Buradasın Ankara Psikolog » Kişilik Bozuklukları » Ruh Sağlığı Bozuk Olan Kişileri Şiddete İten 3 Etken

Ruh Sağlığı Bozuk Olan Kişileri Şiddete İten 3 Etken

Yazar: Ankara Psikolog

Ruh sağlığı bozuk olan kişilerin çevrelerine şiddet uygulamasına neden olan üç etken yeni bir araştırma tarafından ortaya konuldu. Araştırmacılar, alkol kullanımının, daha önceki şiddet içeren bir davranışın ve bir şiddetin mağduru olmanın, ruh sağlığı bozuk kişinin olası şiddet davranışlarında belirleyici olduğunu buldular.

Bu risk faktörlerinin ortaya konulması özellikle ruhsal yönden sağlığı yerinde olmayan yetişkinlerle çalışan ruh sağlığı uzmanlarına yardımcı olacak cinsten. Risk faktörlerinin önceden tanımlanmasıyla uzmanlar şiddet içeren davranışların kimden gelebileceğini saptayabilecekler ve buna göre kişinin tedavisi için yeni önlem alabilecekler.

North Carolina Üniversitesi’nde araştırmacı olan Dr. Sarah Desmairs, çalışmalarında ruh sağlığı bozuk olan kişilerin daha önce çeşitli şekillerde şiddete maruz kaldıklarını bulmuş.

“Araştırmamızdaki yeni bulgulardan birisi, daha önceden şiddete maruz kalmış ruhsal sağlığı bozuk kişilerin 6 aylık bir süre içerisinde şiddet gösteren bir davranış sergileyebilecekleridir.”

Araştırma için şizofreni, bipolar bozukluk ve depresyon gibi çeşitli ruhsal rahatsızlık tanıları bulunan 4 bin 480 yetişkin incelendi. Katılımcılara son 6 ayda hiç şiddet içeren bir eylemde bulunup bulunmadıkları ev son 6 ayda hiç şiddete maruz kalıp kalmadıkları soruldu.

Araştırmacılar hangi davranışların, olayların ya da karakteristik özelliklerin şiddet için yordayıcı olabileceğini bulmak için verileri incelediler. Şiddet içeren davranış ise birisini itmekten, bir başkasına cinsel tacizde bulunmaya ya da silahla öldürmeye kadar geniş bir aralıkta tanımlandı.

Yapılan incelemelerde kişinin devam eden alkol kullanımının, son 6 ay içerisinde şiddetli bir eylemde bulunmasının ve bir başkası tarafından 6 ay içerisinde şiddete maruz kalmasının, bu kişinin olası şiddet davranışının belirlediğini buldular. Bu etkenler yaşa, cinsiyete, ırka ya da ruhsal bozukluk tanısına göre de bir farklılık göstermemekteydi.

Araştırmacılar bu bilgilerin özellikle klinik ortamdaki yetişkinlerle çalışan uzmanlar için faydalı olacağı görüşündeler.

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !