Buradasın Ankara Psikolog » Çocuk Psikolojisi » Diskalkuli (Matematik/Aritmetik Güçlüğü)

Diskalkuli (Matematik/Aritmetik Güçlüğü)

Yazar: Ankara Psikolog

“dys” Yunanca yetersiz anlamına gelirken, “calculia” ise Latince “calculare” kelimesinden gelir ve hesaplama anlamındadır. Diskalkuli ise (dyscalculia) hesaplamada yetersizlik anlamına gelir.

Alan yazında acalculia olarak da isimlendirilen diskalkuli, aritmetik becerilerin kazanılmasını etkileyen bir öğrenme bozukluğudur.  Bireyin kronolojik yaşı, ölçülen zekâ düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda matematiksel becerilerinin beklenenin önemli derecede altında olması ile tanımlanır. Diskalkuliye sahip bireyler, okula devam eden popülasyonun %5-6’sını oluşturmaktadır. Disleksinin aksine kadın ve erkeklerde görülme sıklığı benzerdir. Diskalkuliye sahip bireylerin gösterdiği davranışlar ise şu şekildedir:

 •  Sayıların sembollerini tanımada güçlük,
 •  Rakamları öğrenememe,
 •  Matematiksel kavramları anlamada güçlük,
 •  Matematik dilini anlamada güçlük,
 •  Matematiksel olguları öğrenmede ve hatırda tutmada güçlük,
 •  Matematiksel yöntemleri öğrenme ve hatırda tutmada güçlük,
 •  Yetersiz problem çözme becerisi,
 •  Görsel-uzamsal karışıklık,
 •  Matematik terimlerini ve kavramlarını isimlendirmede güçlük,
 •  Yazılı problemleri matematiksel problemlere dönüştürebilmede güçlük,
 •  Yazmada olumsuzluk,
 •  Sayıları ve sembolleri tanımada güçlük,
 •  Şekil kopya etmede güçlük,
 •  Eldeli sayıları toplamayı unutma,
 •  Tek haneli sayıları toplamada başarısızlık
 •  Matematiksel adımları sıraya koyma
 •  Operatör işaretlerinin yeniden organize edilmesinde ve bir problemin parçalarını ayırmak için çizgiler kullanmada başarısızlık,
 •  Objeleri saymada güçlük,
 •  Çarpım tablosunu öğrenme, hatırlama ve kullanmada güçlük,
 •  Çarpma ve bölme sayılarının uygun sıralanmasında güçlük

Genel olarak öğrenme güçlüğünde de verildiği gibi diskalkuliye sahip bireyler bu davranışların tamamını ya da bir kısmını gösterebilirler. Diskalkuli için DSM-IV’te  verilen tanı ölçütleri ise şu şekildedir:

A. Bireysel olarak uygulanan standart testlerle ölçüldüğünde, bireyin kronolojik yaşı, ölçülen zekâ düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda matematiksel becerileri beklenenin önemli ölçüde altındadır.
B. A tanı ölçütündeki bozukluk, okul başarısını ya da matematik becerileri gerektiren günlük yaşam etkinliklerini önemli ölçüde bozar.
C. Duyusal bir bozukluk varsa bile matematik becerisi sorunları genellikle buna eşlik edenden çok daha fazladır.

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !