Buradasın Ankara Psikolog » Kişilik Bozuklukları » Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Yazar: Ankara Psikolog

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Bu kişiler başkalarına özlem duymadan tek başlarına bir yaşam sürerler. Başkalarıyla olduklarında kendilerini rahat hissetmezler ve göz ilişkisi kurmazlar. Duygulanımları sınırlı ve yüzeyseldir. Genellikle çekingen bir yapıları vardır ve günlük yaşam olaylarına pek katılmazlar, başkalarıyla benzer kaygıları pek taşımazlar, başkalarına pek bir yakınlık duymazlar. Cinsellikleri salt düşlemleriyle sınırlıdır. Erkekler genellikle bekar kalırlar, kadınlar edilgin bir tutumla evlenmeye katlanabilirler.

Epidemiyoloji
Yaygınlığı tam olarak bilinmemekle birlikte, toplumun % 7.5’ini etkilediği sanılmaktadır. Cinsiyet oranı bilinmemektedir. Bazı çalışmalarda erkek/kadın oranı 2/1 olarak bildirilmiştir.

Etiyoloji
DSM-III-R’ye göre şizoid kişilik, yetişkinliğin ilk dönemlerinde başlayarak yapılaşan ve insanlara ilgisizlik ile duygusal yaşantılarda kuntlukla belirlenen bir kişilik bozukluğudur. Kernberg (1984) ve Akhtar (1987) gibi bazı araştırmacılar şizoid kişinin başkalarıyla yakınlık kurabilmek için içlerinde gizli bir istek taşıdıklarını fakat korkuları nedeniyle savunma durumunda kaldıklarını belirtmektedirler. Akhtar’a göre şizoid kişi dünyadan kopuk, cinselliğe karşı ilgisiz, kendiyle yetinen ve ahlak kurallarına önem veren biri izlenimini verse de iç dünyasında aşırı duyarlı, çok dikkatli yaratıcı, duygusal beklentileri yoğun, çoğu kez sapkın ve dürüst olmayabilen biridir. Şizoid kişi, kim olduğunu tam olarak algılayamadığı için çelişkili duygular, düşünceler ve dürtüler yaşar.

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !