tıbbına giriş, davranış bilimleri, pediatrik rehabilitasyonuna giriş, nöroanatomi, iş ve uğraşı terapisinde temel kavramlar, nörolojik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon iş ve uğraşı terapisi kas iskelet sistemi hastalıkları rehabilitasyonu, nörolojik hastane rehabilitasyonu ve iş uğraşı terapisi, ortezler ve ortez uygulaması, ileri klinik iş ve uğraşı terapisi ve uygulamaları, tıbbi tarih ve deontoloji, fizik tedavi modaliteleri, günlük yaşam aktivitelerinde çevresel düzenlemeler, rehabilitasyon ekibinde ekip elemanlarının ve ailelerinin görevleri, klinik uygulamalar gibi meslek dersleri ile yabancı dil,Türk dili,Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi kültür dersleri verilmektedir.

İŞLETME

İşletme programının amacı,  fabrika, çiftlik, banka, sigorta, maden gibi mal ve hizmet üreten kuruluşlarda üretimin daha verimli bir biçimde yapılabilmesi için izlenecek yollar konusunda eğitim yapmaktır. İşletme programında işletme ve kuruluşların her anlamda verimini artırmak amacıyla plan yapma, çalışmaları yönetme ve denetleme alanlarında öğrencinin gerekli bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır. Bunun için ilk yıllarda matematik, istatistik, sosyoloji, ekonomi, hukuk; daha ileri yıllarda ise üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, kooperatifçilik, hukuk, bilgisayar gibi alanlarda dersler verilmektedir. İşletme okumak isteyen bir kimsenin üstün bir genel akademik yeteneğe ve sayısal düşünme yeteneğine sahip olması, matematik, sosyolojiye, psikolojiye ilgi duyması ve bu alanlarda başarılı olması gerekir. Ayrıca, görevi gereği çalıştığı kurumdaki diğer personelle ve halkla sıkı ilişkiler içinde olduğundan bir işletmecinin sabırlı, anlayışlı, hoşgörü sahibi ve insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, fikirlerini başkalarına anlatabilme ve insanları inandırabilme gücüne sahip bir kimse olması, kısaca insanlarla etkileşimde bulunmaktan hoşlanması gereklidir. İşletme eğitimini bitiren öğrenciler “İşletmeci” unvanı ile çalışırlar.  İşletmeci çalıştığı işletmenin sahip olduğu para, insan gücü, araç ve gereçten en iyi biçimde yararlanmayı sağlayacak çalışma düzenini planlar, çalışmayı denetler. Bunun için çalıştığı işletmede planlama, örgütleme, yönetme, düzenleme, denetim gibi genel görevler yanında, ürünün iyileştirilmesi, üretimin artırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kuruma parasal kaynak sağlamak ve kurumun parasal olanaklarını en ekonomik biçimde dağıtmak, kurumun insan gücünü en verimli olacakları alanlarda çalıştırmak ve en uygun elemanları bulup işe almak gibi işler yapar. İşletmeciler fabrika, okul, çiftlik, maden gibi işletmelerde görev alabilirler ya da olanakları varsa kendi işletmelerini kurabilirler. Meslekte ilerleme, yetenek ve bilginin, başarılı bir çalışma ile kanıtlanmasına bağlıdır. Bu alan açıööğretim fakülesi önlisans programı ve uzaktan eğitim olarakta verilmektedir.

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

İşletme mühendisliği programının amacı, işletmelerin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki bağı kurabilecek yönetim elemanları yetiştirme amacına yönelik eğitim yapmaktır. İşletme mühendisliği programında matematik, fizik, kimya gibi temel fen bilimleri dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise öğrenciler istatistik, bilgisayar programcılığı, ekonomi, maliye, hukuk, sosyal psikoloji vb. alanlara ilişkin dersleri alırlar. Okutulan derslerin yüzde 36’sı temel mühendislik, yüzde 25’i işletmecilik ve yüzde 20’si sayısal derslerdir. Öğrenciler, ayrıca bir kamu veya özel sektör işletmesinde, 6 hafta üretim bölümlerinde, 6 hafta idari bölümlerde olmak üzere toplam 12 haftalık staj yapmak zorundadırlar. İşletme mühendisliği programına girebilmek ve bu bölümde başarılı olabilmek için bir öğrencinin üstün bir genel akademik yeteneğin yanı sıra, özellikle sayısal düşünme yeteneğine sahip, matematik, fizik, kimya gibi temel fen sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilim derslerinde başarılı olması gerekir. İşletme mühendisliği bölümünü bitiren öğrenciye “İşletme Mühendisi” unvanı verilir. İşletme mühendisi fabrikalarda üretim faaliyetleri ile ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması gibi işletme faaliyetleri arasındaki eşgüdümü sağlar; üretimin planlanması için malzeme, insan gücü, para ve zamanın en ekonomik biçimde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapar. İşletme mühendisi gerek fabrikalardaki üretim faaliyetleri, gerek bürolardaki öteki işletme faaliyetleri alanlarında çalışarak, sadece sosyal bilim ya da sadece mühendislik eğitimi görmüş kadrolar arasında iletişimi sağlayarak bu kadroların bir tür ara kesitini oluşturur.             İşletme mühendisi, bir işletmeciye oranla çok daha fazla sayısal yöntemler kullanır; bir endüstri mühendisine göre ise işletmenin mali ve beşeri yönetimine çok daha fazla katkıda bulunur. İşletme mühendisliği Türkiye’de giderek aranan bir meslek olma yolundadır. Ülkemiz hızlı bir sanayileşme süreci içindedir. Bu süreç işletme mühendisi ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Özellikle kamu iktisadi teşekküllerine bağlı büyük işletmelerde, özel sektörün büyük fabrikalarında üretim faaliyetleriyle işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan işletme mühendislerine gelecekte duyulan gereksinme daha da artacaktır. Bu nedenle, mezunların iş bulma olanakları oldukça geniştir.

İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ

İşletme öğretmenliği programının amacı, ilköğretimde, iş eğitimi dersi kapsamında yer alan Ticaret alanı ile ilgili dersleri verecek öğretmenleri yetiştirmektir. İşletme öğretmenliği programında, öğretmenlik mesleğine giriş, okul deneyim, öğretimde planlama ve değerlendirme, sınıf yönetimi, özel öğretim yöntemleri, mesleki yabancı dil gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. İşletme öğretmenliği programında okumak isteyenlerin sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, başkalarını etkileyebilen, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir. İşletme öğretmenliği programını bitirenlere “İş Eğitimi / İşletme Öğretmeni” unvanı verilir. İşletme öğretmeni, ilköğretim okullarında İş Eğitimi dersi kapsamında yer alan ticaret alanı ile ilgili konularında öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir,işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına  yansıtılmasına çalışır. İş eğitimi / İşletme öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında okutulmakta olan  iş eğitimi (ev ekonomisi) dersi öğretmeni olarak istihdam edilirler.

İTHALAT-İHRACAT

İthalat-İhracat programının amacı, ihracat ve ithalat işlemleri konusunda çalışacak meslek elemanlarını yetiştirmektir. İthalat-İhracat programında sosyoloji, ekonomi, muhasebe, hukuk, ticaret hukuku, dış ticaret mevzuatı ile ilgili (uluslararası pazarlama, depoculuk, taşımacılık gibi) dersler okutulur. İthalat-İhracat programına girmek isteyenlerin sosyal bilimlere ilgili, ayrıntı ile uğraşmaktan hoşlanan, dikkatli ve sorumluluk duyguları güçlü kimseler olmaları beklenir. İthalat-İhracat programını bitirenlere “İthalat-İhracat Meslek Elemanı” unvanı verilir.

İthalat-İhracat meslek elemanları dışsatım (ihracat) ve dıştan alım (ithalat) firmalarında ve gümrüklerde, gelen ve giden mallarla ilgili yazışmaları ve işlemleri yaparlar. İthalat-İhracat programını bitirenler Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve özel firmalarda görev alabilirler.

İTALYAN DİL VE EDEBİYATI

Programın Amacı İtalyan dili ve edebiyatı programında İtalyan dilinin gramer yapısı incelenmekte, İtalyan edebiyat ve kültür ürünleri konusunda eğitim yapılmaktadır.Programda Okutulan Belli Başlı Dersler  İtalyan dili ve edebiyatı programında  İngilizce’nin yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile İtalyan edebiyatı ürünlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda dersler verilir. talyan dili ve edebiyatı programında başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip  ve yabancı dil öğrenmeye hevesli edebiyata ilgili olmak gereklidir. Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler İtalyan dili ve edebiyatı   programından mezun olanlara “Filolog” unvanı verilmektedir. Ancak mezunlar değişik unvanlarla çalışmaktadırlar. Görevleri de unvanlarına göre değişiklik gösterir.   İtalyan dili ve edebiyatı mezunları çeşitli kurumlarda mütercim/ tercüman olarak görev yapabilirler. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için Mütercim-Tercümanlık programına bakınız) Bazı mezunlar konservatuarda  İtalyanca dersleri vermek üzere öğretmen olarak atanabilmektedirler. İtalyan lisesinde görev almaları da söz konusu olabilir. Ancak bunun için öğretmenlik meslek bilgisi edinebilecekleri ek bir eğitim görmeleri gerekir. Çalışma Alanları    İtalyan dili ve edebiyatı programını bitirenler  İtalya  elçiliğinde, İtalya ile ticari ve kültürel ilişki içinde olan kuruluşlarda görev alabilirler. Ancak çağımızda uluslar arası iletişim genellikle İngilizce ile yürütüldüğünden, bunun dışındaki dillere pek gereksinim duyulmamaktadır.

JAPON DİL VE EDEBİYATI

Japon dili ve edebiyatı programının amacı, Japon dilinin özellikleri, Japon kültürü ve edebiyatı, Japon dilinin diğer dillerle ortak yönleri  konusunda eğitim yapmaktır. Japon d ili ve edebiyatı programında  Japonca’nın  yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile Japon edebiyatı ürünlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda dersler verilir. Japon dili ve edebiyatı  programında başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip  ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olmak gereklidir. Japon dili ve edebiyatı  programından mezun olanlara “Filolog” unvanı verilmektedir. Ancak mezunlar değişik unvanlarla çalışmaktadırlar. Görevleri de  unvanlarına göre farklılık gösterir. Japon  dili ve edebiyatı mezunları mütercim/ tercüman olarak görev yapabilirler. (Bu konuda ayrıntılı bilgi için Mütercim -Tercümanlık programına bakınız ). Japon dili ve edebiyatı programını bitirenler Japonya ile ticari ve kültürel ilişkileri yürüten kuruluşlarda mütercim/ tercüman olarak görev alabilirler.

JAPONCA ÖĞRETMENİĞİ

Japonca öğretmeni yetiştirmeyi hedefler. Mezunlar turizm kuruluşlarında, elçiliklerde, tercüme bürolarında, Japonca Dil Kurslarında görev alabilirler.

JEOLEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği programının amacı, yeryüzünün biçim ve büyüklüğünün ölçülmesi, bulguların standart haritalarda çizgiler halinde gösterilmesi, sualtı haritalarının yapımı, yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme  konularında eğitim yapmaktır. Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği programında, matematik ağırlıklı derslerden başka,  fizik, fotoğraf, ölçme ve yorumlama teknikleri, bilgisayar gibi jeodezi ve fotogrametri çalışmalarında gerekli tüm konular okutulmaktadır.Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği eğitiminde başarılı olmak için matematik ve özellikle geometri, fizik, kimya, jeoloji ve biyolojiyle ilgili, bu alanlarda iyi yetişmiş, üstün bir akademik yetenek yanında özellikle sayısal düşünme ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip olmak gereklidir. Ayrıca, ölçmeler sırasında çoğu kez açık havada ve değişik iklim koşullarında çalışma gerektiğinden jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin bedence sağlıklı olmaları ve açık havada çalışmaktan hoşlanmaları beklenir. Ölçme aletlerinin iyi kullanılabilmesi ve ölçmelerin hatasız yapılabilmesi bakımından el ve göz işbirliği, jeodezi ve fotogrametri alanında çalışacak kişilerde aranan önemli becerilerdendir. Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği ekip halinde çalışmayı gerektiren bir meslek olduğundan bu alanda çalışan kimsenin sabırlı ve hoşgörülü olması da gereklidir. Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği bölümünü bitirenler “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi” unvanına hak kazanırlar. Jeodezi ve fotogrametri mühendisinin görevleri, teknik ve hukuki görevler olarak, iki kısımda incelenebilir. Büyük arazilerin ayrıntılı ölçümlerinin yapılması, karayolları yapılacak arazilerin inşaat koşullarına uygunluk açısından ölçülmesi, yeraltı ve madencilik çalışmaları için konum, biçim, derinlik, hacim vb. konularda ayrıntılı bilgi verecek ölçümlerin yapılıp haritalarının çizilmesi, yer kabuğunda meydana gelebilecek ve baraj, tünel, köprü ve binaların yıkılmasına yol açabilecek yatay ve düşey değişmelerin ölçümlerinin yapılması jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin teknik görevlerindendir. Ayrıca, denizlerin ve akarsuların derinliklerini, sığ yerlerini, tehlikeli noktalarını, akıntıları belirlemek; denizaltı ve denizüstü kabloları, yasak bölgeleri, balıkçılık sahalarını, savaş gemilerinin geçiş yollarını saptamak ve bunları haritalarda göstermek de jeodezi mühendisliğinin görevleri arasındadır. Şahıslara ait taşınmaz malların sınırları mevcut belgelere göre belirlenemediği zaman jeodezi ve fotogrametri mühendislerine bilirkişi olarak danışılır. Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri verecekleri bilgilerle teknik yönden gerçeğe uygun sınırın saptanmasına yardımcı olurlar. Bu danışmanlık görevi jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin hukuki görevlerindendir. Ülke savunması, taşınmaz mal hukukunu güvence altına alan ülke kadastrosu, şehir imar planları, toprak dağıtımı, ormancılık, yol yapımı, sulama ve kurutma, elektrik ve etüd, coğrafi-jeolojik ve arkeolojik araştırmalar, vergileme, doğal afetlerden korunma vb. işler jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin çalışma alanlarıdır. Bütün bu alanlarda yapılacak çalışmalarda jeodezi ve fotogrametri mühendisi, bilgisine başvurulan önemli bir teknik elemandır. Jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin büyük bir çoğunluğu resmi kuruluşlarda görev alırlar. Özel olarak, çalışma olanağı varsa da kullanılan alet ve araçlar çok pahalı olduğundan bunu bir kişinin sağlaması çok zor olmaktadır. Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri çalışmalarını büroda ve açık havada yürütürler. Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri, Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıkları’nda, Tapu Kadastro ve Harita Müdürlükleri’nde, belediyelerde görev alırlar. Bunların bazıları hem harita yapan hem de kullanan kuruluşlardır. Jeodezi ve fotogrametri mühendisliğine duyulan gereksinme son yıllarda giderek daha çok anlaşılmaya başlanmıştır.

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

Jeofizik mühendisliği programının amacı,  yeraltı suyu ve jeotermal enerji araştırmaları ile baraj, demiryolu, karayolu ve havaalanlarının zemin etütleri ve deprem ile ilgili konularda eğitim ve araştırma etkinliklerini yürütür. Eğitim programında, matematik, fizik, kimya, dinamik, statik, jeodezi ve topografya gibi temel derslerin yanı sıra jeoloji ve jeofiziğe ait meslek dersleri bulunmaktadır. Jeolojiye ait meslek dersleri, genel jeoloji, stratigrafi, petrografi, tektonik, maden jeolojisi, petrol jeolojisi, mühendislik jeolojisi ve hidrojeolojiden oluşur. Jeofiziğe ait meslek dersleri ise sismoloji, sismik prospeksiyon, magnetizma, gravimetri jeofizik prospeksiyon (gravite-magnetik), elektrik alan teorisi, jeofizik prospeksiyon (elektrik-elektromagnetik), yer fiziği ve mühendislik jeofiziğinden oluşur. Meslek derslerinin yarısı teorik, yarısı uygulamalıdır. Ayrıca öğretim üyelerinin denetiminde kampta ve ilgili kurumlarda staj yapılır. Jeofizik mühendisliği programına girmek isteyenlerin, normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, temel  doğa bilimlerine  ilgili ve bu alanda başarılı, açık havada çalışmaktan hoşlanan, bedence güçlü kimseler olmaları gerekir. Mezunlara “Jeofizik Mühendisi” unvanı verilir. Jeofizik mühendisi, kendisine en yakın meslek üyesi olan jeoloji mühendisi ile aynı kurumda çalıştığında, genelde, jeoloji araştırmaları ile kesin sonuca gidilemeyen problemlerin çözümünde etkili olur. Jeofizik mühendisi arazide veya laboratuarda ölçü alır, gerekli düzeltmeleri uygular ve böylece elde ettiği sonuçları yorumlar. Jeofizik mühendisi bu yorumlamaları dolayısıyla daima keşif işi yapmaktadır. Jeofizik mühendisleri hemen hemen her zaman yeryüzünün altı ile uğraşır, yeraltındaki petrol, cevher, yeraltı suyu araştırmaları ile büyük köprü, bina ve barajların zemin ölçüleri gibi konularda çalışır. Bir bakıma yeraltının röntgenini çıkarır. Jeofizik mühendisleri, Maden Tetkik Arama, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Su İşleri, Etibank Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Toprak-Su, Yol-Su-Elektrik Kurumu, yabancı petrol şirketleri, özel maden ve sondaj şirketleri ile büyük şehir belediyelerinde çalışmaktadırlar.

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Jeoloji mühendisliği programının amacı, yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeler, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumu konusunda eğitim  yapmaktır. Jeoloji mühendisliği programı, matematik, fizik, kimya gibi temel ve jeoloji, mühendislik vb. alanlarda uzmanlık derslerinden oluşur. Üçüncü ve dördüncü yıllarda kuramsal mühendislik dersleri yanında arazi uygulamaları ve laboratuar çalışmalarına büyük ölçüde yer verilir. Ayrıca, öğrencilerin staj yapma zorunluluğu vardır. Jeoloji mühendisliği alanında çalışacak kişinin üstün bir akademik yeteneğe sahip, jeoloji, fizik, kimya, matematik, coğrafya ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, açık havada çalışmaktan hoşlanan bir kimse olması gerekir. Bu programı bitirenler  “Jeoloji Mühendisi” unvanına hak kazanırlar. Jeoloji mühendisi yeraltındaki doğal kaynakların maden, petrol, endüstriyel hammaddelerin, yeraltı suyunun, jeotermik enerjinin bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırılmasına, bulunmasına ve rezervlerin hesaplanmasına; kentleşme alanları, liman, havaalanı, baraj yerleri ile tünel, karayolu ve demiryollarının geçeceği yerlerin en uygun jeolojik özelliklerine göre seçilmesine çalışır; bu alanda araştırma ve incelemeler yapar. Jeoloji mühendisi, yeryüzünün jeolojik haritalarını yapar, yeryüzü ve yeraltına ait elde edilen bilgileri bütünleştirerek uygulamaya dönüştürür. Jeoloji mühendisleri, jeofizik ve maden mühendisleri ile yakın bir işbirliği içinde çalışırlar. Bu alanda çalışanların büyük bir bölümü kamu kuruluşlarında, pek azı ise özel sektörde çalışmaktadır. Jeoloji mühendislerinin çalıştığı belli başlı kuruluşlar şunlardır: Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, İller Bankası, Etibank, Türkiye Kömür İşletmeleri, Devlet Karayolları, Deprem Araştırma Enstitüsü ve özel sektör de seramik ve cam fabrikalarıdır.

KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ

Kalıpçılık öğretmenliği programının amacı, teknik liselerle endüstri meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında kalıpçılık konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir. Kalıpçılık öğretmenliği programında üretim teknolojisi, tornalama tekniği, üretim yöntemleri, malzeme bilgisi, taşlama ve alt bileme tekniği, sac metal kalıp tekniği, üretim planlaması, iş kalıpları konstrüksiyonu gibi alan dersleri verilir. Ayrıca,  teknik eğitime giriş, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Kalıpçılık öğretmenliği programında okumak isteyenlerin genel akademik yetenek yanında şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip, fen bilimlerine, özellikle fiziğe  ilgili ve bu alanda başarılı, el ve gözü eşgüdümle kullanabilen kimseler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da kalıpçılık öğretmenlerinde aranan özelliklerdir. Kalıpçılık öğretmenliği programını bitirenlere “Teknik Öğretmen” unvanı verilir. Mezunlar Kalıpçılık Öğretmeni olarak    çalışırlar. Kalıpçılık öğretmeni örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir,işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına  yansıtılmasına çalışır. Kalıpçılık öğretmenlerinin başlıca çalışma alanları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumlarıdır. İsterlerse sanayide teknik eleman olarak da çalışabilirler ve kendi iş yerlerini de açabilirler.

KAMU YÖNETİMİ

Kamu yönetimi programının amacı devlet teşkilatının çeşitli kademelerinde işlerin yasalara uygun biçimde yürütülmesi  ve  sistemin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi ile ilgili konularda eğitim  yapmaktır. Kamu yönetimi programında siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları, siyasal teoriler, siyasal düşünceler tarihi, devlet olgusu ve kökeni, siyasal iktidar, siyasal rejimler, anayasa, hukuk gibi alanlara ilişkin dersler okutulmaktadır. Bu alanda çalışmak isteyenlerin üstün bir genel akademik yeteneğe sahip, düşüncelerini yazılı ya da sözlü olarak ifade edebilen, sosyoloji, psikoloji, mantık, felsefe ve tarihe meraklı ve bu alanlarda iyi yetişmiş kimseler olmaları gerekir. Ayrıca, halkla ve üst makamlarla devamlı etkileşim halinde çalışan yöneticilerin sağlam bir mantığa, inandırma gücüne, insan davranışlarının nedenlerini algılama yeteneklerine sahip olması beklenir. Üniversitelerin kamu yönetimini bitirenler “Kamu Yöneticisi” unvanı alırlar.             Mezuniyetten sonra yapılan stajın konusuna göre, pozisyonlarına göre “Kaymakam” “Müfettiş” gibi unvanlarla görev alırlar. Bu mesleklerin stajlarına kabul edilebilmek için açılan sınavda başarılı olmak gerekir. Devlet sektöründe çalışan kamu yöneticisi, hükümet tarafından, uygulanmak üzere gönderilen kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasına sağlar; yanlış ve eksik uygulama olup olmadığını denetler, halkın dilek ve şikayetlerini dinler, ilgili yerlere havale eder. Özellikle vali ve kaymakam gibi kamu yöneticileri, bulundukları il veya ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerinden sorumludurlar. Diğer resmi ve özel kuruluşların yönetim birimlerinde yönetici olarak çalışan mezunlar kanun ve yönetmeliklerin uygulamasını sağlar, bu konuda diğer personeli denetler, kısaca yönetim biliminin ilkelerini çalıştığı kurumda uygular. Kamu yönetimi mezunları başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilirler; özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler. Bu alanın açıköğretim programıda bulunmaktadır.

KARAYOLU ULAŞIMI VE TRAFİK

Çağımızdaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, toplum ve insan yaşamını çok boyutlu olarak etkilemiş, yaşam standartlarını yeni teknoloji ve araçlarla yükseltmiştir. Ulaşım araçları; ekonomik, sosyal, kültürel yararlar sağlamakta etkili olmuş ve öne çıkmıştır. Günlük yaşamımızın her safhasında trafik ile iç içe olmamız, motorlu araç ve sürücü sayılarının artması, beraberinde “Trafik Güvenliği” kavramını ortaya çıkarmıştır. Tüm dünya ülkelerinde de kendini gösteren “Trafik Güvenliği” sorunu, sebep olduğu ölüm, yaralanma, sakat kalma, sosyo-ekonomik kayıp, ölenlerin ve yaralananların yakınları ve aileleri üzerindeki psikolojik, sosyal etki ve çevre kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaman, kişi ve yer durumuna bağlı olmadan meydana gelen trafik kazaları, özelliği sebebiyle tüm kamuoyunu etkilemekte ve ilgilendirmektedir. Gelişme süreçlerini büyük ölçüde tamamlayan ülkelerde; trafik güvenliğine yönelik çalışmalara da büyük ağırlık verilmekte, karayolu ulaşımı ve trafik konularında çeşitli kurumlarda eğitim verilmekte, uzmanlar yetiştirilmekte, çeşitli araştırmalar yapılmakta, bu araştırmalar sonucunda önlemler alınmakta, sosyal kampanyalar düzenlenmekte, özetle trafiğe yatırım yapılmaktadır. Motorlu araç ve sürücü sayısındaki artışın yanı sıra, ülkemizin gelişmeye yönelik hamleler içerisinde olması, nüfusun hızla artması düzensiz yapılaşma ve teknolojik gelişmelerin yeterince takip edilememesi, trafik kazalarını arttırmakta ve trafik güvenliği sorununun çözümünü de güçleştirmektedir. Trafik güvenliği; alt yapı hizmetlerinin tam ve sürekli yapılmasının yanı sıra, trafik eğitiminin yaygınlaştırılması ile sağlanabilir. Üniversitemiz Porsuk Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Karayolu Ulaşımı ve Trafik Programı ile karayolları ulaşım ve trafik alanında gerekli olan ve ülkemizde büyük boşluğu her an hissedilen insan gücünün yetiştirilmesinde büyük bir katkı sağlanacağı düşünülmekte

KİMYA

Kimya programında maddelerin kimyasal nitelikleri, atom yapıları ve bunların ne şekilde değiştirilebileceği konusunda çalışmalar yaparak bu yolla bilimsel bilginin geliştirilmesi ve bu bilgilerin yeni maddelerin üretiminde kullanılması gibi alanlarda eğitim yapılır. Kimya programında eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk yılında, başta kimya olmak üzere, fizik, matematik gibi temel fen dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda, organik kimya, analitik kimya, besin kimyası, biyokimya gibi lisans dersleri verilir. Eğitim süresi içinde iki aylık staj zorunluluğu vardır. Kimya programına girmek ve bu alanda çalışmak isteyen bir kimsenin başta kimya olmak üzere fizik, biyoloji gibi fen bilimlerine ilgi duyması, bilimsel meraka sahip olması gereklidir. Kimya programını  bitiren öğrenciye “Kimyager” unvanı verilir. Bir kimyager çalıştığı kurumda maddelerin kimyasal yapıları üzerinde araştırma yapar. Kimyagerin günü genellikle laboratuarda geçer. Kimya alanında bilimsel araştırmalara ilgi duyanlar üniversitelerde ya da araştırma laboratuarlarında çalışma olanağı bulabilirler. Ancak bu kimseler lisans eğitimleri sırasında bir yabancı dil öğrenmeye önem vermelidirler. Kimyagerler resmi ya da özel sektöre ait endüstri kuruluşlarında çalışırlar. İşe alınmada giriş sınavı yapılmışsa sonuçları ve kişinin eğitim derecesi ile araştırma tecrübesi dikkate alınır. Ülkemizin endüstrileşmesi oranında uygulamalı kimya alanında yetişmiş elemanlara gereksinimi artmaktadır. Kimya programını bitirenleler hastanelerde, MKEK, MTA, TSE gibi kamu kuruluşlarında, ilaç ve gübre endüstrisinde görev alabilmektedirler. Mezunlar Ortaöğretim  Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını da bitirmiş iseler  orta dereceli okullarda ve dershanelerde kimya öğretmeni olarak çalışabilirler. Kimya programı mezunları  fen bilgisi, bilim ve teknoloji, teknik atölye, seramik kimyası, boya teknolojisi, plastikçilik, besin ve kontrol analizileri, deri teknolojisi vb. derslere de atanabilmektedirler. Ancak bunun için istekli kişinin ilgili alanda  Bakanlıkça istenen düzeyde dersler aldığını kanıtlaması gerekmektedir.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Kimya mühendisliği programının amacı, kimya biliminin sağladığı bulguların endüstriye uygulanması; kimyasal üretim yapacak tesislerin tasarımı; tesislerin yapımının amaca uygunluk açısından denetlenmesi; kimyasal maddelerin işlenmesinden ürünlerin pazarlanmasına kadar geçen süreçte değerlendirme, denetim ve geliştirme çalışmalarının yapılması gibi konularda kuramsal ve uygulamalı eğitim yapmaktadır. Kimya mühendisliği programının birinci ve ikinci sınıfta verilen temel mühendislik bilgilerinden sonra, öğrenciye kimya mühendisliği bilimi öğretilmektedir. Daha sonra bu temel bilgilere dayanarak endüstriyel işlemlerde kullanılan araçların tasarım,  tasarım bilgilerinin işlem kontrolü ve ekonomi ile ilgili alan dersleri verilir. Kimya mühendisliği programında, ayrıca, öğrencilere kimya sanayini tanıtmak, pratik bilgiler ve beceri kazandırmak amacıyla kimya sanayi kuruluşlarında işletme stajı yaptırılmaktadır. Kimya mühendisliği alanında çalışmak isteyenlerin, normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik ve özellikle kimya ve ekonomi konularına ilgili, bilimsel merakı olan, sabırlı ve insanlarla olumlu ilişkiler kurabilen bir kimseler olmaları gerekir. Kimya mühendisliği programından mezun olanlar “Kimya Mühendisi” unvanı almaktadırlar. Kimya mühendisi çalıştığı kurumda mühendislik faaliyetlerinin her çeşidi ile ilgilidir. Kimyasal üretim yapacak fabrika ve araçları planlar, desenini hazırlar, kurar (kurucu mühendislik), bol ve ucuz üretim elde etmek için uygun yöntemler seçer, üretimi denetler (üretici mühendislik), kimyasal maddeler ve üretimler üzerinde araştırmalar yapar (araştırıcı mühendislik). Yapma kauçuk, plastik, antibiyotikler, deterjan vb. kimya mühendislerinin uğraştığı ürünlerdir. Mezunlar, kimya mühendisliğinin çok geniş uygulama alanlarını kapsayan fabrika ve işletmelerin plan-proje ve kontrol ünitelerinde çalışmaktadırlar. Ancak kimya mühendisliği alanında işsizlik, diğer mühendislik alanlarında olduğundan daha fazladır. Bunun nedeni yetiştirilen kimya mühendisi sayısının ihtiyaçtan fazla oluşu ve ülkemizde kimya endüstrisinin, dışarıdan aktarılan ve genellikle ileri bir düzeyi yansıtan bir endüstri oluşudur. Bu gelişmiş teknoloji karşısında kimya mühendisleri edilgen bir duruma düşmekte, üretim sürecinin dışında kalmaktadır. İş alanlarının artması kimya sektöründeki gelişmeye bağlı kalmaktadır.

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ

Kimya öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim okullarında kimya konusunda  eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir. Kimya öğretmenliği programında okumak isteyenlerin fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,  bilimsel meraka sahip kimseler  olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da kimya öğretmenlerinde aranan özelliklerdir. Kimya öğretmenliği programını bitirenlere “Kimya Öğretmeni” unvanı verilir. Kimya öğretmeni  görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır,  mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.Kimya öğretmenleri resmi ve özel liselerde, meslek liselerinde  ve dershanelerde öğretmen olarak çalışma olanağına  sahiptirler.

KİMYA TEKNOLOJİSİ

Programın amacı kimya ile ilgili bilgi ve deneyimleri öğrenciye aktarmak ve bunun neticesinde mezun olacak öğrencilerin kimya sanayisinde, tekstil ve dericilik alanlarında ihtiyaç duyulan teknikerler olmalarını sağlamaktır.

Gerede Meslek Yüksekokulundaki kimya laboratuarlarında çeşitli analizler (deri, su, vb.) yapılmaktadır.

Program mezunları ilaç, boya, tekstil deri, çimento gibi iş kollarında teknik eleman olarak çalışma imkanı bulabilmektedir

KİMYA –BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Kimya-Biyoloji mühendisliği programının amacı, kimya, biyoloji, matematik ve mühendislik bilim alanlarında çalışacak  mühendis yetiştirmektir. Bu programda kimya, fizik, biyoloji gibi bilim dalları ile ilgili derslerden başka, mühendisler için olasılık ve istatistiksel yöntemler, akışkanlar mekaniği, yazılım teknikleri, proses ve ürün tasarımı, modelleme, simülasyon ve kontrol, biyoteknoloji, gibi dersler kuramsal ve uygulamalı olarak okutulmaktadır. Yaz aylarında staj yaptırılır. Kimya-Biyoloji mühendisliği alanında çalışmak isteyenlerin biyoloji, fizik, kimya, matematik gibi fen bilimleri derslerinde iyi bir altyapı bilgisine ve çeşitli mühendislik problemlerini çözebilecek analitik düşünce yapısına sahip olmaları gerekir. Kimya-Biyoloji mühendisliği programını bitirenlere “Kimya-Biyoloji Mühendisi” unvanı verilir. Kimya-Biyoloji mühendisi bilimsel araştırmalar yapar, fabrikalarda üretim ve işleyiş düzenini sağlar. Kimya-Biyoloji mühendisleri gıda, ilaç, sağlık, kimya, tekstil, kağıt, malzeme, enerji ve tarım sektörlerinin yanı sıra biyoteknoloji sektöründe de çalışabilirler.

KIYMETLİ  TAŞ VE METAL İŞLETMECİLİĞİ

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 1995 yılında açılmış olan Kıymetli Taş ve Metal İşlemeciliği Programı her geçen gün biraz daha gelişen ve öğrencilere teorik bilgiler yanında iyi düzeyde beceri kazandıran bir programdır. Program, Doğu’da tek olma özelliği ile ayrı bir önem taşımaktadır. Programda hem el işlemeciliği, hem de alçı döküm tekniği ile kıymetli taş ve metaller işlenerek, yüzük, küpe, gerdanlık, kolye ucu, bilezik, künye, broş, rozet vb. takılar yapılmaktadır. Kitlesel üretimin yanında istisnalara göre üretim de mevcuttur. Siparişlere göre farklılaşan ürünler imal edilebilmektedir. Programda; öğrencilere daha fazla bilgi aktarabilme amacı, ilke edinildiğinden ders içeriklerinde Türk süsleme sanatlarının öğretilmesi ve tanıtılması ile eşsiz Türk kültürü, motif ve desen anlayışı ile takı tasarımları geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmakta ve böylece geleneksel yaklaşımların çağdaş yoruma dahil etmesi sağlanmaktadır. Özellikle tasarım derslerine ağırlık verilerek, kuyumculuk tekniklerinin kullanılmasıyla düşüncenin nesneleştirilip takıya dönüştürülmesi sağlanmaktadır. Öğrencilerdeki eğilimler dikkate alınarak programlanan takı tasarım dersi; çizgisel, bilgisayarlı tasarım ve özgün tasarımların oluşabilmesi için takı-heykelleri yaptırılarak kişisel becerilerin ön plana çıkması amaçlanmıştır. Bu eğitimi alarak belli bir seviyede mesafe kat etmiş öğrenciler ile,  JewelCAD programı kullanılarak bilgisayar destekli tasarım yapılmaktadır. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler “Tekniker” unvanı ile ön lisans diploması alarak mezun olmaktadırlar. Mezuniyetten sonra istekliler arasında maddi gücü yerinde olanlar, kendi iş yerlerini açarak çalışabilecekleri gibi başka iş yerlerinde de usta olarak çalışabileceklerdir. Kendini yeterince yetiştirmiş ve kendine güveni olan okul mezunları, az bir sermaye ile kendine ait küçük çaplı bir işyeri açabilir. Daha sonra isterlerse iş yerini makine ve teçhizat bakımından zenginleştirerek işini büyütebilir, isterlerse de kamu sektöründe bir işe yerleşebilirler.

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ

Konaklama işletmeciliği öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim okullarında konaklama işletmeciliği konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir. Konaklama işletmeciliği öğretmenliği programında hukuk, ekonomi, işletme, muhasebe, seyahat işletmeciliği, tur operatörlüğü, yabancı dil, güzel sanatlar, genel turizm bilgisi, coğrafya, tarih, mitoloji, arkeoloji, folklor, turizm işletmeleri ve yönetimi konaklama tesisleri ve muhasebesi, personel yönetimi gibi alan dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme- değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir.  Konaklama işletmeciliği öğretmeni olmak isteyenlerin sosyal ve matematik bilimlerine ilgili, girişken yaratıcı, ikna yeteneği fazla, düzgün ve akıcı konuşma yeteneği olan, seyahat etmekten hoşlanan  kimseler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da konaklama işletmeciliği öğretmenlerinde aranan özelliklerdir. Konaklama işletmeciliği öğretmenliği programını bitirenlere “Konaklama İşletmeciliği Öğretmeni” unvanı verilir. Konaklama işletmeciliği öğretmeni  görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır,  mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına  yansıtılmasına çalışır. Konaklama işletmeciliği öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde,  öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilirler.

KONTROL MÜHENDİSLİĞİ

Ulaşımdan (metro, uçak, uydu, otomobil vb..) yaşamsal alana (büyük oteller ve iş merkezleri, bankalar vb.) sanayinin her dalında (kağıt, çimento, gıda, otomotiv vb..) kalitenin ve verimliliğin arttırılmasını sağlayan en önemli etken olan,otomasyon sistemlerinin tasarımına ilişkin kuramsal ve çağdaş bilgilerle donatılmış kontrol mühendisleri yetiştirmektir. Kontrol mühendisliği; elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin ve hizmet sektörünün amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasını sağlayan bilgi ve teknolojileri üreten ve uygulayan bir mühendislik dalıdır. Kontrol mühendisliği bölümü öğrencileri, Endüstriyel Otomasyon, Bina Otomasyonu, Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri, Endüstriyel Veri İletişim Sistemleri gibi dersleri alırlar. Bu bölümü seçecek adayların mekanik sistemlere ilgi duyan, bilimsel araştırmalara meraklı, sayısal yeteneğe sahip, iyi bir araştırıcı ve tasarımcı bir yapıya sahip olması gerekir. Mezunlara “Kontrol Mühendisi” unvanı verilir. Çeşitli fabrikalarda ya da küçük işletmelerde, bakım onarım ya da hizmet sektörünün otomasyon işlerinde çalışabilirler.

KORE DİL VE EDEBİYATI

Kore dili ve edebiyatı programında Kore dili ve uygarlığı, Kore dilinin diğer dillerle ortak yönleri konusunda eğitim yapılmaktadır. Kore dili ve edebiyatı programında   Kore dilinin  yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile  Kore edebiyatı ürünlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda dersler verilir.  Kore dili ve edebiyatı  programında başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip  ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olmak gereklidir. Kore dili ve edebiyatı programından mezun olanlara “Filolog” unvanı verilmektedir. Ancak mezunlar değişik unvanlarla çalışmaktadırlar. Görevleri de  unvanlarına göre değişiklik gösterir. Kore dili ve edebiyatı mezunları mütercim/ tercüman olarak görev yaparlar  (Bu konuda ayrıntılı bilgi için Mütercim -Tercümanlık programına bakınız ) Kore ile ilişkilerimiz yoğun olmadığından Kore dili ve edebiyatı programını bitirenlerin ülkemizde tercüman ya da eğitici olarak görev alma olasılıkları çok zayıftır.

KOOPARATİFÇİLİK

Kooperatifçilik programı, kooperatiflerin karşılaştığı mali, hukuki, ticari problemlere çözüm getirecek elemanları yetiştirmeye yönelik eğitim yapar. Kooperatifçilik programında, sosyoloji, psikoloji, matematik, işletme, iktisat alanlarında dersler okutulur ve staj yaptırılır. Kooperatifçi olmak isteyenlerin ikna yeteneği yüksek, hoşgörülü, sabırlı, girişken, anlayışlı ve insanlarla etkileşimden hoşlanan kimseler olmaları gerekir. Kooperatifçilik programını bitirenlere “Kooperatifçilik Meslek Elemanı” unvanı verilir. Kooperatifçilik meslek elemanı çalıştığı kooperatifin gerek halkla, gerekse kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerinin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesine çalışır. Kooperatifçi, parasal kaynak sağlama ve kurumun parasal olanaklarını en ekonomik biçimde dağıtma, kurumun harcamalarını saptama, üyelere parasal çalışmalar ve bütçe hesapları konusunda bilgi verme gibi işler yapar. Ülkemizde yapı kooperatifçiliği, tarım ve kredi kooperatifçiliği oldukça gelişmiş durumdadır. Gerek yeni kooperatif kurmak ve gerekse kurulmuş olanı çalıştırmak amacıyla elemanlar kamu ve özel kuruluşlarında görev alabilirler.

KOSTÜM TASARIM

Kostüm Tasarımı Programı, 2003-2004 eğitim öğretim yılında açılmış ve on beş öğrencisiyle eğitim-öğretimine başlamıştır. Kostüm Tasarımı programında genel kültür ve sanat kültürü veren teorik dersler diğer teknik programlar ile ortak olup , alana yönelik dersler ayrılmaktadır. Üçüncü yarıyıldan itibaren alana yönelik teorik ve uygulamalı derler çeşitlendirilerek , öğrencilerin bireysel tercihlerine göre uzmanlaşmalarına olanak sağlamıştır. Ayrıca farklı alanlara uyum sağlayabilme yetenekleri ve ekip çalışma ruhunun gelişebilmesi için;seçmeli,teorik ve uygulamalı ders ve seminerlerle müfredat programı zenginleştirilmiştir. Kostüm Programının amacı; “Yardimci Kostüm Tasarımcısı” adaylarının çalışma alanlarına giren konularda gelişmiş, figür,nesne ve mekana üslup özelliğini veren kostümleri oluşturabilen ve uygulayabilen , yetenekli Yardımcı Kostüm Tasarımcıları ve uygulayıcıları olarak yetişmelerini sağlamaktır. İki yıl öğretim süreli Kostüm Tasarımı Programı’nın birinci yılında “Temel Sanat Eğitimi” ve “Desen” gibi uygulamalı dersler dışında ortak sanat ve kültür dersleri yer almakta, ikinci yılında “Kostüm Tasarımı, Malzeme Bilgisi”,”Kostüm Analizi”,”Bilgisayar Destekli Kostüm Tasarımı”,Kostüm Dikiş Teknikleri” gibi mesleki uygulamalı dersler ile eğitim-öğretim tamamlanmaktadır.

Kostüm Tasarımı programından mezun olanlar, “Yardimci Kostüm Tasarımcısı” unvanı alarak öncelikle Serik Çandır’da bulunan Antalya Film Stüdyolarında istihdam edebilme olanağına sahiptirler. Ayrıca Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Müdürlükleri, Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları, Antalya Altın Portakal Vakfı gibi kurum ve kuruluşlarda , bunun yanında Antalya ve çevresinde yer alan otellerin animasyonlarında kullanılan kostümlerin hazırlanmasında yardımcı kostüm tasarımcısı ve uygulayıcısı olarak çalışabilir.

KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği programının amacı, kız meslek liseleri ile yaygın eğitim kurumlarında kuaförlük ve güzellik bilgisi alanında eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir. Kuaförlük ve güzellik bilgisi programında,  meslek kimyası, mesleki anatomi ve fizyoloji gibi elektrik ve makine bilgisi gibi temel derslerden başka, cilt bakımı ve uygulaması, epilasyon, tırnak bakımı, saç bakımı ve yapımı, makyaj, yüz ve vücut masajı, sahne ve objektif makyajı gibi alan dersleri verilir Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim yöntemleri , ölçme – değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır. Kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmeni olmak isteyenlerin, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneği, görsel uyarıcıları algılama, özellikle renkleri algılama yeteneğine sahip gelişmiş, bedence sağlam ve dayanıklı, estetik görüş sahibi, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen kimseler olmaları gerekir.  Ayrıca düşünceleri başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, kendini ve çevresini geliştirmeye istekli, yaratıcı olma gibi özellikler de bu meslekte başarı için gereklidir. Kuaförlük ve güzellik bilgisi  öğretmenliği  programını bitirenlere “Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmeni” unvanı verilir. Kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmeni örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir,işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına  yansıtılmasına çalışır. Kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmenlerinin başlıca çalışma alanı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarıdır. İsteyenler özel bir iş yerinde kuaför ve güzellik uzmanı olarak çalışabilecekleri  gibi kendi iş yerini de açabilirler.

KÜRESEL VE ULUSLARASI İLİŞKİLER

Küresel ve uluslararası ilişkiler programında, uluslararası politika, diplomasi, strateji ve güvenlik, ekonomi politik konularına özel ağırlık verilerek eğitim yapılır.Küresel ve uluslararası ilişkiler programının ders programı henüz kesinleşmemiştir. Bu bölüme girmek isteyenlerin sözel ve analitik yetenek sahibi, dünya politikasıyla ilgili, insanlarla iyi iletişim kurabilen, farklı kültürlere açık kimseler olmaları beklenir. Yabancı dil bilgisi mesleki açıdan çok önemlidir. Küresel ve uluslararası  ilişkiler programını bitirenler açılan sınavlarda başarı gösterirlerse  diploması alanında çeşitli unvanlarla görev alabilir. Mezunlar biri eğitim gördükleri Türkiye’deki üniversite, diğeri New York Eyalet Üniversitesi’nden (SUNY) olmak üzere iki ayrı lisans diploması alırlar. Böylelikle hem Amerika Birleşik Devletleri’nde okuma, yüksek lisans yapma ve iş bulma konularında imkânları olur. Mezunların çalışabilecekleri alanlar oldukça çeşitlidir. En önemli çalışma alanları arasında, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, MGK Genel Sekreterliği, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları gibi devlet daireleri olmak üzere, uluslararası örgütler, bankacılık sektörü basın-yayın kuruluşları gibi farklı alanlar yer alır.

KUAFÖRLÜK

Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara meslek elemanı ve ayrıca kendi işletmesini açabilecek bireyleri yetiştirmek amacı ile bu program hazırlanmıştır. Bilim, teknoloji ve sanat alanındaki çağdaş gelişmelere bağlı kalma, yenilikleri yakından izleyebilme ve topluma faydalı hizmetler sunabilmeleri için mesleki bilgi ve becerileri aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde gerçekleştirmektir. Yeterliliğe dayalı -Geçerlilik -Uyumluluk -Çeşitlilik -Esneklik -Uygulama ortamında eğitim almaktadırlar. Bu programdan mezun olan öğrenciler; -Saç bakımı -Saç yapımı -Saç kesimi -Kozmetik bilgisi -Makyaj -El, ayak ve tırnak bakımı -Mesleki bilgisayar branşlarında en iyi şekilde yetişip sektöre hizmet vermektedirler. Kuaförlük uygulama salonumuz öğrencilerimiz tarafından merkez Çiftlikköy kampüsünde hizmet vermektedir.

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları programının amacı, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda insan kaynakları yönetimi konusunda çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. İnsan Kaynakları Programının amacı yetiştirilen öğrencilere insan kaynakları alanında özellikle personel yönetimine ilişkin temel tekniklerin pratik uygulamasının eğitimini vermektir. Bunun yanında öğrenciler genel işletme, genel ekonomi, temel hukuk kavramları ve genel muhasebe gibi bilgilerle de donatılarak başta insan kaynakları alanında olmak üzere, işletmelerin orta kademe yönetici ihtiyacını karşılayacak vasıfta mezunlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İnsan Kaynakları programında okumak isteyenlerin iletişim yeteneği gelişmiş, insani ilişkileri iyi olan, ekip çalışmasına yatkın, konuşma ve ikna yeteneği gelişmiş, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir. İnsan Kaynakları programını bitirenlere “Meslek Elemanı” unvanı verilir. İnsan Kaynakları Meslek Elemanları, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları zemini ve seçimi, performans yönetimi, ücret ve maaş yönetimi, öneri ve ödül sistemini kurmak, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları ile eğitim planı yaparlar. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların insan kaynakları yönetimi, personel ve idari işler, endüstri ilişkileri ve eğitim birimlerinde görev alabilirler. İnsan kaynakları yönetimi uygulamasına ilişkin hizmet ve danışmanlık vermek üzere bağımsız çalışabilirler.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun mühendislik düzeyinde olan işletmelerde mühendisliğin bir alt kademesinde mühendislik düzeyinde olmayan organizasyonlarda ise işletmenin tün iş güvenliği sorumluluğunun üstlenebilecek yetenekte “ İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” yetiştirmektir. Sanayinin tüm iş kollarında ki kurum, kuruluş ve işletmelerde. Mezunları çalışma hayatında çalışılan organizasyonun büyüklüğü, görev yaptığı sektör, üretim koşulları gibi özelliklere göre  aşağıda belirlenen yetki ve sorumluluklardan bir kısmının yada tamamını kullanmaktadırlar.                  İş yeri çalışma yönetiminin güvenliği İşçi sağlığı ve iş güvenliği kayıt,dosyalama,izleme yönetimi İş kazaları ve işe bağlı hastalıkların yol açtığı can, mal ve iş gücü kayıplarının en aza indirilmesi, Üretimin her aşamasının yüksek verimlilik ve güvenlik gözetilerek iş ve işçi sağlığı kurallarına göre düzenlenmesi Çalışma ortamında sağlığı tehdit eden her türlü koşulun belirlenmesi ve kontrol edilmesine yönelik önlemlerin alınmasını sağlayacak organizasyonların oluşturulması, Çalışma ortamının işçi sağlığı, iş hijyeni, çevre kirliliği açılarından çalışanların sağlıklı ve mutlu bir şekilde çalışabilecekleri şekilde geliştirilmesi, Tüm çalışanların yaptıkları iş ve çalışma koşullarına uygun sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması ve bu konuda sürekli bilgilendirilmelerinin ve eğitilmelerinin sağlanması, Çalışma ortamındaki fiziksel, kimyasal ergonomik  ve psikolojik stres yapıcıların ve bunların çalışanlar üstündeki etkilerinin belirlenmesi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının planlanarak uygulanması, Çalışanın kişisel sağlık durumu nedeniyle çalışma ortamında alınması gereken ek önlemlerin ve düzenlemelerin belirlenmesi ve uygulanması. Mezun olan öğrencilerimiz büyük bir bölümü özel sektörde ( sanayinin tüm iş kollarındaki kurum ve kuruluşlar) çalışmaktadırlar

LATİN DİL VE EDEBİYATI

Latin dili ve edebiyatı programının amacı Latin dilinin ve Latince ile yazılmış edebi ürünlerin  özellikleri konusunda eğitim yapmaktır. Latin dili edebiyatı programında İtalya’nın Latium bölgesinde doğan ve gelişen Latin dilinin gramer yapısı incelenmekte, bu dille meydana gelen edebiyat ve kültürün Roma İmparatorluğu’nun kuruluşundan yıkılışına kadar kaydettiği gelişmeler ile bu kültür ve edebiyatın modern batı dillerinin, kültürünün ve hatta tekniğinin gelişmesine etkisi konularında dersler verilmektedir. Latin dili ve edebiyatı programında eğitim görmek isteyenlerin, gelişmiş bir sözel yeteneğe ve belleğe,  bilimsel meraka sahip olmaları, eski uygarlıkları araştırmaya ilgi duymaları beklenir. Latin dili ve edebiyatı programını bitirenlere “Filolog” unvanı verilir. Latin dili ve edebiyatı programını bitirenlerin çalışma alanı müzeler, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıdır. Buralarda görev alabilmek için ileri eğitim görmek gereklidir.

LABORANT VE VETERİNER  SAĞLIK ( AÇIKÖĞRETİM )

Evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi ve tedavisinde veteriner hekim nezaretinde koruyucu sağlık hizmeti veren kişileri yetiştiren bir programdır. Görevleri; Bağlı bulunduğu bölgelerde veteriner hekim kontrolünde hastalık taramaları yapar, Hayvanlara koruyucu aşılar yapar (şap, şarbon, kuduz gibi), Hastalık çıkan yerlerde sağlık tedbirleri alır, Hasta hayvanların ayrılmasını ve buna ilişkin bürokratik işlemleri yürütür, Hayvan ıslahında (tabi ve yapay tohumlamada) görev alır. Enjektör, termometre, aşılar, dezenfektanlar, pamuk, alkol vb. Veteriner sağlık teknisyeni olmak isteyenlerin;  Biyoloji ve kimyaya ilgi duyan, Hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan, Görme, işitme duyuları ile el ve ayakları sağlam,  Sabırlı ve düzenli, Sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir. Meslek mensupları, daha çok açık havada, ahırlarda çiftliklerde, kirli, ıslak, gübre kokulu ve tozlu ortamlarda çalışırlar. Hayvan sahipleri ve veteriner hekimle iletişimde bulunurlar. Eğitimini tamamlayanlar, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde çalışmaya başlarlar. Meslek mensupları, hayvan yetiştirilen bütün çiftliklerde çalışma olanağına sahip olmakla birlikte, özel çiftliklerden pek fazla teknisyen talebi olmamaktadır. Mesleğin eğitimi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Tarım Meslek Liselerinin “Veteriner Sağlık” bölümünde verilmektedir. Eğitim kurumuna girebilmek için; İlköğretim okulu mezunu öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na katılıp, bu sınavda başarılı olmaları ile aşağıdaki şartlara sahip öğrenciler mesleğin eğitimine başlayabilirler. Eğitim süresi 3 yıl olup genel kültür dersleri ve meslek dersleri birlikte verilmektedir. İdari kadrolara yükselebilirler, Veteriner Sağlık Meslek liselerinin; Hayvan Sağlığı ve Veteriner Sağlık Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar istedikleri takdirde, Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laborant ve veteriner sağlık (Açıköğretim) ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler

LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ

Lastik teknikeri, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, otomobil ve uçak lastikleri ile çamurluk, taşıt iç döşeme lastikleri vb. her türlü lastik ve plastik üretimi ve şekillendirilmesi faaliyetlerinde bulunan kişidir. Lastik üretiminde kullanılacak makineleri, üretim programlarına ve yönergelere uygun şekilde hazırlar, Gerekli laboratuar çalışmaları yaparak, lastik hammaddelerini, reçetelerde belirtilen miktarlara göre hazırlar, Üretim bandındaki faaliyetleri kumanda ve kontrol eden makine sistemini işletir, Lastiklerin ve plastik ürünlerin yönergelere uygun biçimde pişirme ve presleme işlemlerini yapar veya yapılmasını sağlar,  Üretilen malın standartlara uygunluğunu kontrol eder, varsa özürü giderir veya ilgililere haber verir. Yarı otomatik veya otomatik tipte lastik ve plastik imal makineleri, pres makineleri, Tartı, cetvel, gönye gibi ölçüm aletleri ile ölçü kapları, Doğal ve sentetik kauçuk ve karbon siyahı gibi kauçuk hammaddeler, Oksit ve bileşikleri gibi dolgu; kükürt ve bileşikleri gibi sertleştirici; starik asit gibi kimyasal maddeler, kort bezi, çelik teller ve çelik kortlar, otomatik kontrol aletleri. Lastik teknikeri olmak isteyenlerin; kimya ve fizik bilimlerine ilgi duyan, el, göz ve ayaklarını eşgüdüm halinde kullanabilen, renkleri ayırt edebilen, yönergeleri kavrayıp uygulayabilen, ayrıntıları algılayabilen, dikkatli, bedence güçlü ve dayanıklı, başkaları ile işbirliği yapabilen kimseler olmaları gerekir.  El ve ayaklarda ciddi sakatlıklar, ileri derecede görme ve işitme kaybı, mesleği yürütmeyi engelleyen durumlardır. Lastik teknikeri, otomotiv ve plastik endüstrisinde görev alabilir. Çalışma yeri fabrika ve atölyeler olup ortamda buhar, aşırı sıcak, gürültü ve rahatsız edici koku vardır. İş genellikle ayakta yapılır. Lastik teknikeri hem mühendislerle hem de işçilerle iletişim halindedir, ancak görevini yaparken birinci derecede aletlerle ve maddelerle ilgilidir. Bu meslekte elektrik çarpmalarına, lastik hamurlarının hazırlanması sırasında zehirlenmelere maruz kalma tehlikeleri vardır. Bunun için çalışırken iş önlüğü ve eldiven giyilmeli, gerektiğinde maske takılmalıdır. Otomotiv sanayi ülkemizde en gelişmiş üç sektör içerisinde yer almaktadır. Lastik teknikerleri; otomotiv sanayiinde, taşıt ve uçak lastikleri, çamurluk lastikleri, taşıt İç döşeme lastikleri, lastik ve kauçuk ayakkabı, kayış, hortum gibi lastik ile plastik mamuller imali üzerine çalışan fabrika veya atölyelerde iş bulabilmektedirler. Bu meslekte kadınların çalışma oranları oldukça düşüktür ve daha çok laboratuar çalışmalarında yer almaktadırlar. Özellikle otomotiv sanayiindeki gelişmeler, ülkemizdeki motorlu taşıt sayısındaki artış ve eğitim yerlerinin sınırlı olması, mesleğe talebi artırmaktadır. Lastik teknikerlerinin çalışma alanları oldukça geniştir. Eğitimleri süresince öğrenciler; Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil dersleri ile eğitimin; 1.yılında; Genel ve Organik Kimya, Fizik, Matematik, Polimer Kimyaya Giriş, 2.yılında; Makine Bakım Tekniği, Teknik Resim, Bilgisayar-Bilgi İşleme Giriş, Polimer Kimyası, İstatistik ve Kontrol Sistemleri, Proses Kontrol, Malzeme ve Ekonomi, Beşeri İlişkiler, Lastik ve Plastik Teknolojisi, Enstrümantasyon Elektrik gibi meslek derslerini alırlar. Öğrenciler uygulamaya yönelik eğitimlerini 6 aylık staj döneminde işletmelerde görmektedirler. Eğitimleri süresince öğrencilere lastik ve plastik imalinde kullanılan makinelerin tanınması, hammaddelerin hazırlanması, yapılan işin kontrol edilmesi, arızaların saptanması, makinelerin bakım ve onarımları konularında bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandırılmaktadır. Lastik teknikerlerine yönelik olarak çalıştıkları işletmeler tarafından hizmet-içi eğitim programları düzenlenebilmektedir. Lastik teknikerleri, taşıt lastikleri, uçak lastikleri imalinde ya da sadece taşıt lastiklerinin kaplanması, çamurluk lastik ve taşıt içi döşeme lastikleri veya plastik mamulleri imali alanlarından birinde çalışmalarına ağırlık vererek o alanda uzmanlaşabilirler. ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde “Kimya”, “Kimya Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

LOJİSTİK

Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru taşınmasının ve depolanmasının, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir. Müşteri memnuniyetinin modern işletmeciliğin esaslarından biri haline gelmesi ile birlikte lojistiğin hedefi de doğru ürünü, doğru zamanda doğru maliyette müşterinin kullanımına sunarak müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Günümüzde gelişen lojistik uygulamaları, coğrafi konumundan dolayı stratejik önemini her zaman hissettiğimiz ülkemizde ve globalleşen dünyada hassasiyetini ve kalıcılığını gittikçe güçlendirmektedir. Firmaların lojistik faaliyetleri ve altyapısı, iç ve dış pazarlarda etkinliği artırma yöntemlerinden önemli bir tanesi ve rekabetçi olmanın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bugün şirketler üretim aşamasında maliyetleri düşürmenin ötesinde, doğru lojistik süreçlerini uygulayarak nakit akışlarını ve karlılıklarını artırmayı ve aynı zamanda ürünlerin tedariğini en kısa zamanda sağlayarak müşteri memnuniyetini kazanmayı hedeflemektedirler. Bu program ile öğrencileri temel işletme, yönetim ve ekonomi bilgilerinin yanısıra lojistik konusunda gerekli olan sayısal ve sözel dersler ile bilgilendirmekte ve mezunların, firmaların lojistik departmanlarında, uluslararası taşımacılık yapan kuruluşlarda ve yurtiçi taşımacılık yapan işletmelerin önemli mevkilerinde yer almalarını sağlamaktadır. Lojistik sektörünün hızla gelişen bir iş alanı olması ve bu alanda yetişmiş eleman sayısının azlığı nedeniyle, mezunların çalışma ve iş bulma olanaklarını oldukça geniştir

LEH DİLİ VE EDEBİYATI

Leh dili ve edebiyatı programında Leh dili ve bu dille yazılmış edebiyat ürünlerinin özellikleri konusunda eğitim yapılmaktadır. Leh dili ve edebiyatı programında Leh dilinin yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile Leh edebiyatı ürünlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda eğitim yapılır. Leh dili ve edebiyatı programında başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olmak gereklidir. Leh dili ve edebiyatı programından mezun olanlara “Filolog” unvanı verilmektedir. Ancak mezunlar mütercim/tercüman olarak görev yapabilirler. Leh dili ve edebiyatı programını bitirenler Polonya elçiliğinde, Polonya ile ticari ve kültürel ilişki içinde olan kuruluşlarda görev alabilirler. Ancak çağımızda uluslar arası iletişim genellikle İngilizce ile yürütüldüğünden ve Polonya ile ilişkimiz çok yoğun olmadığından, bu alanda yetişenlerin iş bulma olasılığı pek azdır.

MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Maden mühendisliği programı, en geniş anlamda, cevherlerin bulunması, çıkarılması ve zenginleştirilmesi konularında eğitim  yapar. Öğretimin birinci yılında matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri; ikinci yılında ise jeoloji, mineraloji, yüksek matematik ve gerekli mühendislik konuları okutulur; maden mühendisliğinin temelleri hakkında genel bilgi verilir. Böylece öğrencilerin ikinci yıl sonundaki yaz yetiştirme programına yabancı kalmamaları sağlanır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda, diğer mühendislik bölümlerinden alınan ek derslerin yanı sıra, madencilik alanında daha derin bilgiler veren dersler okutulur. Ayrıca öğrenciler yaz aylarında staj yaparlar. Maden mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin normalin üstünde bir zihinsel yeteneğe sahip, matematik, fizik, jeoloji, kimya ve ekonomiyle ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş olması gerekir. Ayrıca yer altında güç koşullarda çalışan işçileri yönetme durumunda olan bir maden mühendisinin insan ilişkileri konusunda bilgili, anlayışlı ve sabırlı olması beklenir. Maden mühendisliği bölümünü bitirenlere bu alanda “Maden Mühendisi” unvanı verilir. Maden mühendislerinin iki temel uğraş alanı vardır. Bunlar, cevher yataklarının bulunması ve rezerv miktarlarının saptanması çalışmaları ile bulunan cevherin üretimi için gerekli ön hazırlık çalışmaları, üretim çalışmaları ve üretilen cevherin zenginleştirilmesi çalışmalarıdır. Maden mühendisleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank ve Maden Tetkik ve  Enstitüsü, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri, Devlet Su İşleri  gibi resmi kuruluşlarda ve özel maden işletmelerinde görev almaktadırlar.

MADEN

Maden programı, maden cevherinin bulunması, çıkartılması ve işlenmesi konusunda ihtiyaç duyulan ara elemanı yetiştirir. Maden programını bitirenler, devlete veya özel sektöre ait maden işletmelerinde görev alabilir. Programın Amacı: Maden programı maden cevherinin bulunması, çıkartılması ve işlenmesi konusunda ihtiyaç duyulan ara elemanı yetiştirir. Maden programında matematik, mekanik, genel kimya, jeoloji ve topografya ve teknik resim dersleri; ikinci yılda ise maden işletmesi, cevher hazırlama, maden makineleri gibi dersler okutulur. Ayrıca öğrencilerin staj yapma zorunluluğu da vardır. Maden bölümünde eğitim görmek isteyen bir kimsenin genellikle kapalı yerlerde (yeraltı) çalışacağını göz önünde bulundurması gerekir. Bu kişi, aynı zamanda işçi ile maden mühendisi arasındaki iletişimi sağlayacağı için kişiler arası ilişkilerde de başarılı olmalıdır. Maden programını bitirenlere “Maden Teknikeri” ünvanı verilir. Maden teknikerleri kömür ve diğer madenlerin yeryüzüne çıkarılması için kuyuların ve galerilerin açılması, madenlerin işletilmesi için gerekli işlemleri, maden mühendisinin gözetim ve denetimi altında yürütür. Maden programını bitirenler devlete veya özel sektöre ait maden işletmelerinde görev alabilirler.

MAKİNE

Ulaştırma Bakanlığınca İstihdam edilmek üzere, gemi makine mühendisi yetiştiren bir yüksek-okuldur. Makine programının amacı, her türlü makinelerin kullanımı, bunlarla ilgili üretim alanlarında imalata konu olan, Makine parçalarının tasarlanması, teknik resimlerinin çizilmesi ve bunların ilgili tezgahlarda talaşlı ve talaşsız imalat metotları kullanılarak uygulamaya dönük tarzda işlenmesi ile ilgili konularda çalışacak ara insangücü yetiştirmektedir. Bu programdan mezun olanlar, kamu ve özel kuruluşlarda teknik ara eleman olarak çalışırlar. Makine programının amacı, her türlü makinenin kullanılması, bunlarla ilgili üretim alanlarında imalata konu olan makine parçalarının tasarlanması, teknik resimlerinin çizilmesi ve bunların ilgili tezgâhlarda talaşlı ve talaşsız imalat metotları kullanılarak, işlenmesi ile ilgili konularda çalışacak ara insan gücü yetiştirmektir. Makine programında daha ziyade atölye çalışması ve imalat teknolojisi, teknik ve meslek resmi, mekanik malzeme, ölçme ve kalite kontrol, makine bilgisi gibi meslek dersleri yanında güzel sanatlar ve genel kültür dersleri ile uygulamalı dersler okutulur. Öğrencilere ayrıca staj da yaptırılır. Bir öğrencinin makine programında başarılı olabilmesi için matematiğe, fiziğe ve özellikle mekanik konusuna ilgi duyması, uzay ilişkilerini görebilme ve mekanik düşünme yeteneğine sahip olması gerekir. Bu programın mezunlarına “Makine Teknikeri” ünvanı verilmektedir. Bu ünvana sahip bir kimse çalıştığı kurumda makine mühendisi ile teknisyen arasında teknik ara eleman olarak görev yapmaktadır Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel kuruluşlarda teknik ara elemanı olarak çalışırlar.

METALURJİ  ve  MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi, plastik ve seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapılır. Kamu ve özel sektöre ait demir, çelik, alüminyum ve döküm fabrikalarında çalışılabileceği gibi standartlar, tasarımlar vs. Konularda bürolarda çalışılabilir. Metalurji ve malzeme mühendisliği programının,bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi, plastik, seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi konularında eğitim yapar. Metalurji ve malzeme mühendisliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Metalurji mühendisliğinin, mühendisliğin diğer bütün dallarında olduğu gibi, fizik, kimya ve matematikle yakın ilişkileri vardır. Öğretimin birinci yılında temel bilimlere ilişkin dersler okutulurken diğer yıllarında demir-çelik ve demirden metal üretimi, toz metalurjisi malzeme muayeneleri, ışıl işlemler, alaşımlar gibi alana özgü konular, kuramsal ve uygulamalı olarak verilir. Ayrıca yaz stajı da zorunludur. Metalurji ve malzeme mühendisliği programına girmek isteyenlerin üstün bir genel akademik yeteneğe özellikle sayısal düşünme, uzay ilişkilerini görebilme, tasarım yeteneklerine sahip; kimya, fizik, matematik ve yerbilimlerine ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş olmaları gerekir. Metalurji endüstrisi bir ağır endüstri olduğundan iş yerinde erkekler tercih edilmektedir. Bu programı bitirenlere “Metalurji Mühendisi” ünvanı verilir. Metalurji ve malzeme mühendisleri, her hangi bir tür malzemenin üretimi için gerekli planları yapar ve uygulanmasını denetler. Ayrıca, herhangi bir mühendislik tasarım gurubunun üyesi olarak, malzeme seçme, önerme ve malzeme kullanımının denetimini yapar; yeni ve özel amaçlara yönelik malzemeler tasarlar. Metalurji ve malzeme mühendisleri yaptıkları işin türüne göre büroda veya gürültülü, tozlu sıcak fabrika ortamında çalışırlar. Metalurji ve malzeme mühendisleri, aşağıda verilen alanlarda faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi kendi işlerini kurma imkânına da sahiptirler. Entegre demir ve çelik fabrikaları; çelik fabrikaları, demir dışı metal ve alaşım fabrikaları; dökümhaneler; haddehane ve metal şekillendirme tesisleri; ısıl işlem tesisleri, makine ve imalat endüstrisi; elektrik ve elektronik endüstrisi; kimya, petrokimya, petrol, maden ve inşaat endüstrisi; askeri amaçlı endüstriler; her türlü mühendislik malzemesinin seçimini, test edilmesini ve gerektiğinde yeni malzemelerin geliştirilmesini gerektiren alanlar; yapısal ve elektronik seramik, refrakter ve cam üretimi veya tasarımı yapan veya bunları kullanan işletmeler; çeşitli araştırma laboratuvarlarıdır.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Makine mühendisliği programı, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüştürüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında eğitim  yapar. Makine mühendisliği programının ilk yılında matematik, fizik, kimya, geometri, teknik resim gibi temel dersler okutulur. Daha sonraki yıllarda, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, mekanik, makine elemanları, makine tasarımı, nükleer enerji ve enerji dönüştürüm sistemleri konularında dersler, kuramsal ve uygulamalı olarak verilir. Makine mühendisliği programına girecek ve makine mühendisliği alanında çalışacak kişinin üstün bir akademik yeteneğe, hayal gücüne ve yaratıcılığa, uzay ilişkileri yeteneğine ve el becerisine sahip; matematik, fizik, teknik resim ve tasarı geometri ile ilgili ve bu alanlarda başarılı bir kimse olması gereklidir. Makine mühendisliği bölümünden mezun olanlara bu alanda “Makine Mühendisi” unvanı verilir. Makine mühendisi, çalıştığı kurumun yapısına göre, her türlü mekanik sistemlerin, gaz ve buhar tribünlerinin, pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin tasarımını yapar, geliştirir. Bunu yaparken kullanışlılık ve ucuzluk faktörlerini göz önünde bulundurur. Kalkınma çabasında olan ülkemizde, diğer teknik elemanlar gibi makine mühendislerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak ülkemizde teknoloji üretimi henüz yeterli düzeyde olmadığından makine mühendisleri bilgi ve becerilerini kullanabilecekleri iş alanları bulmakta zorluk çekmektedirler.

MAKİNE RESMİ VE KONSKTÜRİSYONU ÖĞETMENLİĞİ

Makine resmi ve konstrüksiyonu öğretmenliği programının amacı, teknik liselerle endüstri meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında makine resmi ve konstrüksiyonu konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir. Makine resmi ve konstrüksiyonu öğretmenliği programında matematik, fizik,  gibi temel derslerin yanısıra mukavemet, makine elemanları, makine-resim- konstrüksiyon, tasarım, üretim teknolojisi, kalite kontrol, teknik resim, bilgisayar programlama, proje tekniği gibi alan dersleri verilir.  Ayrıca,  teknik eğitime giriş, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Makine resmi ve konstrüksiyonu öğretmenliği programında okumak isteyenlerin genel akademik yetenek yanında şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip, makine ve makine tasarımına ilgili, düzgün şekil çizebilen, yaratıcı, araştırıcı el ve gözü eşgüdümle kullanabilen kimseler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da makine resmi ve konstrüksiyonu öğretmenlerinde aranan özelliklerdir. Makine resmi ve konstrüksiyonu öğretmenliği programını bitirenlere “Teknik Öğretmen” unvanı verilir. Mezunlar  “Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmeni” olarak çalışırlar. Makine resmi ve konstrüksiyonu öğretmeni örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir,işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına  yansıtılmasına çalışır. Makine resmi ve konstrüksiyonu öğretmenlerinin başlıca çalışma alanları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaygın ve örgün teknik eğitim kurumlarıdır. Bu programdan mezun olanlar, isterlerse, sanayide teknik eleman olarak çalışabilecekleri gibi, kendi işyerlerini de kurabilirler.

MAKİNE YAĞLARI VE YAĞLAMA TEKNOLOJİSİ

Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi programının amacı, makinelerin bulunduğu bütün sektörlerde uygun yağ seçimi ve yağlama işleminin gerçekleştirilmesi işini üstlenecek, usta ile mühendis arasında görev yapacak teknik eleman yetiştirmektir. Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi programında, temel derslerin yanı sıra analitik kimya, petrokimya teknolojisi, malzeme bilimi, fren sistemleri, motor sistemleri, proses ölçme tekniği, güç aktarım elemanları, akışkanlar mekaniği, makine yağlama teknolojisi, dişli yağları ve gresleme, korozyon önleme teknikleri, atık giderme yöntemleri, hata belirleme yöntemleri gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi programında okumak isteyenlerin, mekanik ve kimya alanında başarılı, dikkatli, sabırlı, insanlarla kolay iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir. Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi programını bitirenlere “Makine Yağları ve Yağlama Teknikeri” unvanı verilir. Mezunlar, üretici firmalar ve fabrikalarda tekniker olarak çalışırlar. Makine yağları ve yağlama teknikerleri, madeni yağ üreten firmaların üretim fabrikalarında, otomotiv sektöründe, fabrikaların makine bakım ve onarım bölümlerinde, satış ve servis istasyonlarında tekniker olarak çalışabilirler

MALİYE

Programın Amacı, Maliye programının amacı, kamu ve özel sektörde mali (para ile ilgili) konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemlerle, gerekli çözümleri geliştirecek elemanları yetiştirmektir. Maliye programında, maliye, vergi, muhasebe, ekonomi, istatistik, matematik ve hukuk ağırlıklı olup öğretim süresi boyunca maliye alanının özgün konularında yoğunlaşmaktadır. Bunlara vergi hukuku, vergi sistemi, bütçe, mahalli idareler maliyesi, mali yargı gibi dersler örnek olarak verilebilir. Dersler kuramsal ağırlıklı olmakla birlikte, maliye ve muhasebe alanlarında meydana gelen en son gelişmeler de aktarılmaktadır. Bu alanda çalışmak isteyenlerin öncelikle normalin üstünde bir akademik yeteneğe, sayısal düşünme yeteneğine sahip, tertipli, sabırlı, dikkatli, ayrıntı ile uğraşmaktan sıkılmayan, yerinde ve doğru kararlar verebilen ve kararların uygulanmasını izleyebilen kişiler olması gerekir. Maliye bölümünü bitirenlerin unvanları, çalıştıkları kuruma ve bulundukları konuma göre değişir. Kamu kesiminde çalışanlar, devlet harcamalarını denetleme görevi ve uygulama görevi yapanlar olarak iki gruba ayrılırlar. Ancak gerektiğinde uygulama görevi yapanlar denetleme görevi de yapabilirler. Kamu kesiminde özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nda denetleme görevi yapan elemanlar, maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi kontrol memuru, vergi yoklama memurudur. Uygulama görevi yapan elemanlar ise, defterdar, gelir müdürü, muhasebe müdürü, vergi dairesi müdürü ve vergi dairesi memurudur. Bu elemanlar belediye ve il özel dairelerinin ilgili servislerinde de görev alabilirler. Maliye alanında eğitim görmüş olanlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, DPT, Mahalli İdareler, Sayıştay yanında diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler. Bu alandan mezun olanların bir kısmı büro açarak bağımsız da çalışabilirler.

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği; sentetik ve biyolojik polimeriler, seramikler ve metalleri inceleyen bir çalışma alanı olup, kimya ve malzeme mühendislikleri ile de güçlü bir ilişkiye sahiptir. Bugün bir dizi endüstriyel ve teknolojik alanda çeliğin yerini yüksek mukavemetli polimeriler alıyor. Kurşun geçirmez camlar, yanmayan plastikler, yüksek sıvı emme özelliği olan süper emiciler, optik aletler, elektrik iletkenleri, yapay deri, ilaç yükleme sistemleri, polimeri uygulamalarına birkaç örnektir. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programının amacı, geleneksel ve ileri teknoloji malzemelerinin tasarım ve uygulamaları için gerekli olan tüm teorik ve pratik bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Öğrenim süresi 4 yıldır. Bölüm öğrencileri, Matematik, Malzeme Bilimine Giriş, Genel Kimya, İstatistik, Malzemelerin Mekaniği, Modern Fizik, Malzeme Üretim Süreçleri, Malzeme Laboratuarı, Sayısal Analiz, Polimeri Kimyası, İşletme Yönetimi gibi derslerin eğitimini alırlar. Bu bölümü seçecek adayların fen ve matematik alanlarında başarılı üstün bir genel akademik yeteneğe, sayısal düşünme, tasarım yeteneklerine sahip, yaratıcı, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir yapıya sahip olması gerekir. Bölüm mezunlarına “Malzeme Bilimi Mühendisliği” unvanı verilir. Bu bölümden mezun olanlar, geleneksel ve ileri teknoloji malzemelerinin üretimini yapan endüstrilerin yanı sıra fizik, kimya biyoloji alanında uygulamalı alıştırma yapan kurumlarda da iş bulabilirler.

MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ

Matbaa öğretmenliği programının amacı, teknik liselerle endüstri meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında matbaacılık konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir. Matbaa öğretmenliği programında yazı ve tipografi, matbaa terminolojisi, fotografi, genel dizgi teknolojisi, elektronik dizgi teknolojisi, ofset baskı teknolojisi, montaj sistemleri gibi alan dersleri verilir.  Ayrıca,  teknik eğitime giriş, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Matbaa öğretmenliği programında okumak isteyenlerin genel akademik yetenek yanında şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip, fen bilimlerine, özellikle fiziğe  ilgili ve bu alanda başarılı, el ve gözü eşgüdümle kullanabilen kimseler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da matbaa öğretmenlerinde aranan özelliklerdir. Matbaa öğretmenliği programını bitirenlere “Teknik Öğretmen” unvanı verilir. Mezunlar Matbaa Öğretmeni olarak çalışırlar. Matbaa öğretmeni örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir, işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır. Matbaa öğretmenlerinin başlıca çalışma alanları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumlarıdır. İsterlerse sanayide teknik eleman olarak çalışabilir ve kendi işyerlerini de açabilirler.

MATEMATİK

Matematik programı matematik ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri ile bu ilke ve yöntemlerin bilimsel ve teknolojik alanlara uygulanması gibi konularda eğitim yapar. Matematik programında analiz, analitik geometri, fizik, soyut matematik, cebir, diferansiyel denklemler, soyut cebir ve sayılar teorisi, diferansiyel geometri, nümerik analiz, reel analiz, kompleks fonksiyonlar teorisi gibi dersler yanında bilgisayar bilimleri ile ilgili dersler de okutulur. Matematik alanında çalışmak isteyen bir öğrencinin üstün bir akademik yeteneğe, özellikle sayılarla akıl yürütme ve anabilim düşünme gücüne sahip olması, cebir ve geometriye ilgi duyması gereklidir. Matematik programından mezun olan kişiye “Matematikçi” unvanı verilir.             Matematik, saf (sırf) matematik ve uygulamalı matematik olarak iki temel gruba ayrılır. Saf (sırf) matematik alanında çalışanlar, matematik ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri üzerinde çalışırlar. Uygulamalı matematik alanında çalışanlar ise matematik ilke ve yöntemlerinin bilimsel ve teknolojik alanlara uygulanması ile ilgilidirler. Matematik programı mezunları, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını da bitirdikleri taktir de ortaöğretim kurumlarında ya da dershanelerde matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Matematik programı mezunları astronomi ve uzay bilimleri, istatistik, araştırma teknikleri alanlarında Bakanlıkça yeterli sayılacak düzeyde dersler aldıklarını kanıtladıkları taktirde, bu derslerin öğretmenliğine de atanabilmektedirler. Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından bazı matematikçiler kamu ya da özel kuruluşlarda bilgisayar programcısı olarak çalışmaktadır. Uygulamalı matematik alanında yetişenler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi resmi kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Bilgiişlem, istatistik, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere gereksinim duyulmaktadır.

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

Matematik mühendisliği programı, endüstri, mühendislik ve ekonomi problemlerinin matematiksel çözümü konularında eğitim yapar. Matematik mühendisliği Programında,  başta matematik olmak üzere bilgisayar, mühendislik ve sosyal bilimler alanları ile ilgili dersler okutulmaktadır. Öğrencilere, dörder hafta süren bilgiişlem, araştırma ve işletme konularında yaz stajları yaptırılmaktadır. Matematik mühendisliği alanında çalışmak isteyenlerin matematikte ve fen derslerinde başarılı, analitik düşünme yeteneğine sahip, araştırmaya meraklı, bir olayı bütün yönleriyle ele alıp, getirebileceği sonuçları birleştirerek sağlıklı bir çözüm bulabilen kimseler olmaları gerekir. Matematik mühendisliği bölümünü bitirenlere “Matematik Mühendisi” unvanı verilir.  Matematik mühendisi,  iş yerindeki problemlere matematik yolu ile çözüm üretir.  Matematik mühendisi unvanını alan kimseler TÜBİTAK, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü  gibi kurumlarda, özel ve resmi fabrikalar ile üniversitelerin araştırma laboratuarlarında, çeşitli kuruluşlarla bankaların bilgiişlem birimlerinde çalışabilmektedirler.

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

Matematik öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim okullarında Matematik konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir. Matematik öğretmenliği programında, fizik, analiz, analitik geometri, soyut matematik, cebir, diferansiyel denklemler, soyut cebir, sayılar teorisi, diferansiyel geometri, nümerik analiz, reel analiz, kompleks fonksiyonlar teorisi gibi dersler okutulur. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi değerlendirme ve rehberlik, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme gibi öğretmenlik meslek bilgisi veren dersler de  okutulur. Matematik öğretmenliği programında okumak isteyenlerin özellikle matematiğe ilgili ve bu alanda başarılı, akıl yürütme yeteneğine sahip kişiler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da matematik öğretmenlerinde aranan özelliklerdir. Matematik öğretmenliği programını bitirenlere “Matematik Öğretmeni” unvanı verilir. Matematik öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır. Matematik öğretmenleri resmi ve özel liselerde, meslek liselerinde  ve dershanelerde öğretmen olarak çalışma olanağına  sahiptirler.

MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ

Medya iletişim sistemleri programının amacı, radyo,  televizyon ve sinema gibi medya kuruluşlarında görev yapacak elemanları yetiştirmektir. Medya iletişim sistemleri programında genel kültür derslerinin yanı sıra, program yapımcılığı, senaryo, halkla ilişkiler, basın ve yayın yoluyla halk eğitimi, kitle araçları ve iletişim, bilgi teknolojisi, yayımcılığın tarihçesi, gazetecilik ve haber analizinin ilkeleri, haber toplama ve haber analizi, görsel haber, yayımcılık ve pazarlama, kitle iletişiminde araştırma yöntemleri, yayımcılık yönetimi, medya ve ahlak gibi dersler okutulmaktadır. Medya iletişim sistemleri programında öğrenim görmek isteyenlerin üst düzeyde sözel yeteneğe sahip, Türkçe’yi doğru ve etkili bir biçimde kullanabilen, sosyal bilimler alanında başarılı,  başkaları ile iyi iletişim kurabilen, girişimci ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir. Medya iletişim sistemleri programını bitirenlere “Lisans Diploması” verilir. Mezunlar,  radyo ve televizyonlarda  ve sinema sektöründe haber muhabiri, program yapımcısı, yorumcu ve  araştırmacı olarak görev yaparlar. Radyo ve televizyonlarda görev yapanlar  haber  toplarlar, bunların doğruluğunu kontrol edip önem sırasına koyarlar, görüntü ve metinleri düzgün ve etkileyici bir biçimde sunulmak üzere düzenlerler; yorumcu olarak haberleri bütünleştirici ve anlamlandırıcı  metinler hazırlarlar. Mezunlar,  resmi ve özel radyo ve televizyon kurumlarında, sinema sektöründe görev alabilirler. Öğretmenlik meslek bilgisi eğitimi de almış olanlar meslek liselerine gazetecilik ve iletişim alanındaki dersleri okutmak üzere, öğretmen olarak atanabilirler. Kitle iletişim araçları ve yöntemleri geliştikçe bu programlardan mezun olan elemanlara duyulan gereksinim de artmaktadır.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Mekatronik mühendisliği programının amacı, makine ve elektronik mühendisliği ve yazılım teknolojisiyle oluşturulan ürünleri tasarlayan ve üreten mühendisleri yetiştirmektir. Mekatronik mühendisliği programında  matematik, fizik, kimya gibi temel derslerin yanı sıra  bilgisayar programlama, devre analizi, dijital elektronik, termodinamik, matematik, makine ve malzeme mühendisliği ile ilgili dersler, kontrol sistemleri, mikro-işlemciler, mekatronik tasarım ve teknik seçmeli dersler okutulmaktadır.  Öğrenciler kuramsal ve uygulamalı dersler yanında yaz stajları yaparlar. Mekatronik mühendisliği programına girmek isteyenlerin teknolojik gelişmelere ve yeniliklere ilgi duyan, sabırlı, yaratıcı ve girişimci kişiler olmaları gerekir. Mekatronik mühendisliği programını bitirenlere “Mekatronik Mühendisi” unvanı verilir. Mekatronik mühendisleri mekatronik ürün ve sistemlerin tasarım ve üretimi ile ilgili çeşitli endüstri alanlarında çalışırlar. Endüstrileşmenin hızla yaygınlaştığı ülkemizde ihtiyaç duyulan mekatronik mühendisliği bölümü mezunlarının kamu ve özel sektörde mekatronik nitelikli ürünlerin ve sistemlerin, tasarım ve üretiminde, tasarım, üretim ve yönetimden sorumlu mühendisler olarak çalışma alanları geniştir. Eğer isterlerse ilgili konularda kendi işlerini de kurabilirler.

MERMERCİLİK

Mermercilik programına kayıt olan öğrencilere ilk yıl mermercilik konusunda temel eğitim verilir.İkinci yıl ise eğitim alternatifli olarak sürdürülür. İkinci yılda, tüm öğrencilere zorunlu derslerle ocak, fabrika ve atölye işletmeciliğinin temel ilkeleri verilirken, seçmeli derslerle, bu 3 farklı işletmeciliğinden en az birinde tam olarak uzmanlaşma olanağı sağlanır. Ülkemiz Dünyada mermer üretiminde yedinci ve ihracatında ise sekizinci sırada yer almaktadır. Mezunlarımız Mermer Teknikeri ünvanını almaktadır. Mermer teknikerinin çalışma alanı daha çok özel sektör işletmeleridir. Mermer ocağı işletmesi, mermer işleme fabrikası veya atölyesi, mermer montaj işletmeleri belli başlı çalışma alanlarıdır. Mermer Teknikerlerinin istihdam sorunu gibi bir sorunları yoktur.Şu andaki talebin bile karşılanması yılları gerektirmektedir., Mermer kullanımının artması , mermer ihracının artması bu mesleğin gelecekte de önemli bir istihdam alanı olacağını göstermektedir. Mermercilik programından başarıyla mezun olan öğrenciler. ÖSYM açtığı dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde, Maden ve Jeoloji Mühendisliği lisans dallarını geçiş yapabilmektedir.

MERMER TEKNOLOJİLERİ

Mermer teknolojisi programının amacı, mermer ocaklarında ve mermer fabrikalarında, mermer üretimi alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Mermer teknolojisi programında matematik, fizik (mekanik ve mukavemet), tasarı geometri, teknik resim, mermer işleme makineleri, malzeme bilgisi, mermer montajı, mermer sanatsal tasarımı, mimarlık ve mermer gibi dersler okutulur ve 60 gün uygulama yaptırılır. Mermer teknolojisi alanında çalışmak isteyen kimselerin matematik ve geometride başarılı, gözlerini ve ellerini eşgüdüm halinde kullanabilen, uzay ilişkilerini görebilme yeteneği güçlü, bedence dayanıklı kimseler olmaları gerekir. Mermer teknolojisi programını bitirenlere “Mermer Teknikeri” unvanı verilir. Mermer teknikeri mermerin ve kesilip parlatılabilen sert taşların doğadan bloklar halinde alınıp fabrikalarda plakalar halinde kesilmesi ve atölyelerde işlenip sanat değeri olan ürünler haline getirilmesi işlerinde jeoloji ve maden mühendislerine yardımcı ara eleman olarak görev yaparlar. Mermer teknikerleri, mermercilik sektöründe ocak üretimi, fabrikalarda mermerin işlenmesi, inşaat alanında mermerin montajı ve mermer atölyelerinde sanat ağırlıklı çalışma alanlarında iş bulabilirler.

MEYVE SEBZE İŞLETMECİLİĞİ

Aşçılık programının amacı toplu yemek yenilen yerlerde yiyecek hazırlama ve mutfak yönetim alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Aşçılık programında besin bilimi, gıda bilimi, yiyecek hazırlama ve standart geliştirme, besin hijyeni, dünya mutfaklarından örnekler, mutfak yönetimi ve denetimi gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Aşçılık programında okumak isteyenlerin tad ve koku duyumları gelişmiş, düzenli çalışma alışkanlığına sahip, dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı bir özelliktir. Aşçılık programını bitirenlere “Aşçılık Meslek Elemanı” unvanı verilir. Aşçılar çalıştıkları kurumun mutfağından yemek listesini hazırlama, gereken malzemenin alınmasını, alet araç ve gereçlerin bakımını ve yiyeceklerin belli bir plana göre yapımı için diğer çalışanları görevlendirme gibi işleri yürütür. Hazırlanan yiyeceklerin kalitesini denetler ve zevke uygun şekilde sunulması için gerekenleri yapar. Aşçılar lokantalarda, konaklama yerlerinin, toplu yemek yenen özel veya resmi kurumların mutfaklarında, yemek fabrikalarında çalışma olanağı bulabilirler. İyi yetişmiş yaratıcı aşçılar kolaylıkla yüksek ücretli iş bulabilmektedirler.

METALOGROFİ VE MALZEME MUAYENESİ

Programın ana amacı mikroyapı-malzeme özelliklerini pratik anlamıyla iyi tanımak, mikro yapıda gözlemlenmesi gereken yapı bileşenlerinin açık ve gerçekçi şekli ile göz önüne koymak, kalitatif ve kantitatif inceleme sonuçlarını aktarabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir. Sayılan bu niteliklere sahip teknik elemanlar halen çalıştıkları işletmeler içinde kazandıkları teknik tecrübeler yardımı ile yetişmektedirler. Mezun öğrencilerin çalışma şartlarını daha yakından ve eğitime paralel olarak tanımaları için etkili bir pratik çalışma programı hazırlanmaktadır. Bu program mezunları, özellikle metal üretim sektöründe kalite kontrol bölümlerinde ve üretim-malzeme ilişkisinin önemli olduğu planlama ve satış bölümlerinde ihtiyaç duyulan eleman açığını kapatacaklardır.

MODA TASARIMI

Tasarım sürecini organize etme yetenek ve yaratıcılığına sahip moda tasarımcıları, bilgisayar destekli moda tasarımı ve bilgisayar destekli kalıp hazırlama sistemlerini kullanabilecek yardımcı teknik personel yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Teknolojinin hızla gelişmekte olduğu günümüzde, her alanda olduğu gibi tekstil sektöründe de bilgisayarlar üretimin her kademesinde kullanılmaya başlamıştır. Sektörde bilgisayar destekli moda tasarımı yapabilen elemana çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Program mezunları, Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Konfeksiyon sektörlerinde, Moda Tasarımcısı, Stilist, Modelist, Kalıpçı, Desinatör olarak çalışabilirler. Küçük Orta ve Büyük Ölçekli sanayi kuruluşlarının konuyla ilgili tüm alanlarında çalışabileceklerdir.

MODA VE TEKSTİL TASARIMI

Moda Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü uluslararası standartlarda yaptığı üretimle kendini kanıtlamış ve giderek markasını, modasını oluşturma yoluna girmiştir. Sektörde rekabete dayalı üretimin ve pazarlamanın yürütülebilmesi için, estetik ve teknolojik eğitimi birlikte almış, yaratıcı, eğitimli eleman açığının giderilmesi gerekmektedir. Programın amacı; Moda,Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe kullanılan bilgisayarlı kalıp ve tasarım programları ile eğitilmiş, üretilecek ürünlerin tasarım boyutuna uygulamalı eğitimle kazandırılan teknik, estetik ve artistik değerler katabilecek yetkin tasarımcılar yetiştirmektir. Bu programın öğretim dili Türkçe’dir. İsteyen öğrenciler bir yıl süre ile İngilizce Hazırlık Eğitimi alabilirler.

MEKATRONİK

Son yıllarda elektronik, bilgisayar ve kontrol sistemlerinde çok hızlı gelişmeler yaşanmıştır. Bunun sonucu olarak, hemen hemen bütün alanlarda bilgisayar kontrollü sistemler yaygınlaşmıştır. Günümüzde sadece mekanik olarak çalışan sistemler yok denecek kadar azdır. Tasarımda,üretimde, bakım ve onarımda yapay zeka tekniklerinin uygulamasına geçilmiştir. Dolayısıyla gelişmiş ürünlerin tasarımı, üretimi, bakım ve onarımı bir tek konu olmaktan çıkmıştır. Mekanik, elektrik ve elektronik,hidrolik ve pnömatik, bilgisayar teknolojilerinin birlikte kullanılmasıbir zorunluluk halini almıştır. Bunun sonucu olarak Mekatronik yepyeni bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Mekatronik; ev teknolojilerinden ileri tıbbi cihazlara, bilgisayar kontrollü tezgahlardan robotlara kadar oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır.Bu sahadaki hızlı gelişmeye paralel olarak, yetişmiş elemana olan ihtiyaç ve istihdam açığı sürekli artmaktadır. Mekatronik programı bu ihtiyacı karşılamak üzere açılmıştır. Program mekatronik sistemlerin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla okulumuz bünyesindeki Makine Atölyesi, Elektrik ve Elektronik Laboratuarı, bilgisayar Laboratuarı ile üniversitemiz bünyesindeki otomasyon ve kontrol laboratuarından yararlanılacaktır. Gelişmiş sistemlerden oluşan mekatronik atölyesi oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde,mekatronik sistemler üreten sanayi kuruluşlarıyla entegre eğitim konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir. Böylece mekatronik programı öğrencilerinin, ilgili kuruluşlarla yapılan protokole bağlı olarak pratik eğitimlerinin belli bir kısmını bu kuruluşlarda yapma imkanı sağlanmış olacaktır. Mekatronik programı ders planı gelişen teknolojinin gereksinimleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Mekatronik programından mezun olan mekatronik teknikerlerinin çok geniş bir alanda çalışma ve iş bulabilme imkanları vardır.

MEKATRONK ÖĞRETMENLİĞİ

Mekatronik öğretmenliği programının amacı, hem ortaöğretim düzeyindeki mesleki teknik öğretim kurumlarına mekatronik teknik öğretmeni yetiştirmek hem de endüstride kullanılan akıllı makinelerin üretimine yönelik olarak mekatronik dalında lisans seviyesinde teknolojik uygulama yaptıran ve/veya yapan özellikle hizmet içi mesleki teknik eğitim verebilecek öğretmenleri yetiştirmektir.  Mekatronik öğretmenliği programında matematik, fizik, gibi fen bilimleri derslerinin yanı sıra elektronik, malzeme, mekanik, akışkanlar dinamiği, kontrol sistemleri, elektromekanik sistemler, bilgisayar destekli sistemler, bilgisayar destekli tasarım, sayısal kontrol sistemleri, robotlar,  imalat işlemleri ile ilgili teknik dersler verilir.Programda ayrıca eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Mekatronik öğretmenliği programında okumak isteyenlerin, matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanda başarılı, teknolojiye ilgi duyan, el becerisine yatkın, araştırmayı, üretmeyi ve sorun çözmeyi seven, yaratıcı, bedence sağlam ve dayanıklı, grup çalışmasına yatkın, insanlarla iyi iletişim kurabilen, dikkatli ve sabırlı  kimseler olmaları gerekir. Mekatronik öğretmenliği programını bitirenlere “Mekatronik  Öğretmeni” unvanı verilir.

Mekatronik öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır,mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına  yansıtılmasına çalışır. Mekatronik öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı  Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Yetişkinler ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinde öğretmen olarak, teknik eğitim fakültelerinde araştırma görevlisi görev alabilirler. Ayrıca endüstride gittikçe önem kazanan hizmet içi eğitim ve öğretimde de eğitici personel olarak sanayi sektörüne yönelik hizmet  verirler. Mekatronik öğretmenleri otomotiv, beyaz eşya, otomasyon, biomedikal, elektronik ve bilgisayar sektöründeki sanayi kuruluşlarında da iş bulabilirler ya da kendi işyerlerini  kurabilirler.

METAL ÖĞRETMENLİĞİ

Metal öğretmenliği programının amacı, teknik liselerle endüstri meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında metal işleri konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir. Metal öğretmenliği programında matematik, fizik,  kimya, kaynak teknolojisi, kaynak tekniği, plastik şekil verme, metal işleri üretim tekniği, elektrik elektronik bilgisi, yüzey koruma işlemleri gibi alan dersleri verilir. Ayrıca,  teknik eğitime giriş, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Metal öğretmenliği programında okumak isteyenlerin genel akademik yetenek yanında şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip, fen bilimlerine, özellikle fiziğe  ilgili ve bu alanda başarılı, el ve gözü eşgüdümle kullanabilen kimseler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da metal öğretmenlerinde aranan özelliklerdir. Metal öğretmenliği programını bitirenlere “Teknik Öğretmen” unvanı verilir. Mezunlar Metal İşleri Öğretmeni olarak görev yaparlar. Metal  öğretmeni örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir, işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına  yansıtılmasına çalışır. Metal öğretmenlerinin başlıca çalışma alanları, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumlarıdır. İsteyenler sanayide teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi işyerlerini açabilirler.

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Metalurji ve malzeme mühendisliği programının amacı  bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi, plastik, seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi konularında eğitim yapmaktır. Metalurji ve malzeme mühendisliğinin, mühendisliğin diğer bütün dallarında olduğu gibi, fizik, kimya ve matematikle yakın ilişkileri vardır. Öğretimin birinci yılında temel bilimlere ilişkin dersler, diğer yıllarında demir-çelik ve demirden metal üretimi, toz metalurjisi malzeme muayeneleri, ışıl işlemler, alaşımlar gibi alana özgü konularda dersler , kuramsal ve uygulamalı olarak verilir. Ayrıca yaz stajı da zorunludur. Metalurji ve malzeme mühendisliği programına girmek isteyenlerin üstün bir genel akademik yeteneğe özellikle sayısal düşünme, uzay ilişkilerini görebilme, tasarım yeteneklerine sahip; kimya, fizik, matematik ve yerbilimlerine ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş olmaları gerekir. Metalurji endüstrisi bir ağır endüstri olduğundan iş yerinde erkekler tercih edilmektedir.

Bu programı bitirenlere “Metalurji  ve Malzeme Mühendisi” unvanı verilir. Metalurji ve malzeme mühendisleri, her hangi bir tür malzemenin üretimi için gerekli planları yapar ve uygulanmasını denetler. Ayrıca, herhangi bir mühendislik tasarım gurubunun üyesi olarak, malzeme seçme, önerme ve malzeme kullanımının  denetimini yapar; yeni ve özel amaçlara yönelik malzemeler tasarlar. Metalurji ve malzeme mühendisleri yaptıkları işin tümüne göre büroda veya gürültülü, tozlu sıcak fabrika ortamında çalışırlar. Metalurji ve malzeme mühendisleri, aşağıda verilen alanlarda faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi kendi işlerini kurma imkânına da sahiptirler. Başlıca çalışma alanları: Entegre demir ve çelik fabrikaları; çelik fabrikaları, demir dışı metal ve alaşım fabrikaları; dökümhaneler; haddehane ve metal şekillendirme tesisleri; ısıl işlem tesisleri, makine ve imalat endüstrisi; elektrik ve elektronik endüstrisi; kimya, petrokimya, petrol, maden ve inşaat endüstrisi; askeri amaçlı endüstriler; her türlü mühendislik malzemesinin seçimini, test edilmesini ve gerektiğinde yeni malzemelerin geliştirilmesini gerektiren alanlar; yapısal ve elektronik seramik, refrakter ve cam üretimi veya tasarımı yapan veya bunları kullanan işletmeler; çeşitli araştırma laboratuarlarıdır.

MİMARLIK

Mimarlık programı, her çeşit binanın isteğe ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesi konularında eğitim yapar. Mimarlık programında  genel matematik, bina fiziği, mimari çizime giriş gibi temel mimarlık dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma, yani plan çizimine dayalı, daha kapsamlı ve ileri düzeydeki mimari bilgileri içeren dersler okutulur. Bu alanda eğitim görmek isteyen lise öğrencileri kendilerini, matematik, fizik, resim ve sosyal bilimler (sosyoloji, tarih, sanat tarihi, insan bilimleri ve kültür) alanlarında iyi yetiştirmelidirler. İyi bir mimar, hem sanat ve sosyal bilimlerle ilgili, hem de iş hayatının özelliklerini tanıyan kişidir. Bu nedenle kişinin üstün bir genel akademik yetenek yanında uzay ilişkilerini görebilme (cisimlerin uzayda alacakları durumları göz önünde canlandırabilme), düzgün şekil çizebilme gücüne sahip, yaratıcı bir kimse olması gereklidir. Ayrıca kişinin iş-ticaret konusunda bilgili, başka insanlarla işbirliği yapabilmek için uyumlu bir kimse olması çalışma hayatında başarısını artırabilir.  Mimarlık bölümünden mezun olanlara “Mimar” unvanı verilir. Mimar önce, istek ve ihtiyaç sahibinin, yaptıracağı binada bulunmasını istediği özellikleri saptar. Yürürlükteki imar yasasını ve ihtiyaç sahibinin parasal olanaklarını, binanın yapılacağı yerdeki doğal koşulları dikkate alarak binanın planını çizer. Binanın tamamlandıktan sonra alacağı biçimi gösteren ölçekli maketler hazırlar. Mimar, zamanının büyük kısmını proje çizmek, etüt ve proje kontrolü yapmakla geçirir. Belli aşamalarda projenin uygulanmasını denetlemek amacı ile inşaat yerine gider. Kamu kesiminde çalışan mimarlar genellikle Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma Bakanlıkları’nda ve belediyelerde görev alırlar. Mimarlık serbest çalışmaya elverişli bir meslektir ve bugün özellikle büyük kentlerimizde mimarların birkaçı bir araya gelerek mimarlık bürosu açmayı tercih etmektedirler. Ülkemizde mimara gereksinme duyulmaktadır. Ancak, son yıllarda mimar yetiştiren okulların çoğalması ile mimar sayısında aşırı bir artma olmuştur. Bununla birlikte yetenekli ve iyi yetişmiş bir mimarın her zaman bol kazançlı iş bulması olanaklıdır.

MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ

Mobilya dekorasyon öğretmenliği programının amacı, teknik liselerle endüstri meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında mobilya dekorasyon konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir. Mobilya dekorasyon öğretmenliği programında matematik, fizik,  kimya, mobilya konstrüksiyon, ahşap malzeme teknolojisi, tasarı geometri, mobilya ve dekor süsleme, döşeme teknolojisi, mobilya stilleri gibi alan dersleri verilir. Ayrıca,  teknik eğitime giriş, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Mobilya ve dekorasyon öğretmenliği programında okumak isteyenlerin genel akademik yetenek yanında şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip, el ve gözü eşgüdümle kullanabilen kimseler olmaları gerekir.

Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da mobilya ve dekorasyon işleri öğretmenlerinde aranan özelliklerdir. Mobilya ve dekorasyon öğretmenliği programını bitirenlere “Teknik Öğretmen” unvanı verilir. Mezunlar Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni olarak çalışırlar. Mobilya ve Dekorasyon öğretmeni örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir, işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır. Mobilya ve dekorasyon öğretmenlerinin başlıca çalışma alanları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumlarıdır. İsterlerse sanayide teknik eleman olarak çalışabilir ve kendi işyerlerini de açabilirler.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ V GENETİK

Moleküler biyoloji ve genetik programının amacı, genetik ve biyoteknoloji alanında eğitim yapmaktır. Moleküler biyoloji ve genetik programında biyoloji, kimya, matematik, ve bilgisayardan başka elektrik ve manyetizma, mikrobiyoloji, fizyoloji, gen moleküler biyolojisi gen mühendisliği uygulamaları gibi dersler okutulmakta, staj ve bitirme projesi yaptırılmaktadır. Moleküler biyoloji ve genetik programına girmek isteyen bir kimsenin fen derslerinde başarılı olması gerekmektedir. Bu alanında çalışacak kimse, meraklı, gözlemci, sabırlı bir araştırmacı olmalıdır. Bu alanda çalışma bazen yıllarca sürecek araştırmaları gerektirir. Onun için, bu alana girmek isteyen bir kimsenin, her şeyden önce, doğayı sevmesi, canlılarla uğraşmaktan hoşlanması ve bilimsel çalışmalardan doyum sağlayan bir kimse olması beklenir. Moleküler biyoloji ve genetik programını bitirenlere “Biyolog” unvanı verilmektedir. Moleküler biyologlar hastanelerde, sağlık koruma enstitülerinde, ıslah merkezlerinde, ilaç endüstrisinde görev alırlar ve laboratuarlarda özellikle hücrelerin incelenmesi, genetik yapısının özümlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yaparlar. Moleküler biyologlar üniversitelerin, fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olabilirler, TÜBİTAK gibi resmi kurumlarda ve ilaç endüstrisinde araştırmacı, çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında yönetici olarak görev alabilirler. Bu bölümün esas amacı, uluslararası düzeyde bilim adamı yetiştirmek olup öğrencilerini bu amacı gerçekleştirecek bireyler olarak yetiştirmeye çalışmaktadır.

MUHASEBE

Muhasebe programının amacı, kamu ve özel sektör işletmelerinde gelir ve giderlerin hesaplanması ve denetlenmesine ilişkin yöntem ve teknikler konusunda eğitim yapmaktır. Bu programda matematik, genel muhasebe, işletme, finansman, pazarlama, maliye, ticaret matematiği, borçlar hukuku, maliyet muhasebesi, banka muhasebesi, envanter, bilanço gibi meslek dersler okutulur. Muhasebe programında okumak isteyenlerin genel akademik yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme yeteneğine sahip,  yönergeleri anlayıp uygulayabilen, ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi kişiler olmaları gerekir. Muhasebe programını bitirenlere “Muhasebeci” unvanı verilir. Muhasebeciler çalıştıkları kurumun gelir ve giderlerinin kayıtlarının tutulması, vergileri ve diğer ödemelerle ilgili işlemlerin yasalara uygun biçimde yürütülmesinden sorumludurlar. Mezunlar kamu ve özel sektörde, muhasebe ile ilgili alanlarda geniş iş bulma olanaklarına sahip oldukları gibi,  özel muhasebe bürosu da  kurabilirler. Bu alanın , yüksek okul ve açık öğretim programları da bulunmaktadır.

MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ

Muhasebe ve finansman öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okullarında işletme  konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir. Muhasebe ve finansman öğretmenliği programında işletme ve kuruluşların her anlamda verimini artırmak amacıyla plan yapma, çalışmaları yönetme ve denetleme alanlarında öğrencinin gerekli bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır. Bunun için ilk yıllarda matematik, istatistik, sosyoloji, ekonomi, hukuk; daha ileri yıllarda ise üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman, kooperatifçilik, hukuk, bilgisayar gibi alanlarda dersler verilmektedir. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir. Muhasebe ve finansman öğretmenliği programında okumak isteyen bir kimsenin üstün bir genel akademik yeteneğe ve sayısal düşünme yeteneğine sahip olması, matematiğe, sosyolojiye, psikolojiye ilgi duyması ve bu alanlarda başarılı olması gerekir. Sabırlı, anlayışlı, hoşgörü sahibi ve insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, fikirlerini başkalarına anlatabilme ve insanları inandırabilme gücüne sahip bir kimse olması gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da muhasebe ve finansman öğretmenlerinde aranan özelliklerdir. Muhasebe ve finansman öğretmenliği programını bitirenler “Muhasebe ve Finansman Öğretmeni” unvanı ile çalışırlar. Muhasebe ve Finansman öğretmeni,  görev yaptığı okulda, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır,  mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır. Muhasebe ve Finansman öğretmenliği programını bitirenler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğrenim kurumlarında ve özel dershanelerde öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi kamu ve özel kuruluşlarda da görev alabilirler ya da varsa, kendi işletmelerinde çalışabilirler.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI

Mühendislik ve Doğa Bilimleri programları bünyesinde, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Malzeme bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mikroelektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği gibi 7 lisans programı sunulmaktadır.                                                              Yukarıda anılan programların her birinin amacı kendi alanında pratik-teknik mühendis yönetici-mühendis, akademisyen, girişimci mühendis gibi farklı yönlerde kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin istedikleri yönde ve dünya standartlarına uygun nitelikte yetişmesini sağlamaktır. Mühendislik ve doğa bilimleri programlarında,  temel derslerin yanı sıra bilgisayar, elektromagnetizm, diferansiyel denklemler, termodinamik, sistem modellemesi ve kontrol, elektronik devreler, mekanik, malzeme bilimi, doğrusal cebir, diferansiyel denklemler, olasılık kuramı ve istatistik, kesikli matematik, kuantum fiziği, biyokimya, fiziksel kimya, hücre dinamiği, organik kimya   gibi dersler okutulur. Mühendislik ve doğa bilimleri programlarında okumak isteyenlerin, insanlarla iyi iletişim kurabilen, dikkatli ve sabırlı, özellikle matematik ve fen bilimleriyle ilgili ve bu alanda başarılı, yabancı dil öğrenmeye istekli, üstün bir kavrama yeteneği ve bilgi birikimi sahibi, yaratıcı, araştırmacı,  teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kişiler olmaları gerekir. Mühendislik ve doğa bilimleri programlarını bitirenlere lisans diploması ve “Mühendis”   unvanı verilir. Mezunlar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlerde girişimci mühendislikten yönetici mühendisliğe ve akademik kariyere kadar pek çok alanda çalışabilirler. Mühendislik ve doğa bilimleri programlarından mezun olanlar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait işletmelerde iş bulma olanağına sahip olup isterlerse kendi iş yerlerini de kurabilirler. Mezunların iş bulma olanakları yüksektir.

MÜTERCİM TERCÜMANLIK

Mütercim-Tercümanlık programı, yabancı dilde yazılmış bir metnin Türkçe’ye yazılı olarak nasıl çevrileceği (mütercim) ve yabancı dille yapılan bir konuşmanın Türkçe’ye bir dile nasıl çevrileceği (tercümanlık) konularında eğitim yapar. Bu programda  çevirisi yapılacak dilin özellikleri; gramer yapısı, sözcüklerin değişik anlamları, çeviri teknikleri vb. konusunda eğitim yapılır. Dersler genellikle kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür, öğrenciler fakülte gerektiğinde fakültenin dil laboratuarlarından yararlanmaktadırlar. Mütercim -tercümanlık programına gireceklerin ise zengin bir genel kültür yanında gramer ve kompozisyonda başarılı ve geniş bir sözcük dağarcığına sahip olmaları gerekir. Özellikle tercümanlık çeşitli tipte insan tanıma olanağı verdiğinden, hareketli bir çalışma ortamından ve sosyal ilişkilerden zevk alanlar için önerilebilir. Mütercim tercümanlık programına girmek için  genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yetenek, güçlü bir belleğe sahip olmak gerekir. Özellikle tercümanlık çeşitli tipte insan tanıma olanağı verdiğinden, hareketli bir çalışma ortamından ve sosyal ilişkilerden zevk alanlar için önerilebilir.  Bu programı bitirenlere “Mütercim-Tercüman” unvanı verilmektedir. Tercümanın işi iki türlüdür. Birincisi “eşzamanlı tercüme” olup bir dilde konuşulanları, konuşma devam ederken, aynı zamanda, başka bir dile çevirmedir. Bu tip tercüme uluslararası konferanslarda çok gereklidir. Elektronik araçların gelişmesi ile bu alanda da ilerlemeler olmuştur. Tercüman, konferans salonunun arkasında bir kabinde oturur ve kulaklık ile konuşmacının söylediklerini dinlerken aynı anda mikrofona, konuşulanların tercümesini söyler. Dinleyiciler de bunu kulaklıkları ile dinlerler. Eşzamanlı tercümede, tercüman konuşmacıyı çok dikkatle dinlemek, onun jest ve mimiklerini izlemek zorundadır. Bu da çok iyi bir lisan bilgisini, dikkatli ve sabırlı olmayı gerektirir. İkinci tür tercümede, konuşmasını bitirdikten sonra tercüman söylenenleri çevirir. Bu tür tercümede her cümle iki defa söylendiğinden zaman alıcıdır. Bu tercümede de tercüman konuşmacının söylediklerini hatırda tutmak ve konuşmayı değiştirmeden çevirmek zorundadır. Mütercim ise bir dille yazılmış bir metni başka bir dile (Türkçe’ye) çevirir. Mütercim- tercümanlar  kamu kuruluşlarını, uluslar arası ilişkileri olan şirketlerin tercüme bürolarında  mütercim, turizm sektöründe  tercüman olarak çalışabilirler. Mütercim-tercümanların iş bulma olanakları,eğitimini aldıkları  dile göre değişiklik gösterir.  İngilizce uluslar arası iletişim dili olduğundan, İngilizce bilen mütercim ve tercümanların iş bulma olasılıkları, bu mesleği Almanca ve Fransızca dilinde kazananlarınkinden  çok daha fazladır. Mütercim-tercümanlık programı mezunlarından Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini tamamlayanlar İngilizce derslerini okutmak üzere öğretmen olarak atanabilirler.

NAKIŞ ÖRETMENLİĞİ

Nakış Öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim okullarında nakış öğretmenliği konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir. Nakış öğretmenliği programında el nakışları, makine nakışları, temel sanat eğitimi, mesleki resim ve makine bilgisi gibi alan dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır.  Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme- değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir. Nakış öğretmeni olmak isteyenlerin ellerini, gözlerini ve ayaklarını eşgüdümlü olarak kullanabilen, yaratıcı ve estetik değerlendirme yeteneğine sahip, renk ve şekil algısı gelişmiş, yaratıcı, sabırlı kimseler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da nakış öğretmenlerinde aranan özelliklerdir. Nakış yönetimi öğretmenliği programını bitirenlere “Nakış Öğretmeni” unvanı verilir. Nakış öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır. Nakış öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde ve özel dershanelerde öğretmen olarak çalışma olanağına  sahiptirler.

NALBANTLIK

İnsanlarda farklı ayak yapısı olduğu gibi atlarda da farklı tırnak yapıları mevcuttur. Nalbantlık programı öğrencileri farklı tırnak yapılarına, farklı hizmet koşullarına ( binicilik, yarış atı )göre değişik nal çeşitleri ve nallama teknikleri öğrenirler.Nalbantlık programı öğrencileri .Atın tırnak anatomisi ve fizyolojisini öğrenerek atın tırnak bakımını ve nallamasını yaparlar. T.J.K. da haralarda ve atlı spor kulüplerinde iş imkanları mevcuttur.

NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ

Nükleer enerji mühendisliği programının amacı nükleer enerjinin üretilmesi, geliştirilmesi ve barışçı amaçlarla kullanılması ile ilgili eğitim yapmaktır. Nükleer enerji mühendisliği, teknolojiye ve bilgisayarlardaki gelişmeye paralel olarak gelişmiştir. Nükleer enerji mühendisliğinde karışık gerçek sistemler için analitik hesap yapma olanağı olmadığından hesaplamaların çoğu sayısal olarak bilgisayarlarda yapılır. Bu nedenle, bu alanda bilgisayar programlama ve sayısal matematik en çok kullanılan araç durumuna gelmiştir. Nükleer enerji mühendisliği araştırıcı, geliştirici, kurucu, üretici ve yönetici bir mühendisliktir. Lisans eğitiminin ilk üç yılı nükleer enerji mühendisliğine hazırlık yıllarıdır. Bu yıllarda nükleer enerji mühendis adayı beş yarıyıl matematik, altı yarıyıl fizik, bilgisayar programlama, termodinamik, akışkanlar mekaniği, mukavemet, malzeme bilgisi, ısı iletimi, ısı makineleri, elektronik ve çeşitli ölçme teknikleri laboratuarları, teknik çizim gibi temel mühendislik dersleri alır. Lisans eğitiminin son yılında nükleer enerji mühendisliğinin temelini oluşturan nükleer reaktör fiziği, mühendisliği, kontrolü gibi dersler ve bu derslerin yanı sıra uygulamalara da önem verilir. Ayrıca yaz aylarında iki ay nükleer bir kuruluşta staj zorunluluğu vardır. Nükleer enerji mühendisliği alanında eğitim görmek isteyenlerin üstün bir akademik yeteneğe ve analitik düşünme gücüne, fizik bilimine karşı derin bir ilgiye ve bilimsel meraka sahip, yaratıcı kimseler olması beklenir. Nükleer enerji bölümünü bitirenler “Nükleer Enerji Mühendisi” unvanını alırlar. Nükleer enerji mühendisi nükleer enerji ile çalışan elektrik santrallerinin tasarımı, yapımı, işletmesi ve geliştirilmesi gibi işlerde çalışır. Nükleer enerji mühendisleri Türkiye Atom Enerjisi ve Endüstri Kurumu ve TÜBİTAK gibi araştırma kurumlarında ve üniversitelerde çalışabilmektedir. Halen ülkemizde nükleer enerji mühendislerinin iş alanları oldukça sınırlı olmakla birlikte teknoloji ilerledikçe bu mühendislik alanının hizmetlerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır.

MATBAACILIK

Matbaacılık programının amacı, basım endüstrisinde vasıflı işgücü sağlamak, üretim elemanı ile yönetici durumunda bulunan meslek elemanları arasında ara kademe işgücünü yetiştirmektir. Matbaacılık programında öğretim süresince sanat tarihi, işletme ekonomisi, halkla ilişkiler, dizgi sistemleri, basım tarihi, basım fotoğrafçılığı, baskı makineleri, malzeme tekniği, basım işletmeciliği gibi dersler okutulmaktadır. Matbaacılık programına girmek isteyenlerin, basım işlerine ilgili ve estetik görüşe sahip, ayrıntıları algılayabilen, dikkatli ve titiz kimseler olmaları beklenir. Matbaacılık programını bitiren bir öğrenciye “”Matbaacılık Teknikeri”” unvanı verilir. Bu unvana sahip kimseler basım ile ilgili kuruluşlarda işçi ile yönetici arasındaki iletişimi sağlar ve ara insan gücü olarak görev yapar. Matbaa teknikerleri kamu ve özel kuruluşların basım ve yayım işlerinde ve gazete idarehanelerinde çalışırlar. Her alanda ara insan gücüne duyulan ihtiyaç matbaa teknikerliği içinde söz konusudur.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

Okul öncesi öğretmenliği programının amacı, 3-6 yaş arasındaki çocukları eğitecek öğretmenleri yetiştirmektir. Okul öncesi Öğretmenliği bölümünde  biyoloji, matematik, sosyoloji, psikoloji gibi temel nitelikte derslerden başka, çocuk gelişimi ve hastalıkları, özel eğitim, aile ilişkileri, eğitim ve çocuk ruh sağlığı gibi dersler verilmektedir. Ayrıca uygulamalı derslerle ve yuva-anaokulu pratiği gibi staj programlarıyla öğrencilere deneyim kazandırılmaktadır. Bu programda, eğitim sosyolojisi, eğitim yönetimi, eğitimde ölçme ve değerlendirme gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır. Bu programda okumak isteyenlerin genel akademik yeteneğe sahip, insanlarla iyi iletişim kurmaktan hoşlanan, güçlü bir belleğe ve algılama yeteneğine sahip, sabırlı, anlayışlı, sevecen, başkalarına bir şeyler öğretmekten mutlu olan, çocuklarla iyi anlaşabilen, yaratıcı kimseler olmaları gerekir. Program mezunlarına, “Okul Öncesi Öğretmeni” unvanı verilir. Mezunlar anaokullarında henüz okula başlamamış çocuklara temel sosyal davranışlar ve okuma yazmaya hazırlık olabilecek beceriler kazandırırlar. Okul Öncesi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na, diğer resmi kuruluşlara,  belediyelere ve özel sektöre bağlı anaokullarında öğretmen olarak çalışma olanağı bulabildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.  Ülkemizde Okul Öncesi öğretmenlerine çok gereksinim vardır.

ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ

Orman endüstrisi mühendisliği, orman endüstrilerinin kurulması, idaresi, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolleri ve pazarlanması konularında eğitim yapar. Orman endüstrisi mühendisliği programında başta biyoloji olmak üzere genellikle kimya, matematik gibi temel bölüm dersleri verilir. Lisans programlarına özgü dersler ise fen derslerinin ya doğrudan devamı ya da onlarla dolaylı olarak ilgili derslerdir. Ayrıca programda ekonomi, hukuk gibi sosyal bilim içerikli dersler de vardır. Orman endüstrisi alanında çalışmak isteyen bir kimsenin, başta matematik olmak üzere, fen derslerinde başarılı olması, ekonomi ve ticarete ilgi duyması, başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen, yaratıcı bir kişi olması gerekir. Orman endüstrisi mühendisliği programını bitirenlere “Orman Endüstrisi Mühendisi” unvanı verilir. Orman endüstrisi mühendisi, orman ürünlerinin işletilmesi için kurulacak tesislerin tasarımını yapar, tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmaları yürütür, işlenmiş orman ürünleri için standartlar saptar ve ürünlerin kalitelerini denetler. Orman endüstrisi mühendisi, kamu ve özel sektöre ait orman ürünlerini işleyen fabrikalarda teknik ve idari görevler yapar. Orman endüstrisi mühendisliği oldukça yeni bir alan olup mezunların iş bulma sorunları yoktur. Kazançları devlet sektöründe yasalarla, özel sektörde sözleşmelerle belirlenmektedir.

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

Orman mühendisliği programı, orman alanlarının saptanması, korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda eğitim yapar. Orman mühendisliği programında başta biyoloji özellikle botanik olmak üzere genellikle kimya, matematik gibi temel bilim dersleri verilir. Lisans programlarına özgü dersler ise, daha çok son iki yılda toplanmıştır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Öğrenciler stajlarını fakültedeki uygulama alanlarında ve kamuya veya özel sektöre bağlı işletmelerde yaparlar. Orman mühendisliği programına girebilmek için, başta biyoloji olmak üzere, fen derslerinde başarılı ve ortalamanın üzerinde bir akademik yeteneğe sahip olmak gereklidir. Açık havada, çoğunlukla da kentlerden uzak, tenha yerlerde yaşamaktan hoşlanan kimseler ormancılıkla uğraşmaktan mutlu olabilirler. Orman mühendisliği bölümünü bitirenlere “Orman Mühendisi” unvanı verilir. Orman mühendisi orman alanlarını saptar, haritalarını hazırlar, yeni orman yetiştirilecek araziyi belirler, ağaçlandırma yapar, kesilecek ağaçların belirlenmesi, programlı ağaç kesimi, ağaçlardaki zararlı hayvanlarla ve orman yangınları ile savaşım için gerekli planları hazırlar ve uygular. Orman mühendisleri genellikle devlet sektöründe görev almaktadırlar. Bazıları da özel sektörde iş bulabilmekte veya müteahhitlik yapabilmekte ve daha doyurucu kazanç sağlayabilmektedirler.

OTOBÜS ŞÖFÖRLÜĞÜ

Otobüs şöförlüğü programının amacı, kentler arası ulaşımı sağlayacak otobüslerin sevk ve idaresini üstlenecek ara elemanı yetiştirmektir. Sorumluluk duygusu gelişmiş, geceleri ve her iklim koşulunda çalışabilecek bireyler, meslek alanı olarak seçmelidirler

OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ

Otomotiv öğretmenliği programının amacı, teknik liselerle endüstri meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında otomotiv  konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir. Otomotiv öğretmenliği programında matematik, fizik, kimya ekonomi gibi temel derslerin yanı sıra motor tekniği, taşıt tekniği, makine elemanları, taşıt frenleri, taşıt motor ayarları, fabrika organizasyonu, bilgisayar programlama gibi alan dersleri verilir. Ayrıca,  teknik eğitime giriş, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Otomotiv öğretmenliği programında okumak isteyenlerin genel akademik yetenek yanında şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip, el ve gözü eşgüdümle kullanabilen kimseler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da otomotiv öğretmenlerinde aranan özelliklerdir. Otomotiv öğretmenliği programını bitirenlere “Teknik Öğretmen” unvanı verilir. Mezunlar otomotiv öğretmeni olarak çalışırlar. Otomotiv öğretmeni örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir, işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır. Otomotiv öğretmenlerinin başlıca çalışma alanları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumlarıdır. İsteyenler sanayide teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi işyerlerini de açabilirler.

PARA ve SERMAYE YÖNETİMİ PROGRAMI

Programın temel amacı;

• Para, kredi, özkaynak kullanımı, ulusal ve uluslararası para ve sermaye piyasalarının ve piyasalarda yürütülen işlemlerle ilgili bilgiye,

• Borsa işlemleri konusunda yeterli bilgi ve beceriye, sahip üstün nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir.

Programdan mezun olan öğrenciler küçük, orta ve büyük tüm sınai ve ticari işletmelerde muhasebe ve finansman birimlerinde, borsalarda, bankalarda, ulusal ve uluslararası yatırım kuruluşlarında görev yapabilirler

PAZARLAMA

Pazarlama programının amacı, ürünlerin sınıflandırılması, standartlaştırılması, pazarlanması, satışı ve satın alınması, nakliyesi depolanması gibi konularda ihtiyaç duyulan satış elemanlarını yetiştirmektir. Mezunlar, bütün kuruluşlarda, satış elemanı, pazarlama programcısı, pazarlama araştırmacısı olarak çalışabilirler. Pazarlama/satış, yönetmeni programının amacı, ürünlerin sınıflandırılması, standartlaştırılması, pazarlanması, satışı ve satın alınması, nakliye ve depolanması gibi konularda ihtiyaç duyulan satış elemanlarını yetiştirmektir. Pazarlama/satış yönetmeni programında matematik, istatistik, maliye, iktisat, hukuk, bilgisayar gibi temel dersler yanında reklamcılık, kalite kontrolü ve standardizasyon, pazarlama araştırması gibi meslek dersleri okutulur. Bu programa girmek isteyenlerin ekonomi, sosyoloji, psikoloji, ticaret hukuku, muhasebe, maliye ve vergi konularına ilgi duyması ve bu konularda başarılı olması beklenir. Ayrıca iş ve ticaret hayatında başarılı olabilmek için insanlarla işbirliği yapmayı, halkla ilişki kurmayı iyi bilmek gerekir. Pazarlama/satış yönetimi programlarından mezun olan öğrencilere “Pazarlama Meslek Elemanı” ünvanı verilir. Mezunlar daha çok ithalat ve ihracat işleriyle uğraşır; işyerlerinde satış elemanı, pazarlama şirketlerinde araştırmacı olarak çalışırlar. Mezunlar, bütün kuruluşlarda satış elemanı, pazarlama programcısı, pazarlama araştırmacısı olarak çalışma yapabilirler.

PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ- AÇIKÖĞRETİM

Bu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar. Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Açıköğretim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir. Ülkemizde perakendecilik sektörünün yapısı önemli bir değişim geçirmektedir. Geleneksel küçük ölçekli perakendeciliğin yerini büyük ölçekli, teknolojik gelişmelerden yararlanan, uluslararası pazarlara açık, hizmet ve müşteri odaklı bir perakendecilik almaya başlamıştır. Değişen tüketiciler de perakendecileri sadece ürün ve hizmet satın aldıkları mekanlar değil; sosyal, kültürel gereksinimlerini de karşılayabilecekleri ortamlar olarak görmeye başlamışlardır. Bu değişimler hem perakendeciliği önemli bir istihdam kaynağı haline getirmiş hem de perakendecilik sektöründe gereksinim duyulan insan kaynağının niteliğini değiştirmiştir. Bu program perakendecilik sektöründe mevcut çalışanların niteliğini geliştirmeyi ve gereksinilen insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi Önlisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Ders kitaplarına destek olmak amacı ile derslere ilişkin televizyon yayınları da programda yer almaktadır. Programdaki bazı temel dersler için Akademik Danışmanlık (yüzyüze eğitim) hizmeti sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca internet üzerinden destek hizmeti alarak e-öğrenme uygulamalarından (e-kitap, e-televizyon, e-sınav, e-alıştırma ve e-danışmanlık) yararlanabilmektedirler.

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ

Petrol ve doğalgaz mühendisliği programı, petrolün ve doğal  gazın bulunması, çıkarılması ve üretimi konularında eğitim yapar.  Petrol ve doğalgaz mühendisliği programında fizik, matematik, kimya ve jeoloji gibi temel dersler; üçüncü ve dördüncü yıllarında ise petrol jeolojisi, petrol üretimi mühendisliği, doğal gaz mühendisliği, sondaj mühendisliği gibi petrol ve doğal gaz mühendisliği ile ilgili dersler verilmektedir. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir ayrıca, öğrenciler yaz aylarında staj yapmak zorundadırlar. Petrol ve doğalgaz mühendisliği programına girebilmek için üstün bir akademik yeteneğe sahip ve fen derslerinde özellikle kimya konusunda başarılı olmak gereklidir. Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümünü bitiren öğrenciye “Petrol ve Doğalgaz  Mühendisi” unvanı verilir. Petrol ve doğalgaz mühendisi, petrol yataklarının bulunması, çıkarılması ve üretimi ile uğraşır; bu işler yapılırken petrol arama ve sondaj çalışmaları jeologlarla birlikte yürütülmektedir. Jeotermal kaynakların bulunması ve üretimi çalışmaları da bu alanda yetişen mühendisler tarafından yapılır. Petrol ve doğal gaz mühendisleri sahada sondaj mühendisi, üretim mühendisi, rezervuar mühendisi, bankalarda yatırım mühendisi olarak görev yaparlar. Petrol ve doğalgaz mühendisleri, Enerji Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde; TPAO ve ona bağlı şirketlerde; özel petrol şirketlerinde, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri ve BOTAŞ’ta görev almaktadırlar.

PEYZAJ MİMARLIĞI

Peyzaj mimarlığı programının amacı, insanın doğal çevresinin bilinçli bir biçimde, insanlar için yararlı ve estetik özellikleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır. Peyzaj mimarlığı programında fizik, kimya, zooloji, botanik, jeoloji, meteoroloji, peyzaj mimarisi temel ilkeleri, perspektif model çizme tekniği, süs bitkileri üretim tekniği, şehir ve bölge planlamanın temel ilkeleri, peyzaj ekolojisi, kırsal çevre sorunları, ağaçlandırma, bitki sosyolojisi gibi dersler okutulmaktadır.  Peyzaj mimarlığı alanında çalışmak isteyen bir kimsenin normalin üzerinde bir genel akademik yetenek dışında şekil-uzay yeteneğine ve estetik görüşe sahip, biyolojiye ilgili ve tabiatı seven bir kimse olması gerekir. Peyzaj mimarlığı programını bitirenlere “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir ve diplomada bölümün adı belirtilir.             Peyzaj mimarlığı alanında yetişen ziraat mühendisi doğal çevreyi bozmadan, insan ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için planlar yapar, bir kentte parkların, bahçelerin, tarım alanlarının, yol ve binaların nerelere yerleştirilmesi gerektiği konusunda incelemelerde bulunur. Peyzaj mimarlığı genellikle belediyelerde ve toplu konut yapan inşaat şirketlerinde görev alabilirler.

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

Kuyumculuk Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Kuyumculuk Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMLARI TANIMLARI VE AMAÇLARI TAKI İMALATI

İmalatı yapılacak olan takıyı tasarlayan, ölçülerini belirleyerek kâğıda aktaran ve üretimini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Kuyumculuk Teknolojisi alanında takı imalatçılığı mesleğinin gerektirdiği, takı tasarlama ve üretme yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

GEMOLOJİ VE MÜCEVHER

Gemoloji ve Mücevher Programı: Gemoloji biliminin uğraşı malzemesi olan kıymetli ve yarı kıymetli süstaşlarının (mücevher taşlarının), yedi alt dalını bilimsel olarak inceleyebilen ve uygulayabilen; Soy metaller olan altın, gümüş ve platini ham halden geleneksel el işi ve döküm gibi muhtelif yöntemlerle işleyerek takı ve mücevher yapabilen; Özgün yada bilinen modellere göre klasik ve bilgisayar destekli (Jewel-CAD, Rhino, Matrix, Rendering) çizim programlarını kullanarak takı ve mücevher tasarımları yapabilen öğreti programına dayalı bir yükseköğretim branşıdır. Buna göre programın amacı; Gemoloji, Kuyum ve Mücevher Tasarımı gibi teknik konular ile Mücevher Ticareti gibi iktisadi konuda mesleki açıdan geniş görüşle düşünebilen, yaptığının neden ve niçinlerini bilen, eliyle bunları gerçekleştirebilen, yalnızca diplomalı eleman olmayıp, istediğinde makul bir sermaye ile kendi atölyesini kurabilecek veya ilgili bir işyerinde hemen işe başlayabilecek, mesleki bilgisi yeterli ve kabiliyetli kişileri yetiştirmek ve topluma kazandırmaktır. Bu Programda 2 yıl (4 sömestri, 56 hafta) akademik öğretim ve 2 dönem (12 hafta) EDÖ (Endüstriye dayalı öğretim) süresi sonunda, tüm yükümlülüklerini yerine getirerek başarılı olan öğrencilere branşında “Tekniker“ unvanıyla ÖNLİSANS (Associate Degree) diploması verilir. Gemoloji ve Mücevher Programı müfredatı kuyum-mücevher sektörüne kalifiye eleman yetiştirmeye yöneliktir. Kuyum sektörü de, Türkiye’de tümüyle özel olduğu için, programa kaydolan öğrenciler ilk günden itibaren piyasa şartlarının hakim olduğu bir sektörde çalışacakları ve kendi branşlarında kamu sektöründe istihdam edilebilmelerin oldukça az sayıda olduğu konusunda bilinçlendirilmektedirler. Bu yüzden rekabetin yoğun olduğu bu sektörde, yeni mezun bir elemanın kendi başına özel atölye açıp bunu yürütebilmesi yada kurulu bir firmaya girip kendini kanıtlayabilmesi için her öğrenci üzerinde titizlikle durulmakta ve öğrenciler kuyum sektörünün geleneksel teknikleri yanında, modern teknolojik bilgilerle de donatılmaktadır. ÖZGÜNLÜK ve YENİLİKÇİLİK bu öğretinin temelini oluşturmaktadır. Buna göre, öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma alanları sektörel bazda şöyle sıralanabilir:

*Kuyum-Mücevher Sektörü: Az bir sermaye ile Kuyumcular Odası’nın kabul ettiği “usta” sıfatıyla, yada Çalışma Bakanlığı’nın kabul ettiği “tekniker” sıfatıyla özel kuyum yada süstaşı işleme atölyesi açabilme imkanına sahip olmalarının yansıra, bu sektörle ilişkili firmalarda bahsedilen unvanlarıyla; yönetim, imalat, tasarım, teknik yada sanat danışmanlığı, satış elemanı vb. alanlarda çalışabilirler.

*Maden Sektörü: Kendi başlarına veya özel yada kamuya ait mücevhertaşı madenciliği işletmelerinde üretici, teknik danışman yada pazarlamacı olarak görev alabilirler.

*Hizmet Sektörü: Hazine Müsteşarlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde mücevhertaşı uzmanı olarak. Kültür Bakanlığı’na bağlı müzelerde; teknik-sanat danışmanı, yada Turizm Bakanlığı’na bağlı Döner Sermaye İşletmeleri’nde; takı ve süstaşı ürünlerinin pazarlamasında satış elemanı olarak istihdam edilebilirler.

Gemoloji ve Mücevher Programı’ndan Eylül-2006 tarihi itibariyle bugüne kadar yaklaşık 700 öğrenci mezun olmuştur. Bugüne kadar bu programdan mezun olan öğrencilerin % 60’i  bayan, % 40’u erkektir. Mezun olan, hatta 2. sınıfta okuyan her öğrenci, istediği takdirde kuyum sektöründe çalışma imkanına sahiptir. Bu konuda sektörden, yoğun talep gelmektedir.

HALICILIK

Halıcılık programı, halı desenleri, halı ipi boyamacılığı ve halı eksperliği alanında çalışacak ara insan gücü yetiştirir. Halıcılık programında temel sanat eğitimi, halıcılık tarihi, halıcılık teknolojisi, malzeme, boyama, desen araştırma, yöresel Türk halıları, sanat tarihi, sosyoloji, psikoloji, işletme ve maliyet hesapları gibi program için gerekli dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır. Öğrenciler staj yapmak zorundadırlar. Bu programa girmek isteyen öğrenciler kimya, sanat tarihi, sosyoloji ve resim konularına ilgili, renk algısı güçlü kimseler olmalıdırlar. Mezunlara “”Halıcılık Teknikeri”” unvanı verilir. Halıcılık teknikeri, dokunacak halıların ipliğinin, yününün ve deseninin belirlenmesi, dokuma işlemlerinin yürütülmesi ve ürünün pazarlaması ile ilgili işlemleri yürütür; halıcılık konusunda danışmanlık yapar. Halıcılık teknikerleri, özel dokuma fabrikalarında ve özel işletmelerde çalışırlar veya kendi iş yerlerini açabilirler. Yetenekli ve iyi yetişmiş halıcılık teknikerleri kolaylıkla iş bulabilirler.

HALKBİLİM

Halkbilim programının amacı, halkın geleneklerini, dil, edebiyat, hukuk, yönetim ve sanat alanlarındaki ürünlerini incelemek, sosyokültürel öğeleri halkbilim açısından değerlendirerek yeni bileşimlere ulaşılmasını sağlama konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır. Halkbilim programında, halk sanatları ve mimarisi, halkbilim müzeleri ve sorunları, halkbilimde araştırma yöntemleri ve teknikleri, görüntü ve sesle belgeleme, halkbilim ve meteoroloji gibi dersler okutulur. Halkbilim alanında okumak isteyen gençlerin Türk dili ve edebiyatı derslerinde başarılı, sosyal bilimlere ve bilimsel araştırmalara meraklı, yaratıcı ve iyi bir gözlemci olmaları gerekir.Halkbilim programın mezunları çeşitli kurumlarda ve üniversitelerde Araştırıcı olarak görev yaparlar. Halkbilim araştırıcısı, Türkiye’nin değişik yörelerinde yaşayan insanların örf ve adetlerini, kullandıkları deyimleri, sözcükleri, bilmece ve masalları ve diğer sanat ürünlerini derler, bunların özelliklerini inceler ve tanıtırlar.Halkbilim programı mezunları Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, TRT’de basın yayın kuruluşlarında görev alabilirler.

HARİTA KADASTRO

Harita kadastro programının amacı, baraj, imar, kadastro, yol, sulama, kurutma gibi önemli projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planların yapım ve uygulama işlerinde bizzat çalışacak mühendis ile işçi arasında uygulayıcı insan gücü yetiştirmektir. Harita kadastro programında, matematik, fizik, ekonomi, mesleki trigonometri, taşınmaz mal hukuku ve mevzuatı, kadastro tekniği, genel fotogrametri, teknik bilimler, imar uygulaması, kartografya, yol, su uygulaması gibi dersler okutulur. Harita kadastro programına başvuracakların arazi çalışmalarına, çizim, hesaplama ve uygulama faaliyetlerine katılabilecek nitelikte; bedence sağlam kimseler olması gereklidir. Mezunlara “”Harita Kadastro Teknikeri”” unvanı verilir. Bu mezunlar harita kadastro mühendisinin oluşturduğu plan ve arazi uygulamalarına yardımcı olabilecek nitelikte işler yapabilmektedirler. Harita kadastro teknikerlerinin tüm kamu ve özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma olanakları vardır. Ülkemizde gelecekte de harita kadastro alanlarında yetişmiş bilgi ve beceri sahibi, uygulayıcı elemanlara gereksinim duyulacaktır.

HAZIR YEMEK VE AŞÇILIK

Aşçılık programının amacı toplu yemek yenilen yerlerde yiyecek hazırlama ve mutfak yönetim alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Aşçılık programında besin bilimi, gıda bilimi, yiyecek hazırlama ve standart geliştirme, besin hijyeni, dünya mutfaklarından örnekler, mutfak yönetimi ve denetimi gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Aşçılık programında okumak isteyenlerin tat ve koku duyumları gelişmiş, düzenli çalışma alışkanlığına sahip, dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı bir özelliktir. Aşçılık programını bitirenlere “”Aşçılık Meslek Elemanı”” unvanı verilir. Aşçılar çalıştıkları kurumun mutfağından yemek listesini hazırlama, gereken malzemenin alınmasını, alet araç ve gereçlerin bakımını ve yiyeceklerin belli bir plana göre yapımı için diğer çalışanları görevlendirme gibi işleri yürütür. Hazırlanan yiyeceklerin kalitesini denetler ve zevke uygun şekilde sunulması için gerekenleri yapar. Aşçılar lokantalarda, konaklama yerlerinin, toplu yemek yenen özel veya resmi kurumların mutfaklarında, yemek fabrikalarında çalışma olanağı bulabilirler. İyi yetişmiş yaratıcı aşçılar kolaylıkla yüksek ücretli iş bulabilmektedirler.

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ

Hidroelektrik santralleri programının amacı, barajlarda, hidroelektrik santrallerinde mühendisle işçi ve teknisyenler arasında görev yapacak elemanları yetiştirmektir. Bu programda, başta matematik, fizik ve bilgisayar olmak üzere, elektrik üretimi ile ilgili dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır. Hidroelektrik programına girmek isteyenlerin matematik ve fiziğe yetenekli, özellikle elektrik konularına meraklı, sorumluluk alabilen kimseler olmaları gerekir. Hidroelektrik santralleri programını bitirenlere “”Hidroelektrik Santralleri Teknikeri”” unvanı verilir. Hidroelektrik santralleri teknikeri barajlarda, hidroelektrik santrallerinin kurulmasında ve işletilmesinde elektrik mühendislerine yardımcı olurlar. Bu elemanlar genellikle kentlerden uzak bölgelerde yaşamak zorundadırlar. Hidroelektrik santralı teknikerleri Devlet Su İşlerine bağlı santrallerde görev alırlar. Ülkemizde baraj sayısı arttıkça bu alanda yetişen elemanlara da ihtiyaç artmaktadır.

HİDROTERAPİ

Hidroterapi programının amacı, fizik tedavi merkezleri ile kaplıca- kür merkezlerinde çalışacak sağlık personelini yetiştirmektir. Hidroterapi programda, başta biyoloji olmak üzere fen bilimleri ile ilgili temel derslerden başka, masaj ve su tedavileri ile ilgili kuramsal ve uygulamalı dersler okutulur, Hidroterapi programında okumak isleyenlerin biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,bedence sağlam ve dayanıklı, hastalara yardım etmekten hoşlanan, sabırlı ve hoşgörülü kimseler olmaları gerekir. Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler Bu programı bitirenlere “Hidroterapi Teknikeri” unvanı verilir. Hidroterapi teknikeri, fizyoterapi uzmanı hekimin ve fizyoterapistin denetimi altında hastalara su ile tedavi kapsamında yapılan girdap banyosu, kelebek banyo, elektro manyetik banyo gibi su tedavilerini, elektroterapi ve masaj yöntemlerini uygular. Hidroterapi teknikerleri sağlık kuruluşlarının fizik tedavi bölümlerinde ve kaplıcalarda çalışma olanağına sahiptirler. Ülkemizde kaplıca turizmi geliştikçe bu elemanlara duyulan gereksinim de artmaktadır.

HOST VE HOSTESLİK ( otobüs )

Host ve Hosteslik programının amacı, otobüslerde yolcuların rahat seyahat edebilmelerine yardımcı olan elemanları yetiştirmektir. Host ve Hosteslik programında, genel trafik bilgisi, ilk yardım ve sağlık bilgisi, otobüs işletmeciliği, davranış bilimleri, ikram ve servis teknikleri, sürücülük teknikleri ve uygulamaları, çevre bilgisi, kitle taşımacılığı, temel hukuk, sosyal psikoloji, stres yönetimi, İngilizce ve Almanca dersleri verilir. Host ve Hosteslik programında okumak isteyenlerin bedence sağlam ve dayanıklı, aynı anda bir çok şeye dikkat edebilen, nazik, güler yüzlü kimseler olmaları gerekir. Host ve Hosteslik programını bitirenlere “Meslek Elemanı” unvanı verilir. Mezunlardan erkekler “Host”, kadınlar “Hostes” unvanı ile çalışmaktadırlar. Bu meslek elemanları çalıştıkları araçların temiz ve bakımlı olmasını sağlarlar, yolcuların yerlerine yerleşmelerine, rahat ve güvenli seyahat etmelerine ve terminallerde güvenle araçtan inmelerine yardımcı olurlar; yolculara ikramda bulunurlar, gerektiğinde ilk yardım hizmeti verirler. Host ve Hostesler genellikle kentler arası veya ülkelerarası sefer yapan otobüslerde görev yaparlar. Ancak ihtiyaç halinde uçaklarda ve gemilerde de çalışabilirler.

İKLİMLENDİRME –SOĞUTMA

İklimlendirme-soğutma programının amacı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulması, imâli ve çalıştırılması alanında görev yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir. İklimlendirme-soğutma programında, matematik, fizik teknolojisinin bilimsel ilkeleri, bilgisayar, iklimlendirme ve soğutma ilkeleri, iklimlendirme sistemleri, koruyucu bakım ve arıza teşhisi gibi dersler okutulur. İklimlendirme-soğutma programında eğitim görmek isteyen bir kimsenin matematik, fizik ve özellikle mekanik konulara ilgi duyulması ve bu alanlarda başarılı olması, şekilleri algılama, gözlerini ve ellerini koordineli bir şekilde çalıştırabilme gücüne sahip olması gerekir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler İklimlendirme-soğutma programını bitirenlere “”İklimlendirme-Soğutma Teknikeri”” unvanı verilir. İklimlendirme-soğutma teknikeri makine mühendisinin gözetimi ve yönetimi altında binaları ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin yapımı, kurulması ve çalıştırılması için planlanan işleri yürütür; motorları monte eder, boruları döşer, sistemin bakımı ve onarımını yapar. İklimlendirme-soğutma teknikerleri kamu kuruluşlarına veya özel kuruluşlara ait fabrika veya imalathanelerde, soğuk hava depolarında çalışabilirler veya özel tamir atölyesi açabilirler

İNŞAAT

İnşaat programının amacı, bir binanın yapımında, mimar ve mühendisler tarafından yapılan plan ve projeleri uygulayabilen teknik elemanları yetiştirmektir. İnşaat programında okutulan belli başlı dersler, matematik, fizik, kimya, ekonomi, teknik bilimler, bina bilgisi, statik, betonarme gibi kuramsal; teknik resim, mimari proje, ölçme bilgisi gibi uygulamalı derslerdir. Öğrencilerin staj yapma zorunluluğu vardır. Bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin matematik ve özellikle geometri ve fiziğe ilgi duyması, uzay ilişkileri yeteneğine, yani cisimleri düzlem üzerinde üç boyutlu görebilme yeteneğine sahip olması gerekir. Mezunlar “”İnşaat Teknikeri”” unvanını alırlar. İnşaat teknikeri, mimar ve mühendisin oluşturduğu plan ve projeyi uygulayarak mimar ve mühendise en yakın yardımcılık görevini yapmanın yanında, bir binanın tasarımını, statik ve betonarme hesaplarını yapabilir ve uygulayabilir. Mezunların Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy İşleri, Ulaştırma Bakanlıkları’nda, kamu iktisadi kuruluşlarında, özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma imkânları vardır. Ülkemizde bugün olduğu kadar, gelecekte de inşaat alanında yetiştirilmiş, bilgi ve beceri sahibi, uygulamacı, mimar ve mühendise yardımcı olabilecek teknik elemana, teknikere ihtiyaç duyulacaktır.

JEOTEKNİK TEKNİKERLİĞİ

Jeoteknik Teknikerliği programının amacı, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumu ve yer altı kaynaklardan yararlanma teknikleri konusunda eğitim yapmaktır. Jeoteknik teknikerliği, matematik, fizik, kimya gibi temel bilim derslerinden başka jeoloji ve kayaç bilgisi,kaya mekaniği, zemin mekaniği, yapı mekaniği, sondaj tekniği, makine ve motor bilgisi, topoğrafya ve jeoloji haritaları bilgisi, iş hukuku, iş güvenliği gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. Jeoteknik teknikerliği programında okumak isteyenlerin kişinin jeoloji ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı,, açık havada çalışmaktan hoşlanan, bedence sağlam ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir. Bu programdan mezun olanlara “Jeoteknik Teknikeri” unvanı verilir. Jeoteknik teknikeri yeraltındaki doğal kaynakların maden, petrol, endüstriyel hammaddelerin, yeraltı suyunun, jeotermik enerjinin bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırılması, bulunması, rezervlerin hesaplanması ve yeryüzüne çıkarılması ile yeryüzünün jeolojik haritalarını yapımı konusunda jeoloji mühendisine yardımcı ara eleman olarak görev yaparlar. Bu alanda çalışanların büyük bir bölümü kamu kuruluşlarında, pek azı ise özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, İller Bankası, Etibank, Türkiye Kömür İşletmeleri, Devlet Karayolları, Deprem Araştırma Enstitüsü ve özel sektör de seramik ve cam fabrikaları başlıca iş alanları olabilir.

KAĞIT VE KAĞIT İŞLETME TEKNOLOJİSİ

Kâğıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi programı kâğıt ve selüloz teknolojisi alanlarında çalışacak ara insan gücünü yetiştirir. Kâğıt ve kağıt işleme teknolojisi programında, fizik, kimya, biyoloji, makine bilgisi, elektrik bilgisi, selüloz teknolojisi, işletme ekonomisi ve meslek resmi gibi dersler okutulur. Bu programda uygulama dersleri büyük ağırlık taşımaktadır. Kâğıt ve kağıt işleme teknolojisi programına girmek isteyen kimselerin, temel bilimlere ve teknik konulara ilgi duyan, fabrika, atölye gibi kapalı ve gürültülü yerlerde çalışmaktan rahatsız olmayan kimseler olmaları gerekir. Kâğıt ve kağıt işleme teknolojisi programını bitiren öğrenci “”Kâğıt Teknikeri”” unvanını alır. Kâğıtçılık teknikerleri kağıt fabrikalarında işçi ile mühendis arasında ara eleman olarak görev yaparlar ve selülozdan çeşitli kalitede kâğıt yapımı ile ilgili işlemi yürütürler. Bu programı bitirenler kâğıt endüstrisinde çalışmaktadırlar mezunların iş bulmada önemli bir sorunları olmadığı söylenebilir.

KOZMETİK TEKNOLOJİSİ

Kozmetik teknolojisi programının amacı, kozmetik ürünleri üreten, firmalara pazarlama, tanıtım, satış alanlarında çalışacak, uygulama ve çeşitli yönetim kademelerine mühendis ile işçiler arasında çalışacak teknik elemanları yetiştirmektir. Kozmetik teknolojisi programında okutulan dersler; fizik, kimya, matematik gibi temel derslerin yanı sıra kozmetiğe giriş, kozmetik üretim teknolojisi, proje, kozmetik ve insan vücudu endüstriye mikrobiyoloji, organik kimya, işletme, iş hukuku, pazarlama teknikleri gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. Kozmetik teknolojisi programında okumak isteyenlerin kimya dalına ilgili ve bu alanda başarılı, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, araştırıcı, yenilikçi, dikkatli ve sabırlı kişiler olmaları gerekir. Kozmetik teknolojisi programından mezun olanlara “Kozmetik Teknikeri” unvanı verilir. Kozmetik teknikeri, koku ve makyaj malzemesi üreten işletmelerde kimya mühendisine yardımcı olarak görev yapar. Bu bölümden mezun olanlar kozmetik ürünleri üreten kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, kendi iş yerlerini de kurabilirler

LABORATUAR

Laboratuvar programının amacı, hastane, tıbbi tahlil laboratuarları ve kliniklerde, sağlık kuruluşlarında çeşitli tahlilleri yapacak sağlık personelini yetiştirilmektir. Laboratuvar programında öğretimin ilk yılında psikoloji, biyoloji, anatomi, fizik, parazitoloji, entomoloji, mikrobiyoloji, kimya gibi temel bilim dersleri; ikinci yılda patoloji, genetik, histoloji, biyofizik, biyokimya, radyoloji gibi temel tıp dersleri okutulur. Ayrıca, mikrobiyoloji ve parazitoloji, biyokimya, kemotoloji, nükleer tıp, radyoloji, patoloji dallarında öğrencilere staj yaptırılır. Bu programa girmek isteyen öğrencilerin biyoloji, fizik, kimya ve insan bilimleri alanlarına ilgili, kapalı ortamlarda çalışmaktan hoşlanan, dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir. Mezunlar “”Tıp Laboratuvarı Teknikeri”” unvanını alırlar. Bunlar çalıştıkları laboratuvar ve bilim dallarında uzman yönetiminde, tekniklere uygun test ve analizler yaparlar. Bu alanda eğitim görenler sağlık ocakları, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel klinikler ve laboratuvarlarda çalışabilirler. Ülkemizde bu alanda yetişmiş elemana ihtiyaç olduğundan mezunlar kolaylıkla iş bulabilirler.

LASTİK – PLASTİK

Lastik-plastik programının amacı, otomobil lastiği ve plastik imalinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Lastik-plastik programında matematik, fizik, fiziksel kimya, teknik resim, ekonomi, iş hukuku, güzel sanatlar, plastik ve lastik teknolojisi, plastik ve lastik makineleri, proses teknolojisi, makine bilgisi gibi dersler okutulmaktadır. Lastik-plastik programında okumak isteyen bir öğrencinin temel bilimlerde, özellikle kimya alanında başarılı olması, alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanması beklenir. Lastik-plastik programı mezunu, fabrikada, başkaları ile işbirliği halinde çalışacağı için, kendisinin insanlarla iyi ilişkiler kurabilen bir kimse olması başarısını arttırabilir. Lastik-plastik programını bitiren bir kimse “”Lastik-Plastik Teknikeri”” unvanı almaya hak kazanır. Lastik-plastik teknikeri lastik ve plastik üreten fabrikalarda lastik hamurundan motorlu araç lastiği ve plastik imali için planlanan işleri yürütür. Lastik-plastik teknikeri kimya mühendisinin gözetim ve denetimi altında çalışır. Lastik-plastik teknikerleri lastik, plastik fabrikalarında ve atölyelerde çalışabilirler. Ülkemizde otomotiv endüstrisi ve plastik tüketimi geliştikçe lastik teknikerlerine duyulan ihtiyaç artmaktadır.

MAKİNE-RESİM-KONSTRÜKSİYON

Makine-resim-konstrüksiyon programı, iyi derecede teknik resim çizen; genel makine konstrüksiyonu ile ilgili konularda teorik ve pratik bilgilere sahip; bir makine konstrüksiyonunu hazırlayan, hazırlanmış bir konstrüksiyona göre bir makineyi yapabilecek bilgi ve beceride; işçi ile mühendis arasındaki boşluğu dolduracak teknik elemanların yetiştirilmesi amacı ile eğitim yapar. Makine-resim-konstrüksiyon programında genel matematik, teknik bilimler (statik, dinamik), mukavemet ve makine elemanları, malzeme bilgisi, üretim teknolojisi ve teknik resim gibi temel derslerin yanı sıra konstrüksiyon, makine-resim-konstrüksiyon, üretim teknolojisi, kalite kontrol, proje tekniği gibi dersler okutulur. Makine-resim-konstrüksiyon programında öğrenim görmek isteyenler, öncelikle makineye ve makine tasarımına ilgi duymalı, kendilerini matematik, fizik, resim alanlarında iyi yetiştirmelidirler. Ayrıca, bu kişiler gözlemleri güçlü, uzay ilişkileri yeteneğine sahip düzgün şekil çizebilen, yaratıcı, araştırıcı ve başka insanlarla işbirliği yapabilmek için uyumlu ve geçimli olmalıdırlar. Makine-resim-konstrüksiyon programından mezun olanlara “”Makine-Resim Konstrüksiyon Teknikeri”” unvanı verilir. Makine-resim-konstrüksiyon teknikerleri kamu ve özel sektör fabrikalarında teknik bürolarında, üretim atölyelerinde veya kalite kontrol ünitelerinde formen, atölye şefi, ustabaşı vb. pozisyonlarda görev alırlar. Teknik büroda çalışanlar, endüstri meslek lisesi mezunları ile makine mühendisleri arasındaki köprüyü oluştururlar. Makine-resim-konstrüksiyon teknikeri, çizim tekniklerini iyi bildiği için teknik ressamın, tasarım ve mühendislik konularında bilgi sahibi olduğu için de mühendisin dilinden anlayan bir ara elemandır. Makine-resim-konstrüksiyon teknikerleri kamu kesiminde, Sümerbank, Karayolları ile Devlet Demiryolları Genel Müdürlükleri’nde, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu vb. kurumların fabrikalarında, belediyelerde görev alabilmektedir.

MİMARİ DEKORATİF SANATLAR

Mimari dekoratif sanatlar programı, hat sanatı, malakâri, kündekâri ve vitray sanatları alanında çalışacak ara insan gücünü yetiştirir. Mimari dekoratif sanatlar bölümünde sosyoloji, temel sanat eğitimi, buluş kompozisyon, duvar teknikleri, Türk el sanatları, sanat tarihi, meslek resmi, fotoğraf, malzeme gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. Bu bölüme girmek isteyenlerin sanat alanında özellikle el sanatlarında başarılı, tarihe ve sosyolojiye ilgili kimseler olmaları gerekir. Programın mimari ile yakın ilişkisi vardır. İyi bir mimari dekoratif sanatlar teknikeri yapacağı işin özelliğini bilmeli ve çok sabırlı olmalıdır. Mimari dekoratif sanatlar bölümü mezunlarına “”Mimari Dekoratif Sanatlar Alanında Tekniker”” unvanı verilir. Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri tavan ve duvarların sanat değeri olan yazı ve motiflerle süslenmesi, alçı sanâtlarından malakâri; ahşap oymacılığı ve kakmacılığın kullanıldığı kündekâri sanatlarında restoratör olarak çalışmaktadırlar. Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikerleri kamu kesiminde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, vakıflar ve belediyelerde çalışabilirler. Bu alan serbest çalışmaya müsait bir meslektir. Bugün sanatkârları kalmamış veya çok azalmış olan malakâri, kündekâri ve vitray sanatlarını bilen ve uygulayan usta ve teknikerler, restorasyon ve lüks yapıların süslenmesinde çok aranmaktadır

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ( AÇIKÖĞRETİM )

Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı (OÖLP), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne bağlı dört yıllık bir lisans programıdır. 25.01.2000 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği başlatılan bu program, halen ülkemizdeki Eğitim Fakültelerinde uygulanmakta olan örgün Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programlarına eşdeğer bir programdır. Tamamen uzaktan öğretim sistemi ile eğitim yapılmaktadır. Okulöncesi Öğretmenliği dört yıllık bir lisans programıdır. Dolayısıyla programa kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt yaptırdıktan sonraki yedi yıl içinde programı başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Diğer bir ifade ile, öğrencilerin dört yıllık bir programı en çok yedi yıl içinde tamamlama hak ve sorumluluğu vardır. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı’na kayıt yaptıran öğrenciler, lisans düzeyindeki dört yıllık eğitimlerini ve uygulamalarını başarıyla bitirdiklerinde “Okulöncesi Öğretmeni Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar. Söz konusu bu kişiler MEB’lığının mevzuat hükümlerine göre ihtiyaç oranında Okulöncesi Öğretmeni olarak atanırlar. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı’na kayıt yaptıran öğrenciler dilerlerse ilk iki yılı başarıyla tamamladıktan sonra kayıtlarını sildirmek koşuluyla “Önlisans Diploması” almaya hak kazanabilirler. OÖLP’nın temel amacı ülkemizin ihtiyaç duyduğu Okulöncesi Öğretmenlerini, eğitimin kalitesinden ödün vermeden ve uygun maliyetlerle istenilen sayı ve nitelikte yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Ders kitaplarına destek olmak amacı ile derslere ilişkin televizyon yayınları da programda yer almaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca internet üzerinden destek hizmeti alarak e-öğrenme uygulamalarından (e-kitap, e-televizyon, e-sınav, e-alıştırma ve e-danışmanlık) yararlanabilmektedirler.

OPTİSYENLİK

Optisyenlik programının amacı, gözlükcülük alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Optisyenler, gözlük ve gözlükçülük ile ilgili her alanda çalışabilirler. Optisyenlik programının amacı, gözlükçülük alanında çalışacak ana elemanları yetiştirmektir. Optisyenlik programında, fizik, kimya, görme optiği, optik aletler kullanımı, göz anatomisi ve fizyolojisi, göz hastalıkları, davranış bilimleri ve bilgisayar gibi dersler okutulmakta ve staj yapılmaktadır. Optisyenlik programında okumak isteyenlerin temel bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir. Optisyenlik programını bitirenlere “Optisyen” ünvanı verilir. Optisyenler insanların görme organlarındaki anatomik veya fizyolojik bir bozukluğun giderilmesi veya hafifletilmesi için, optik araç ve gereçler kullanır. Bunun için göz hastalıkları hekimi tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine uygun gözlük yapar. Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yaparlar

MOBİLYA VE DOKRASYON

Mobilya ve dekorasyon programının amacı, mobilya üretim işletmelerinde üretim mühendisleri ile usta ve işçiler arasında görev yapan ara elemanları yetiştirmektir. Mobilya dekorasyon programında matematik, bilgisayar, ağaç kimyası, teknik resim, malzeme bilgisi, atölye ve uygulaması, elektrik bilgisi, ağaç işleme makineleri, meslek resmi, mobilya üretim teknolojisi, atölye ve uygulaması, genel işletme, perspektif, iç mimarı ve dekorasyon, Türk tezhip sanatı, bakım ve onarım tekniği, ağaç süsleme tekniği, ahşap yapı elemanları, mobilya ve döşemeciliği gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. Mobilya ve dekorasyon programında öğrenim görmek isteyenlerin, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş, gözlerini ve ellerini eşgüdüm halinde kullanabilen, matematik ve fiziğe ilgili, bedence sağlam ve dayanıklı, başkalarıyla iyi iletişim kurabilen, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı bir özelliktir. Mobilya ve dekorasyon programından mezun olanlara “Mobilya Dekorasyon Teknikeri” unvanı verilir. Mobilya dekorasyon teknikeri, endüstri ürünleri tasarımcısı tarafından hazırlanan tasarım veya üretim projesini inceler, gerekli malzemeyi temin eder, üretimde çalışacak elemanların niteliklerini, sayılarını belirler ve çalışmaları plana uygun olarak yürütür. Mobilya dekorasyon teknikerleri endüstriyel mobilya üreten fabrikalarda, inşaat sektöründe ve KOBİ (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) düzeyindeki özel işyerlerinde çalışabilirler veya kendi işlerini

ODYOMETRİ

Odyometri programının amacı, işitme bozukluklarının derecesini saptama, işitmenin gücünü artırıcı cihazların uygulanması alanında çalışan elemanları yetiştirmektir. Odyometri bölümünde birinci yıl; fizik, istatistik, psikoloji, çocuk gelişimi, fizyoloji, anatomi, patoloji gibi temel dersler, ikinci yıl odyoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, işitme cihazları, odyometrik cihazlar ile ilgili mesleki dersler okutulur ve kulak burun boğaz-odyoloji kliniklerinde uygulama yaptırılır. Odyometri programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,insanlara yardım etmekten hoşlanan, sabırlı ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir. Odyometri programını bitirenlere “”Sağlık Teknikeri”” unvanı verilir. Mezunlar resmi ve özel hastanelerin kulak burun boğaz kliniklerinde, kulak burun boğaz uzmanının gözetiminde, işitme ölçümü yapar; kulak hastalıklarının tanısı için ayırıcı testleri uygular, ağır işiten hastalara işitme cihazı uygular; okullarda işitme taramaları yapar. Mezunlar resmi ve özel hastanelerde ve sağırlar okulunda çalışırlar. Ülkemizde odyoloji alanında ara meslek elemanına ihtiyaç vardır. Bu nedenle mezunların iş bulma sorunu olmayabilir.

PATOLOJİ  LABORATUAR

Pataloji laboratuvar programının amacı, hastalıklı dokuların incelendiği patoloji laboratuarlarında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Pataloji laboratuvar programında kimya, biyoloji, biyokimya alanı ile ilgili derslerden başka laboratuar teknolojisi ile ilgili dersler de okutulur ve uygulamalar yaptırılır. Pataloji laboratuvar programına girmek isteyenlerin kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, dikkatli, sorumlu ve kapalı yerlerde çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir. Pataloji Laboratuvar programını bitirenlere “”Sağlık Teknikeri”” unvanı verilmektedir. Sağlık teknikeri, patoloji laboratuarlarında insan ve hayvan dokularının ve sıvılarının mikroskopik incelemeye hazır hale getirilmesine kadar gerekli işlemleri yapar, bunun için gereken teknolojiyi kullanır. Sağlık teknikeri, devlete ve özel kuruluşlara ait hastanelerde, özel patoloji ve histoloji laboratuvarlarında, Adli Tıp kurumlarında görev alabilirler.

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

Ormancılık programının amacı,  orman kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve işletilmesinde orman mühendisine yardımcı ara insan gücünü yetiştirmektir. Ormancılık programında genel matematik, temel bilgi teknolojileri, orman zoolojisi, orman botaniği, orman inşaatı, orman ekolojisi,  toprak ilmi ve ölçme bilgisi gibi dersler okutulmaktadır. Ormancılık programında okumak isteyenlerin başta biyoloji olmak üzere fen konularına ilgili ve bu alanda başarılı, açık havada çalışmaktan hoşlanan, başkaları ile iletişim kurabilen, bedence sağlam ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir. Ormancılık programını bitirenlere “ Orman İşletmeciliği Teknikeri” unvanı verilir. Orman işletmeciliği teknikeri, orman mühendisi tarafından hazırlanan ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve mera ıslahı,  ormanların doğal ve yapay yollarla gençleştirilmesi, enerji ormanı oluşturulması, milli parkların belirlenmesi gibi projelerin gerçekleşmesi için gereken araç ve gereçle insan gücünün  sağlanmasında, iş planının yapılmasında mühendise yardımcı olur, çalışmaların plana göre yürütülmesini  denetler ve sonucu mühendise bir raporla iletir. Mezunların çalışma alanları Orman Bakanlığına bağlı  kuruluşlardır. Ayrıca ormancılıkla ilgili özel bazı kuruluşlarda iş bulmaları mümkündür.

ORTA KADEME YÖNETİCİLİK
Orta kademe yöneticilik programı, kamu ve özel sektöre bağlı kuruluşlarda üst düzeydeki yönetici elemanların yönetiminde karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesi amacıyla yönetilenlerle aralarında daha iyi bir haberleşmeyi daha etkin ve verimli bir organizasyonu gerçekleştirecek ara insan gücünü yetiştirir. Orta kademe yöneticilik programında dersler genellikle temel yöneticilik bilgilerini vermeye yöneliktir. Birinci yılda muhasebe, yönetim bilimi, psikoloji, matematik gibi dersler okutulmakta, ikinci yıl alanla ilgili dersler ağırlık verilmektedir. Öğrenciler, staj yaparak öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulamalarla pekiştirmektedirler. Orta kademe yöneticilik programına girmek isteyen öğrencilerin ikna yeteneğine sahip ve hoşgörülü olmaları ve psikoloji, hukuk ve muhasebe konularına ilgi duymaları gereklidir. Öğrenciler iki yıllık eğitim ve öğretim süresi sonunda “Orta Kademe Yöneticisi” unvanı almaya hak kazanırlar. Orta kademe yöneticileri, alt kademedeki çalışanların istek ve ihtiyaçları ile üst kademedekilerin üretim ve yönetim politikaları arasında iyi bir iletişim kurulmasına yönelik işler yapmaktadırlar. Orta kademe yöneticileri kamu ve özel kuruluşlarda görev yapabilmekte; ayrıca kendi işletmelerinde çalışma olanakları da bulunmaktadır. Program mezunları, kendilerini kanıtlayabildikleri sürece her kuruluşta görev alabilirler.

OTO BOYAKAROSEL DOĞRULTMA TEKNİKERLİĞİ

Oto Boya ve Karoseri Doğrultma Teknikerliği programının amacı, oto karoserilerinin düzeltilmesi ve boyanması alanında ara insan gücünü yetiştirmektir. Oto boya ve karoseri doğrultma teknikerliği programında, genel kültür derslerinin yanı sıra bilgisayar, teknik resim, malzeme bilgisi,iş güvenliği, kaynak teknolojisi, boyanın kimyasal yapısı, şase ve karoseri doğrultma teknikleri, korozyon ve koruma yöntemi, atelye, renk bilgisi, kalite kontrol, hidrolik ve pnömatik, komple onarım uygulamaları, çevre ve insan sağlığı gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır. Bu programında okumak isteyenlerin  renk ve şekilleri ayrıntıları ile algılayabilme yeteneğine ve el becerisine sahip, bedence sağlam ve dayanıklı, dikkatli ve sabırlı kişiler olmaları gerekir. Oto boya karoseri doğrultma teknikerliği programını bitirenlere “ Tekniker” unvanı verilir. Mezunlar tekniker olarak çalışırlar. Mezunlar, yetkili servislerin boya ve kaporta bölümlerinde, kamu sektöründe ilgili bölümlerde görev alabildikleri gibi piyasada boya ve doğrultma işleri yapan özel iş yerlerinde çalışabilirler. Teknikerler isterlerse kendi iş yerlerini de açabilirler.

OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ
Otobüs işletmeciliği programının amacı, ulaştırma ve turizm sektöründeki işletmelerin kurulması ve yönetimi alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Otobüs işletmeciliği programında matematik, istatistik, temel hukuk, ekonomi, davranış bilimleri, genel trafik bilgisi, turizm ve seyahat sosyolojisi, personel yönetimi, hizmet pazarlaması, halkla ilişkiler ve zorunlu İngilizce’den başka Almanca da okutulmaktadır. Bu programda okumak isteyenlerin, sosyal bilimlere ilgili başkalarını etkileyebilen, insanları yönetebilen, insanlara saygılı, girişken, sorunlara çabuk ve pratik çözümler üretebilen kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil, bilgisayar bilmek ve yaratıcılık meslekte başarıyı artırabilir. Otobüs işletmeciliği programını bitirenlere “Meslek Elemanı” unvanı verilir. Mezunlar “Otobüs İşletmecisi”  olarak görev alabilirler. Otobüs işletmecilerinin görevleri, otobüs işletmeleri kurmak, bunları güvenli ekonomik, müşteri hoşnut edecek şekilde yönetmek ve geliştirmek için gerekli planları yapmak ve uygulanmasını sağlamaktır. Otobüs işletmeciliği konusunda ilk defa yüksek öğrenim düzeyinde  eğitim verilmektedir. Ülkemizde giderek gelişen turizm hizmetlerinde bu mezunlara ihtiyaç duyulmaktadır. Sermayesi olanlar kendi işlerini kurabilirler

ORGANİK TARIM

Organik tarım programının amacı, orta veya daha büyük ölçekli tarım tesislerinde, tarım ve organik tarım tekniklerinin uygulanabilmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip, organik tarım koşullarında üretilecek ürünlerin üretim, işleme ve pazarlaması işlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Organik tarım programında matematik, hayvansal ve bitkisel üretim, organik tarımın genel ilkeleri, ekoloji, zooloji, genetik, küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvanları yetiştiriciliği, organik ürünleri işleme teknolojisi ve pazarlaması gibi dersler okutulmaktadır. Organik tarım programında okumak isteyen bir kimsenin tarım ve çevreye ilgi duyması, bitki yetiştirmekten ve açık havada çalışmaktan hoşlanması beklenir. Organik tarım programını bitirenlere “”Organik Tarım Teknikeri”” unvanı verilir. Organik tarım teknikerleri, organik bir tarım tesisinin kurulması için gerekli temel unsurları saptar, kendi işletmesini kurup işletebilmesi için gerekli olan mevzuatı uygulayabilir, daha sağlıklı yeni nesiller yetiştirebilmek için doğal gıdaların üretimini, kalitenin arttırılmasını ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlar. Organik tarım teknikerleri kendi işletmelerini kurabilecekleri gibi Tarım Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı tarım işletmelerinde ya da tarımla ilgili faaliyet gösteren özel kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahiptirler.

ÖZEL GÜVENLİK V KORUMA

Özel Güvenlik ve Koruma Programının amacı; fabrikalar, oteller, mağazalar, alışveriş merkezi, bankalar, kamuya ve özel sektöre ait binaların ve insanları koruma ve kollama hizmeti yapacak ve bu hizmetleri yönetecek eleman yetiştirmektir. Özel Güvenlik ve Koruma programında sosyoloji, toplum psikolojisi, temel hukuk, davranış bilimleri, istatistik, bilgisayar yabancı dil gibi temel dersler ve güvenlik sistemleri, güvenlik iletişimi, yangın güvenliği, patlayıcı maddeler, silah bilgisi, iş hukuku ve halkla ilişkiler gibi dersler okutulmakta, uygulama yaptırılmaktadır. Özel Güvenlik ve Koruma Programında eğitim almak kız öğrencilerin en az 1,65 cm ve erkek öğrencilerin 1,70 cm boyunda olmaları, kilolarının boylarına oranla 10 kg eksi-artı değerde olması, bedence tam sağlıklı olmaları ve bunu tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alacakları raporla kanıtlamaları, soğukkanlı olmaları gerekir.
Özel Güvenlik ve Koruma programını bitirenlere Ön Lisans Diploması ve “Güvenlik Elemanı” unvanı verilir. Güvenlik elemanları özel ve resmi iş yerlerinde güvenliğin korunması için çalışma planı hazırlar, görevlileri belirler, gerekli malzemeyi sağlar ve güvenliğin korunması için yapılan çalışmaların raporunu yazar
Güvenlik elemanları kamu ve özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler.

OTOMOTİV

Otomotiv programının amacı, karayolu taşımacılığında kullanılan motorlu araçların yapımı alanında çalışacak ara insangücünü yetiştirmektir. Otomotiv programında matematik, fizik, kimya, ekonomi gibi temel derslerden başka motor tekniği, taşıt tekniği, makine elemanları, taşıt frenleri, taşıt motor ayarları, fabrika organizasyonu ve bilgisayar programlama gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır. Otomotiv programına girmek isteyen bir kimsenin matematik ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, el ve gözünü eşgüdüm halinde çalıştırabilme yeteneğine sahip olmaları gerekir. Otomotiv programını bitirenlere “Tekniker” ünvanı verilir. Otomotiv teknikeri, motorlu taşıt araçlarının motor kısmının yapımı ve işleyişi konusunda çalışacak ara insangücünü yetiştirmektir. Otomotiv teknikeri, fabrikalardamakine mühendislerinin gözetimi ve yönetimi altında planlanan işlerin yürütülmesini sağlar. Kamu sektörüne ve özel sektöre bağlı fabrikalarda ve tamirhanelerde çalışabileceği gibi kişi özel işyeri açabilir. .

PETROL SONDAJI VE ÜRETİMİ

Maden, petrol, su, jeotermal enerji çıkarmada, zemin etütleri vb. işlerde yeri delme veya silindirik kazı işlerinde jeolog, petrol, maden ve makine mühendisleri  ve işçiler  arasında  ara eleman olarak çalışan kişidir. – Mühendis tarafından hazırlanan sondaj programının, sondaj personeli tarafından  yürütülmesini sağlar, – Görevlileri ve kullanılacak makineleri sağlar.- Yapılan çalışmada iş emniyetini sağlar, kontrol eder, – Yeraltında yapılacak araştırma ve maden işletmeleri için delme işlemini yapar, – Delme işleminde gelinen her noktada toprak örnekleri alır (yapılan işin geldiği durumu tespit için) ve bunları laboratuarda inceler, – Mühendislerle  çalışanlar arasındaki teknik  iletişimi sağlar. Sondaj teknikerliği çalışma koşulları açısından en zor mesleklerden birisidir. Çalışmasının tamamını açık alanda (soğuk, sıcak, çamurlu, yağışlı) ve vardiyalı olarak 24 saat kesintisiz olarak yürütülür. Ayrıca çadırda veya karavanlarda konaklanmakta, gerektiğinde ağır parçaları kaldırmak veya taşımak gerekmektedir. Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresi boyunca; Türk  Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi genel bilgi derslerinin yanında Matematik, Fizik (Mekanik mukavemet), Tasarı Geometri, Jeoloji, Su Kimyası ve Su-Toprak İlişkisi, Topoğrafik ve Jeolojik Harita Bilgisi, Hidroloji, Kuyu Hidroliği; Sondaj Makineleri ve Teçhizatı, Elektrik ve Elektronik Motorları Pompa Bilgisi, Sondaj Teknikleri, Kaynak Tekniği ve Uygulamaları Numune Alma vb. gibi meslek bilgisi  dersleri okutulmaktadır. Birinci ve ikinci sınıf sonunda 30’ar günlük (Toplam 60 gün) zorunlu staj çalışmasında uygulama yapılmaktadır. Sondaj Teknikerleri özel sektörün yanı sıra MTA (Maden Tetkik Arama Enstitüsü), TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı), DSİ (Devlet Su İşleri), TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri), Elektrik İşleri Etüd İdaresi, İller Bankası gibi kamu kuruluşlarında da çalışma olanağı bulabilmektedirler. Ayrıca petrol arama çalışmalarında bulunan Mobil vb. gibi uluslar arası şirketlerde de çalışma olanağı vardır.  “Sondajcılık” ön lisans programını başarı ile bitirenler  ÖSYM tarafından açılan  Dikey Geçiş  Sınavı’nda  başarılı oldukları takdirde “Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği  lisans programlarına  dikey geçiş  yapabilirler. Çalıştıkları  kuruluşlarda idareci konuma gelebilirler. Belli bir alanda çalışmalarını yoğunlaştırarak (örneğin, su sondajı, petrol sondajı, zemin  etüdü vb.) alanda bilgisini derinleştirebilir, uzmanlaşabilir.

Peyzaj Mimarlığı

(Bölümler; “Peyzaj mimarisi ve kentsel yaşam 4yıl”, “Peyzaj Mimarlığı 4 yıl”, “Peyzaj uygulama ve süs bitkileri 2 yıl”, “Peyzaj ve süs bitkileri 2 yıl”)

Peyzaj Mimarlığı Bölümü; bina ölçeğinden, kent, bölge ve ülke ölçeğine kadar uzanan geniş bir yelpazedeki açık alan tasarımlarını yapan ve gerçekleştiren peyzaj mimarları yetiştirir.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olanlar bina ölçeğinden kent, ülke ve bölge ölçeğine kadar her türlü peyzaj proje ve uygulamasında etkin rol alılar. Peyzaj Mimarları, bina düzeyinde teras ve bina bahçeleri ile toplu konut bahçeleri, çocuk oyun alanları, spor alanları, yaya alanları, meydanlar, kıyı alanları, değişik büyüklükteki parklar, botanik ve hayvanat bahçeleri, tema parkları, otoyol peyzaj tasarımları, açık hava rekreasyon alanları ile milli parklar gibi değişik ölçeklerdeki kentsel ve kırsal açık alanların planlama, tasarlama ve uygulama aşamalarında yer alırlar.

Peyzaj Mimarlığı alanında çalışmak isteyenler doğayı seven ve gözlemleyen, estetik görüşe sahip, ilgili diğer mesleklerle koordinasyon ve organizasyonu yürütebilecek kişiler olmalıdır.

Kamu sektöründe çalışan peyzaj mimarları genellikle Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım, Orman ve Çevre, Turizm ve Kültür Bakanlıkları ile valilikler ve belediyelerde görev yapabilirler. Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olanlar özel sektörde çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. Peyzaj Mimarlığı Büroları, fidanlıklar, kent mobilyaları ile uğraşan firmalar, mimarlık ve planlama büroları, çevre düzenleme konularında çalışan inşaat firmalarında peyzaj mimarı olarak görev alabilirler. Mezunlarımız ayrıca serbest peyzaj mimarı olarak da çalışabilirler.

Plastik Teknolojisi

(2yıl)

Türk plastik endüstrisi oldukça hızlı gelişmektedir. Türkiye gerek üretim gerek ise tüketim olarak Avrupa da sayılı ülkeler arasındadır. Bu bölüm sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.

Okutulan dersler; Malzeme Bilimi, Fiziksel Kimya, Bilgisayar Destekli Tasarım, Temel Elkt. & Elektronik, Plastik Kalıp, Plastik makinaları, Plastik makinaları vs.

Mesleği icra edecek kişiler; makine parçaları arasındaki ilişkiyi görebilen, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, rutin işlerden sıkılmayan, dikkatli, tedbirli, bilgisayar kullanabilen, grup çalışmalarına yatkın bireyler olmalıdır.

Program mezunları Ön Lisans diploması ve “Plastik Teknolojisi Teknikeri ” unvanı almaktadır ve plastik sektöründeki işletmelerde ara teknik personel, ara kademe yöneticisi veya idari personel olarak çalışmaktadır.

Çalışma alanları, Petrokimya Tesisleri ve Otomotiv, Beyaz-eşya, Ambalaj, İnşaat v.b. sektörlere üretim yapan plastik üretim işletmeleridir. Program mezunları aynı zamanda kendi işletmelerini de kurabilmektedirler.

Protez ve Ortez

(2 yıl)

Bölümün amacı el, ayak ve benzeri organların kaybı durumunda, bu organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanan yardımcı cihazların (ortezlerin) yapımı konularında çalışacak sağlık personeli yetiştirmektir.

Bu programda okumak isteyen öğrencilerin el-parmak becerisine, şekil ve cisimleri algılama gücüne sahip, titiz ve dikkatli kişiler olmaları beklenir. Protez ve ortez programında öğretimin ilk yılında anatomi, fizyoloji, fizik, kinezyoloji, mekanik-biomekanik gibi temel dersler; ikinci yılda, protez-yardımcı cihazlar ve yapım yöntemleri, teknik resim, ölçme ve kontrol dersleri teorik ve pratik olarak okutulur. Bunun yanı sıra eğitim programının sonunda öğrencilere staj yaptırılır.

Mezunlar “Protez ve Ortez Teknikeri” ünvanını alırlar. Protez ve ortez teknisyenleri suni uzuv protezleri, gövde korseleri, kısa ve uzun yürüme cihazları ve benzeri yardımcı cihazları bizzat ölçü alıp yaparlar.

Protez ve ortez teknikerleri, üniversite ve devlet hastaneleri ile özel hastanelerin rehabilitasyon bölümleri ve ilgili protez ve yardımcı cihazlar atölyelerinde çalışabilecekleri gibi kendilerine ait özel atölyeler açarak da mesleklerini uygulayabilirler. Ülkemizde bu alanda yeni açılan ve bilimsel düzeyde protez ve ortez konusunda eğitim, öğretim yapacak olan bu bölüm mezunlarına ihtiyaç çok fazla olup mezunlar kolaylıkla iş bulabilirler.

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde, Biyomedikal Mühendisliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sağlık Eğitimi Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Psikoloji

(4yıl)

Psikoloji bölümü, insan davranışlarının gözlem ve deney yöntemlerini kullanarak bilimsel bir biçimde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya çıkarılması konularında eğitim ve araştırma yapar.

Psikoloji eğitimi görmek isteyen bir öğrencinin normalin üzerinde akademik yeteneğe sahip olması psikoloji yanında felsefe, sosyoloji ve matematiğe ilgi duyması, ayrıca insanları anlamaya istekli, bilimsel meraka sahip bir kimse olması gerekir.

Bölümü bitirenler “Psikolog” ünvanı ile görev almaktadırlar. Psikologlar genellikle uygulama alanında çalışırlar. Bir psikolog, çalıştığı kurumun niteliğine göre, ilgilendiği bireylere test, envanter gibi psikolojik ölçme araçları uygular, bireylerle görüşme yapar, sorunlarını anlamaya ve uygun çözümle bulunmasına yardımcı olmaya çalışır. Araştırma ve eğitim alanında çalışanlar gerekli ölçme araçlarını ve insan davranışlarını değiştirme yöntemlerini geliştirirler.

Psikologlar Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde, huzurevlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde, okullarda görev almaktadırlar.

Radyo, Sinema ve Televizyon

(Bölümler; radyo ve televizyon 4yıl, radyo ve televizyon programcılığı 2 yıl, radyo ve televizyon tekniği 2 yıl, radyo sinema ve televizyon 4 yıl, sinema ve tv 4 yıl, sinema 4yıl)

Sinema televizyon; Sinema ve televizyon programı sinema ve televizyon sanatı ile bu alanlarda kullanılan tekniklere ilişkin konularda çalışacak sanat elemanlarını yetiştirir. Mezunlar film yönetmenliği, seslendirme, senaryo yazarlığı, kurgu, ışıkçılık, görüntü. yönetmenliği,  stüdyo şefliği vb. tanıtım program ve reklamcılık sektöründe çalışabilirler

Radyo-televizyon ve sinema bölümü, özellikle kitle iletişim araçlarının başında gelen radyo-televizyon yayıncılığı ve sinema yapımcılığı için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlar. Mezunlar radyo ya da televizyonda program yapımcısı olarak program yazım veya filme alınması ve yayınlanması gibi işleri yaparlar. Mezunlar TRT’de, özel televizyon kurumları, film şirketleri ve reklam firmalarında iş bulabilirler.

Radyo-tv yayımcılığı teknikeri; Radyo ve Televizyonda programların kaliteli bir biçimde sunulması için kamera çekim, ses, ışık, görüntü gibi işlerde çalışan kişidir. Radyo-TV Yayımcılığı Teknikerliği eğitimini tamamlayanlar; Sinema, Tiyatronun teknik ekiplerinde, reklam kuruluşlarının program metin yazarlığı, reklam krokisinin ortaya çıkarılmasında görev alabileceği gibi, Radyo-TV kuruluşlarında ve özel film prodüksiyon şirketlerinde; program yapımcısı, program yazımı, programın banda ve filme aktarılması, dekor düzenlemeleri, kamera çekimi, programın ışık, ses, görüntü sistemlerinin oluşturulması faaliyetlerinde iş bulabilir.

Radyoloji

(2yıl)

Radyoloji programı hekim tarafından X-ışınlarının gerek hastalığın tanısı (teşhis) gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yetiştirir.

Radyoloji programında öğrenciler matematik, fizik, biyoloji ve kimya gibi temel bilimler; anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimleri ve radyoloji meslek dersleri alırlar. Ayrıca hastanelerin radyoloji laboratuvarlarında ve bağlı birimlerinde staj görürler.

Radyoloji programında eğitim görmek isteyen kimselerin alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, mekanik konularına ilgili, el ve gözü eşgüdüm halinde kullanabilen, sorumlu ve dikkatli kimseler olmaları beklenir.

Radyoloji bölümünü bitirenlere “Radyoloji Teknikeri” ünvanı verilir. Radyoloji teknikeri hastanelerde hastaların hekim tarafından belirlenen şekilde filmlerini çeker; ışın tedavisi gören hastaların cihazlarını hazırlar ve uygular.

Radyoloji teknikerleri kamuya ait veya özel hastanelerde çalışabilirler. Bugün tıpta teknolojinin yeri giderek artmakta ve ileri teknik aygıtları kullanabilecek iyi yetişmiş elemanlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Radyoterapi

(2 yıl)

Radyoterapi programının amacı, kanser hastalıklarının tedavisinde onkoloji uzmanı doktorun yardımcısı olarak çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Radyoterapi programında anatomi, fizyoloji ve biyokimya gibi temel bilimlerle ilgili derslerden başka, bilgisayarlı cihazları kullanabilme becerisini geliştirici teorik ve uygulamalı dersler okutulur.

Radyoterapi programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, dikkatli ve sorumluluk duyguları güçlü, kapalı ortamlarda çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları beklenir.

Radyoterapi programını bitirenlere “Radyasyon Onkolojisi Teknikeri” ünvanı verilmektedir. Radyasyon onkolojisi teknikeri, kanser hastalığının teşhisi aşamasında bilgisayarlı tomografi çeker, hastanelerin onkoloji (kanser) servislerinde hastalara ışın tedavisinin planlamasında, uygulanmasında ve bilimsel araştırmaların yürütülmesinde hekime yardımcı olur. Radyoterapi teknikerleri resmi ve özel hastanelerin onkoloji kliniklerinde, özel teşhis merkezlerinde görev alabilirler.

Rafineri ve Petrokimya

(2 yıl)

Ham petrolün çeşitli aşamalarda yapılan işlemlerle arıtılması ve petrol ürünlerinin elde edilmesi ile ilgili çalışmaları mühendislerin gözetiminde yürüten ara elemandır.

Mühendislerin planları doğrultusunda ham petrolün arıtılarak çeşitli petrol ürünlerinin (benzin, mazot, motorin vb.) elde edilmesi için yapılacak işlemleri uygular, petrol ürünü elde edilmesi sürecinde kullanılacak katkı maddelerinin standartlara uygunluğunu test eder ve uygunluğunu sağlar, arıza bulma aletleri ile sistemin sürekliliğini sağlayıcı önlemleri alır, elde edilen petrol ürünlerinin kalite kontrolünü yapar.

Rafineri ve petrokimya teknikeri olmak isteyenlerin; üst düzeyde genel yeteneğe sahip, fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgili, dikkatini uzun süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, yönergeleri izleyebilen, tedbirli, gerektiğinde bir sorunu ele alıp çözebilen kimseler olmaları gerekir.

Rafineri ve petrokimya teknikeri petrol rafinerilerinde çalışır. Çalışma ortamı gürültülü, kirli, yağlı ve hava petrol kokusu ile yüklüdür. Çalışırken petrol ve doğal gaz mühendisi, teknisyenler ve diğer çalışanlarla iletişim halindedir. Rafineri ve petrokimya teknikerleri petrol yan ürünlerini işleyen fabrikalarda, petrol ürünleri elde edilen petrokimya tesislerinde ve rafinerilerde çalışabilirler.

Raylı Sistemler

( 2yıl)

Bölümler(Raylı sistemler elektrik-elektronik, Raylı sistemler işletme, Raylı sistemler makine, Raylı Sistemler Yol)

Raylı sistem makinecisi, raylı sistem araçlarının bakım ve onarımını yapan, kontrol eden, arıza tespitlerini yapan ve servise hazırlayan nitelikli kişidir.

Raylı sistem elektrik-elektronik teknisyeni, raylı sistemler katener ve sinyal sistemlerinin kontrol, bakım,

onarımını yapan ve sistemi her zaman aktif halde tutan nitelikli kişidir.

Raylı sistem işletmecisi, raylı sistemler ile yapılan taşıma iş ve işlemleri esnasında raylı sistemin teknik alt yapısına uygun olarak trafik işletme sisteminin kullanılmasını ve raylı sistem trafiğinin işletilmesini sağlayan nitelikli kişidir.

Raylı Sistemler yol; raylı sistem yol ekipman ve donanımının bakım, onarım ve kontrolünü yaparak yolun trafiğe açık olmasını sağlayan nitelikli kişidir.

Raylı sistem içinde yer alan mesleklerde görev alacak kişilerin mesleğiyle ilgili etik ilkelere göre hareket edebilen, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir yapıya sahip olan, ilk yardım bilgisi, işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde belediyelerin işletmesinde bulunan hafif raylı sistemler ve tramvay toplu taşıma hizmetleri sürekli olarak gelişme göstermekte ve bu alanda ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Raylı sistem işletme-trafik teknisyeni; belediyelere bağlı bulunan hafif raylı sistemler ve tramvay işletmelerinde çalışabileceği gibi, demiryollarında ve bu sektörde hizmet veren özel kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânı bulabilir.

Reklamcılık

(4 yıl)

Bölümler( Reklamcılık, Reklam tasarımı ve iletişim, reklamcılık ve halkla ilişkiler)

Bölüm hizmet üreticileri ile müşterileri buluşturacak, günümüzün ve geçmişin toplumlarının yapısını iyi analiz edecek uzmanları yetiştirmeyi amaçlar.

Bu programlarda okumak isteyenlerin sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, girişken, ikna gücü yüksek, yaratıcı kimseler olmaları beklenir.

Reklamcılık ve piyasa araştırmaları yapan özel firmalarda görev alabilirler.

Restorasyon-Restorasyon ve konservasyon

(2 yıl)

Programının amacı, tabiat ve kültür varlıklarının korunması ve onarımı alanında çalışacak teknik elemanları yetiştirmektir.
Restorasyon ve konservasyon programında, kimya, fizik ve mineroloji gibi temel bilim dersleri, güzel sanatlar, klimatoloji, müzecilik, sergileme ve depolama, fotoğrafçılık, restorasyon-konservasyon uygulamaları, teknik resim gibi dersler okutulmaktadır.
Restorasyon ve konservasyon programında eğitim görmek isteyen kimsenin üst ün bir renk ve şekil algısına, parmaklarını ve ellerini ustalıkla kullanabilme gücüne ve estetik gücüne sahip, güzel sanatlara ilgili ve açık havada çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları beklenir.

Restorasyon ve konservasyon programını bitirenlere “Restoratör-konservatör” ünvanı verilir. Restoratör ve konservatörler müzelerde, kütüphanelerde, ören yerlerinde, sit alanlarında zamanla bozulan kültür varlıklarının onarımını yapar, müzelerdeki eşyaların bozulmalarını önleyici tedbirler alır. Restoratör ve konservatörler kültür ve turizm varlıklarının bağlı olduğu kuruluşlarda görev alabilirler.

Sağlık Memurluğu-Sağlık İdaresi-Sağlık Kurumları İleymeciliği

( 4yıl)

Sağlık memurluğu programının amacı, insanların sağlık sorunlarını çözmede yardımcı olacak insan gücünü yetiştirmektir.
Sağlık memurluğu programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, insanlara yardım etmekten hoşlanan ve insanlarla iyi iletişim kurabilen, bedence sağlam, dayanıklı, sabırlı, sorumlu ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.
Sağlık memurluğu programını bitirenlere “Sağlık Memuru” ünvanı verilir. Sağlık memurları hekimlerle işbirliği halinde çalışırlar. Hastanın ameliyata hazırlanması, ameliyat sonrası bakımı, hekimin yönergesi doğrultusunda ilaç veya oksijen uygulamalarının yapılması, tanı ve tedavi için kullanılan araç-gereç ve ilaçların hazırlanması, hastaların hekim tarafından belirlenen tedavi planının uygulanması gibi işler sağlık memurlarının görevlerindendir. Çalışma saatleri değişik olup vardiyalı çalışma ve nöbete kalma söz konusudur.

Sağlık memurları özel ve resmi hastanelerde, dispanserlerde sağlık ocaklarında, ana-çocuk sağlığı merkezlerinde, günlük bakım ve uzun süreli hasta bakım merkezlerinde, ilkyardım merkezlerinde görev alabilirler. Bu alanda yetişmiş insan gücüne çok ihtiyaç olduğundan mezunların iş bulma sorunu olmayacaktır.

Sağlık İdaresi programları sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde çalışacak uzman elemanları ve üst düzey yöneticileri yetiştirmekte ve bu alanda araştırma yapmaktadır.

Sağlık İdaresi programına girmek isteyen bir kimsenin sözlü düşünme ve hesaplama yeteneği yüksek, psikoloji, sosyoloji ve ekonomi konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı, sosyal yardım ilgisi güçlü bir kimse olması gereklidir. Sağlık yönetimi sorunları yoğun olan, durumu nesnel olarak değerlendirmede güçlük çeken hasta ve hasta sahipleri ile iletişim halinde çalışmayı gerektirdiği için sağlık yöneticisi sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü ve soğukkanlı olmalıdır. Sağlık yöneticisi hastanenin az çok birbirinden bağımsız bölümleri arasında işbirliği sağlamak için bölüm başkanları, doktor, hemşire ve diğer personel ile iyi bir iletişim kurmak zorundadır. Ayrıca, hastanede çalışan sağlık yöneticisi halkla ilişkilerini yürütme, hastanenin yönetim düzenini ve politikasını saptama durumunda olduğundan, bu mesleğe girmek isteyen kimsenin karar verme gücüne sahip, kendine güvenen, ağır sorumluluk altında verimli çalışabilen, ikna gücü yüksek bir kimse olması beklenir.

Sağlık idaresi programını bitirenlere “Sağlık Yöneticisi” ünvanı verilir. Sağlık yöneticisi (müdür), hastanedeki çok çeşitli etkinliklerin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından, çeşitli hasta bakım hizmetleri ücretlerinin saptanmasından sorumludur. Yönetici, hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesini tespit etmek için gerekli çalışmaları da yapar.

Sağlık yöneticileri kamuya veya özel sektöre ait hastanelerin yönetim işlerinde görev alırlar. Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle sağlık yöneticilerine büyük gereksinme duyulmaktadır.

Sağlık kurumları işletmeciliği programının amacı çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Sağlık kurumları işletmecisi olmak isteyenlerin matematik ekonomi ve işletme konularına ilgili ve bu alanda başarılı, analitik düşünme, problem çözme, başkalarını etkileme ve yönlendirme yetenekleri gelişmiş, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artırabilir.

Sağlık kurumları işletmeciliği programını bitirenlere “Sağlık Kurumları İşletmecisi (Yönetici)” ünvanı verilir. Sağlık kurumları işletmecisi sağlık kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması, personelin verimli bir şekilde çalıştırılması, gereken araç-gereç vb. satın alınması, çalışmalarının planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi gibi işleri yapar.

Sağlık kurumları işletmecileri kamu, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağ-kur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kurumlarının özelleştirilmesi veya resmi kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinme artacaktır.

Sanat Tarihi-Sanat ve Sosyal Bilimler

(4 yıl)

Sanat tarihi programının amacı, Türkiye’de ve dünyada üretilmiş sanat eserlerini kronolojik gelişme ve yöresel boyutlarında incelemek ve bu alanda eğitim yapmaktır.

Sanat tarihi programında okumak isteyenlerin, her şeyden önce, güzel sanatlara ve sosyal bilimlere ilgili, uyarıcılar arasındaki farkları algılayabilme ve analitik düşünme gücü yüksek kimseler olmaları gerekir.

Sanat tarihi programını bitirenler “Sanat Tarihçisi” ünvanı ile görev yaparlar. Sanat tarihçisi resim, minyatür, mimarlık eserleri gibi sanat eserlerini değerlendirir, korur ve tanıtır, halkta sanat sevgisinin gelişmesi ve tarihi eser kaçakçılığına karşı halkın uyanık olması için konferanslar verir, yayınlar yapar. Sanat tarihçilerinin iş çevreleri genellikle müzelerdir. Ancak sanat tarihçileri geçmiş devirlerden kalma sanat eserlerinin ortaya çıkarılmasına katıldıklarından, zaman zaman arazide çalışmak zorunda kalabilirler. Müzelerde çalışan sanat tarihçileri, müzeye gelen eserleri, geliş yollarına göre sınıflandırır, kayıtlarını tutar, depolanmasını ve halka uygun yer ve zamanlarda sunulmasını sağlarlar.

Sanat tarihçileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, MTA, Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlar (müzeler) turizm kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler. Öğretmenlik sertifikası almış olanlar orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.

Sanat ve Sosyal Bilimler, öğrencilerine kazandırmayı amaçladığı nitelikler; araştırmacı, bilimadamı ve sanatçı olarak farklılıklara önyargısız bakış, sorunlara yapıcı bir yaklaşım, bağımsız araştırma ve gelişmiş problem çözme yetileridir. Sosyal bilimlerin, eski – yeni, ulusal – uluslararası gibi kavramsal olarak ayrılan, karmaşık gündemi karşısında, SSBF kendi alanında sağlam ve etkin bir eğitim sunarak, genç nesilleri zihinsel ve mesleki açıdan 21. yüzyıla hazırlamaktadır.

Sebze Üretimi

(2 yıl)

Bu programda çeşitli sebzelerin en uygun koşullarda üretimi, çoğaltılması, saklanması ve piyasaya dağıtımı ile ilgili bilgiler verilir. Mezunlar özel seralarda veya tarım çiftliklerinde uzman eleman olarak çalışabilirler.

Selüloz ve kağıtcılık

(2yıl)

Kağıtçılık programı, kâğıt ve selüloz teknolojisi alanlarında çalışacak ara insan gücünü yetiştirir. Bu programı bitirenler kağıt endüstrisinde çalışmaktadırlar ve mezunlarının iş bulmada önemli bir sorunları olmadığı söylenebilir.

Seracılık-Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

(2yıl)

Seracılık programının amacı, seralarda sebze ve çiçek üretimi ile ilgili çalışmaları yürütecek insan gücünü yetiştirmektir.
Seracılık programında, bitki-çevre ilişkileri, sera toprağı ve gübreleme, sera sulama yöntemleri, seraların yapısal özellikleri ve uygulamalı seracılık gibi dersler okutulmaktadır.

Seracılık programına girmek isteyen bir k0imsenin biyoloji alanında başarılı olması, bitki yetiştirmekten hoşlanması gerekir. Ayrıca, seracılık alanında çalışacak kişilerin ekonomiye ve ticarete ilgi duymaları beklenir.

Seracılık programını bitirenlere “Seracılık Teknikeri” ünvanı verilir. Seracılık teknikeri, seraların yapımı, ışıklandırılması, havalandırılması, ısı ve nem derecelerinin ayarlanması, serada yetişecek bitkiler ile ilgili kültürel işlemlerin yapılması, bitki bakımı ve ürünlerin pazarlanması gibi işleri yürütür.

Seracılık teknikeri devlet sektörüne veya özel sektöre ait seralarda çalışabileceği gibi kendisi özel seralar kurabilir. Seracılık ülkemizde giderek yaygınlaşan bir çalışma alanıdır.

Seracılık ve süs bitkileri yetiştiriciliği programının amacı, kaliteli sebze üretimi, park ve bakıcıları, otelleri süs bitkisi yetiştirmek üzere eğitim yapmaktır. Seracılık ve süs bitkileri teknikerleri seracılık ve çiçek yapan çiftliklerde, gübre şirketlerinde iş bulabilirler. Girişimci alanlar kendi işletmelerini kurabilirler.

Seramik-Seramik Mühendisliği

(2 yıl)

Seramik programının amacı, seramik teknolojisi alanında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Seramik ülkemizde yeni bir dal olup, gelişmeye, araştırmaya ve konuda bilgili elemanlara ihtiyaç vardır. Bu bölümden mezun olan bir kişi eğer kendini geliştirmişse sanatçı olarak çalışabilir. Atölye açabilir, branşı ile ilgili fabrikalarda iş bulma şansını sahiptir.

Seramik mühendisliği programının amacı, seramik teknolojisi ve seramik sanatları alanında çalışacak yaratıcı insangücü programını yetiştirmektir. Sanata karşı ilgisi ve yeteneği bulunan, yaratıcı güce sahip olan her aday bu alanda başarı gösterebilir. Seramik mühendisi kil ve topraktan seramik ürün yapımı ile ilgili yöntemler geliştirir, seramik yapımında kullanılacak malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler, kalite ve tip olarak uygun malzemeyi seçer.

Serigrafi

( 2 yıl)

Serigrafi programının amacı, endüstrinin ihtiyacı olan uygulamalı sanat dalında ara insan gücünü yetiştirmektir.
Serigrafi programında, temel sanat eğitimi, sanat tarihi, özgün baskı teknikleri, özgün baskı uygulama, teknik resim, perspektif desen, ışık ve renk bilgisi gibi dersler okutulmaktadır. Serigrafi programına girmek isteyenlerin, üstün bir şekil ve uzay yeteneğine, renkleri ayırdedebilme, gözü ve eli eşgüdüm halinde çalıştırabilme gücüne, estetik gücüne sahip güzel sanatlara ilgili bir kimse olması gereklidir.

Serigrafi programını bitirenlere “Serigraf ” ünvanı verilir. Serigrafi, ilk örneklerinin asırlarca önce, Çin’de yapıldığı “İpek Ekran” olarak tanımlanan bir çeşit baskı tekniği olup serigraflar önceden belirlenen herhangi bir görüntünün kâğıt, kumaş, seramik vb. malzemeler üzerinde aktarılması ile ilgili işlemleri yürütür.

Serigraflar dokuma veya duvar kağıdı üreten fabrikalarda çalışabileceği gibi, kendisi de bağımsız imalathane açabilir.
Sermaye piyasası

(4yıl)

Sermaye piyasası programının amacı borsada, bankalarda yatırım danışmanlığı yapacak elemanları yetiştirmektir.
Sermaye piyasası programında hukuk, iktisat, matematik, sosyoloji ve ekonomi alanları ile ilgili çeşitli derslerden başka uluslararası finans, finansal yönetim, finansal hizmetler pazarlaması, uluslararası borsalar, Avrupa Birliği sermaye piyasası hukuku, yatırım gibi dersler okutulur ve proje çalışması yaptırılır.

Sermaye piyasası programında okumak isteyenlerin matematik ve sosyal bilimlere ilgili ve bu alanlarda başarılı, durumu iyi analiz edip geleceğe ilişkin doğru tahminler yapabilen, tedbirli, soğukkanlı, girişken, başkalarını etkileyebilen, araştırıcı ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil (özellikle İngilizce) bilmek başarıyı artırıcı faktördür.
Sermaye piyasası programını bitirenler Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Mezunlar bankalarda ve borsalarda parasını değerlendirmek isteyen müşterilere danışmanlık yaparlar ve paralarını hangi hisse senetlerine veya fonlara yatırırlarsa ne kadar zamanda ne miktar kâr elde edecekleri ve varsa her bir seçeneğin riskleri hakkında bilgi verirler.
Sermaye piyasası programını bitirenler bankalarda ve borsalarda yatırım danışmanı, portföy yöneticisi olarak görev yaparlar. Sermaye piyasasının hızla gelişen uluslararası piyasalara açılan bir sektör olması nedeni ile bu alanda yetişmiş insan gücüne duyulan gereksinim artmaktadır.

Seyahat İşletmeciliği

( 4 yıl)

Seyahat işletmeciliği programının amacı, turistlere hizmet sunan tesislerin ve seyahat hizmetlerinin yönetimi alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Seyahat işletmeciliği programında hukuk, ekonomi, işletme, muhasebe, seyahat işletmeciliği, tur operatörlüğü ve insan ilişkileri konularında dersler okutulur.

Seyahat işletmeciliği programına girmek isteyenlerin hem matematiğe, hem sosyal bilimlere ilgi duymaları, girişken, yaratıcı ve insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler olmaları gerekir. Seyahat işletmeciliği programını bitirenler “Seyahat İşletmecisi” ünvanı almaya hak kazanırlar. Seyahat işletmecisi turistlerin ulaşım, konaklama, gezi ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan seyahat işletmelerinde “Tur Operatörü veya Rehber” olarak çalışabilir ve turistlerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar. Bu programdan mezun olanlar seyahat acentelerinde, turizm bürolarında görev alabildikleri gibi kendileri alanları ile ilgili işyeri açabilirler.

Sıhhi Tesisat

(2yıl)

Bu bölüm doğalgaz kalorifer, su tesisatlarının uygun yöntemlerle döşenmesi, onarılması konularında çalışacak elemanlırı yetiştirir.

Sigortacılık

(2 yıl, 4yıl)

Sigortacılık programının amacı, sigortacılık alanında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.
Sigortacılık programında, muhasebe, ticaret hukuku, borçlar hukuku, istatistik ve matematik, sigorta muhasebesi, tarım sigortası, yangın sigortası gibi dersler okutulmaktadır. Sigortacılık programına girmek isteyenlerin, sayısal yeteneğe, ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip sorumluluk duygusu güçlü kişiler olmaları beklenir. Sigortacılık programını bitirenlere “Sigortacılık Meslek Elemanı” ünvanı verilir. Sigortacılık meslek elemanının yaptığı işler, esasta muhasebecilerinkine benzer; kaza, yangın, hastalık sigortası yaptıranların kayıtlarını tutar, sigorta ödemelerinin yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlar. Sigortacılık programını bitirenler, sigorta şirketlerinde görev alabilirler.

Sinoloji

(4 yıl)

Sinoloji programında Çin Dili ve Çin Uygarlığı, Çin ve Japon dilleri arasındaki ortak noktalar konusunda eğitim yapılmaktadır. Dış İşleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TRT’de iş bulabilirler. Sinoloji (Çince) programında Çin dili ve Çin uygarlığı incelenmekte, Çin ve Japon dilleri arasındaki ortak noktalar konusunda eğitim yapılmaktadır. Urdu Dili ve Edebiyatı Bu programda Pakistan-Müslümün, Hindistan tarih i ve kütür tarihine dayalı olarak konuşma dili ve edebiyatını inceleme ve yazma yeteneği sağlamak amacıyla kültür ve edebiyat tarihi konularında eğitim yapılmaktadır. Mezunlar Osmanlıca-Arapça-Farsça yazma ve basma eserlerin bulunduğu kütüphane ve arşivlerde, TRT’de, Dışişleri Bakanlığı’nda çalışabilirler. Urdu dili ve Pakistan araştırmaları programında Pakistan-Müslüman Hindistan tarihi ve kültür Urduca konuşma dili ve edebiyatını inceleme ve yazma yeteneğini geliştirici eğitim yapılmaktadır. Yunan Dili ve Edebiyatı Yunana Dili ve Edebiyatı konusunda eğitim vererek bu dili konuşan toplumların kültür, edebiyat, sanat ve tarihsel gelişmeleri konularında araştırma ve eğitim yapar. Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı programında Yunanca ve Yunan edebiyatı konusunda eğitim yapılmaktadır.

Sistem Mühendisliği

( 2 yıl)

Sistem mühendisliği, basit alt sistemlerin ve ya bu alt sistemlerden oluşan karmaşık sistemlerin tasarımını, üretimini ve bakımını, zaman ve maliyet kısıtlarını da göz önünde bulundurarak, gerçekleştirmek amacını taşır. Günümüz dünyasında, karmaşık sistemler genellikle teknik, biyolojik, sosyolojik, çevresel endüstriyel, politik, finansal ve ekonomik sistemlerden en az birkaçının bir bileşkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sistem mühendisliği programları, işlevsel olarak tek ve bütün bir birim olan bu karışık sistemlerin analizi için gerekli tüm temel kavram, araç ve metotları öğrenciye sunar. Farklı disiplinlerden çeşitli yöntemleri bir arada kullanabilen sistem mühendisliği programlarını en temel araçlarından bir tanesi de bilgisayarlardır. Sistem mühendisleri çok farklı alanlarda faaliyet gösteren kurumlar içinde oldukça farklı birim ve kademelerde (üretim, planlama, kontrol, yönetim gibi) görev alabilirler.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

(2 yıl, 4yıl)

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programının amacı, hava taşıt araçları ile yolcu ve yük taşımacılığı ile ilgili işlemleri yürütecek elemanları yetiştirmektir.

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda matematik, davranış bilimleri, uçak bilgisi, hava trafik kontrolleri, aerodinamik ve performans, hareket ve hava seyrüseferi, işletme ve muhasebe alanında dersler okutulur. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programına girmek isteyenlerin normal üstü bir genel yetenek yanında, ayrıntıyı algılama, insanları ikna edebilme ve onlarla iyi ilişkiler kurabilme gücü, dikkat ve sorumluluk gibi kişilik özelliklerine sahip olmaları gerekir.Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programını bitirenler “Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi” ünvanı ile görev alırlar. Hava işletmecileri hava limanlarının ve terminallerin verimli bir biçimde yönetilmesinden sorumlu olup yolcuların güven içinde ve rahatlıkla seyahat etmelerini sağlamaya çalışırlar. Sivil hava işletmecileri THY’de ve özel havacılık şirketlerinde iş bulabilirler.

Siyaset Bilimi

( 4 yıl) Bölümler ( Siyaset bilimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler)

Siyaset Bilimi’nde, tarih ve toplum bilim ağırlıklı bir müfredat uygulanmakta, öğrencilere Uluslararası ilişkiler, iktisat, karşılaştırmalı siyaset bilimi, siyasal kuram ve felsefe gibi derslerin yanı sıra Türkiye’nin son iki yüz yıllık değişimi ve evrimi öğretilmektedir. Bu donanımın yanında, öğrencilerin ortak İngilizce ve bilgisayar kullanımı ile ilgili becerileri de edinmiş olmaları beklenecektir. Siyaset bilimi öğrencileri de, uluslararası ilişkiler mezunları gibi son derece zengin bir alanda iş olanaklarına sahip olacaklardır.

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi; Siyaset bilimi derslerinde, dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, işleyişi gibi konularda Türkiye’nin bu sistem içindeki yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim ve araştırma yapılır. Bu bölümü bitirenlerin çalışabilecekleri alanların sayısı oldukça fazladır. Başta İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere, Maliye, Gümrük Bakanlığı gibi devlet daireleri, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlar çalışma alanlarını oluşturur. Ayrıca Dışişleri Bakanlığınca açılan sınavlarda başarı gösterirlerse diplomat olarak çalışabilirler. Diplomat, devletin bir başka ülkedeki temsilcisi olup, kendi ülkesi ile gönderildiği ülke arasındaki ilişkileri yürütür.

Siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler; Bu bölümde uluslararası ilişkilerin tarihi, sistemin sosyal yaşama etkisi ile ekonomik ve hukuksal yapısı, siyaset çerçevesinde ele alınır. Bu bölümü bitirenlerin çalışacakları alanların sayısı fazladır. En başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, İçişleri Bakanlığı, Turizm, Maliye, Gümrük Bakanlıkları gibi dvlet kuruluşları ile özel kuruluşların çeşitli yönetim kademelerinde de görev aldıkları görülmektedir. Bu bölümden mezun olanlar Dışişleri Bakanlığınca açılan sınavlarda başarı gösterirlerse, diplomat olarak çalışabilirler. Diplomat, devletlerin başka bir ülkede temsilcisi olup, kendi ülkesi ile gönderildiği ülke arasındaki siyasal ilişkileri yürütür.

Sondajcılık

(2 yıl)

Sondaj programının amacı, yeri delme veya silindirik bir kazı işini yapacak elemanları yetiştirmektir.
Sondaj programında, matematik, fizik, jeoloji, topografik ve jeolojik harita bilgisi, sondaj makineleri, iş hukuku ve iş emniyeti, pompa ve sondaj tekniği ile ilgili dersler okutulur ve 60 gün uygulama yaptırılır. Sondaj programına girmek isteyenlerin fizik ve jeoloji alanında başarılı, el-göz koordinasyonu güçlü, açık havada çalışmaktan hoşlanan kimseler olmalıdırlar. Sondaj programını bitirenlere “Sondaj Teknikeri” ünvanı verilir. Sondaj teknikerleri jeologlar, petrol, maden ve makine mühendisleri ile birlikte çalışırlar. Belli araçlar kullanarak, yeraltında yapılacak araştırma ve maden işletme işleri için delme yapar. Sondaj teknikeri mühendisle işçi arasında ara eleman olarak çalışır. Sondaj teknikerleri DSİ, TKİ Genel Müdürlükleri, TPAO, MTA, EİE İdaresi ve İller Bankası gibi kuruluşlarda görev alabilirler.

Sosyal Bilimler

(Açık Öğretim 2 yıl)

Açıköğretim fakültesinde olan bölümde sosyoloji, temel hukuk, yurttaşlık halkla ilişkiler. Gibi dersler okutulur. İlk mezunlar sosyal bilimlere yönelik temel dersleri aldıkları için sosyal bilimlere yönelik olanlarda özel sektörde halkla ilişkilerde çalışabilir diyebiliriz.

Sosyal Hizmetler

( 4 yıl) (Yüksekokul  EA-1, fakülte EA-2)

Sosyal Hizmet uzmanı Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve topluluklara sorunlarını tanıyıp çözümlemelerinde sahip oldukları olanakları kullanma ve çevredeki olanakları araştırma ve yararlanma konularında yardımcı olan kişidir.   Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaşlıların huzurevlerine yerleştirilmeleri ve bakımlarının sağlanması için gereken çalışmaları yürütür,

–        Kimsesiz çocukların koruyucu ailelere veya yetiştirme yurtlarına yönlendirilmelerini sağlar, durumlarını izler,

–        Yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişi veya ailelere, para, gıda, giyim yardımı yapmak amacı ile gerekli hizmetleri geliştirir, bu hizmetlerin uygulanması için kaynak sağlamaya çalışır,

–        Gelişmede geri kalmış kırsal alanlarda ve gecekondu bölgelerinde insanların ihtiyaçlarını saptar ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulunur.

Sosyal çalışmacı olmak isteyenlerin;

–        Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,

–        Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan,

–        Konuşma ve ikna kabiliyeti olan,

–        Başkalarının duygularını anlayabilen,

–        İnsanların refahına ilgi duyan,

–        Liderlik özelliklerine sahip kimseler olmaları gerekir.

Sosyal çalışmacılar genellikle büro ortamında çalışırlar. Zaman zaman sıkıntı içindeki insanların ikametgahında görüşme yapabilirler. Sosyal çalışmacılar birinci derecede sıkıntı içindeki insanlarla iletişim halindedirler.

Meslek elemanları; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde, çocuk bakım yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, yetiştirme yurtlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, huzurevi ve dinlenme yurtlarında, cezaevleri ve çocuk ıslahevlerinde, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında görev yaparlar. Ayrıca mezunların özel kreş ve gündüz bakımevi, yaşlılar evi (huzurevi) açma hakları da vardır.

Sosyoloji

(4yıl)

Sosyoloji programının amacı, toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri konusunda çalışacak elemanları yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Sosyoloji alanında çalışmak isteyenlerin iyi bir gözlemci olmaları, araştırma verilerini yorumlayabilmek için soyut ve analitik düşünme ve düşüncelerini söz ve yazı ile aktarabilme yeteneklerine sahip olmaları gerekir.

Sosyoloji bölümünü bitirenler “Sosyolog” ünvanı ile görev yapmaktadırlar. Sosyologlar, toplumda, grup yaşantısı sonucu ortaya çıkan sosyal ilişkileri, toplumsal kurumların kökenini ve gelişimlerini belirleyen ilke ve kuralları, tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüşme gibi yöntemlerle sahada araştırmalar yaparak ortaya çıkarmaya çalışırlar; eğitimciler, yasa koyucular ve planlama uzmanları için toplum yapısı hakkında bilgi toplar ve bunları yorumlarlar. Sosyologlar, aile, suçluluk, nüfusbilim (demografya), endüstri ve tarım sorunları, köy-kent yerleşmeleri, sosyal ekoloji, siyaset ve hukuk sosyolojisi gibi alanlarda uzmanlaşabilirler

Ülkemizde sosyologlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve DPT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar.

Su Ürünleri

(2yıl ve 4 yıl)

Su ürünleri programında matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilim; balık, istakoz, kerevit gibi su hayvanlarının avlanması, bunların havuzlarda üretilmesi ve pazarlanması alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

Su ürünleri programında matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilim derslerinden başka ekoloji, balık üretim teknolojisi, su kimyası ve kirlenmesi, balık besleme ve yem teknolojisi, av malzemeleri yapım tekniği, kooperatifçilik ve modern işletme tekniği gibi dersler okutulmakta, uygulamalar yaptırılmaktadır.

Su ürünleri programına girmek isteyen kimselerin, başta biyoloji olmak üzere, temel bilimlere ilgi duymaları, açık havada çalışmaktan ve balık yetiştirmekten hoşlanmaları beklenir.

Su ürünleri programını bitirenlere “Su Ürünleri Teknikeri” ünvanı verilir. Su ürünleri teknikeri, balık, istakoz, sünger vb. Su hayvanlarının avlanma mevsimi ve avlanma teknikleri konusunda balıkçıları aydınlatır. Su ürünlerinin havuzlarda üretimi için yumurtaların havuzlara yerleştirilmesi, havuzların mikroplardan arındırılması, balıkların doğal veya yapay yemlerle beslenmesi, ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili işleri su ürünleri ziraat mühendisinin denetimi altında yürütür.

Su ürünleri teknikeri, devlet sektöründe veya özel sektöre ait su ürünleri üretim merkezlerinde çalışabilir veya kendileri özel üretim yeri açabilir.

Sualtı

(2 yıl)

Sualtı programında fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilim alanı ile ilgili dersler yanında oşenografi, balıkadamlık, sualtı arama yöntemleri, dalış sağlığı ve fizik kondisyon eğitimi, sualtı tehlikeleri, gemi kurtarma dalgıçlığı gibi dersler verilir.
Sualtı programına girmek isteyenlerin bedence güçlü, uzun zaman sualtında kalabilmeye dayanıklı kimseler olmaları gereklidir. Sualtı programını bitirenlere “Dalgıç”, “Kurbağa adam “, “Balıkadam” ünvanları ile çalışırlar. Balıkadamlar batık gemilerdeki eşyaların, sualtındaki arkeolojik eserlerin çıkarılması gibi kurtarma çalışmaları yapar, sualtı araştırmalarında, su inşaaatı, mendirek yapımı, sualtı film ve fotoğrafçılık işlerini yürütür. Mezunlar Ulaştırma Bakanlığına bağlı gemi ve limanlarda, deniz araştırmaları ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarda çalışabilirler.

Subtropik İklim Bitkileri

( 2 yıl)

Bu programda eğitim görecek öğrencilere,  temel tarımsal üretim bilgisi yanında, başta muz olmak üzere Subtropik iklim bitki yetiştirme tekniği konusunda teorik ve pratik bilgiler verilecektir. Öğrenciler, Anamur’daki tarımsal üretim alanlarında staj ve uygulama yapabilme olanaklarına sahiptir. Öğrenciler 1.sınıfın II.yarı yılının sonunda 40 iş günü (320 Saat) Okul-Sanayi Koordinatörlüğünün yönlendirdiği iş yerlerinde eğitim uygulama ve stajlarını amaçlara uygun olarak gerçekleştirmektedirler.

Sulama Teknolojisi

(2 yıl)

Kamuya ve özel sektöre ait kuruluşların yeşil alan düzenlemelerine, fidanlık ve seralara otomatik sulama projeleri yapan ve uygulayan kişidir.

Sulanacak alanın sulama projesini ve keşfini hazırlar, Sulama projesine uygun malzemeleri belirler,Projeye uygun malzemenin satın alınmasını sağlar, Sulama projesine uygun malzemeleri sulama alanına uygular ve deneme çalışması yapar,Uygulanan projede meydana gelen arıza ve sorunları gidermeye çalışır, Uygulanan projenin sonuçlarını izler.

Sulama Teknikeri olmak isteyenlerin; Fen ve matematik derslerine ilgili, Sayısal düşünme gücü olan, bir işi planlayıp yürütebilme yeteneğine sahip, Bedence sağlam ve dayanıklı, Başkaları ile iyi iletişim kurabilen,Dikkatli,sabırlı,açık hava koşullarında ve inşaat ortamında çalışmayı kabullenmiş kimseler olmaları gerekir.

Sulama Teknikerleri; Belediyelerde, Orman ve Tarım Bakanlığına bağlı fidanlıklarda, sportif  ve turistik tesislerde, sulama işi yapan firmalarda ve kendi kuracakları işyerlerinde çalışabilirler.

Sümeroloji

(4yıl)

Bölümde M.Ö. 4000 yılının ortalarında Hz. İsa’nın doğumuna kadar uzanan sürede Önasya’da oturmuş ve çivi yazısını kullanmış kavimlerin dil, tarih ve kültürleri konularında eğitim verilmektedir. Müzelerde çalışma imkanları vardır. Sümeroloji programında M.Ö. 4000 yılının ortalarından İsa’nın doğumuna kadar uzanan sürede Önasya’da oturmuş ve çivi yazısını kullanmış kavimlerin dil, tarih ve kültür tarihleri gibi konularda eğitim yapılmaktadır.

Süt Hayvancılığı

(2yıl)

Süt ve ürünleri programının amacı, hayvanlardan süt elde edilmesi ve sütten yapılan gıda maddelerinin üretimi ile ilgili işleri yürütecek ara insan gücünü yetiştirmektir.

Süt ve Süt Ürünleri

(2yıl)

Süt ve ürünleri programının amacı, hayvanlardan süt elde edilmesi ve sütten yapılan gıda maddelerinin üretimi ile ilgili işleri yürütecek ara insan gücünü yetiştirmektir. Süt ve ürünleri programında başarılı olmak için biyoloji ve kimya gibi alanlarda başarılı olmak gereklidir. Süt ürünleri alanında çalışacak kişinin ekonomiye özellikle pazarlama konularına ilgi duyması gerekir. Süt ve ürünleri programını bitirenlere “Süt Ürünleri Teknikeri” ünvanı verilir. Süt ürünleri teknikeri süt hayvanlarının elle veya makine ile sağılması, sütün pastörize edilmesi ve şişelenmesi, tereyağ, peynir, yoğurt, süt tozu, dondurma gibi süt ürünlerinin üretimi ile ilgil işleri yapar; ürünlerin kalitesini kontrol eder ve pazarlamasını planlar. Süt ürünleri teknikeri bu çalışmalarını ziraat mühendisinin gözetimi altında yürütür. Süt ürünleri teknikerleri devlet sektörüne ya da özel sektöre ait fabrika veya imalathanelerde çalışabilirler veya kendileri süt imalathanesi açabilirler.

Şehir Bölge Planlama

(4yıl)

Şehir ve bölge planlama bölümü, şehir alanının ekonomik olanaklara, insanların ihtiyaçlarına ve estetik kurallara uygun olarak planlanması ve çevre düzenlenmesine ilişkin eğitim ve araştırma yapar. Şehir ve bölge planlama bölümlerinde öğretimin ilk yılında öğrenciler matematik, sosyoloji, antropoloji (insanbilim), ekonomi, şehir planlamaya giriş dersleri alırlar. Daha sonraki yıllarda ise mühendislik bilimleri (jeodezi-fotogrametri, çevrebilim, bilgisayar vb.); şehir ve köy sosyolojisi, planlaması, ekonomisi, şehir desenleme, istatistik, araştırma yöntemleri gibi dersler okutulur.

Şehir ve bölge planlama bölümlerine girebilmek için üstün bir akademik yeteneğin yanı sıra, matematik, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, tarih gibi derslerde başarılı olmak gerekir. Ayrıca kişinin mimarlar için gerekli diğer niteliklere de sahip olması çalışma hayatında başarısını artırır.  Şehir ve bölge planlama programından mezun olanlar “Şehir Plancısı” ünvanını alırlar. Şehir plancısı şehirde konut, endüstri, ticaret, eğitim, sağlık vb. gereksinimler için arazinin nasıl kullanılacağına, binaların nerelere hangi yoğunlukta yerleştirileceğine karar verir ve bu kararın uygulanması ile ilgilenir, sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak şehirlerin gelişmesi için gerekli mekân düzenlemesini en uygun ve ekonomik biçimde oluşturmaya çalışır. Bunun için şehir plancısı, doğal çevre, sosyo-ekonomik yapı ve şehrin mekân yapısı arasında var olan ya da olması gereken karşılıklı ilişkileri dikkate alır. Şehrin fiziksel, sosyo-ekonomik ve demografik (nüfus) durumunu inceler, geleceğe ilişkin tahminler yapar. Şehir plancısının, bir kentin planının hazırlanması ve planın uygulanması aşamalarında, sosyal mühendislik ve yönetim bilimlerinden çok sayıda uzmanla birarada çalışması gerekmektedir. Kentin gelişimi ve biçimi ile ilgili kararları şehir plancısı verirken; örneğin, alt yapı ile ilgili uygulamalarda çevre mühendisleriyle, açık alan düzenlemeleri ile ilgili konularda peyzaj mimarlarıyla işbirliğine gerek duyulmaktadır.

Ülkemizde şehir plancılarının çoğunluğu planlamacı olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında görev almaktadırlar. Serbest çalışan şehir plancıları, İller Bankası tarafından ihaleye çıkarılan şehir imar planlarını hazırlama işini alabilirler. Ülkemizde şehir plancılığı yeni bir meslektir. Bu nedenle şehir plancıları gerek kamu kesiminde gerek özel kesimde kolay ve oldukça doyurucu ücretli iş bulabilmektedirler.

Şeker Teknolojisi

(2yıl)

Şeker endüstrisinde, pancar yetiştiriciliğinden şeker üretimi aşamasına kadar çeşitli kademelerde çalışan kişidir. İş bulma imkanı öncelikle İç Anadolu Bölgesinde olmakla birlikte,  pancar ekimi yapılan diğer bölgelerde de istihdam imkanı vardır. Şeker Enstitüsü’nde, Pancar kooperatiflerinde, kamu ve özel şeker fabrikalarında pancar yetiştiriciliğinden şeker üretimine kadar tüm kademelerde görev alabilirler.

Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşletmeciliği

(2yıl)

Takı   eşyalarını  bilgisayar ve  elle tasarlayan,  tasarlanan takı eşyalarının  yapımını yürüten kişidir. Gözleri, elleri sağlam ve güçlü,  Tasarım, çizim ve sanat yeteneği yüksek, Dikkatli, titiz kimseler olmaları gerekmektedir. Yaratıcılık meslekte ilerlemeyi kolaylaştırıcı bir özelliktir. Meslek elemanlarının çalışma alanı, kuyumcu atölyeleri ile fabrikalardır.  Kuyumcularda vitrin kuyumcusu olarak, bujiterilerde, diş protez ve gözlük çerçevesi yapım atölyelerinde tasarımcı olarak çalışabilirler.

Talaşlı Üretim Öğretmenliği

(4 yıl)

Meslek teknik liselerde öğrenci yetiştirmede model yaratmayı, proje çizmeyi ve maketler yaparak çalışmayı, kalıp ve döküm yapmayı, kendine iş edinen tasarımcılık gücü gelişmiş bireyler arasından seçilenlere eğitim verir.

Tapu Kadastro

(2 yıl)

Tapu kadastro programı, tapu sicillerinin tutulmasına ilişkin temel kurallar ile tapu sicilinin oluşturulmasını amaçlayan kadastro çalışmaları için gerekli arazi ölçümü ve harita yapım teknikleri konusunda çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Tapu kadastro programında, öğretimin ilk yılında genel matematik, teknik bilimler (ölçme bilgisi), teknik resim, anayasa ve idare hukuku, medeni hukuk ve borçlar hukuku gibi temel dersler verilir. İkinci yılda ise medeni hukuk, tapu sicil hukuku, imar ve kamulaştırma mevzuatı gibi hukuk dersleri ile fotogrametri, kartografya, bilgisayar programlama, tapu kadastroda bilgisayar kullanımı gibi teknik dersler okutulur. Ayrıca her iki öğretim yılında genel uygulama çalışmaları yapılmaktadır Bu programa girmek isteyen öğrenciler matematik, fizik, trigonometri gibi teknik derslerde iyi yetişmiş olmalı ve bilgisayar ile hukuk konularına ilgi duymalıdırlar. Tapu ve kadastro mesleği, arazi üzerinde ve büroda ekip çalışmasını gerektirir. Bu nedenle mesleğe girmek isteyenlerin ekip çalışmasını sevmeleri ve doğadan hoşlanmaları beklenir. Ayrıca bu kimselerin doğada çalışmalarını engelleyecek ruhsal ve fiziki özürlerinin olmaması gerekir.

Bu programdan mezun olanlara “Tapu Kadastro Teknikeri” ünvanı verilmektedir. Tapu kadastro teknikeri tapu sicil müdürlükleri hizmetlerinde, kadastro hizmetlerinde ve yol, kanal, baraj yapımı ile her türlü harita yapımında teknik eleman olarak görev yaparlar. Tapu kadastro mezunları Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları, DSİ, TEK, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler gibi kamu kuruluşları ile harita, parselasyon, imar planı, yol, baraj gibi hizmetler yapan müteahhit firma ve şirketlerde kolaylıkla iş bulma olanaklarına sahiptirler.

Tarım

(2yıl)

Tarım alet ve makineleri programı her çeşit tarım alet ve makinelerinin imalatının projelendirilmesi, yapılması ve işletilmesinde, mühendis ile ustabaşı arasında köprü görevini yapacak elemanlar yetiştirir. Tarım alet ve makineleri programına girmek isteyenlerin, temel bilimlerde, özellikle fizikte başarılı, mekanik ilişkileri, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip olmaları gerekir. Tarım alet ve makineleri programından mezun olanlara “Tarım Alet ve Makineleri Teknikeri” ünvanı verilir. Tarım alet ve makineleri teknikeri tarım alet ve makinelerinin üretimde mühendis ile işçi arasında ara eleman olarak görev yapar. Tarım alet ve makineleri teknikeri kamu kesiminde Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları teşkilatlarında, T.C. Zirai Donatım Kurumu fabrika ve bölge müdürlüklerinde, pancar ve tarım-kredi kooperatiflerinde görev alırlar. Tarım alet ve makineleri teknikeri öğrenimi sırasında aldığı genel konstrüksiyon, imalat ve malzeme bilgisi nedeniyle serbest çalışma, tarım alet ve makineleri imal eden özel kuruluşlarda da iş bulma olanağına sahiptir.

Tarımsal kooperatifçilik programının amacı, tarım ürünleri üreten kişilerin kurdukları kooperatiflerin başarılı bir biçimde yönetimi alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Tarımsal kooperatifçilik programında okumak isteyenlerin ekonomiye ve sosyolojiye ve matematiğe ilgili ve bu konularda başarılı, başkalarını etkileyebilen, girişimci kimseler olmaları gerekir.Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran bir özelliktir.Tarımsal kooperatifçilik programını bitirenlere “Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı” ünvanı verilir. Mezunlar kooperatiflerin yasalara uygun biçimde kurulması, kooperatif yöneticilerinin gerek üyelerle gerek kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerini düzenler, kooperatiflerin amacına erişmesi için çalışma planı hazırlar ve uygulanmasını, kooperatif muhasebe işlemlerinin sağlıklı biçimde yürütülmesini sağlar.

Tarımsal kooperatifçilik programını bitirenler tarım kredi, tarım satış, tarım kalkınma kooperatiflerinde görev alabilirler. Tarımsal laboratuvar programının amacı tarımla ilgili laboratuvarlarda çalışacak elemanları yetiştirmektir. Tarımsal laboratuvar programında okumak isteyenlerin fen bilimlerine özellikle biyoloji ve kimyaya ilgili ve bu konularda başarılı, görme duyumu keskin, ayrıntıyı fark edebilen dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.Tarımsal laboratuvar programını bitirenlere “Tarımsal Laboratuvar Teknikeri” ünvanı verilir. Tarımsal laboratuvar teknikeri ziraat mühendislerinin yardımcısı olup resmi ve özel tarım işletmelerinde toprak, su, gıda maddeleri ve yerleri bileşiminde bulunan mineralleri, zararlı maddeleri vb. belirler ve ilgilenip rapor eder. Tarımsal laboratuvar teknikerleri devlete ve özel sektöre ait çiftliklerde, tarım ilaçları üreten fabrikalarda iş bulabilirler. Tarımsal laboratuvar alanında yükseköğretim görmüş eleman sayısı çok az olduğundan mezunların iş bulma sorunu olmayacağı söylenebilir.

Tarımsal sulama yönetimi amacı, tarım arazisinin erozyondan korunması, sulanması ve verimin artırılması için yöntemler geliştirilmesi ve tarımsal yapıların planlanması konularında çalışacak teknik insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda ve DSİ’de görev alabilirler.

Tarih

(4yıl)

Tarih, insanların eylem ve düşüncelerinin gelişimini, olayların ekonomik ve düşünsel nedenlerini ve bu nedenlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklayan bir disiplindir. Tarih bölümünde geçmişte olan ve halen gelişmekte olan toplumsal, özellikle siyasal olaylar incelenerek oluş nedenleri ve ilişkileri üzerinde durulur.

Tarla Bitkileri

(2 yıl)

Beslenme çok yaygın olarak kullanılan bitkilerin üretimi, türlerinin geliştirilmesi, ürünlerin modern yöntemlerle toplanması, depolanması, standartlaştırılması konularında eğitim yapmaktır. Bu bölüme girmek isteyenlerin fen bilimleri derslerinde başarılı açık havada çalışmaktan hoşlanan, doğayı ve bitkileri seven kimseler olmalıdırlar. Tariş, Çukobirlik, Antbirlik gibi tarım kooperatiflerde, gıda maddeleri, tarım ilaçları ve makineleri üreten fabrikalarda özel çiftliklerde ve devlet çiftliklerinde çalışabilirler.

Tasarım ve Basım-Yayımcılık

(2yıl)

Bu bölümün amacı basım sektörünün uygulama alanlarına yüksek el becerisine ve teorik bilgilere sahip eleman yetiştirmektir. Modern toplumların başarı ölçütlerinin başında, ülkede basılan gazete, dergi ve kitap sayıları gelmektedir. Bu iletişim araçlarının basıldığı matbaacılık sektörü ülkemizde de hızla gelişmektedir. Baskı teknolojisine hâkim, deneyim kazanmış, basım tekniklerini yakından takip eden, hayata geçiren, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek bölümün ana hedefidir. Tasarım ve Basım Yayımcılık Teknikeri unvanı alan mezunlar basım sektöründe; basım öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim yapan işletmelerde, gazetelerde, üniversite matbaaları, Devlet Malzeme Ofisi Müessesesi, Tekel Ambalaj, Banknot Matbaası gibi kamu matbaalarında ve matbaa malzemeleri tedarikçi işletmelerde çalışma olanağına sahiptir.

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği

(4yıl)

Bölümün amacı, ülkemizdeki teknik okullara vasıflı ve nitelikli makine teknik öğretmen yetiştirmektir. Program, tasarım ve üretime yönelik eğitim verilmektedir.

Tekstil

(Bölümler; Tekstil 2yıl, Tekstil mühendisliği 4yıl,)

Tekstil programının amacı, tekstil endüstrisinin ihtiyacı olan ara insan gücünü yetiştirmektir. Ülkemiz, tekstil endüstrisinde gelişmiştir.Tekstil programında öğrenim giren kişiler kamu ve özel sektördeki tüm tekstil fabrikalarında iplik-dokuma-baskı ünitelerinin kreasyon, negatif renklendirme bölümlerinde çalışabilirler. Tekstil ve konfeksiyon endüstrisi ülkemizde gelişmekte olan önemli bir alan olduğundan, tekstil bölümünde öğrenim görmüş elemanlara geniş iş olanakları bulunmaktadır. Bu elemanlar birkaç yıl çalıştıktan sonra üst seviyelerde görev alabilirler; tekstil, konfeksiyon ve modası ile ilgili firmalarda danışman veya uzman olarak çalışabilirler.

Tekstil mühendisliği bölümü tekstil hammaddelerini değişik tekniklerle işleme ve bu alanda yeni teknikler geliştirme konusunda araştırma ve eğitim yapar. Tekstil mühendisliği mezunları iplik, dokuma ve konfeksiyon fabrikalarında; fiziksel kontrol laboratuvarlarında; yapay lif üreten fabrikaların kasar, boya, apre bölümlerinde; kimyasal tekstil kontrol laboratuvarlarında; boyar madde ve tekstil yardımcı maddesi üreten fabrika veya bunların dallarında çalışabilirler. Tekstil sanayi ülkemizde giderek daha çok önem verilen ve gelişen bir alandır. Bu nedenle bölüm mezunlarının iş bulmaları kişisel yetenekleri ölçüsünde kolaylaşacaktır. Özel sektörde çalışanlar, yetenekleri, statüleri ve sektörün kuralları çerçevesinde para alırlar.

Telekomünikasyon Mühendisliği

(4yıl)

Telekomünikasyon Mühendisliği, her türlü haberleşme sistemininin tasarım, üretim ve geliştirilmesi üzerine çalışan mühendislik dalıdır. Amacı: Küreselleşen bilgi toplumunun bireyleri arasında bağlantı kurulmasını sağlayabilecek, hızlı ve yüksek kaliteli veri aktarma kapasitelerine talebin sürekli artması bu alanda araştırma ve geliştirme etkinliklerinin hız kazanmasına ve telekomünikasyon mühendisliğinin gözde bir meslek alanı olmasına neden olmuştur. Programlar yazılım ve donanım temellerini içeren derslerle desteklenmektedir. Bu mühendislik disiplininde haberin üretimi, dağıtımı ve algılanması esastır. Ses, veri görüntü ve TV sistemleri, lokal alan ve diğer bilgisayar haberleşme ağları bu disiplinin ana uygulama alanlarıdır. Ayrıca radar ve uzaktan algılama teknikleri önemli işleme uygulamalarıdır. Öğrenciler öğrenimleri süresince Lineer Cebir, Genel Kimya, Olasılık ve İstatistik, Telekomünikasyona Giriş, Diferansiyel Denklemler, Elektrik Devre Temelleri, Malzeme İnsan ve Toplum Bilimleri, Elektronik, Veri Yapıları, Yazılım Prensipleri, Kontrol Sistemleri gibi derslerin eğitimini alırlar. Bu bölümü seçecek adayların; kuvvetli bir bilim temeline ve proje odaklı mühendislik becerilerine sahip, sayısal yetenekleri gelişmiş, tasarımcı bir yapıya sahip olmaları gerekir. Bu bölüm mezunlarına “Telekomünikasyon Mühendisi” unvanı verilir. Enformasyon teknolojisine ilişkin alanlarda kolaylıkla iş bulabilirler. Mezunlar yurt içi veya dışında hızla büyüyen telekom ve internet şirketlerinde lider konumunda çalışabilir. Ayrıca ALCATEL, TELETAŞ, NETAŞ, SİEMENS, TRT, ASELSAN, TELSİM, TURKCELL gibi gsm firmaları, TUBİTAK, sivil ve askeri devlet kuruluşları ile, bilgisayar ve diğer özel sektör kuruluşlarında görev alabilirler.

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

(2yıl)

Temelde bir büro işi niteliğini taşıyan meslektir. Tıp ve sağlık bilimin dökümlerini araştırmalarının, bulgularının derlenmesi, hizmete sunulması, saklanması ve ilgililere iletilmesiyle meşgul olurlar. Mezunlar tıbbi dökümantasyon meslek elemanı ünvanı ile resmi ve özel hastanelerde, kliniklerde görev alırlar.

Tıbbi labaratuvar

(2yıl)

Tıbbi laboratuvar programı, hastane, laboratuvar ve kliniklerde kullanılan cihazların çalıştırılması, sağlık kuruluşlarında değişik tahlillerin yapılması ile ilgili teknik sağlık personelinin yetiştirilmesi konularında teorik ve pratik eğitim yapar. Tıbbi laboratuvar programında öğretimin ilk yılında psikoloji, biyoloji, anatomi, fizik, parazitoloji, entomoloji, mikrobiyoloji, kimya gibi temel bilim dersleri; ikinci yılda patoloji, genetik, histoloji, biyofizik, biyokimya, radyoloji gibi temel tıp dersleri okutulur. Ayrıca, mikrobiyoloji ve parazitoloji, biyokimya, kemotoloji, nükleer tıp, radyoloji, patoloji dallarında öğrencilere staj yaptırılır.  Bu programa girmek isteyen öğrencilerin biyoloji, fizik, kimya ve insan bilimleri alanlarına ilgili, kapalı ortamlarda çalışmaktan hoşlanan, dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir. Mezunlar “Tıp Laboratuvarı Teknikeri” ünvanını alırlar. Bunlar çalıştıkları laboratuvar ve bilim dallarında uzman yönetiminde, tekniklere uygun test ve analizler yaparlar.

Bu alanda eğitim görenler sağlık ocakları, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel klinikler ve laboratuvarlarda çalışacakları gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilatlarında da çalışabilirler. Ülkemizde bu alanda yetişmiş elemana ihtiyaç olduğundan mezunlar kolaylıkla iş bulabilirler.

Tıbbi Mümessillik ve pazarlama

(2yıl)

Bir ilaç firması adına, firmaya ait (ruhsatlı) ilaçların tanıtımı ve pazarlamasıyla görevli kişidir. İlaç endüstrisi , tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürekli olarak gelişen bir sektördür. Sayıları bir hayli artan değişik türdeki ilaçlara paralel olarak ilaç firmalarının sayısında da son yıllarda bir artış gözlenmektedir. Bu nedenle iyi bir eğitim almış olan ilaç tanıtım elemanlarına her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

Tıp

(6yıl)

Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak sağlık personelini (hekimleri) yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır. Tıp programında eğitim süresi 6 yıldır. Bu fakültelerde öğretim “Tıp Doktorluğu” ve “Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Eğitimi” olmak üzere iki düzeyde yapılır. Tıp doktorluğu düzeyi üç kademeden oluşur:

(1)Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesi, öğretimin ilk iki yılını kapsar. Bu dönemde biyoloji, fizik, kimya dersleri ile anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji vb. temel tıp dersleri verilir.

(2) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesi, öğretimin 3., 4. ve 5. sınıflarını kapsamakta ve bazı temel tıp bilimleri dersleri ile klinik, poliklinik gibi uygulama alanları ve gerekli laboratuvar çalışmalarını içermektedir.

(3) Öğretimin 6. yılını kapsayan Aile Hekimliği Kademesi, klinik ve poliklinik uygulamalarını içermektedir. Temel Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi ise, Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini başarı ile tamamlayanlardan dileyenlerin devam edebilecekleri 2 yıllık bir eğitimdir. Bu dönemde, botanik, zooloji, anatomi, biyokimya, biyofizik, mikrobiyoloji vb. dersler okutulmaktadır.
Tıp programında okumak ve doktor olmak isteyen kimselerin çok üstün bir akademik yeteneğe, kuvvetli bir dikkat ve belleğe; operatör olmak isteyenlerin ayrıca el-parmak becerisine sahip olmaları gerekir. Tıp eğitimi uzun ve yorucu bir eğitimdir. Bunun için kişinin bilime, özellikle biyoloji, fizik, kimya, anatomi ve fizyolojiye içten ilgi duyması, sabırlı ve azimli olması, meslekdaşları ve hastaları ile iyi iletişim kurabilmesi için hoşgörülü, insan sevgisi ve insanlara yardım isteği güçlü bir kimse olması gerekir. Tıp eğitimi uzun ve masraflı bir eğitimdir. Kişinin bu hususu göz önünde tutması gereklidir.

İster uzman ister pratisyen olsun bir doktorun en önemli görevi toplumu ve kişileri her türlü hastalıktan korumak, bütün çabalara karşın sağlığı bozulan kimseleri tedavi etmektir.

Ülkemizin sağlık personeline, özellikle hekime ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Hekim ve sağlık personeli sayısının yetersiz olması ve yurt düzeyinde dengesiz dağılımı yüzünden sağlık hizmetlerinde istenen gelişme sağlanamamaktadır. Ülkemizde her alanda yetişmiş hekime, özellikle pratisyen hekime büyük ihtiyaç vardır. hekimlerin %70’i uzman hekim olup ülkenin gelişmiş bölgelerinde toplandıkları göz önüne alınırsa az gelişmiş bölgelerde hekime olan gereksinme daha iyi anlaşılabilir.

Ticaret ve Yönetim

(2yıl)

İşletmelere pazarlama, satış, finans yönetimi ve muhasebe  alanlarında  görev yapacak kişileri yetiştirir.

Ticaret ve yönetim  meslek elemanı;  Çalıştığı işyerinde  ürünlerin tanıtımı ve satışı için projeler geliştirilmesinde işletmeciye yardımcı olur. İşlerin  verimli bir şekilde  yönetilmesini sağlar, Ticaret uygulamaları, finansal pazarlar, kanun, tüzük ve  yönetmelikleri takip ederek bilgilerini güncel tutar. Her an değişebilen rekabet şartlarında işletmelerin zarar görmemesi için alandaki gelişmeleri çalıştığı kurum/kuruluşa aktarır.

Bölüm mezunları, büyük çoğunluğu sanayi sektöründen hizmet sektörüne kadar geniş bir yelpaze içindeki çeşitli kuruluşlarda görev yapmaktadır. Bu bölüm mezunlarının çalışma alanlarının geniş olması nedeniyle işsizlik gözlenmemektedir. Ancak, yabancı dil ve bilgisayar bilgisine göre iş bulma olanakları değişmektedir.

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

(4yıl)

Bir tiyatro eserini veya metnini düşünsel anlamda yorumlayarak anlamlı hale getiren ve eserin içeriğinde yer alması gereken konular üzerinde (metinsel içerik, sahne dekoru, sahne tasarımı, kostüm, ışık, ses, görüntü vb. tüm olguları alarak) uyumlaştırma yapan  ve fikirsel katkı sunan kişidir.

Tiyatro Eleştirmeni ve Dramaturji eğitimini tamamlayanlar;  Kültür ve sanat vakıflarında çalışarak, çeşitli sanatsal etkinlik düzenler. Şehir, devlet ve özel tiyatro topluluklarında dramaturg, genel sanat yönetmenliği, yönetmen veya yönetmen yardımcısı olarak çalışır. Çeşitli yayın kuruluşları adına tiyatro eseri çevirmenliği yapar. Çeşitli gazete, dergilerin sanat bölümlerine sanat eleştiri yazıları ve röportajlar yapar. Reklam ajanslarında art direktör veya metin ve reklam yazarlığı yapar. Çocuk tiyatrolarında ve eğitim kurumlarında yaratıcı drama eğitimi verir.

Mezunların iş bulma imkanı mevcut olup, üniversite kontenjanlarının artması ve tiyatroların dramaturg çalıştırma ihtiyacı bilincine varmamaları sonucunda gelecekte iş bulma sıkıntısı yaşanılacağı düşünülmektedir

Tohumculuk

(2yıl)

Tohumculuk programının amacı tüm tarla ve sebze üretiminde kullanılan tohumların üretiminde ve pazarlanmasında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Tohumculuk programında tarımsal botanik, genetik, istatistik, bilgisayar programlama, meteoroloji, bitki fizyolojisi, tohumculuk politikaları, tohumculuk teknolojisi, bitki ve ambar tohum depolama tekniği ve tohumculuk pazarlama gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.  Tohumculuk programında okumak isteyenlerin biyolojiye, özellikle genetik konularına ilgili ve bu alanda başarılı, bedence sağlam ve dayanıklı, sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir. Tohumculuk programını bitirenlere “Tohumculuk Teknikeri” ünvanı verilir. Tohumculuk teknikerleri ziraat mühendisinin yardımcısı olup tarla ve sebze bitkilerinin tohumlarını iyileştirmek tohumların toprağa ve iklime uyumunu denemek için gerekli çalışmalar yapar, tohumların pazarlanmasını sağlar. Tohumculuk teknikerleri Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına veya özel sektöre ait tohum üretim istasyonlarında görev alabildikleri gibi kendi işlerini de kurabilirler.

Turist Rehberliği

(4yıl)

Turist Rehberi; Yerli ve yabancı turistleri Türkiye’nin görülmeye değer yerlerine götüren, onlara bu yörelerin tarihi, kültürel, doğal ve diğer güzellikleri hakkında ayrıntılı bilgi veren, turistlerin sorunlarının çözümüne yardımcı olan kişidir. Yabancı turistlerin yurda girişleri sırasında, Türk turistlerin yurtdışı gezilerinde vize, pasaport, gümrük vb. işlemlerinde yardımcı olur. Turistlerin sağlık belgeleri, kambiyo ve döviz işlemleri, kredi kartları, haberleşme gibi  işlemlerine yardım eder.  Hastalık, yaralanma, ölüm vb. her türlü sağlık sorununun çözümünde ilgili yerlerle bağlantı kurar, turistleri gezi programında yer alan müzeler, tarihi binalar, antik kentler, doğal güzelliği olan yerlere götürür ve bu yerlerin özelliklerini tanıtır. Turistleri ülkemize özgü yemek, halkoyunları, müzik gibi kültür ürünlerini tanıyabilecekleri yerlere götürür, gezi sırasında ihtiyaç duyulduğunda ilk yardım yapar. Turist rehberleri, otel, motel, müze, restoran, tapınak gibi kapalı ortamlarda, ören yerleri, sit alanları, antik yerleşim merkezleri, dağlık bölgeler gibi açık havada çalışırlar. Meslek seyahat etmeyi gerektirmektedir. Çalışma zamanı belli değildir, tam zamanlı, yarı zamanlı, gece, hafta sonu, mevsimlik çalışabilirler. Yerli ve yabancı turistlerle, otel, motel, restoran personeliyle, tur operatörleriyle, enformasyon memurlarıyla ve çok değişik meslek elemanlarıyla iletişimde bulunurlar.

Turizm İşletmeciliği

4yıl)

Bu bölüm turizm alanında işletme ve kuruluşlarının üretim ve hizmet faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesinde ihtiyaç duyulan ara elemanları yetiştirmeyi amaçlar. Mezunlar kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda iş bulma imkanına sahiptirler.

Turizm işletmeciliği ve Otelcilik

(4yıl)

Otelcilik, turizm sektörü içinde bir hizmet endüstrisidir. Bu endüstri, yerli ve yabancı konuk ve turistlerin, tarihsel ve kültürel inceleme amacıyla ya da spor yapmak, eğlenmek için düzenledikleri gezi ve konaklama, yemek yeme etkinliklerini kapsar. Otelci, bu amaca yönelik hizmet üretmek ve bunların standartlar ölçüsünde gerçekleşmesinin sağlamak üzere, bir dizi iş ve işlemlerle uğraşır. Otel yöneticilerinin işi fazla rahat sayılmaz. Otele gelen müşterilere bir oda (yatak) sağlamanın yanı sıra, onların yiyip içmeleri, eğlenmeleri için gerekli koşulları hazırlamak da otel yöneticisinin görevidir. Günümüzde büyük oteller, barınma gereksinimini sağlamaktan başka, nişan, düğün konferans,kongre gibi etkinliklerin de yapıldığı bir yer durumuna gelmektedir.  Turizm işletmeciliği ve otelcilik programının amacı, çağdaş turizm anlayışına uygun olarak, müşterinin her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok çeşitli hizmetleri veren modern otel, lokanta vb. Turistik yerleri yönetecek personeli yetiştirmektir.

Turizm ve Otelcilik

(4yıl)

Turizm ve otelcilik programının amacı, otelcilik ve turizm alanında çalışacak ara insangücünü yetiştirmektir. Mezunlar “Turizm Meslek Elemanı” ünvanını kazanırlar. Turizm meslek elemanı, turistlik otellerde müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılamak için gerekli düzenlemeleri yapmada turizm işletmecisine yardımcı olur; resepsiyonist, muhasebeci olarak görevleri yürütür, seyahat işletmeciliği, tur operatörlüğü yapabilir. Turizm meslek elemanlarının çoğu, büyük turistlik oteller de dahil olmak üzere pek çok kuruluşta görevlerini sürdürmektedirler.

Türk Dili ve Edebiyatı

(4 yıl)

Türk dilinin yapısı, diğer dillerle olan bağlantısı ele alınır. Türk edebiyatının tarihi ve bugünkü durumu incelenir. Türk Dili ve Edebiyatının tüm evrelerine yönelik araştırma ve eğitim yapılır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları, kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür Bakanlığı’nda, TRT kurulunda görev alabilirler. Yükseköğretim kurumlarında okutman olarak çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası alanlar orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler. Özel yetenekleri olanlar, gazete ve dergilerde yazarlık, editörlük yapabilirler. Türk Dili ve Edebiyatı: Bu programda Türk dilinin yapısı, gelişmesi ve diğer dillerle olan bağlantısı ele alınır. Türk edebiyatının tarihi ve bugünkü durumu incelenir. Türk dili ve edebiyatının tüm evrelerine yönelik araştırma ve eğitim yapılır. Bu programda Osmanlıca, genel dilbilim, Çağatayca veya Uygurca, servet-i funun edebiyatı, halk edebiyatı konularında dersler okutulur.

Tütün Eksperliği

(4yıl)

Bölüm tütün bitkisinin yetiştirilmesinden, tütünün içilecek hale gelinceye kadar geçirdiği evrelerde yapılması gereken tüm işlemlerde çalışacak teknik insan gücünü yetiştirmektedir. Tütün eksplerlerinin başlıca çalışma alanı Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardır.

Tütün yetiştiriciliği ve işletmeciliği

(2yıl)

Bu programın amacı, kaliteli tütün yetiştirme, tütünü işleme ve pazarlama alanında çalışacak ara insangücü yitiştirmektir mezunlar, tekel bakanlığına bağlı sigara fabrikalarında ve tütün üretim birimlerinde görev alabilirler.

Uçak

(4yıl)

Uçak elektriği programının amacı, uçakların elektrik sistemlerinin montajı, bakımı ve onarımı işlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Uçak elektriği programına girmek isteyen bir kimsenin başta fizik olmak üzere temel bilimlere karşı ilgili ve bu alanlarda başarılı dikkatli ve sorumlu bir kimse olması beklenir

Uçak elektroniği programının amacı hava limanlarında ve uçaklarda kullanılan elektronik cihazların monte edilmesi, bakım ve onarımı ile ilgili işleri yapacak ara insangücünü yetiştirmektir. Bu bölümde okumak isteyen bir kimsenin başta fizik olmak üzere temel bilimlerde başarılı, ayrıntılara önem veren mekanik konularına ilgili ve bu alanda başarılı kamseler olması gerekir.

Uçak gövdesi programının amacı, uçak gövdelerinin yapımında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Uçak gövdesi programında eğitim görmek isteyen bir kimsenin, çizim yeteneğine sahip, dikkatli bir kimse olması beklenir

Uçak gövde Bakım; Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokuluna bağlı üç bölüm. Uçak sanayisinin işletme aşamasındaki teknik eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik bir eğitim yapar. Program, uçak gövdelerinin ve sistemlerini bakımı, onarımı ve üretimi konusunda; uçak motor bakım bölümü, uçak motorlarının yapımı, onarımı ve bakımı alanlarında; teorik ve uygulamalı eğitim verir. Mezunlar teknik bakım yapılan hava limanlarında, uçak fabrikalarının bakım ve onarım atölyelerinde, proje ve dizayn sahalarında, sivil hava şirketlerinde, THY, Havaş, Usaş, Aselsan gibi kuruluşlarda çalışabilirler.

Uçak mühendisliği; Havada seyreden her türlü aracın tasarlanması ve inşa projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarımının teknolojisi ve işletme konularında eğitim ve araştırma yapılır. THY, Kara ve Hava Kuvvetlerinde ana bakım üstlerinde, Tusaş, Mke kurumunda ve bazı özel havacılık şirketlerinde çalışılabileceği gibi makine mühendisliği sahalarında da çalışılabilir. Gözlem istasyonları ve rasathanelerde görev alabilirler. Ancak büyük bir çoğunluk mezun olduktan sonra iş bulmakta güçlük çekmektedir.

Ulaştırma Lojistik

(4yıl)

Endüstrinin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Ulaştırma ve Lojistik Programı, çok geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Mezunlarına “Ulaştırma ve Lojistik Teknikeri” unvanı verilmektedir. Teknolojik gelişmeler, endüstriyel sektörlerde de; üretim yöntemlerinin, idari ve mali yönetim anlayışının değişimine sebep olmuştur. Özellikle bilişim teknolojisindeki gelişmeler, işletmelerde birimler arası koordinasyonun etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasına imkan vermiştir. Ancak bu yeni teknolojinin endüstriye uygulanmasında, teknik ve sosyal birçok niteliğe sahip eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Organ nakli yapan sağlık kuruluşları ve Kargo şirketlerinde emli derecede istihdam edilmeleri büyük bir eksiği tamamlayacaktır. Ulaştırma ve Lojistik Teknikerleri, üretim, enerji ya da hizmet sektöründe, işçilerle mühendisler ve Yöneticiler arasında ara eleman olarak her safhada çok önemli yerler almaktadırlar. Üretim için;(malzeme+üretim imkanları+insan) zamanında bir araya getirilmesi, üretimi yapılan ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılması faaliyetleri içerisinde, bu program mezunlarının istihdamında çok geniş imkanlar vardır. Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak üzere hazırlanmış olan dersler, en son teknoloji ve teknikler kullanılarak, hem teorik ve hem de uygulamalı olarak verilmektedir.

Uluslararsı finans

4yıl

Uluslararası Finans programının amacı, uluslararası iş yapan banka ve şirketlerle borsalarda çalışacak elemanları yetiştirmektir. Uluslararası Finans programında hukuk, istatistik, bilgisayar, yönetim muhasebesi, finansal raporlama ve maliyet analizi, sözleşme hukuku, mikro ekonomi, şirketler için bilişim sistemleri gibi dersler okutulmakta ve İngilizce eğitimine ağırlık verilmektedir. Uluslararası Finans programında okumak isteyenlerin üst düzeyde sayısal yeteneğe sahip, matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, olayları iyi analiz edebilen uzak görüşlü ve tedbirli kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarı şansını artırıcı bir etmen olabilir. Uluslararası Finans programının bitirenlere “Lisans Diploması” verilir. Mezunlar “Uluslararası Finans Uzmanı” unvanı ile çalışmaktadırlar. Uluslararası Finans uzmanları çalıştıkları şirketlerin kaynaklarını iyi kullanıp kullanmadıklarını analiz eder; hesaplarını düzenler; verimliliklerinin artırılması için geleceğe dönük planlarının yapılmasına katkıda bulunurlar. Mezunlar orta ve büyük ölçekli ulusal şirketlerle ve Türkiye’de etkinlik gösteren uluslararası şirketlerde görev alabilirler.

Uluslar arası ilişkiler

4yıl

Dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin; tarih, siyasi, ekonomik ve hukuki yapısı, işleyişi gibi konularda, Türkiye’nin bu sistem içindeki yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim yapılır. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye Gümrük, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi bakanlıklarda, özel şirketlerde, çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında ve uluslararası bankalarda çalışılabilir. Üniversitelerin bu bölümlerini bitirenlerin çalışabilecekleri alanlar oldukça çeşitlidir. En önemli çalışma alanları arasında, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşları ve uluslararası bankalar sayılabilir.

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği

(4yıl)

Avrupa Birliği ile ilgili tüm alanlarda çalışacak nitelikli insan gücü yetiştirecek, kaliteli ve modern bir eğitim amacını gütmektedir. Avrupa Birliği İlişkileri Programı’ndan mezun olacak olan öğrencilerin AB mevzuatı konusunda danışmanlık yapması ve bu konudaki uzman açığının giderilmesine katkı koyması amaçlanmaktadır. Üniversitenin sağladığı akademik ve fiziki altyapı ile birlikte, en az bir yabancı dili çok iyi bilen, geniş genel kültüre ve bilgisayar kullanma yeteneğine sahip, ekonomi ve uluslararası ilişkiler ve temel sosyal bilimler altyapısı olan ve üst düzeyde AB mevzuatı bilgisi edinmiş uzmanlar yetiştirmek programın temel amacıdır.

Uluslar arası işletmecilik

(4yıl)

Uluslararası işletme ve yönetimi alanında, çalışacak insangücü yetiştirilir. İşletmeci çalıştığı işletmede, para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve kurumunun kârlı çalıştırılması için yönetim planını düzenler, çalışmaları denetler.

Uluslararası lojistik

(2 yıl, 4yıl)

Uluslararası Lojistik Bölümü’nün temel hedefi işletmelerin küresel faaliyetlerine destek sağlayacak nitelikli mezunlar vermektir. Diğer taraftan dış ticaret, gümrük, taşımacılık ve benzeri konulara hakim insan gücünün mezun edilmesi öncelikleri arasındadır. Uluslararası Lojistik Programı, çok geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Teknolojik gelişmeler, endüstriyel sektörlerde de üretim yöntemlerinin, idari ve mali yönetim anlayışının değişimine sebep olmuştur. Özellikle bilişim teknolojisindeki gelişmeler, işletmelerde birimler arası koordinasyonun etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasına olanak vermiştir. Ancak bu yeni teknolojinin endüstriye uygulanmasında, teknik ve sosyal birçok niteliğe sahip eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Büyük kargo şirketlerinde önemli derecede istihdam olanağı bulunmaktadır. Ulaştırma ve Lojistik meslek elemanı, üretim, enerji ya da hizmet sektöründe eleman olarak her safhada çok önemli yerler almaktadır. Üretim elemanlarının (malzeme, üretim imkanları, insan) zamanında bir araya getirilmesi, üretimi yapılan ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılması faaliyetleri içerisinde, bu bölüm mezunlarının istihdamında çok geniş imkanlar vardır. Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak üzere hazırlanmış olan dersler, en son teknoloji ve teknikler kullanılarak, hem teorik ve hem de uygulamalı olarak verilmektedir

Uluslar arası Ticaret-Ulslararsı Ticaret Yönetimi

(2yıl,4 yıl)

Uluslar arası ticaret; İşçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, servet ve gelir politikaları ve uluslararası planda sosyal politika konularında eğitim yapılır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı gibi sosyal kuruluşlarda, müfettiş veya uzman olarak Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışılabilir. Ayrıca iktisat ve işletme mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alınabilir. Uluslar arası ticaret yönetimi, Uluslararası ticaret yapan işletmelerde, ekonomi, finans, pazarlama, hukuk gibi ticaretin değişik alanlarında çalışan kişidir. Uluslararası ticaret yönetimi meslek elemanı; Çalıştığı kamu ya da özel sektör kurum/kuruluşun uluslararası ticaretteki mevcut yapısını ortaya koyar.  Uluslararası ticaret uygulamalarını takip ederek, işlerinde kullanır. Uluslararası ticaret uygulamaları, para piyasası, kanun, tüzük ve  yönetmelikleri takip ederek bilgilerini güncel tutar. Çalıştığı kamu yada özel sektör kurum/kuruluşun yurtdışı alım ve satım işlerinin yürütülmesi işlerini yapar. Meslek elemanları,  özel sektör kuruluşlarının uluslararası ticaretle ilgili tüm birimlerinde uzman eleman ve yönetici konumlarında çalışabilmektedirler. Uluslararası ticaret yönetimi alanında  eğitim görenler bankaların kambiyo birimleri, ihracatçı birlikleri ve üye kuruluşları, serbest bölgeler, dış ticaret sermaye şirketleri ile özel kuruluşların ihracat-ithalat birimleri, gümrük ve uluslararası ticaret ve nakliyat firmaları gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedirler.

Uygulamalı matematik ve bilgisayar

(4yıl)

Bölümümüz mezunları edindikleri matematiksel düşünce ve analiz yeteneği ile bilgisayar konusundaki çok yönlü bilgileri sayesinde gerek devlet gerekse özel sektörün bilgisayar ile ilgili her alanında, eğitim, üretim, sigorta, borsa ve bankacılık sektörlerinde rahatlıkla iş bulabilirler. Eski mezunlarımızın ortaöğretim kurumları, özel dershaneler, bankalar, sigorta şirketleri, havayolu şirketleri, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ile proje ve yazılım geliştirme gibi alanlardan üretim endüstrisine kadar geniş bir yelpazede iş buldukları görülmektedir.

Uygulamalı takı teknolojisi

(2yıl)

Uygulamalı takı teknolojisi programının amacı takı tasarımı ve yapımı alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir. Uygulamalı takı teknolojisi programında temel sanat eğitimi, teknik resim, sanat tarihi, meslek kimyası, takı tasarımı, takı yapım teknikleri dünya takı tarihi gibi dersler okutulur. Uygulamalı takı teknolojisi programında okumak isteyenlerin, gözleri ve elleri sağlam ve güçlü tasarım, çizim ve sanat yeteneği yüksek, estetik görüş sahibi, dikkatli titiz kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte ilerlemeyi kolaylaştırıcı bir özelliktir. Uygulamalı takı teknolojisi programını bitirenlere “Takı Teknikeri” ünvanı verilir. Takı teknikerleri kuyumculuk sektörünün tasarım ve üretim ünitelerinde takı ana modellerinin tasarımını, dökümünü, tesviye, parlatma ve taş mıhlama işlemlerini yapar. Çalışma kapalı ve iyi aydınlatılmış ortamlarda yürütülür. Takı teknikerleri kuyumculuk alanında özel sektörde ücretli olarak çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler.

Uzay Mühendisliği

(4yıl)

Uzay bilimleri ve teknolojisi programının amacı, uzay bilimleri ve uzay teknolojisi konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır. Uzay bilimleri ve teknolojisi programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda, başta matematik, fizik ve astronomi konuları ile ilgili dersler olmak üzere, uzay teknolojisi ile ilgili dersler okutulmaktadır. Uzay bilimleri ve teknolojisi programında başarılı olmak için, üstün bir akademik yeteneğe sahip olmak, fizik ve astronomi konularına ve bilimsel araştırmalara ciddi bir ilgi duymak gereklidir. Uzay bilimleri ve teknolojisi programını bitirenlere “Uzay Mühendisi” unvanı verilmektedir. Uzay mühendisleri hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme vb. işleri yaparlar.  Uzay mühendisleri Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK ve Marmara Araştırma Enstitüsü gibi kuruluşlarda görev alabilirler. Uzay mühendislerinin iş bulma şansı ülkemizin uzay araştırmalarında ilerlemesine bağlı bulunmaktadır.

Üretim Mühendisliği

(4yıl)

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde üretilmesine karar verilen bir ürünün üretim yöntemleri ile bu yöntemleri gerçekleştirecek üretim araçlarının tasarımı, uygulanması ve kontrolünde çalışan kişidir. Üretilecek bir ürünün imalatı  ile ilgili üretim yöntemlerini araştırır, tasarlar, Üretimde kullanılacak malzemeleri tespit eder, üretim aşamalarını planlar, kalite kontrolünün hangi aşamada yapılacağını belirler, Üretilen ürünün depolama, taşıma ve dağıtımı ile ilgili süreçleri tespit eder,  Üretimde çalışan işgücünün tespiti, aranan nitelikler ve sayısını saptayarak insan kaynakları bölümüne bildirir, Üretim sürecinde işgücü, para, zaman ve malzemenin en verimli şekilde kullanılması için işletmeden bir işletmeci ya da iktisatçı ile beraber/koordineli çalışarak ekonomik analizler yapar, Günün değişen koşullarına göre ortaya çıkan tasarım ve imalat teknolojilerini izler ve yeniliklerin üretimde uygulanmasını sağlar, Üretim performansını analiz ederek, iyileştirmelerde gerekli istatistiki metodları kullanır. Üretim mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel sektör işyerlerinde çalışabilirler. Günümüzde rekabet şartlarının ağır olması, ürünlerin pazar ömürlerinin azalması nedeniyle yaratıcı tasarıma, kaliteye , estetiğe, yüksek teknolojiye ve düşük fiyata sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Üretim mühendisleri  bu özelliklere sahip eleman olmaları nedeniyle gelecek de iş bulma olanakları daha da artacaktır.  Ayrıca üretim mühendisleri teknik bilgi ve donanımlarını yaratıcılıkları ve girişimcilikleriyle birleştirerek kendi işlerini kurabilirler.

Veteriner

(5yıl)

Veteriner fakülteleri, evcil hayvan nesillerinin iyileştirilmesi, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, hayvansal besinlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolü konularında eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapmaktadır. Mezunlar İl Veteriner Müdürlükleri hayvan ıslahı ve üretim kurumlarında, veteriner kontrol ve araştırma enstitüleri ile bölge labaratuvarlarında çalışabilirler. Uzmanlık alanlarına göre, Sağlık Bakanlığına bağlı çeşitli enstitü ve labaratuvarlarda ilaç firmalarında çiftliklerde, gıda sanayi sektöründe, halk sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapabilmektedirler. Veteriner hekimlik programının amacı, evcil, küçük ve büyükbaş ile kümes hayvanlarının ırklarının ıslahı, üretimi, yetiştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, hayvan sağlığının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin (su ürünleri dahil), insan sağlığına uygunluğunun kontrolü, hayvansal ürünlerde kirlenme ve çevre kirliliği konularında eğitim-öğretim ve uygulama yapmaktır. Veteriner hekimlik programında eğitim süresi 5 yıldır. Öğretimin ilk yılında fizik, kimya, zooloji, botanik gibi dersler okutulur; ikinci yılında anatomi, histoloji ve embriyoloji, fizyoloji, biyokimya gibi alanlarda teorik ve pratik bilgiler verilir. Temel bilimler derslerini almış öğrencilere 3. ve 4. sınıflarda iç hastalıkları, cerrahi, farmakoloji, parazitoloji, bakteriyoloji, hayvan besleme, hayvan yetiştiriciliği, hayvan ırkları, bunların bakım metotları, hastalıkları ve yapağı, tiftik, deri gibi hayvan ürünlerinin üretimi, patoloji vb. alanlarda gerekli teorik dersler verilmekte, laboratuvar ve kliniklerde uygulamalar yaptırılmaktadır. Son sınıfa geçen öğrenciler ise et ve süt gibi hayvansal ürünlerin muayene ve teknolojisi, hayvanların suni ve tabii metotlarla çoğaltılması, dahiliye, cerrahi, doğum gibi hekimlik yönü ağır olan konuları kapsayan dersler alırlar ve kliniklerde hasta hayvan üzerinde uygulama yaparlar.
Veterinerlik hekimlik alanında eğitim görmek isteyen bir kimsenin üstün bir akademik yeteneğe sahip, biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan bir kimse olması gerekir. Ayrıca, kişinin sabırlı ve dikkatli bir gözlemci olması, düşüncelerini başkalarına aktarma(ikna) gücüne sahip bulunması da beklenir. Veteriner hekimlik, hizmetin ağırlığı nedeni ile daha çok erkeklere açık bir meslek görünüyorsa da son zamanlarda kız öğrenciler de veteriner fakültelerini tercih etmektedirler. Veteriner hekimlik programı mezunlarına “Veteriner Hekim” ünvanı verilir. Veteriner hekimlerin bulundukları yörenin Veteriner Hekimleri Odasına kayıt olmaları yasal bir zorunluluktur. Veteriner hekimlik programı mezunları ve uzman veteriner hekimler; Tarım, Orman, ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün merkez, il ve ilçe hayvan sağlığı müdürlüklerinde, Proje Uygulama ile Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünde; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve hayvan ıslahı ve üretim kurumlarında; veteriner kontrol ve araştırma enstitüleri bölge labotuvarlarında; Et ve Balık Kurumu, özel sektör et kombinaları, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş., Yem Sanayi vb. KİT’lerde sağlık kontrol (teknolojik ve hijyenik), kalite kontrol, üretim, işletme ve yönetiminde; Sağlık Bakanlığına bağlı enstitü ve halk sağlığı laboratuvarlarında; belediyelerde, Atom Enerjisi, TÜBİTAK araştırma laboratuvarlarında; Milli Prodüktivite Merkezi, Devlet Planlama Teşkilatında; ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde, ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayiinde; halk sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilmektedir. İnsan sağlığının korunması açısından hayvansal ürünlerin önemi büyüktür. Artan nüfusu beslemek için ülkemizde hayvancılığın daha modern ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle veteriner hekimlere gereksinme duyulmaktadır. Ülkemizde halen büyük bir veteriner hekim açığı bulunmaktadır.

Yağ Endüstrisi

(2yıl)

Program Türkiye’nin yağ piyasasındaki gelişmelerini daha iyiye götürerek, kalifiye ve Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu ara kadro niteliğindeki elemanları yetiştirir. Yağ teknikeri hem üretimin yapıldığı mekanlarda hem de laboratuarda görev yapar. Üretim ortamı kirli ve yağ kokulu, laboratuar ortamı temizdir. Yüksek kapasitede çalışan işyerlerinde vardiya usulü görev yapmak ve nöbet tutmak gerekebilir. Yağ teknikeri, çalışırken daha çok malzeme ve makinelerle uğraşır. Zaman zaman gıda mühendisi, teknisyen ve işçilerle iletişim halindedir. Yağ teknikerleri genellikle özel sektöre ait, yağ üretimi yapan, fabrika ve imalathanelerde çalışırlar. Bir kısmı da Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına ve belediyelere bağlı kuruluşlarda görev almaktadırlar. Yağ endüstrisi eğitimi yeni olduğu için yağ teknikeri yağ üretimi yapan işletmelerde kolaylıkla iş bulabilir. İş olanağı zeytin ve ayçiçeği üretimi yapılan yerlerde daha fazladır.

Yalıtım Teknolojisi

(2yıl)

Bu programda inşaat sektörünün önemli ölçüde ihtiyacı bulunan yalıtım uygulamalarına yönelik ara eleman ihtiyacının giderilmesi amaçlanmıştır. Öğrencilere uygulamalı ve teorik olarak; yalıtım malzemeleri, üretim teknikleri, ısı yalıtımı, su yalıtımı  ses yalıtımı ve yangın yalıtımı ile ilgili temel bilgiler, yalıtım uygulama detayları gibi mesleki alanlara yönelik temel derslerin yanı sıra sektörlerinde ileride ihtiyaç duyacakları standart ve yönetmelikler, bilgisayar vb. diğer gerekli dersler verilmektedir. Yalıtım Teknolojisi bölümü; İZODER Isı, Su, Ses İzolasyoncuları Derneği ve üyeleri tarafından desteklenmekte ve staj olanakları sunulmaktadır. Sağlıklı, konforlu, güvenli, enerji verimli ve uzun ömürlü yapı temininde önemli rol oynayan yalıtım uygulamaları; gerek uygulanması zorunlu standartlar/yönetmelikler gerekse de bilinç ve talebin artması sebebiyle her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Bir uzmanlık dalı olan yalıtımın ana unsurları “doğru detay”, “nitelikli malzeme” ve “sağlıklı uygulama” dır. Her geçen gün artan yalıtım uygulamalarında görev alabilecek ara eleman ihtiyacının artması, bu bölümde eğitim gören başarılı öğrencilere geniş iş imkanları sağlamaktadır.

Yapı Ressamlığı

(2yıl)

Programın Amacı: Yapı ressamlığı programının amacı mühendisler ve mimarlar tarafından tasarlanmış olan inşaat projelerini, istenilen ölçülere göre çizebilen elemanları yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Yapı ressamlığı programında matematik, bilgisayar, yapı statiği, yapı bilgisi, perspektif çizimler, bina bilgisi, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, çizimi, mimarı proje gibi dersler işlenmektedir. Gereken Nitelikler: Yapı ressamlığı programında okumak isteyenlerin görme keskinliğine, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, el ve gözü içgüdümle kullanabilme, zihinde canlandırma ve düzgün çizim yapabilme yeteneklerine sahip dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir.
Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Yapı ressamlığı programını bitirenlere “Yapı Ressamlığı Teknikeri” ünvanı verilir. Yapı ressamlığı teknikerleri mimar ve mühendisler tarafından hazırlanmış projeyi istenilen ölçülere göre çizer, projelerin uygulanmasında metraj, keşif ve hak ediş hesap ve çizelgelerin hazırlanmasında mimar ve mühendislere yardımcı olur; statik proje ve hesaplarının kontrolünü yaparlar. Yapı ressamlığı teknikerleri iyi aydınlatılmış bir ortamda, ayakta veya oturarak mimarların denetimi altında çalışırlar. Yapı ressamlığı teknikerleri Bayındırlık, İmar ve İskân Bakanlığı, belediyeler gibi kamu kuruluşlarında, işletmelerin resim atölyelerinde, mühendislik ve mimarlık bürolarında inşaat şirketlerinde çalışabilirler. Bilgisayar, yapı ressamlığında işlerin daha kolay yapılmasını sağlamıştır. Bu gelişmelerin yakında meslek uygulamasında bazı değişikliklere yol açması kaçınılmazdır.

Yapı Öğretmenliği

(4yıl)

Matematik, kimya, fizik, yapı malzemesi, teknik resim, atölye teknikerleri ( ahşap) atölye teknikleri (kagir), yapı bilgisi, yapı makinaları, meslek resmi, statik ve yapı hesapları, cisimlerin dayanımı, zemin mekaniği, yapı tasarımı, temel inşaat, topografya, betonarme, su yapıları, eğitim yönetimi, elektrik tesisat bilgisi, sihhi tesisat bilgisi, çelik yapılar, ölçme-değerlendirme, eğitim ekonomisi, yapı işletmesi ve maliyet hesapları gibi dersler uygulamalı olarak işlenir. Bu programa yalnız alt yapı, inşaat-üst yapı, yapı-yapıcılık ve yapı ressamlığı kolu çıkışlı adaylar alınmaktadır. Öğretmen ünvanı alan mezunlar, inşaat teknik liseleri, yapı ve endüstri meslek liselerinde atölye ve meslek dersleri öğretmeni olarak görev yaparlar. Özel sektör ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Yaşlı Hizmetleri Bakımı

(2 yıl)

Bu programın amacı, bakıma muhtaç olan ya da olmayan bütün yaşlı bireylerin bakım ve rehabilitasyonunu yapan ve onların yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlayan meslek elemanları yetiştirmektir. Dünyada ve ülkemizde nüfus hareketliliğinde oluşan  değişimler, genç nüfusun azalıp, yaşlı nüfusun artmasına  neden olmuş, aynı zamanda ülkemizdeki  geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmetin  alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Bu alanda diğer meslek elemanlarının yanı sıra   yaşlıyla  uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle Programdan yararlanacak öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri  olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.                             Programdan mezun olanlar, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel  Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, Hospice, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler v.b.  uzman gözetiminde çalışabilirler

Yatçılık ve yat işletmeciliği

(2yıl)

Bu programın amacı, ülkemiz ekonomisinin önemli sektörlerinden biri olarak kabul edilen Denizcilik alanında yat ve Marina işletmecisi ve Deniz Turizmi Konularında bilgili Yat kaptanı ve yat işletmecisi yetiştirmektedir. Yatçılık ve yat işletmeciliği programında Temel Denizcilik, işletme ve Deniz Turizmi gibi dersler okutulmaktadır. Bu program mezunlarından isteyenler sınavla Yat Kaptanlığı alarak özel ve Ticari yatlarda, isteyenlerde Yat ve Marina işletmecisi olarak çalışmaya başlarlar. Programdan mezun olan öğrencilerden denizde çalışmak isteyenler,4 Aylık Deniz Stajından sonra Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Gemi adamları Sınav Merkezi’nce yapılan sınavlara girer ve başarılı olduğu taktirde Yat Kaptanlığı hakkını elde ederek, Yat Kaptanı olarak çalışmaya başlar. Karada çalışmak isteyenler ise Deniz Stajı yapmaksızın Marinalarda, Yat ve Marina İşletmecisi olarak istihdam olanağına sahiptirler.

Yazılım Mühendisliği

(4yıl)

Yazılım Mühendisliği ileri teknoloji uygulamalarında ve modern iş dünyasında hayati önem taşıyan bir bilim dalıdır. Her gün yaygın olarak kullandığımız bilgisayarlar, bankacılık sistemleri, telefonlar, tıbbi ekipman ve teşhis cihazları, enerji sistemleri, tasarım ve imalat uygulamaları yazılımlar olmaksızın önemli işlevlerini yerine getiremezler. Yazılım Mühendisliği Bölümü’nde bilgisayar bilimlerinin uzmanlık, bilgi ve deneyimlerini bir potada birleştirerek matematik, ekonomi, işletme ve sosyal bilimlerin de katkısıyla mezunlarının sektörde aranan mühendisler olmasını sağlayacak bir eğitim programı oluşturulmuştur.

Yerel yönetimler

(2yıl)

Dünyada ve Türkiye’de gerek küreselleşme, gerekse Avrupa Birliği süreci paralelinde “yerelleşme” ve Türkiye’nin kamu yönetiminin yerelleşmesi çerçevesinde yerel yönetimlerin diğer adıyla mahalli idarelerin önemi daha da artmıştır. Bu gelişmeler paralelinde kamusal hizmetlerin önemli bir kısmı yerel yönetimlere aktarılmasından dolayı bu alanda  eğitimli  alt ve orta düzey iş gücü ihtiyacı artmaktadır. Bu gelişmeler çerçevesinde programımızın önemi de giderek artmaktadır. Siyaset, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle yerel yönetimlerin ve devlet sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek özellikle yerel yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler) için ara eleman, alt ve orta düzey yönetici yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Kentleşme, İmar Mevzuatı ve İmar Uygulamaları, Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler, Ruhsat İşleri ve Denetimi, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yerel yönetimler, Anayasa Hukuku, idare hukuku, Yerel Yönetimler maliyesi, çevre bilimi  gibi dersler okutulmaktadır. Bu programa girmek isteyen öğrenciler kendilerini halkla ilişkiler, yönetim bilimi, personel yönetimi, konularında iyi yetiştirmelidirler. Ayrıca bu elemanlar kamu yönetimi konusunda bilgili, başka insanlarla işbirliği yapabilecek kadar uyumlu ve geçimli olmalıdırlar. Bu programdan mezun olanlara “Yerel Yönetim / Mahalli İdare  Meslek Elemanı” unvanı verilir. Bu unvanı kazanmış kişiler meslek hayatlarında mahalli idarelerin üst yöneticilerinin en yakın yardımcıları olarak çalışırlar ve alınan kararları yürütürler.  Bu programı bitirenler, genellikle belediyeler, valilikler ve bunlara bağlı kuruluşlarda görev alırlar. Avrupa Birliği sürecinde yerelleşme dolayısıyla ve ülkemizdeki yerel yönetimlerin giderek etkinliğinin artması dolayısıyla bu alanda çalışacak yetişmiş elemana büyük ihtiyaç vardır.

Yiyecek İçecek İşletmeciliği

(4yıl)

Bu programda otellerin ve turizmle ilgili sektörün mutfaklarını idare edebilecek, gerekli malzemenin alımını yapabilecek elemanlar yetiştirir. Yiyecek içecek işletmeciliği programını bitiren kişilerin çalışma alanları oldukça geniş sayılabilir. Turizm bölgeleri ve büyük şehirler ağırlıklı olmak üzere otel, restoran, pastane, yemek fabrikası, bar, fast-food,c atering (ikram hizmetleri), konaklama tesisler vb. gibi yiyecek-içecek üretimi ve tüketimiyle ilgili işyerlerinde çalışabilirler.

Yönetim Bilişim Sistemleri

(4yıl)

Yönetim Bilişim Sistemleri programının amacı, bilişim (bilgisayar) sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve ekonomi sorunlarının çözümüne uygulayabilecek elemanları yetiştirmektir. Yönetim Bilişim Sistemleri programında okutulan dersler üç grupta toplanabilir: Bunlardan “Bilişim Dersleri” grubunda programlama teknikleri, bilişim teknolojisi, veri tabanı yönetimi, sistem analizi ve tasarımı, işletim sistemleri, veri iletişimi, bilgisayar ağları vb. “İşletme Dersleri” grubunda ekonomi, işletme yöneticilik, muhasebe, pazarlama, finans, hukuk “Niteliksel Dersler” grubunda ise matematik, istatistik, yöneylem araştırması, lojistik karar destek sistemleri gibi dersler okutulur. Yönetim Bilişim Sistemleri programında okumak isteyenlerin üst düzeyde matematiksel düşünme ve analiz yeteneğine sahip, sosyal bilimlere özellikle ekonomi ve sosyolojiye ilgili, doğru karar verebilen, başkalarını etkileyebilen, dikkatli, sabırlı ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir. Yönetim Bilişim Sistemleri programını bitirenlere “Lisans Diploması” verilir. Mezunlar “Yönetim Bilişim Uzmanı” unvanı ile çalışırlar.  Yönetim bilişim uzmanları çalıştıkları kuruluşun bilişim ihtiyaçlarını saptar ve hedeflerini belirler. Bu hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar oluşturur, bilişimin alt yapısını planlar, gerekli donanım, yazılım ve personeli belirler ve bunların teminine çalışır, sistem kurar, çalışması sırasında karşılaşılan problemler için çözüm yolları bulur, teknolojide gelişmeyi izler ve bunları uygular. Mezunlar çeşitli işletmelerin ve resmi kuruluşların sistem geliştirme birimlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında görev alabilirler.

Zeytin Endüstrisi

(2yıl)

Avrupa birliği ile entegrasyon çalışmaları yürüten ülkemizin zeytin sektöründe de bu entegrasyonu sağlayabilmesi için, ayrıca ülkemizde üretilen zeytin mahsülünün tekniğine uygun işlenerek ekonomiye kaliteli ürün kazandırılması amacıyla yetişmiş kaliteli teknik elemanlara ihtiyaç vardır. Günümüzde bu alanda faaliyet gösteren üretici ve pazarlamacı işletmelerde çalışan kişiler yeterli altyapı bilgisine sahip değillerdir. Sanayici ve ticari işletmelerin beklentisi ilgili alanda bilgi sahibi olan ara elemanlardır. Gerekli bilgi ve tecrübeyi kazanmış teknikerler, yeni teknolojik gelişmelere de kolayca uyum sağlayabileceklerdir. Uygulanacak teknolojik gelişmelere paralel olarak üretim maliyetleri azalacak ve üretim kayıpları asgari düzeye indirilebilecektir.

Ziraat Mühendisliği

(4yıl)

Ziraat mühendisliği programının amacı, besin değeri olan hayvan ve bitkilerin  bilimsel yöntemlerle üretimi konusunda eğitim yapmaktır. Ziraat mühendisliği programında botanik, matematik, kimya, tarımsal ekoloji, tarımsal mekanizasyon, tarla bitkileri, toprak yönetimi, meyve-bağ yetiştiriciliği, tarımsal yapılar gibi dersler  ilk 3 yıl ortak olarak alınır. Son sınıfta ise öğrenciler, başarı durumlarına göre, seçmiş oldukları Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makineleri, Tarım Ekonomisi veya Zootekni alt programlarından birinde kuramsal ve uygulamalı eğitim görürler.  Ziraat mühendisliği programına girebilmek için ortalamanın üzerinde bir akademik yetenek ile başta biyoloji olmak üzere, fen derslerinde başarılı olmak gereklidir. Açık havada, çoğunlukla da kentlerden uzak, doğa ile baş başa yaşamaktan hoşlanan kimseler ziraat alanında çalışmaktan mutlu olabilirler. Ziraat mühendisliği bölümünü bitirenlere “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir. Ziraat mühendisleri seçtikleri alanlarla ilgili görevleri yaparlar. Ziraat mühendisleri kamu alanında, Tarım Bakanlığı, DSİ ve belediyelerde, özel sektörde ise ziraat, ziraat ve ilaçlama ile ilgili şirketlerde iş bulabilirler. Mezunlar isterlerse kendi özel işlerini de kurabilirler.

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !