Buradasın Ankara Psikolog » Psikiyatrik İlaçlar » SOLİAN (Amisülpirid)

SOLİAN (Amisülpirid)

Yazar: Ankara Psikolog

Solian Reçetesi, Prospektüsü, Yan Etkileri, İlaç Etkileşimleri, Kullanım Şekli ve dozu

Formülü:

Amisulpride,200-400 mg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Baskın negatif semptomlarla karakterize hastalar dahil, pozitif semptomların (delüzyon, halüsinasyon, düşünce bozuklukları gibi) ve/veya negatif semptomların baskın olduğu akut veya kronik şizofrenik rahatsızlıkların tedavisinde.

Kontrendikasyonları:

Hipofiz bezi prolaktinomaları ve meme kanseri gibi prolaktine bağlı tümörlerin varlığında, feokromsitoma, gebelik ve laktasyonda.

Uyarılar/Önlemler:

15 yaş altındaki çocuklarda ve renal yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır. Hipertermi, kas rijiditesi, otonomik instabilite,şuur bulanıklığı ve CPK yükselmesi ile karakterize nöroleptik malign sendrom meydana gelebilir. Hipertermi oluşumunda tedavi durdurulmalıdır. Epilepsi ve parkinson hastalığı öyküsü olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Oluşabilecek hiporefleksi nedeni ile araç kullanan hastalar uyarılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Uykusuzluk, anksiyete, ajitasyon, somnolans,konstipasyon, bulantı,kusma ve ağız kuruluğu gibi.

İlaç etkileşimleri:

Alkolle birlikte kullanılmamalıdır. Narkotikler, anestezikler, analjezikler, antihistaminikler, barbitüratlar, benzodiazepinler, antihipertansifler ve dopamin antagonistleri ile birlikte kullanımlarda dikkatli olunmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Günlük doz akut psikotik epizotlarda 400-800 mg arasındadır. 300 mg’ ın altındaki dozlarda günde tek doz ve 400 mg’ın üzerindeki dozlarda ikiye bölünmüş dozlar kullanılır.Bazı vakalarda günlük doz 1200 mg’a kadar yükseltilebilir. Baskın negatif semptomlarla karakterize hastalarda günlük doz 50-300 mg’dır. Renal yetmezliği olanlarda doz ayarı gereklidir. Kreatinin klirensi 30-60 ml/dk. olan hastalarda günlük doz yarıya ve 10-30 ml/dk. arasında olanlarda üçte bire düşürülmelidir.

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !