Buradasın Ankara Psikolog » Ergenlik Dönemi » Ergenlik Dönemi Sorunları ve Problemleri

Ergenlik Dönemi Sorunları ve Problemleri

Yazar: Ankara Psikolog

Ergenlik Nedir?

Gelişim özellikleri açısından ergenlik, bedensel ve cinsel gelişmenin hızlı olduğu; çocukların cinsel yönden olgunlaştığı ve üreme yeteneği kazandığı bir dönemdir.

Kişilik gelişimi açısından ise ergenlik, cinsel kimlik oluşturmaktadır. Ergenin sağlıklı bir cinsel kimlik kazanabilmesi şu koşullara bağlıdır: İlk çocukluk yıllarından itibaren kendi cinselliği ile özdeşimi; model olan ebeveynle iletişimi; ailede kadın-erkek rollerinin belirlediği; ebeveynlerden birinin ya da ikisinin yokluğu. Ayrıca kendi cinsinden büyük bir kardeş özdeşimi kolaylaştırırken, ebeveynin sahip olmadığı karşı cinsten çocuğa duyduğu özlem cinsel özdeşimi olumsuz yönde etkilemektedir.

Ergenlik Dönemi Psikolojisi ve Sorunları

Ergen yeni cinsel kimliğine bir yandan da toplumun cinsel konulara bağladığı ayıp ve utanç duygusu, kimliğinin bu yönünü kabulünü güçleştirmiştir. Güven ve güvensizlik duygularının dengesi, daha önceki gelişim dönemlerinin başarısına ve ailenin verdiği cinsel eğitimin niteliğine bağlı olmaktadır.

Hızlı bedensel büyüme ve gelişmeler sonucunda genç, tüm ilgisini kendi bedenine yöneltmektedir ve bu da gençte bir beden imgesi oluşmasına neden olmaktadır. Beden imgesi, ergenlik döneminde benlik kavramına dönüşmektedir. Bedensel görüntüsü hakkında başkalarının (aile üyeleri, akran grubu vs.) yargılan, oluşturduğu güzellik/çirkinlik kavramlanm yani uyumunu etkilemektedir. Bedensel değişikliklerin etkisi kültürel, toplumsal ve ailesel etkenler tarafından belirlendiği söylenebilmektedir.

Oransız ve çabuk büyüme, beden organları arasındaki eşgüdümün (uyumun) bozulması ve yeni bir toplumsal çerçeveye girme ile yeni ilişkiler kurma isteğinin yarattığı ergeni sakarlıklara itmektedir.

Ergen, bedensel yönden, yaklaşık olarak yetişkin ölçülerine ulaşmasına karşın, duygusal yönden olgunlaşmamıştır. Anababa çocuğa bazen yetişkin bazen de küçük bir çocuk gibi davranmaktadır. Bu da ergeni, şaşırtmakta, öfkelendirmekte ve sıkıntıya sokmaktadır.

Gelişim hızlan, vücutlan ve yaşıtlanna göre durumlan normal olup olmadıklan konusunda erinlerin kaygıya kapılmasına neden olmaktadır.

Yine bu dönemde okul başansı düşmektedir. Bunun nedenleri, tek öğretmenden çok öğretmene geçiş; ilginin kendi bedenine ve karşı cinse kayması; temel kavram ve becerilerde  eksiklik; kaygı düzeyinin çok yüksek ya da düşük olmasına bağlı olmaktadır.

Yapılan çeşitli araştırmalara göre ergenlerde görülen problemler:

 • Fiziksel görünüş ve sağlıkla ilgili problemler,
 • Evde ve dışanda toplumsal ilişkilerle ilgili problemler,
 • Karşı cinsle olan ilişkilerdeki problemler,
 • Okul ödevleri, gelecek ile ilgili planlar üzerindeki (eğitim, meslek seçimi, eş seçimi) problemler,
 • Cinsiyet ve töresel davranışlarla, dinle ilgili problemler,
 • Mali durumla ilgili problemler
 • Erken ergenlik döneminde (12-14 yaş) görülen psikolojik ve psikiyatrik bozukluklar şunlardır:
 • Çocukluk problemlerinin devamı (enüresiz, inhibisyon)
 • Öğrenme problemleri (abstraksiyon yeteneğinin bozulması)
 • Obezite (aşırı şişmanlık)
 • Akne (sivilce)
 • Adet dönemi ile ilgili bozukluklar
 • Anorexia nervoza .

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !