Stres Nedir?

Yazar: Ankara Psikolog

Stres”  kavramı Latince “Estrica”, eski Fransızca’da “Estrece” sözcüklerinden gelmektedir.Stres, tarihsel gelişimde sistematik ve bilimsel olarak farklı tanımlarla gündeme gelmiştir. 14. yüzyılda stres yaşamda karşılaşılan güçlükler, talihsizlikler ve zorluklar anlamında kullanılmıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde ise stresin uzun süreli hastalıkların temeline konulduğunu görebilmekteyiz. Son yıllarda stres, günlük hayatımızda hemen herkesin kullanmaya başladığı ve günlük konuşma dilimize yerleşen bir kavramdır. Böylece yazılı kaynaklarda ve bilimsel araştırmalarda çeşitli tanımlara konu olmuştur.

Ünlü Almon fizyolojisti Pfluger, 1877 yılında stresi “yaşamın gereksinimlerini doyurmak ve karşılamak için, organizmanın zararlı etkenlerden kaçıp korunması” olarak yorumlanmıştır.Genel olarak incelendiğinde stres, duygusal düzeyde, huzursuzluk, gerginlik kaygı, öfke, depresyon gibi rahatsızlık verici duygu durumlandır.Bireyin fizik ve sosyal çevreden gelen uyumsuz koşullar nedeni ile, bedensel ve psikolojik sınırlannın ötesinde harcadığı gayrete “stres” adı verilir.Stres, davranışsal, duygusal ve bilişsel etmenler içerir ve bu tür cevaplar gerektiren etkileri hazırlayan bir uyarandır.Bir tanıma göre stres, insanların fiziksel ye da psikolojik bakımdan tehlike olarak algıladıklan olaylarla karşılaşmaları halinde meydana gelen durumdur.

Diğer taraftan stresi tanımlarken üç farklı yaklaşımdan söz edilmektedir. Birinci yaklaşımda çevre üzerinde odaklanılmakta ve stres bir uyaran olarak tanımlanmaktadır. Đkinci yaklaşım stresi bir tepki olarak ele alır ve bireyin stres uyaranlarına karşı tepkileri üzerinde odaklanır. Üçüncü yaklaşım ise, çevre ve birey arasındaki etkileşim boyutunu da göz önüne alarak stresi, stres uyaranı ve tepkilerini içine alan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu süreç, birbirlerini karşılıklı olarak etkileyen birey ve çevre arasındaki sürekli etkileşim ve uyumu içerir. Bu bakış açısına göre, stres sadece bir uyaran ye da bir tepki olarak değerlendirilemez. Stres, uyaranı ve stres tepkisi arasındaki etkileşimle ifade edilebilir.

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !