Buradasın Ankara Psikolog » Psikiyatrik İlaçlar » Cipram (Sitalopram)

Cipram (Sitalopram)

Yazar: Ankara Psikolog

Cipram Reçetesi, Prospektüsü, Yan Etkileri, İlaç Etkileşimleri, Kullanım Şekli ve Dozu

Formülü:

Her tablet 20 mg Sitalopram’a eşdeğer Sitalopram hidrobromür ve boyar madde olarak Titan dioksid içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

– Depresyon tedavisi ve relaps / reküransların önlenmesi,
– Agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu ve
– Obsesif Kompulsif Bozukluk ( OKB ) tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Sitalopram’a aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Cipram, Monoamin Oksidaz inhibitör’ü ( MAOI ) alan hastalara ya da bunların kesilmesinden sonraki 14 gün içinde verilmemelidir. MAOI ile tedavi, Cipram’ın kesilmesinden 7 gün sonra başlatılabilir.

Hasta manik faza girerse, Cipram kesilmeli ve bir nöroleptikle tedavi edilmelidir.
Tüm antidepresan tedavileri ile olduğu gibi, deprese hastalardaki intihar olasılığı, anlamlı bir remisyon ortaya çıkana kadar sürmektedir; çünkü inhibisyonun kalkışı, antidepresan etkiden önce oluşabilir.
Panik bozukluğu olan bazı hastalar, antidepresan tedavisinin başında , artan anksiyete semptomları gösterebilir.
Bu paradoks reaksiyon, tedavinin ilk iki haftası içinde, genellikle kaybolur.
Benzer paradoks anksiyojenik etkiyi azaltmak için, başlangıç dozunun düşük olması önerilir ( “Pozoloji” bölümüne bakınız ).

Çocuklarda kullanım ;
İlacın güveninirlik ve etkinliği bu popülasyonda saptanmadığından
önerilmemektedir.

Hamilelik ve emzirme döneminde kullanımı ;
Hamilelik ve laktasyon sırasında Cipram’ın güvenilirliği saptanmamıştır. Bu nedenle gebe veya emziren kadınların , eğer klinik yarar, teorik riskten daha ağır basmıyorsa Cipram ile tedavi edilmemeleri önerilmektedir.
Çok düşük konsantrasyonlarda süte geçer.

Araba veya diğer makineleri kullanma yeteneğine etkileri ;
Cipram entellektüel fonksiyonu ve psikomotor performansı bozmaz. Ancak, psikotropik ilaç alan hastalarda, ya hastalığın kendisine, ya verilen ilaca veya her ikisine bağlı olarak genel dikkat ve konsantrasyonda bir miktar azalma beklenebilir.
Bu hastalara, araba ve araç kullanırken dikkatli olmaları önerilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Cipram ile gözlenen istenmeyen etkiler, genelde hafif ve geçicidir. Tedavinin ilk 1-2 haftası sırasında göze çarpar ve genellikle depresif durum düzelirken azalır.
Cipram kullanımıyla ilişkili en yaygın yan etkiler; ağız kuruluğu, bulantı, uyku hali, terleme artışı ve tremordur .
Ender vakalarda konvülsiyon ortaya çıkmıştır.
Cipram, normalde klinik önem taşımayan biçimde kalb hızında küçük bir azalmaya neden olabilir. Önceden kalb hızı düşük hastalarda ise bradikardiye yol açabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Cipram ve MAO inhibitörlerinin birlikte uygulanması hipertansif krizlere
( serotonin sendromu ) neden olabilir.
Sumatriptan’ın serotonerjik etkilerini güçlendirebileceğinden Sumatriptan ile aynı anda Sitalopram kullanılması önerilmez.
Farmakokinetik etkileşim çalışmaları, Cipram tedavisi sırasında, spartein oksijenaz’ın
( CYP2D6 ) sadece zayıf bir inhibisyonunu gösterirken , mefenitioin oksijenazın, Cipram tedavisinden etkilenmediğini göstermiştir.
Simetidin, Sitalopramın ortalama plazma sabit düzeylerinde artmaya neden olmuştur. Bu nedenle yüksek doz Simetidin ile birlikte kullanıldığında, Cipram doz aralığının üst sınırına , dikkatli olunması önerilmektedir.
Lityum veya alkol ile etkileşmez ve fenotiyazinler ya da trisiklik antidepresanlarla klinik olarak önemli farmakokinetik etkileşimi yoktur.
Benzodiazepinler, nöroleptikler, analjezikler, lityum , antihistaminikler, antihipertansif ilaçlar, beta blokerler ve diğer kardiyovasküler ilaçlarla birlikte Cipram kullanılan klinik çalışmalarda, herhangi bir farmakodinamik etkileşim bulunmamıştır.
Cipram ve EKT’nin birlikte kullanımına ait çok az klinik deneyim vardır.

Geçimsizlik :
Yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:

Cipram FilmTablet , günde tek doz olarak uygulanır. Besin alınmasından bağımsız olarak, günün herhangi bir saatinde alınabilir.

Erişkinler :

Depresyon tedavisi :
Cipram , oral yoldan , tek doz olarak , günde 20 mg kullanılır. Her hastanın kişisel cevabı ve depresyonun ciddiyetine göre, doz en fazla , günde 60 mg’a çıkarılabilir.
Panik bozukluğu tedavisi :
Günlük 20 mg’lık doza çıkmadan önce, ilk hafta, günde 10 mg’lık oral
doz önerilir. Hastanın vereceği bireysel cevaba göre, günde en fazla 60 mg’a çıkılabilir.

OKB tedavisi:
Başlangıç için önerilen günlük doz 20 mg’dır. Klinik değerlendirmeye göre gerekirse, günlük doz, 20’şer mg’lık bölümler halinde arttırılarak 60 mg’a çıkarılabilir.

Yaşlı hastalar : ( 65 yaş üstü )

Depresyon tedavisi :
Cipram, oral yoldan , tek doz olarak , günde 20 mg kullanılır.
Hastanın bireysel cevabına ve depresyonun ciddiyetine göre doz, günde en fazla 40 mg’a çıkarılabilir.

Panik bozukluğu tedavisi :
Günlük 20 mg’lık doza çıkmadan önce, ilk hafta, günde 10 mg’lık oral doz önerilir. Hastanın vereceği bireysel cevaba göre, günde en fazla 40 mg’a çıkılabilir.

Çocuklar :
Bu popülasyonda, güveninirlik ve etkinlik bilinmediğinden, önerilmez.

Azalmış böbrek fonksiyonu :
Hafif ya da orta derecede azalmış olan böbrek fonksiyonu durumunda dozaj ayarlaması gerekmez.
Böbrek fonksiyonu, ciddi olarak azalmış hastaların tedavisine ilişkin ,bilgi mevcut değildir. ( kreatin klerensi < 20 ml / dakika )

Azalmış karaciğer fonksiyonu :
Karaciğer fonksiyonu azalmış hastalar , 30 mg / gün’lük dozun üzerine çıkmamalıdır.

Tedavi süresi :
Antidepresif etki, genelde 2-4 hafta içinde yerleşir.
Antidepresanlarla tedavi semptomatik olduğundan, relapsları engellemek için 6 ay ya da daha uzun süre kullanmaya devam etmelidir.Rekürant depresyonu ( ünipolar ) olan hastalarda, yeni hecmelerin önlenmesi için, idame tedavisine birkaç yıl devam edilmelidir.Panik bozukluğu tedavisi amacı ile kullanıldığında Cipram, yaklaşık 3 ay sonra maksimum etki gösterir ve tedaviye devam edildiği sürece cevap korunur.

OKB tedavisinde etkinin başlaması 2-4 hafta olup, iyileşme zaman içinde görülür.Tedavi bırakılacağı zaman, ilaç birkaç hafta içinde azaltılarak kesilmelidir.

Doz Aşımı ve Tedavisi :
Semptomlar ;
Cipram, tek başına aşırı dozda alındığında kaydedilen semptomlar / belirtiler ;
uyku hali, koma , katılaşmış yüz ifadesi , grand – mal nöbet atağı, sinüs taşikardisi ,
nadiren nodal ritm , terleme , bulantı , kusma , siyanoz, hiperventilasyondur.
Hiç bir vaka ölümle sonuçlanmamıştır. Klinik görünüm tutarlı değildir.

Tedavi ;
Spesifik antidotu yoktur. Tedavi semptomatik ve destekleyicidir. Oral alınımdan
sonra mümkün olduğunca erken, gastrik lavaj yapılmalıdır. Medikal gözlem önerilir.

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

1 Yorum

Omer oner 23 Kasım 2020 - 10:59

Cipram gunde 10 mg ile basladim 8.gun hala huzursuzluk uyku hali bulanti devam ediyor 2.haftada sona erip duzelmeler olmazsa birakacam ne yapacagimi sasirdim psikiyatira gitmeyi dusunuyorum

Cevapla

Yorumunuzu Bekliyoruz !