Buradasın Ankara Psikolog » Çocuk Psikolojisi » Öğrenme Güçlüğü- Öğrenme Bozukluğu Belirtileri

Öğrenme Güçlüğü- Öğrenme Bozukluğu Belirtileri

Yazar: Ankara Psikolog

Öğrenme güçlüğü olan bireylerin özellikleri birbirinden çok farklı olduğundan açık bir şekilde özelliklerini belirlemek oldukça zordur. Her bir öğrenme güçlüğü gösteren çocuğun kendine özgü davranış örüntüleri vardır.

Ancak, öğrenme güçlüğü olan çocuklarda görülen ortak özellik, çalışma becerilerini kullanma yeteneğinde sınırlılık, algısal, algısal-devimsel ve eşgüdüm problemleri, dikkat bozuklukları ve bellek problemleridir.

Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda En sık Görülen Özellikler

 • Zekâ düzeyleri normal ya da normalin üzerindedir.
 • Hiperaktiftirler, el ve ayakları kıpır kıpırdır. Bazıları ise hipoaktiftirler, çok yavaş hareket ederler.
 •  Dikkatleri kısa sürelidir, çabuk dağılır.
 • Motor ve el-göz koordinasyonları zayıftır
 • Görsel algı sorunları yaşarlar. Görsel figür-zemin ayırt etmede zorlanırlar (Örneğin, harf ve satır atlama)
 • İşitsel algı sorunları yaşarlar.
 • Bazı harfleri karıştırırlar (b-d-p)
 • Yönergeleri unuturlar
 • Organizasyon bozukluğu vardır
 • Dağınıktırlar ve zamanı iyi kullanamazlar
 • Dil gelişimi bazı çocuklarda gecikmiştir, kendini ifadeleri yetersizdir
 • Yön bulmada zorlanırlar, sağı-solu ayırt edemezler
 • Zamanı karıştırırlar, saati zor öğrenirler
 • Sosyal-duygusal davranış sorunları yaşarlar. Düşünmeden davranırlar
 • Arkadaşlarıyla geçinemezler. Değişikliğe zor uyum sağlarlar. İletişim sorunları  vardır
 • Akademik beceri bozuklukları göstermeleri kaçınılmazdır. Okumayı zor öğrenirler, yavaş veya hatalı okurlar. Okuduklarını anlayamazlar. Yazı bozuklukları vardır. İmla ve noktalama hataları görülür. Matematikteki zorlukları, çarpım tablosunu öğrenememe ve sembolleri birbirine karıştırma olarak görülür.

Öğrenme güçlüğüne sahip bireylerin sıklıkla görsel/işitsel ayrım deneyimleri zayıftır. Sakar, hantal ve düzensizlerdir. El yazıları zayıftır. Arka plandaki nesne, figür ya da sesi ayırt etmede güçlük yaşarlar. Dikkat, bellek ve gözlem yapma ve kendi performansını değerlendirme yeteneğinde sıklıkla sorun yaşarlar. Organize etme, sınıflama, düzenleme ve planlamada güçlü becerilere sahip değillerdir. Bazılarında belli bir düşünce ya da harekete saplanıp kalma, tekrarlama ya da tekrar tekrar aynı cevabı verme görülmektedir. Sadece akademik alanda değil sosyal alanda da güçlük yaşayan bu bireylerde yaşıtlarıyla kavga, arkadaşlarının eşyalarını çalma gibi sosyal kuralları ve değerleri bozmaya yönelik
davranışlar görülmektedir. Başkalarını kızdırarak, istenmeyen kişi hâline gelebilirler. Özgüvenleri ve özsaygıları düşüktür.

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !