Buradasın Ankara Psikolog » Psikiyatrik İlaçlar » LİTHURİL (Lityum)

LİTHURİL (Lityum)

Yazar: Ankara Psikolog

Lithuril Kullanım Şekli, Kullanım Dozu, Yan Etkileri ve İlaç Etkileşimleri

Formülü:

Beher kapsül 300 mg Lityum Karbonat ihtiva eder.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Lithuril manik-depresif hastalık ve mani’nin profilaksi ve tedavisinde, rekürent depresyon’un idame tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Lityum ciddi böbrek veya kardiyovasküler hastalığı olanlarda, ciddi dehidratasyonda, hiponatremili hastalarda ve diüretik kullananlarda, lityum toksisitesi riski olduğundan kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Lityum’un terapötik seviyesi ve toksik seviyesi arasındaki marj dar olduğundan lityum serum düzeyinin sürekli izlenmesi gereklidir. Tremor, ataksi, halsizlik, sersemlik, kusma, diyare gibi lityum toksikasyonu bulguları oluşursa ilaç kesilmeli ve doktora başvurulmalıdır.
Lityum, zihinsel ve fiziksel faaliyetleri azaltabileceğinde, dikkat isteyen işlerde (araba kullanma gibi) çalışanlar uyarılmalıdır.
Hamilelikte Kullanımı : Lityum hamilelik sırasında fetusa zarar verebileceğinden, kullanılmamalıdır.
Emzirme : Süte geçtiğinden lityum kullanılırken, emzirme yapılmamalıdır.
Çocuklarda : 12 yaşın altındaki çocuklarda etkisi ve güvenliği bilinmediğinden kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Lityum Toksisitesi : Serum lityum seviyesi yükseldikçe toksikasyon riski artmaktadır. Diyare,kusma,halsizlik koordinasyon bozukluğu gibi semptomlar toksikasyonun ilk belirtileri olabilir ve serum lityum düzeyi 2mEq/L altındayken görülebilir. Daha yüksek seviyelerde ataksi,bulanık görme,kulak çınlaması,poliüri gibi semptomlar 3 mEq/L üzerindeki düzeylerde ise birçok organı ve sistemi tutan kompleks
bir klinik tablo ortaya çıkabilir. Bu nedenle serum lityum düzeyinin 2 mEq/L üzerine çıkmasına müsaade edilmemelidir. Tedavinin başlangıcında, tremor,poliüri ve susama gibi belirtiler olabilir ve tedavi boyunca devam edebilir. Keza tedavinin ilk birkaç gününde geçici ve hafif bulantı ve genel huzursuzluk olabilir.
Bu yan etkiler genellikle tedavi esnasında veya doz azaltılarak düzelir. Şayet devam ederse tedavi kesilmelidir.
Aşağıdaki reaksiyonlar serum lityum seviyesine bağlı olarak ve tedavi düzeylerinde de görülebilir.
S.S.S : Epileptiform ataklar, baş dönmesi, konfüzyon, stupor, koma, akut distoni, nistağmus.
Kardiyovasküler : Aritmi, hipotansiyon, kollaps.
Gastrointestinal: İştahsızlık, bulantı, kusma, diyare.
Üriner : Oligüri, poliüri.
Dermatolojik : Follikülit, alopesi.

İlaç etkileşimleri:

Lityum ve haloperidol ile tedavi edilen bir kaç hastada Ensefalopatik sendrom görülmüştür. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Lityum, nöromusküler blokerler ile birlikte kullanılırsa onların etkilerini uzatabilir. İndometazin
ve piroksikamın, serum lityum düzeylerini artırdığı bildirilmiştir. Diüretik ve ACE inhibitörlerinin sodyum kaybına neden olmalarından dolayı, lityum klerensi azalabilir ve intoksikasyona neden olabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Tavsiye edilen günlük doz akut manik atakta 1200-1800 mg/gün (4-6 kapsül) olup, günlük total doz 3-4 kerede verilmelidir. Bu dozlarla genellikle 0,8 – 1,2 mEq/L arasında etkili bir serum düzeyi sağlanır. İdame tedavisinde ise günlük 900-1200 mg (3-4 kapsül)’lık dozlar ile 0,6-1.0 mEq/L arasında etkili serum düzeyleri sağlanmaktadır.
Başlangıçta haftada 2 kez lityum düzeyleri tayini yapılarak uygun doz bulunmalı, uzun süreli tedavide ise en az 2 ayda bir kez serum düzeyleri kontrol edilmelidir. Yaşlı hastalar genellikle daha düşük dozlarda tedaviye olumlu
yanıt verirler ve genellikle 1-3 hafta içinde semptomlar normalize olur.

AŞIRI DOZ TEDAVİSİ :
Lityum zehirlenmesinin spesifik antidotu yoktur. Hafif vakalarda doz azaltılmalı veya kesilmelidir. Ciddi durumlarda ise gastirik lavaj yapılmalı, sıvı-elektrolit dengesi ve böbrek fonksiyonları regüle edilmelidir. hemodiyaliz, ciddi durumlarda faydalıdır.

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !