Empati Nedir?

Yazar: Ankara Psikolog

Kişilerarası iletişim alanında önemli bir yeri olan empati, bir çok yönüyle araştırılmış, anlamı zaman içinde sıkça değişmiştir.

Empati kavramına ilişkin literatüre baktığımız zaman, bu kavramın 1900’lü yıllardan günümüze kadar tarihsel bir gelişim süreci gösterdiği gözlenir.

Empati teriminin geçmişi Almanca da ki ‘einfiihlüng’ ve eski Yunanca da ki ’empatheia’ terimlerine dayanır. Empati teriminin ortaya çıkışı şöyle olmuştur. 1900. yılların sonlarına doğru Almanca da estetik ve psikoloji alanlarındaki çalışmalar kapsamında ‘einfiihlüng’ adı verilen bir kavram ortaya atılmıştır.

Empati kavramını ilk Lipps kullanmıştır. Lipps bir insanın kendisim karşısındaki bir nesneye – örneğin kendisini bir sanat eserine yansıtması- kendini onun içinde hissetmesi ve bu yolla o nesneyi özümseyerek anlaması sürecini ‘einfiihlüng’ olarak açıklamıştır. Lipps, 1897 den sonraki çalışmalarında nesnelerin yanı sıra insanların algılanması sırasında einfuhlüng’ün ortaya çıkabileceğinden söz etmiştir. 1903 yılında yayımlanan bir makalesinde Lipps bir insan için üç bilgiden söz eder, a) nesnelere ilişkin b)kendisine ilişkin c) diğer insanlara ilişkin bilgileridir. Diğer insanlara ilişkin bilgileri elde etmenin yolu einfiihlüng’ten yararlanmaktır. Bir insan karşısındaki bir insana kendisini yansıtarak, iç taklit yoluyla onunla paralellik kurarak onu anlamaya çalışır. Bu yaşantıya einfiihlüng denir (Dökmen, 1993).

1909 yılında Titchener, einfiihlüng terimini, eski Yunanca da ki ‘empatheia‘ teriminden yararlanarak ingilizce’ye ‘empathy‘ olmak tercüme etmiş, bir olaya, objeye içine girerek bakmak anlamında kullanmıştır. Yunanca da ’em9 içine ‘patheia’ ise algılama anlamı taşımaktadır. Böylece empati psikoloji ve psikiyatri literatürüne girmiştir (Dökmen, 1993).

  • Empati, kişinin kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onu anlamasıdır.
  • Empati, karşımızdaki kişiye hak vermek demektir.
  • Empati, ego-santrisizm’ den uzaktır.
  • Empati, ‘ben’ in ‘başka ben’ olabilmesidir.
  • Empati, bir şeyi başkasının gözüyle görebilmektir.
  • Empati, komşunun çarığıyla pazara çıkmaktır. (Kızılderili atasözü).
  • Empati, sosyal duyarlılığa sahip olmak demektir.
  • Empati, kişinin iletişim kurabilme yeteneğidir.
  • Empati, insanları birbirine yaklaştırıcı yapı arz eder.

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !